Oekraïne

Wat is eigenlijk democratie.????
Vrijheid van doen en laten.????
Dan mogen wij dus andere landen opstoken met ferme taal!!!!
Wij mogen dodelijke wapens zenden omdat God dat goedvind. Toch.????
En dan zijn wij onschuldig omdat wij wel mogen doden, en aan landjepik doen, vanuit democratie.!!!!
Kom bij ons is de reclame, dan ben je veilig. Je mag mee beslissen over je eigen lot.!!!!
Of hebben wij ons nu overspeeld en de Beer is nu zo woedend, dat hij zijn vermeende recht zelf haalt.!!!! Ik denk dat propaganda het gevaarlijkste wapen is om oorlogen te ontketenen.!!!!
Ooit moest ik democratisch in dienst en stond in Vucht op wacht met de orders, schieten.!!!!
Overzicht van het leven van de Molukkers in het woonoord Lunetten in Vught en van hun strijd om dit voor hen te behouden. Dat boek moet je maar eens lezen. En als dank mochten zij daar niet blijven. Democratisch verdreven, vandaar die treinkaping.!!!! Net zo lang democratisch treiteren tot het genoeg is, toen de Molukkers en nu Poetin.!!!!
19 jaar en democratisch stond ik daar, verplicht. Ik???? en op eventuele mensen schieten, geen haar op mijn hoofd, die dat zou kunnen.!!!! Democratisch beslist.!!!!
Ik wist geeneens dat er Molukkers zaten die voor ons gevochten hebben, ik dacht misdadigers.!!!!
Maar ja als de democratie gekozen is, en dan moet je, anders ben je een saboteur.!!!!
In het leger was ik vrachtwagen en privé chauffeur. Ja van een Molukse commandant. Een pracht mens. Ik was een excellente goede chauffeur.Vandaar.!!!!
Honderden malen strafte hij mij met licht. Wij begrepen elkaar.!!!! Wij zaten vaak bij hem thuis op visite.!!!! Ja want anderen moesten mij zo nodig tot de orde roepen, en waar ik niet aan wilde voldoen, moest hij mij straffen. Nooit zwaar gestraft.!!!! Ben je er nou alweer was vaak wat hij zei.!!!!
En 100 jaar later gaan christenen tegen mij tekeer als ik zeg dat wij medeschuldig zijn aan de aanvallen van Poetin.!!!!
Leve het koningshuis met de zondag in het vaandel.!!!! Dus net als in de Bijbel een goddeloze koning, een goddeloos volk. De Bijbel staat er vol van.!!!!
Gelukkig, ikke dus niet, zijn wij democraten en democratisch gekozen door het volk.!!!! En God.????
God heeft het allemaal al voorzien en ook, dat wij de democratie boven God stellen.!!!! Zou democratie soms ook een afgod kunnen zijn, in dienst van satan????
Want ja natuurlijk zijn Gods Tien geboden niet voldoende. Heb je naaste lief en zend veel oorlogstuig naar de Oekraïne. Gij zult niet doden, moet maar even aan de kant.!!!! Toch.????
Gij zult niet stelen maar de mensen lokken met de democratie mag wel, en ook wel met wapens en valse beloftes.!!!! Oké, alweer heeft God daar niets mee van doen.!!!!
Wij zijn geen moordenaars, dat is zeker.!!!! Maar leveren graag wapens uit solidariteit met een moordenaar Zelensky geheten. Onschuldig aan het doden van Russen.!!!! Ik las het net nog, Gij zult niet doden.!!!! Maar ja uit naam van God toch wel.???? Of anders wel uit naam van de heilige democratie.!!!! Wat ik daarmee zo gek vind is dat de kiezers, steeds weer anders kiezen.!!!! Omdat zij de democratie gekozenen niet meer vertrouwen. Groningen, toeslagen, en ga maar door.!!!!
Democratie is vrijheid.???? Schijnvrijheid, het kapitaal is de opperste god die wij in het vaandel dragen.!!!! Wij hebben de geldgarchen met open armen ontvangen, poen, poen, en nog eens poen, en vooral steekpenningen.!!!! En nu, Ha ha, laten wij zien dat we ze nooit wilden om Poetin een hak te zetten.!!!! Gelukkig zijn wij onschuldig aan het vermoorde van mensen met onze wapens en wassen onze handen in onschuld.!!!! Las ik dat ook niet in Gods Woord.????
Matheus 27:24 Toen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt. Laten wij onze handen ook maar in onschuld wassen.!!!! Toch.???? Net op TV Olga danseres had het in Rusland prima naar de zin, door de oorlog is zij vertrokken naar Nederlands ballet.!!!! Ja wij tarten het jongetje en nu is hij boos en wij hebben geen schuld.!!!! Toch.???? God heeft gezegd dat wij de Oekraïne moesten pakken ten koste van alles. En Zelensky moesten beloven dat wij achter hem staan.!!!! Maar loontje komt nu om zijn boontje.!!!!
AMEN
Met vr. gr.
Marten Dek.
God heeft dit allemaal al voorzien en beschreven in Openbaring en elders.!!!!