Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen

Je wilt toch niet je geweldige toekomst verspelen, met Hem, om Gods Dag niet te willen, de Dag waarvan het Vierde Gebod getuigt. De dag waarvan Jezus zegt, “Voor de mens gemaakt” De Dag waar Jezus Heer van is. Laat je niet langer door valse leraren met mooie woorden, je van Jezus en God weghouden. Je weet toch dat satan in schaapsvacht een wolf is. Zo ook alle leraren die de zondag verkondigen. Hoe goed en mooi werk zij ook verrichten. Hoe geweldig aardig zij zijn. Jezus waarschuwt ons allen er voor. En wie geloof je het meest????

39 gedachten over “Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.”

 1. @@@@

  Jer. 9: 23 Zo zegt de HEERE: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;
  24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE.
  25 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degenen, die de voorhuid hebben;
  26 Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen; want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israels heeft de voorhuid des harten.
  @@@@
  Verstaat u dat? Het ganse huis Israëls heeft de voorhuid der harten.
  Daar horen dus ook allen bij, die Gods Geboden, dat is de besnijdenis der harten, Hebben aanvaard.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 2. De Here Jesus = de MAATSTAF = de wet en de profeten = de 2 getuigen = het Lam & de Hogepriester = de Herder & Bemiddelaar = de berg Sion & het Israël Gods = de Zoon van God & het Woord dat vlees geworden is.

  Kom je er zelf nog uit? Wie is hier wie?
  ER staan hierboven veel verschillende namen.

  De Here Jesus = de MAATSTAF = de wet en de profeten (nee dus) = de 2 getuigen (nee dus) = het Lam & de Hogepriester (geen twee dingen tegelijk) = de Herder & Bemiddelaar = de berg Sion & het Israël Gods (God is geen berg) = de Zoon van God & het Woord dat vlees geworden is.

  Nu niet weer boos worden, maar je bent echt een warhoofd?

  Cherry

  @@@@

  Jer. 9: 23 Zo zegt de HEERE: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;
  24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE.
  25 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degenen, die de voorhuid hebben;
  26 Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen; want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israels heeft de voorhuid des harten.
  @@@@
  Verstaat u dat? Het ganse huis Israëls heeft de voorhuid der harten.
  Daar horen dus ook allen bij, die Gods Geboden, dat is de besnijdenis der harten, Hebben aanvaard.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  1. De Here Jesus = de MAATSTAF = de wet en de profeten = de 2 getuigen = het Lam & de Hogepriester = de Herder & Bemiddelaar = de berg Sion & het Israël Gods = de Zoon van God & het Woord dat vlees geworden is.

   Ja dat waren mijn woorden, want het hele evangelie draait om de Here Jezus, Hij is het evangelie. Maar Hij is nog meer, want Hij is ook Gods wapenuitrusting, Efe.6:10-20, velen denken daar niet aan omdat zij de wetten hebben afgeschaft. Zonder de “wet” is er géén “gerechtigheid” en ook géén “waarheid”, daarom is Christus de wet, en de wet is het licht, zoals ook Jezus het Licht is. Gods Zoon, is de berg Sion; moet je wél geestelijk begrijpen. Matt.21:5, te moeilijk voor je ? Wie is de dochter Sions ? Zie Opb.2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *