Gedichten

Nu jullie weten dat ik niet kan dichten
Zal ik alle schrijven nu laten staan
En mij tot de betere mensen richten
Dan zal het vast ook wel beter gaan

Waarom zou ik denken beter te zijn
Dat is wat enkelen mij graag verwijten
De smalers zijn groter en ik ben klein
Ik ga daar mijn woorden niet aan verslijten

Hoon en spot vaak voor mij ook een deel
Was het niet Jezus ook zo vaak bespot
Ja dagelijks en valselijk gesproken te veel
Zelfs als Jezus sprak naar zijn vader God

Als ik dan kijk wat zij uit de Bijbel halen
En als ik het dan daar ook heb opgezocht
En zie het is een volkomen toch hun falen
Heeft satan ook velen met praatjes gekocht

De zondag een prachtig mensengebod
Ja als satan weer als een engel gaat spreken
Vergeet men alles wat is geboden door God
Ja ook dat de Sabbat ons gegeven als Teken

Ja ik ben de minste onder de goede mensen
Maar weet mij gedragen door God aldoor
Is er dan nog iets wat ik mij beter zou wensen
Blijf ik immer in dat geweldige Spoor

MD.