Einde der wereld

Zodra er iets ten gunste van Rusland is wordt het de grond ingetrapt. Omdat wijzelf altijd net zo corrupt waren en zijn vertrouwen wij het ook corrupte Rusland niet. Zelfs de vooruitgang naar een heel voorzichtige modernisering, Belasting heel laag tegen oligarchen hun zin. Dat willen wij niet horen. Wij sterven ook van die oligarchen. Machtswellustige op geld beluste grootheden. China en de spelen. Niet meer in Rusland. Sport en politiek gescheiden.???? Vergeet het maar. We hebben Groningen in de steek gelaten omdat anders de oligarchen minder in hun zakken kregen. Dat halen wij nu bij de burger vandaan. De zilvervloot enz. vergeten wij gewoon.!!!! Scheurbuik van geronselde zeelieden enz. En nu doen alsof wij het brave jongetje zijn die wel even zullen laten zien hoe het moet. Misschien een kernoorlog tot gevolg. Ja wij zijn de helden en laten straks miljarden mensen de dood injagen wegens.???? Mag jij zeggen. Gij zult niet doden. Wij tarten hiermee ook God. Wie zou de Machtigste zijn.???? Met vr. gr. Marten Dek.

Goed 2022

Ik wens allen een goed 2022.
Het is corona tijd.
Heeft God ons verlaten of heeft de mens God verlaten.
Zoals al het oude weer vergaat
En het mooiste nog moet komen
Als de klok twaalven slaat
Blijf ik van dat mooiste dromen

Het oude jaar is weer voorbij
Het nieuwe jaar dat nu is gekomen
Hoeveel komen er nog voor mij
Blijf ik steeds van dat mooiste dromen

Terugkijkend op corona en vogelpest
En hoe het 2022 ervan af gaat komen
Was het 2021 ook niet zo heel best
Blijf ik immer van het mooiste dromen

Nu nog gevangen in een regering zonder God
De wereld gevangen in valse leraren toch
De zondag brachten als een Gods gebod
Verwacht ik het allermooiste komt nog

Tien Geboden gegrift voorgoed in het hart
De Heer van de Sabbat die zal komen
Mensen die met de zondagen, Hem tart
Met vergeefs eren ook vergeefse dromen

O, mochten zij zich eens toch gaan bekeren
Gods Tien Geboden naar binnen komen
Dan kan de satan hen nooit meer deren
Gaan naar de mooiste dromen dromen.!!!!

De aarde nog een heel woest gebeuren
Tot Hij heel plots op de wolken zal komen
Zullen de Zijnen ook nooit meer treuren
Dan worden waar, de allermooiste dromen

Wens ik allen een 2022 toe in liefde
Wachtend op het mooiste dat gaat komen
Vergetend alles wat je voorheen zo griefde
Wachtend op het mooiste en daarvan dromen
Marten Dek.!!!!