Tag archieven: Groningen

Groningen Spektakel?

Groningen Spektakel?
De Passion 2014.

Ik denk dat het een vals spektakel is.
Geld verdienen over en door het lijden van Jezus heen.
Briesende leeuw die heel de wereld over gaat!!!!
Petrus is niet de Rots, maar Jezus is de Rots.
De valse kerk maakt dat Petrus de rots zou zijn, en weer trappen allen erin.
De pope is de plaatsvervanger van Petrus, en het lijkt er op dat het nu ook al van Jezus zelf is.
Voorspeld in Gods Woord.

EO en RKK samen= een teken aan de wand.
Dat is althans de mening van Marten Dek.

Ps 18:2 (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
Hab 1:12 ¶ Zijt Gij niet vanouds, HERE, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. HERE tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd.

1Pe 2:7 U dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar de ongelovigen is hij de Steen dien de bouwlieden verworpen hebben, die tot een hoofd des hoeks is geworden; en een steen van aanstoot, en een Rots van struikeling;
Lied 446