Goed 2022

Ik wens allen een goed 2022.
Het is corona tijd.
Heeft God ons verlaten of heeft de mens God verlaten.
Zoals al het oude weer vergaat
En het mooiste nog moet komen
Als de klok twaalven slaat
Blijf ik van dat mooiste dromen

Het oude jaar is weer voorbij
Het nieuwe jaar dat nu is gekomen
Hoeveel komen er nog voor mij
Blijf ik steeds van dat mooiste dromen

Terugkijkend op corona en vogelpest
En hoe het 2022 ervan af gaat komen
Was het 2021 ook niet zo heel best
Blijf ik immer van het mooiste dromen

Nu nog gevangen in een regering zonder God
De wereld gevangen in valse leraren toch
De zondag brachten als een Gods gebod
Verwacht ik het allermooiste komt nog

Tien Geboden gegrift voorgoed in het hart
De Heer van de Sabbat die zal komen
Mensen die met de zondagen, Hem tart
Met vergeefs eren ook vergeefse dromen

O, mochten zij zich eens toch gaan bekeren
Gods Tien Geboden naar binnen komen
Dan kan de satan hen nooit meer deren
Gaan naar de mooiste dromen dromen.!!!!

De aarde nog een heel woest gebeuren
Tot Hij heel plots op de wolken zal komen
Zullen de Zijnen ook nooit meer treuren
Dan worden waar, de allermooiste dromen

Wens ik allen een 2022 toe in liefde
Wachtend op het mooiste dat gaat komen
Vergetend alles wat je voorheen zo griefde
Wachtend op het mooiste en daarvan dromen
Marten Dek.!!!!

Het jaar 2021 voor de Heer

Vandaag 2-Jan.-2021de Sabbatsdag
Uit het boekje zal ik niet meer schrijven
Genoeg is genoeg als ik dat zo zeggen mag
Maar ik wil toch nog eventjes blijven
Want de Heer is ook van jullie de Herder
Daarom kom ik toch weer hier praten
En zeggen alleen met Hem kom je verder.
Een gezegende 2021 wens ik aan alle mensen
Tel je zegeningen die zijn er in overvloed
En daarmee allen het allerbeste gaan wensen
Met Hem komt ook alles in 2021 weer goed.
Slaap met Hem in je hart
Sluit je oogjes toe
Een goede start
Als je bent moe.
Slaap wel voor straks of nu.
Met vr. gr.
Marten Dek.