Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.554 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Exodus Inleiding
  … elementen van wetgevende aard zijn te vermelden:
  de tien geboden (20,1-17),
  het verbondsboek (20,22-23,13),
  cultische … (25-31 en 35-40) en
  de rituele decaloog (34).

  Exodus 34, 28Mozes bleef daar veertig dagen en veertig nachten bij de heer, zonder te eten of te drinken. En de heer grifte de woorden van het verbond, de tien geboden, in de stenen platen.

  Deuteronomium 4, 13
  … geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren: de tien geboden die Hij toen op twee stenen platen heeft gegrift.

  Deuteronomium 10, 4
  … Evenals de eerste keer grifte Hij in de platen de tien geboden, die Hij op de berg vanuit het vuur voor u had …
  Mijn vraag was of dat allemaal hetzelfde is?
  En dan als je dat volbracht hebt in je leven dan heb je nog slechts de menselijke gerechtigheid. Want dan ben je onberispelijk in de menselijke gerechtigheid (Lucas 17:10).
  En dan komrt Paulus in Damascus: In Damascus veranderde zijn bestaan radicaal: Paulus gaat over van een op de wet gebaseerde menselijke gerechtigheid naar een op het geloof in Christus gebaseerde Goddelijke gerechtigheid. De tegenstelling tussen de twee wegen die tot gerechtigheid leiden, staan centraal in Paulus’ boodschap: de ene bouwt op de werken der wet, de andere is gefundeerd op de genade van het geloof in Christus.
  “Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden” (Galaten 2,15-16).
  Kan het duidelijker?

  Cherry

  En dan vinden we de andere gerechtigheid in

  @@@@
  Ja het kan duidelijker.
  Uit geloof de Wet houden. Dat is wat Jezus zegt.
  Met vr. gr.
  Marten

  1. Deut. 10:15maar alleen met uw vaderen heeft Jahweh zich verbonden, omdat Hij hen liefhad, en uit alle volken heeft Hij u, hun nakomelingen, uitverkoren.

   Cherry

  2. Naar de hemel of naar de hel. Zie hieronder.
   Kreeg ik toegestuurd en bewerkte het. Met rood.
   ============================
   03-08-2021 19:11 – Sabbatsrust: Mark Rutte komt bij een verkeersongeluk om het leven. Zijn ziel komt bij de Hemelpoort en wordt ontvangen door Petrus. “Welkom bij de hemel”, zegt Petrus. “Er is een klein probleem. Ik kan je niet zomaar binnenlaten. We zien zelden een hoog geplaatst persoon aan de Hemelpoort, zie je, dus weten we niet meteen wat we met jou moeten doen.”
   “Geen probleem, laat me gewoon binnen”, zegt de politicus. “Nou, dat zou ik wel willen, maar ik heb orders. Dit zullen we doen: je brengt 1 dag door in de hel en 1 dag in de hemel. Daarna kun je kiezen waar je de eeuwigheid wilt doorbrengen.”
   “Echt, ik weet het al. Ik wil naar de hemel”, zegt de politicus. “Het spijt me, maar we hebben hier zo onze regels”, zegt Petrus. Zo wordt de politicus door Petrus geëscorteerd naar de lift en ze gaan naar beneden, naar de hel. 2Corinthiërs 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. De deuren gaan open en plotseling staat hij midden op een mooie groene golfbaan. Op een afstandje staat het clubhuis met daarvoor al zijn oude vrienden en andere politici met wie hij heeft gewerkt.
   Ze zijn allemaal heel blij en gekleed in avondtenue. Ze rennen naar hem toe, schudden zijn hand en halen de goede tijden op die ze hadden toen ze steeds rijker werden op kosten van de burgers. Ze spelen een prettig partijtje golf en bij het diner hebben ze kreeft, kaviaar en champagne. De duivel zelf is ook aanwezig, die waarachtig een vriendelijke kerel is en zich vermaakte met dansen en grappen vertellen.
   Het is tijd om te vertrekken. Iedereen neemt hartelijk afscheid van hem en wuift terwijl de lift naar boven gaat.
   Allemaal geweldige voorspellingen net als de zondag ook door God goedgevondenis.???? Volgens de verkeerde leer.!!!!
   En als hij stopt, staat Petrus hem al op te wachten. “Nu is het tijd om de hemel te bezoeken.”
   In de hemel is het heel gezellig. Hij spendeert zijn tijd met het vergezellen van blije zielen die van wolk naar wolk dansen, de harp bespelen en zingen. Ze hebben het dus goed naar de zin, maar voordat hij er erg in heeft, zijn er 24 uur voorbij en komt Petrus naar hem toe. “Welnu, je hebt een dag in de hel doorgebracht en een dag in de hemel. Maak nu je keuze voor de eeuwigheid.”
   De politicus wacht even. Dan antwoordt hij: “Wel, Wel, ik zou het van tevoren nooit gezegd hebben, ik bedoel, de hemel was geweldig, maar ik denk toch dat ik beter af ben in de hel.”
   Aldus escorteert Petrus hem naar de lift en hij suist naar beneden, naar beneden en naar beneden. De deuren van de lift gaan open en hij staat in een dor landschap bedekt met vuil en afval. Hij ziet al zijn vrienden, gekleed in lompen, het afval oprapen en in zwarte zakken stoppen, terwijl er steeds meer afval naar beneden valt.
   De duivel komt naar hem toe en slaat zijn armen om hem heen. “”Ik begrijp er niets van”, stamelt Rutte. “Gisteren was ik hier ook en toen waren er een golfbaan en een clubhuis. We aten kreeft en kaviaar en we dronken champagne. We hadden het hier geweldig. Nu is er alleen maar een dor landschap vol afval en mijn vrienden zien er vreselijk uit. Wat is er gebeurd?”
   De duivel kijkt hem aan, lacht en zegt: “Gisteren waren we op campagne . . . vandaag heb je gekozen.”
   Matheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   ==============
   Zo zie je maar weer hoe satan de zondag net zo mooi gemaakt heeft.!!!!
   =============
   Sabbat naar zondag in boekje een twee een van Rome.!!!!
   Ik zal het even letterlijk voor je overtypen. Uit Kerkelijke documentatie van de RKK Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Boekje een twee een Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1898 van Johannus Paulus II Te bestellen 0302326909 Kerkelijke documentatie. Blz. 28 >>>> Zo valt te begrijpen waarom de christenen die de door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden, gelijk hadden toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis.<<<< Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel diepgewortelder slavernij bevrijd dan die waaronder een onderdrukt volk gebukt gaat. ====De rustdag; Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op "DE DAG VAN DE ZON" Verder mag je het bestellen en lezen. De dag van de zon betekend de zonaanbidding maar dan verhuld. ========================= Ik wil graag een mening horen. Liggen nu met de boot vanuit Drachten net voor het Pr. Margriet kanaal op de palen. Lekker rustig. Was een mooie tijd in Drachten. Veel te doen en lekker eten. En op naar Leeuwarden. Vandaag nog een Bijbel in, bezocht. Er stond, “fijn een blijde ontmoeting.” Er zaten 2 man en 1 vrouw aan tafel te eten. Ik gaf aan dat jullie waarschijnlijk niet zo blij zullen zijn. Jullie vieren de zondag.???? Ja!!!! Ik had helaas bovenstaand nog niet maar zij gingen wel nadenken. Geen tegenwerping die velen wel hebben. Met vr. gr. Marten Dek

 2. Ik onzin uitkramen?
  10 GB Exodus 20:1-17; en vervolgens in Deut. 5:1:21
  In Deut. 6 leren we trouwens dat de Israëlieten de 10 Geboden moesten volbrengen in het land aan de overkant… in het Beloofde land volgens Deut. 6:1. En nergens anders.

  @@@@ Weer niet helemaal goed. De Tien Geboden en de Wet die Mozus van God kreeg.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 3. Maar er is nog een probleempje.
  Gods wetten staan twee keer in de bijbel en ze zijn niet allebeide gelijk? Hoe kan dat?
  Is God dan tussentijds van gedachten veranderd?
  En jij, welke wet heb jij gekozen en komt alles wat ik schrijf wel op de site of worden mensen hier gescreend of ze wel zeggen wat jij wilt horen??? En waar is Johnny gebleven of hebben ze hem opgepakt?
  Cherry

  Beste Cherry,
  Als je hier ook weer onzin komt uitkramen laat ik je niet meer door. Je mag best anders denken en met Bijbelse feiten graag erbij.
  Als je niet kunt snappen van, niet meer alleen op steen, maar ook in je hart gelegd.
  Als je niet weet welke op steen geschreven zijn, zoek dat eerst eens Bijbels uit.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. De wet is goed, als de wet wettelijk toegepast wordt op de wettische mensen.

  Marten, is het zo goed?

  Cherry

  Nee het is niet goed zo!!!!
  Gods Wetten die niet meer alleen op steen, maar ook in je hart gelegd kunnen worden, die mag je dan UIT GELOOF, doen.
  Niet uit wettische gedachte!!!!
  Mij geloven zegt Jezus, en Gods Geboden doen.
  En dan is het Goed.

  Met vr. gr. Marten Dek

 5. @@@@
  Nog enige minuten en Gods Dag is weer begonnen.
  Ik ben er klaar voor.
  U ook?
  Dan wens ik die er klaar voor zijn een geweldige Sabbat toe met Gods Zegen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Beste Marten

  en wat is dan ‘voedsel’ Marten ?

  De Eeuwige heeft niet alles tot voedsel verklaard.

  Petrus zegt als hij het laken ziet met de onreine dieren:
  ‘ik heb nog nooit iets onreins gegeten’
  Hand. 10: 14

  en hij was net 3,5 jaar in gezelschap van Yeshua/Jezus geweest.

  Dat betekent dat Yeshua/Jezus ook nooit ‘onrein’ at
  én dat Hij niet de discipelen geleerd heeft dat alles onder het NT zou veranderen !

  Lees eens welke Feesten en sabbatten en ‘gewoontes die Yeshua/Jezus hield direct terug te vinden zijn in het OT-
  Hij was zonder zonde- leefde dit alles perfect, want Hij was het Lam waar geen gebrek (geen overtreding) aan was te vinden.

  ‘Leer hen alles onderhouden wat Ik u geboden heb en doop ze in de Naam van….’
  Matt. 28: 19

  Hij leerde uit Torah- het Oude ‘Testament’ !

  Het is oa om die reden dat later de naam ervan niet meer ‘Verbond’ mocht heten,
  want dan zou blijken dat er nooit iets van is weggedaan…

  De Eeuwige verandert niet, wij mensen wel graag,
  is wel net zo makkelijk toch ?

  groet van mij,

  Ook groet van mij, Marten
  God veranderd niet!!!!
  Waarom moest met dan het Paradijs verlaten????
  In het Paradijs was alles rein.
  Als mensen gaan denken dat God onrein niet rein kan maken, dan????
  En Jezus sprak alleen over het OT, opdat de Wet vervuld zou worden.
  De Wet van het OT waarin heel het leven van Jezus in het NT zou gaan doen.
  Dat hebben de Joden niet begrepen en veel christenen ook niet.
  Welke feesten heeft Jezus gedaan in het NT?
  Hoor ik graag van jou.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. Vandaag 30 Mei 2015 is het weer de Dag die God ons gaf.
  Gisteravond een doopdienst zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Door onderdompeling.
  Daarna feest en buiten lichtbalonnen opgelaten. En wat zien wij daar in de avond, een regenboog. Tekens van God voor alle mensen. De doop, de regenboog en de Sabbat die begon.
  Zeer bijzonder vind ik zelf.
  Wens ik allen die God gehoorzaam willen zijn een fijne Sabbat toe.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 8. @@@@
  Beste Zoeker,
  Ik leef in het Nieuwe Testament.
  Daar wordt door niemand gezegd dat wij die feesten moeten vieren. Ook niet door Jezus.
  Wil je ze toch vieren, vier ze maar leg het een ander niet op.
  Heb je er geen behoefte aan om ze te vieren, zeg niet dat een ander het ook niet mag doen. Beiden doen het om de Heere zegt Paulus.
  Net als met zogenaamd onrein voedsel vanuit het Oude Testament.
  Lees eens wat Jezus zegt in Markus 7:18 “Alle voedsel”
  En de Sabbatten waar jij over praat, is niet de Sabbat van het Vierde Gebod.
  Het is zo gemakkelijk door een valse leraar te verklaren. Jezus is Heer van de Sabbat, en dat te vertalen naar alle feestelijk sabbatten.
  Die niet eet, doet het om de Heere.
  Die wel eet, Doet het om de Heere.
  We moeten elkaar geen JUK op laten leggen die onnodig zijn.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Marten

   hoezo zonder de feesten van het OT ???

   Het zijn óók sabbatten !!! zie bv. Leviticus 23

   vs 32 zegt bv over Yom Kippoer- Grote Verzoendag:

   ‘het zal u een sabbat der rust zijn…’

   En over alle Feesten wordt dit gezegd:
   – geen werk, niet kopen/verkopen enz.

   Het is een ‘eeuwige inzetting’ (!) voor Israël
   en wie is dan ‘Israël’ in het NT ?
   zie oa de Romeinenbrief (Rom. 9: 8)

   En hier wordt uitgelegd wie de ‘verloren schapen’ zijn:

   https://www.youtube.com/watch?v=oR7bSbRVPNQ

   Voor de Nederlandse ondertitels klik je op de balk rechtsonder- op het blokje met ‘ondertiteling’

   groet van mij en shalom

   zoeker

   de

 9. Schrijf iets stond er toen ik begon.
  Maar weinigen die dit willen lezen!!!!
  Waarom????
  Lees maar.

  Er is bijna geen kerk in Nederland, of die is afkomstig van Rome. Oefffff.
  Waarom ???? Dat straks.
  Als het waar is dat de Bijbel verbind, dan is dat niet altijd dat de Waarheid, dat de Bijbel ook verbindt.
  Het zijn de soorten van geloof die verbind, door leraren die hun mening willen doorzetten als de ware leer.
  Daardoor heb je de EO PKN Herv. Ned. Herv. JGers. Mormonen enz. enz.
  Ik zei al, bijna alle kerken stammen af van Rome.
  Dat is een Bijbelse Waarheid.
  Toen Jezus nog aan het Woord was, ging Jezus naar Zijn gewoonte naar de synagoge=kerk. Jezus sprak de Woorden, dat Hij Heer van de Sabbat is en voor de mens gemaakt.
  Jezus sprak ook dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn.

  Rome vindt de zondag een betere dag dan het Vierde Gebod. De dag van de zon. Ja dat staat letterlijk in hun boeken. En voor gemak noemen zij het ook voor de christenen, de dag der verrijzenis.
  Vrijdag in het graf, en zondag al opgestaan. Kunt de dagen nachten even tellen.
  In Gods Woord staat, “”””Jezus WAS opgestaan””””, was dus al opgestaan. Maar dat is een kleinigheidje. Een schoonheidsfoutje. Daar struikel je toch niet over!!!!
  Zoiets als, ik was opgestaan, en op de eerste dag ontmoette ik jou. Maar dat verschil wil bijna niemand zien, omdat de Roomse zondag heilig is verklaard en door Rome als een Wet is gesteld.

  Nou naar Oeffff….
  Tel de dagen en nachten van Jezus! als je dat nog niet gedaan hebt.
  Hoe kun je zien dat vele kerken van Rome afstammen.
  Het is er en het is er niet en toch is het er. Nee dit is geen raadsel.
  De Zondag van Rome is er, maar is er ook niet omdat je denkt dat die dag van God is. Maar het is niet de dag van God, maar de dag is er wel.
  En heel de wereld loopt er in verwondering achterheen, staat er in Gods Woord.

  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 10. Wie wilt u meer gehoorzaam zijn????
  Lees het verschil.
  HIER ONDER Gods Tien Geboden
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder. Van God
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
  Van Rome hieronder de tien geboden.
  Ik ben de Heer, uw God. Bij God is dat gebod één
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Bij God is dat twee
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Is bij God drie.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. 4de gebod van God. De Sabbat en niet de zondag!!!!
  4. Eer uw vader en uw moeder. Bij God is dat 5
  5. Gij zult niet doden. Van Rome Bij God is dat 6
  6. Gij zult geen onkuisheid doen. ????
  7. Gij zult niet stelen. Bij God is dat 8
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Bij God is dat 9
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren. Eigen bedenksel
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. Ook van God.
  Het Vierde Gebod is verworden naar de zondag van Rome!

 11. 100 feiten over het sabbatvraagstuk
  *60 Bijbelse feiten betreffende zevende dag*
  1. God ruste op de zevende dag na de eerste zes dagen van de week te hebben gewerkt bij de schepping van deze aarde. (Gen. 2:1-3)
  2. Dit bestempelde die dag als Gods rustdag, omdat de sabbat rust betekent. Bijvoorbeeld: De dag waarop iemand geboren is, zijn geboortedag. Toen God dus ruste op de zevende, werd die dag Zijn rust- of sabbatdag.
  3. Daarom moet de zevende dag altijd Gods sabbatdag zijn. Kunt u uw geboortedag veranderen? Nee. Evenmin kunt uw Gods rustdag veranderen naar een dag waarop Hij niet heeft gerust. Daarom is de zevende dag nog steeds Gods sabbatdag.
  4. De Schepper heeft de zevende dag gezegend. (Gen. 2:3)
  5. Hij heeft de zevende dag geheiligd. (Ex. 2:11)
  6. Hij maakte de sabbat in de hof van Eden. (Gen. 2:1-3)
  7. Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.
  8. Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
  9. Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
  10. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)
  11. Door hem, onze vertegenwoordiger, is deze aan alle volken doorgegeven. (Hand. 17:26).
  12. Het is een geen Joodse inzetting, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
  13. De bijbel noemt het nooit een joodse sabbat, maar zegt steeds ‘de sabbat van de Here uw God’. Mensen moeten voorzichtig zijn hoe ze Gods heilige rustdag noemen.
  14. Door heel de tijd van de patriarchen heen, is naar de sabbat verwezen. (Gen. 2:1-3, 8:10-12, 29:27,28)
  15. Het was deel van Gods wet vóór de wetgeving op de berg Sinaï. (Ex.16:4,27-29)
  16. Toen plaatste God de sabbat in het hart van zijn zedenwet. (Ex. 20:1-17). Waarom plaatste Hij deze daar, als dit gebod anders was dan de andere negen geboden, die volgens iedereen onveranderlijk zijn?
  17. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut. 4:12,13)
  18. Hij schreef dit gebod met eigen vinger. (Ex.31:18)
  19. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. (Deut. 5:22)
  20. De wet met de sabbat werd bewaard in de ark in het heilige der heiligen. (Deut. 10:1-5)
  21. God verbood werk op sabbat, zelf in de drukste tijden. (Ex. 34:21)
  22. God doodde de Israëlieten in de woestijn omdat ze de sabbat ontheiligden. (Ezech. 20:12,13)
  23. Het teken van de ware God, waardoor Hij van de afgoden wordt onderscheiden. (Ezech. 20:20)
  24. God beloofde dat Jeruzalem voor eeuwig zou bestaan als de joden de sabbat zouden vieren. (Jer. 17:24,25)
  25. Hij zond hen in Babylonische ballingschap omdat ze de sabbat overtraden. (Neh. 13:18)
  26. Hij verwoestte Jeruzalem omdat ze de sabbat schonden. (Jer. 17:27)
  27. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan alle heidenen die deze dag vieren. (zie Jes. 56)
  28. Dit is een profetie die volledig verwijst naar de christelijke bedeling. (zie Jes. 56)
  29. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes. 56:2)
  30. De Here eist van ons de sabbat te `eren’. (Jes. 58:13)
  31. Nadat de heilige sabbat gedurende ‘vele geslachten’ was vertreden, zal deze in de laatste dagen worden hersteld. (Jes. 58:12,13)
  32. Alle heilige profeten hielden de zevende dag.
  33. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel zijn leven de zevende dag. (Luk. 4:16; Joh. 15:10). Zo volgde Hij het voorbeeld van zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
  34. De zevende dag is de dag des Heren. (zie Openb. 1:10, Mark. 2:28, Jes. 58:13, Ex. 20:10)
  35. Jezus was Heer van de sabbat. (Mark. 2:28) Dat betekent, heb ik de sabbat lief en bescherm hem, zoals de man heer is van de vrouw, haar moet liefhebben en beschermen. (1 Petr. 3:6)
  36. De sabbat maakte Hij een inzetting van barmhartigheid, bedoeld voor het bestwil van de mens. (Mark. 2:23-28)
  37. In plaats van de sabbat af te schaffen, leerde Hij zorgvuldig hoe die dag moet worden gevierd. (Matth. 12:1-13)
  38. Hij onderwees zijn discipelen dat zij niets op de sabbat moesten doen, behalve wat ‘geoorloofd’ was. (Matth. 12:12)
  39. Hij onderwees Zijn discipelen dat ook nog veertig jaar naar Zijn opstanding de sabbat biddende gehouden moest worden. (Matth. 24: 20)
  40. De godvrezende vrouwen die bij Jezus waren geweest, eerbiedigen de sabbat na zijn dood. (Luc. 23:56)
  41. Dertig jaar na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk ‘de sabbatdag’. (Hand. 13:14)
  42. Paulus, de apostel der heiden, noemde het ‘de sabbatdag’ in het jaar 45. (Hand. 13:27) Wist Paulus het niet? Of moeten wij moderne leraars geloven, die beweren dat de sabbat na de opstanding van Christus niet langer de sabbat was?
  43. Lucas, de geïnspireerde christelijke geschiedschrijver, die het jaar 62 schreef, noemt het, de sabbatdag’. (Hand.13:44)
  44. De heidense bekeerlinge noemde het de sabbat. (Hand.13:42)
  45. Op het eerste christelijk Concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen ‘de sabbatdag’. (Hand. 15:21)
  46. Het was gebruikelijk op die dag bidstonden te houden. (Hand. 16: 13)
  47. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag. (Hand.17:2,3)
  48. Hij was gewoon op die dag te prediken. (Hand. 17:2)
  49. Het boek Handelingen alleen al vermeld 84 vergaderingen, op die dag gehouden. (Hand.13:14,44; 16:13; 17:2; 18:11)
  50. Er was nooit een dispuut tussen christenen en joden wat betreft de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de christenen dezelfde dag vierden als de joden.
  51. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield?
  52. Paulus zelf verklaarde nadrukkelijk dat hij de wet had gehouden. “Terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet der joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.” (Hand. 25:8) Hoe kon dit waar zijn als hij de sabbat hield?
  53. De sabbat wordt 59 keer in het Nieuwe Testament genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het Oude Testament, ‘de sabbatdag’.
  54. In het Nieuwe Testament wordt geen een woord gezegd over het afschaffen, veranderen of wegdoen van de sabbat of iets dergelijks.
  55. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk gezag gebruikt u de zevende dag voor werk?
  56. Geen enkele christen in het Nieuwe Testament, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan bijbelse christen?
  57. Er word nergens gezegd dat God zijn zegen of heiliging van de zevende dag heeft weggenomen.
  58. Zoals de sabbat in het paradijs werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes. 66:22,23)
  59. De sabbat van de zevende dag was een belangrijk deel van Gods wet, deze uit Gods eigen mond kwam, en met zijn eigen vinger werd geschreven op stenen tafelen op de berg Sinaï. (zie Ex. 20) Toen Jezus zijn werk begon, zei Hij nadrukkelijk dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. (Matth. 5:17)
  60. Jezus bestrafte de Farizeeën streng als huichelaars omdat ze voorgaven God lief te hebben, terwijl ze gelijktijdig een van de “10 Geboden” teniet deden door hun overleveringen. Het vieren van de zondag is alleen maar een overlevering van mensen.
  We hebben nu 60 duidelijke bijbelse feiten gegeven betreffende de zevende dag. Wat doet u ermee?
  *40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week*
  1. Het eerste dat in de Bijbel wordt vermeldt is werk dat op zondag, de eerste dag der week werd gedaan. (Gen. 1:1-5) Dit werd door de Schepper zelf gedaan. Als God de aarde op zondag heeft gemaakt, kan het dan voor ons verkeerd zijn om op zondag te werken?
  2. God gebod de mensen om op de eerste dag der week te werken. (Ex. 20:8-11) Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
  3. Geen van de patriarchen heeft de zondag gevierd.
  4. Geen van de heilige profeten heeft het ooit gedaan.
  5. Op uitdrukkelijk bevel van God zelf gebruikte Zijn heilig volk gedurende tenminste 4000 jaar de eerste dag der week als werkdag.
  6. God zelf noemt het een ‘werkdag’. (Ezech. 46:1)
  7. Op die dag heeft God niet gerust.
  8. Hij heeft die dag nooit gezegend.
  9. Christus heeft nooit op die dag gerust.
  10. Jezus was timmerman (Mark. 6:3) en werkte in die bezigheid tot Hij 30 jaar oud was. Hij hield de sabbat en werkte zes dagen per week, zoals iedereen erkent. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op die dag gedaan.
  11. De apostelen werkten op diezelfde dag.
  12. De apostelen hebben nooit op die dag gerust.
  13. Christus heeft die dag nooit gezegend
  14. Nooit is die dag door goddelijk gezag gezegend.
  15. Die dag is nooit geheiligd.
  16. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. “Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Rom. 4:15; Joh. 3:4)
  17. In het Nieuwe Testament staat geen verbod om op die dag te werken.
  18. Er wordt geen straf gegeven voor het werken op die dag.
  19. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering ervan.
  20. Nergens wordt gezegd hoe die dag gevierd moet worden. Zou dat niet het geval zijn als onze Heer wilde dat wij die dag vieren?
  21. Nergens wordt hij de christelijke sabbat genoemd.
  22. Hij wordt nooit zelf een sabbat genoemd.
  23. In de Schrift wordt hij nooit de dag des Heren genoemd.
  24. Hij wordt zelf nooit een rustdag genoemd.
  25. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen?
  26. Hij wordt gewoon ‘de eerste dag der week’ genoemd.
  27. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelf de naam niet op zijn lippen genomen, zover de bijbel vermeld.
  28. Het woord ‘zondag’ komt in de hele Bijbel niet voor.
  29. God, Christus of geïnspireerde mannen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
  30. De eerste dag der week wordt slechts acht keer in het Nieuwe Testament genoemd. (Matth. 38:1, Mark. 16:2,9, Luc. 24:1, Joh. 20:1,19, Hand. 20:7, 1Kor.16:2.)
  31. Zes van deze verzen verwijzen naar dezelfde eerste dag der week.
  32. Paulus spreekt met de gelovigen over dagelijkse zaken op die dag. (1Kor16:2)
  33. In het hele Nieuwe Testament hebben we slechts één verslag van een godsdienstige bijeenkomst op die dag, en dat was ‘s avonds. (Hand. 20:5-12)
  34. Er wordt nergens de gedachte geopperd dat er ooit eerder of later een bijeenkomst werd gehouden.
  35. Het was niet gebruikelijk op die dag samen te komen.
  36. Het was geen vereiste om op die dag het brood te breken.
  37. We kennen slechts één voorval waar dat gebeurde. (Hand.20:7)
  38. Dat vond midden in de nacht plaats (vs. 7-11). Jezus deed het op donderdagavond (Luc. 22). De discipelen deden het dagelijks. (Hand. 2: 42-46)
  39. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. Dat is een menselijke traditie, die de wet van God teniet doet. (Matth. 15:1-9). Om de dood en de opstanding van Christus te gedenken werd de doop ingesteld. (Rom. 6:3-5)
  40. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele veranderingen van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.
  Hier zijn 100 duidelijke bijbelse gegevens over deze vraag die duidelijk laten zien dat de zevende dag de sabbat des heren is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

 12. Uit Kerkelijke documentatie van de RKK Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Boekje een twee een Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1989 van Johannus Paulus II.
  Te bestellen via 030 -2326909

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Of verspeel je liever je geweldige toekomst met Hem door een valse dag door Rome ingesteld.

 13. De discussie gaat niet over Eva, maar over Sabbat of zondag.
  Graag de discussie daar waar zij thuis hoort.
  De Sabbat is door Rome verplaatst naar de zondag.
  Wil je Rome gehoorzaam zijn of luister je naar Jezus die Gods Woord vertegenwoordigde. Ja het Woord van God is.
  Wil je bewijzen vanuit Gods Woord? Daniël 7:25.
  Wil je aardse bewijzen?
  Ik zal het adres hier later plaatsen.
  Moet even zoeken.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 14. @@@@

  Wakker worden.
  Het is de hoogste tijd.
  Gaat uit van “haar” .
  Doe weg die mensengeboden.
  Nog voor Jezus gaat komen.
  En die tijd is zeer nabij.
  Ben je te laat? Is het te laat voor spijt.
  Tien Geboden zijn Tien Geboden.
  Tien Geboden, en één van de tegenstander.
  Het verspeeld je Geweldige toekomst.
  Ook al is je liefde nog zo groot.
  De aardse liefde heeft je in zijn macht.
  Denk na voor wie je helemaal gaat kiezen.
  Een dubbele keuze wordt in de hemel niet geduld.

  Wens ik allen een fijne dag toe.
  Al weer de Derde dag van God.
  Door de tegenstrever de dinsdag genoemd.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. @@@@

  Één tekst zou ruim voldoende moeten zijn.

  Mij=Jezus geloven en Gods Geboden doen!!!!

  Tweede is De Sabbat voor de mens gemaakt!!!!

  Derde is Jezus is Heer van de Sabbat!!!!

  Zo kan ik honderd geven over de Sabbat van God in het Vierde Gebod.

  Maar men wil graag de leugen geloven en mensengeboden eren.

  Tegen de gevestigde kerkorde in gaan, lijkt wel een misdaad. Je geliefden die hetzelfde dachten als velen nog denken, dat veranderen is aangeven, dat je geliefden het ook mis hadden. Je ouders vrienden man vrouw kinderen enz. Maar God zal als je Jezus geloofd en Gods Geboden doet, al je tranen afwissen.

  Met vr. gr.

  Marten Dek.

 16. Maar er komt een tijd dat zij de leugen lief hebben.
  Mensengeboden boven Gods Geboden stellen.
  En dat is wat Rome en de EO en de PKN en vele soorten van naamcristelijke gelovigen al reeds als een vastgesteld feit aan nemen in waarheid die geen Waarheid van God is.
  Jezus is Heer van de Sabbat en de valse leraar heer van de zondedag.

  Kies wie gij gehoorzaam wilt zijn.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. Dit volgende is ook geschikt om hier gelezen te worden, want velen weten niet meer het verschil tussen dag en nacht:
  In het land der blinden is een valse profeet koning.

  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde.” Joh.8:34

  Dat betekent toch niet dat er geen wetten zijn ..??

  Want zonde is de overtreding der wet !!

  Begrijp je wel wat hier staat ..??

  En het loon dat de zonde geeft is de dood .. zo simpel is het.

  Indien je geen zonde hebt omdat je genade ontvangen hebt .. en omdat er geen wetten zijn .. dan zou je nu niet meer hier op aarde zijn .. maar reeds opgenomen naar het huis mijns Vaders. Joh.14:1-3

  DUS .. hoe zit het .. zij die de wetten afgeschaft hebben !!

  Blijven jullie doof en blind totdat de deur gesloten is en voor eeuwig buiten de poort komen te staan ..?? Opb.22:15

  Iedere dag is een kans om alsnog uit haar te gaan .. dus lees alle posten die hier te lezen zijn .. en indien een post niet duidelijk is .. stel dan een vraag en ga niet jouw eigen boodschap bazuinen.

  Je kunt niet de ware boodschap verkondigen terwijl je met de toren van Babel bezig bent.

  “En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.” Joh.12:50

  Als je niet de ware boodschap verkondigt .. dan ben je ook een verrader.

  “Ik zeg u: één van u zal Mij verraden.” Joh.13:22

  De Paus is ook een verrader .. en natr. alle valse leraren en hun aanhangers.

 18. Door Chas1 op 23-09-2014 08:11

  Mogge .. hij was 24 jr. .. een hardloper van Dam tot Dam en bereikte de eindstreep voor de laatste keer in z’n korte leven.

  Ik kan alleen maar hopen dat hij een goede trijd gestreden heeft en geen blinde/dove meeloper was die het te druk had om God te leren kennen en Hem lief te hebben.

  En hoe sta jij ervoor .. want je staat ook voor die zelfde drempel met nog één stap te gaan .. want er is geen extra 1000jr voor de boeg.

  Er is 1 leven .. 1 dood .. 1 opstanding.

  Dat Enoch en Elia de dood niet hebben gesmaakt zou ook gezegd kunnen worden van hen .. die in de toekomst de 7 laatste plagen zullen overleven.

  Nee .. daar zal de Paus niet bij zijn .. ook niet de blinden die hem eren of de valse profeet volgen.

  “Gaat uit van haar, mijn volk ..” Opb.18:4 .. is aan die mensen gericht .. die nog in Babylon verkeren.

  Bij de toren van Babel en proberen die toren af te bouwen.

  Het zal hen niet lukken want er is alleen één deur om tot God te komen .. de deur der gehoorzaamheid aan de waarheid. Opb.14:12

  Je mag mij nuts noemen .. maar dan weet ik dat je aan die toren werkt.

 19. Hier op de kalender zie je ook dat de zondag op de 7e dag staat, maar dat was niet het geval in de jaren 40, en op zo’n slimme manier wordt de zaterdag naar de 6e dag verplaatst.

  De laatste generatie, vóór de wederkomst, zal dit niet weten en denkt dat de zondag de Shabbat is, die geheiligd moet worden. Exo.20:8 / Dan.7:25

  Laat dit een waarschuwing zijn, want daarmee eer je de Paus en ontvangt het merkteken van het beest.

  Indien je het merkteken ontvangen hebt, dan zal de Paus je beschermen tegen de Waarheid, want hij gelooft in de Leugen, waardoor hijzelf de leugen is geworden.

  “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Opb.13:16-17

  In tegenstelling tot het merkteken van het beest, heeft God een zegel, waarmee Hij de verlosten zal verzegelen.

  Het hangt van jezelf af of je het merkteken van het beest hebt of Gods zegel; die keuze moet jij maken , want geloof wonder werken is dood, en je kunt niet werken zonder een maatstaf.

  Iedereen heeft één zelfde maatstaf totdat hij/zij besloten heeft om die te verknippen, zoals de Paus dat ook deed, waardoor hij in een leugen viel en daar is gebleven, omdat hij de leugen liefheeft.

  “Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die den hemel en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Opb.14:7

  Hier en nergens zegt het, dat wij de Paus moeten eren of aanbidden, dus laat niemand je voor de gek houden.

  En vooral niet door iemand die gekleed is in purper en scharlaken of een dominee in schaapskleren of een rabbijn die op de 3e tempel wacht, of iemand uit Brooklyn, want die zijn allemaal handlangers van Abaddon de draak.

  EN mij moet je ook niet geloven, maar toets wat ik zeg met de Schrift; vraag stellen kost niks en die wordt beantwoord.

 20. Door Chas1 op 22-09-2014 07:12

  Mogge .. gisteren botste een trein tegen iemand bij Hollandserading .. dus er was geen treinverkeer tussen H’sum – Utrecht; om het uur rijden er 8 treinen waarvan 4 daar niet stoppen .. + er zijn hefbomen.

  Er is verder nog geen bericht over de toedracht maar je kunt wel indenken dat een botsing met een trein nooit goed afloopt .. ook niet als de trein stilstaat.

  “Zie, Ik kom als een dief in de nacht.”

  Het volgende ogenblik dat je wakker wordt sta je voor de Rechter .. hetzij bij de wederkomst of 1000jr erna .. maar dan is het ook definitief voor eeuwig.

  Er is geen extra 1000jr voor bokken die geen oren hebben om te horen .. DUS .. mocht jij oren hebben die niet horen .. DOE daar wat aan en laat ze onderzoeken.

  Het is ook mogelijk dat je niet begrijpt wat je leest omdat je weigert te begrijpen .. want je bent geen kind van God.

  Een kind van God begrijpt de Schrift .. volgens Joh.14:21 ..”Mijzelf aan hem openbaren.”

  Hij is het Woord van God die geopenbaard wordt aan hen die gehoorzaam willen zijn.

  “Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? ” vs.22

  “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.” vs.23

  Hieruit begrijpt de lezer dat de Here Jezus aanwezig is bij de discipelen .. maar daarbij toch zegt dat Hij Zichzelf zal openbaren.

  Hij spreekt over de Schrift en zegt dat zij die ongehoorzaam zijn .. altijd in duisternis zullen verkeren .. net zoals de wereld die buiten de poort is. Opb.22:15

  Mijn woord bewaren = gehoorzaam zijn.

  Zijn woord mag niet verknipt worden. Opb.22:18-19

  SNAP je deze post of niet ..?? [Joh.14:21 al vele malen uitgelegd.]

  1. Alleen zij die ook Prediker 12:13 kunnen verstaan, kunnen ook het andere snappen.
   MH17 is ook zo iets, daar mag je niets over zeggen. Dan ben je een lasteraar als je spreekt over de wel en niet geredde mensen. Je geeft hen zogezegd een trap na. Dat je daarmee wil zeggen voor de mensen die nu leven, het een waarschuwing moet zijn, doet niet ter zake. Dus ook treinongelukken, en net als de vrachtwagen die vandaag de gevel in is gereden, niet. Ook die chauffeur kan niet meer terug. Hopelijk was hij klaar om opgenomen te worden.
   Nu moet je klaar staan want ook de terreur kan bij jou over één minuut al toeslaan.
   Dat je het dan hebt over de Sabbat of zondag, dat alleen de Sabbat Gods rustdag is en niet de Rooms zondedag, die je behoudenis in de weg staat, omdat God geen compromis sluit met zijn vastgestelde dag!!!!
   Als je niet alle Tien Geboden wilt, laat het dan maar helemaal. Geniet van deze wereld en laat je Geweldige toekomst los. Want wie er één gebod overtreedt, overtreed alle geboden!!!!
   Ik wens allen Gods Zegen toe, met Zijn Waarheid.
   Prediker 12:13, telt voor alle mensen.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 21. Welke geboden bedoelt de Here Jezus als Hij zegt: Joh.14:21
  “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

  En wat als je Zijn geboden niet bewaart ..??

  Dan zal Hij Zichzelf niet aan jou openbaren .. dan blijf je geestelijk blind.

  1. “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten: hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halven tijd.” Dan.7:25

   In de symbolische profetie staat elke dag voor één jaar, overeenkomstig Eze.4:5-6.

   Gedurende 1260 jaar [Opb.12:6,14] zou de kleine horen heersen over Gods volk en Zijn wet door middel van staatskundige macht.
   Deze periode begon in 538, toen Belarius de Ariaanse koning van de Oostgothen uit Rome verdreef en de weg vrijmaakte voor de Paus om wereldlijke macht te kunnen uitoefenen.

   Precies 1260 jaar later, in 1798, trok de Franse generaal Berthier, op bevel van Napoleon, Rome binnen, riep de republiek uit en nam de Paus gevangen. Op die manier kwam een einde aan de oppermacht van de pausen.

   Het boek Openbaring gaat dieper in op dit verlies van de macht en noemt het “een dodelijke wonde”. Die wond zou echter “helen” en de gehele wereld zou zich verbazen over de wijze waarop Rome zich zou herstellen. Opb.13:3

   De 1260 jr geven slechts de periode aan van de oppermacht van Rome.

  2. God heeft nooit de zondag ingesteld. Het zou ook niet kunnen want dan zou God een veranderlijke God zijn en klopt de bijbel niet meer.
   Er is maar een god dat veranderlijk is, lucifer. Die heeft het in de christendom laten veranderen. Zondag is het babylon rustag.
   Ga uit van haar.

  3. Liefde is het sleutelwoord in alle dingen.

   Maar vele christenen zijn in naam christen, omdat zij wel liefhebben, zeggen zij, maar niet willen doen wat Jezus zegt.

   Als je vader vraagt of je boodschappen wilt doen, en aangeeft wat je moet halen. Dan doe je dat met plezier. Toch?

   Je vader geeft aan welke weg je moet lopen omdat je anders verkeerd loopt.

   Je haalt de boodschappen en neemt toch een andere weg. Je komt niet meer thuis, de weg kwijt.

   Is dat gehoorzaam zijn uit liefde. Natuurlijk heb je je vader lief.

   Je vader zoekt jou en vindt jou. Dat was dom kind, ik maakte mij ongerust. Maar nu weet je wel waarom ik jou de juiste weg heb gewezen.

   Zo is het ook Met God. Jezus Zijn Zoon kwam voor jou en mij uit liefde. Jezus nam niet alleen alle zonden op zich maar wees ons ook de weg. Zaligsprekingen, die elkeen wel kent.

   Maar het sublieme is dat Jezus gezegd heeft, dat wij Hem mogen geloven. Als wij dat willen, dan mogen wij ook Gods Geboden doen. Dat is een vrijwillige keuze.

   Dan geeft Jezus ook nog aan, waarom?, dat Hij Heer is van de Sabbat, en dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.

   Dit samengevat, begrijp ik niet dat er nog zoveel mensen zijn, die de zondag boven de Sabbat verkiezen.

   Ik weet niet of jij de Sabbat of de zondag viert. Dus ik val je niet aan.

   Als je de zondag viert, dan wil ik je graag vertellen waar die vandaan komt.

 22. Vrijdag-8-Aug.-2014
  Vanavond begint weer de Dag die God ons gaf, als Teken dat wij Hem gehoorzaam zijn. Een Teken dat wij bij Hem horen.
  Ik verlang er weer naar. Naar deze bijzondere Dag, waar ook Jezus Heer van is.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  1. Een heugelijk feit.
   De Pinkstergemeente van Amsterdam Zuid Oost is helemaal overgegaan naar de Sabbat van God.
   Daar waar Jezus Heer van is.
   Dus niet meer Negen Geboden van God en één van een andere god, maar alle Tien, niet meer op steen maar in je hart gelegd door God.
   Geweldig is dat.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Delen van internet geplukt, met de bedoeling de Sabbat Bijbels te verklaren.

   Hoe God lief te hebben.
   Als het een zonde is een van deze laatste zes geboden, die aangeven hoe men zijn naaste moet liefhebben, te schenden, dan moet het beslist een zonde zijn een van de eerste vier te schenden, die de juist manier om God lief te hebben uitleggen. Onze relatie met God is beslist belangrijker dan onze relatie met andere mensen. God zei: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:3). Jezus gaf duidelijk te kennen dat dit gebod nog steeds van kracht is, toen Hij Satan berispte: “En Jezus antwoordde en zeide tot hem: “Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen” (Lukas 4:8). Dit gebod tegen afgoderij wordt elders in het Nieuwe Testament vele malen genoemd. Lees Paulus’ instructie aan de gemeente in Korinthe in 1 Korinthe 10:7: “Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen [de oude Israëlieten].” Het tweede gebod, dat het aanbidden van of buigen voor beelden verbiedt, wordt door Paulus in Romeinen 1:18-25 in detail gegeven. Hij maakt duidelijk dat de heidense filosofen, die van God wisten, Hem niet als God vereerden. In plaats daarvan begonnen zij de dingen die zij met hun handen maakten te aanbidden. Deze mensen schonden het gebod van God tegen het maken van beelden en het godsdienstige gebruik daarvan. Jezus leerde dat God geest is en dat wij Hem in geest en in waarheid moeten aanbidden (Johannes 4:24), niet door middel van afgodsbeelden of dingen die door mensen zijn gemaakt. Het derde gebod verbiedt het ijdel gebruik van Gods naam. Dit wordt vaak aangeduid als de zonde van godslastering. Deze zonde wordt verschillende malen genoemd, zoals in de uitspraak van Paulus in Kolossenzen 3:8: “Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster [godslastering] en vuile taal uit uw mond.” Jezus liet zien dat dit gebod en een aantal andere nu nog steeds van kracht zijn, en wel door het volgende onderricht: “Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord [zesde gebod], overspel [zevende gebod], ontucht [zevende gebod], diefstal [achtste gebod], valse getuigenissen [negende gebod], godslasteringen [derde gebod]” (Mattheüs 15:19). Er zijn nog veel meer teksten die duidelijk aangeven dat deze geboden nog steeds van kracht zijn. De meest tot nadenken stemmende daarvan vindt men in 2 Timotheüs 2:19: “Ieder die de Naam van Christus noemt [dat wil zeggen, zichzelf een christen noemt – de naam van God aanneemt], moet zich ver houden van de ongerechtigheid” (1 Johannes 3:4). Ongerechtigheid is zonde en zonde is de overtreding van Gods wet, de Tien Geboden.

   Hoe staat met het de sabbat?
   “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt” (Exodus 20:8) is het vierde gebod – het gebod dat de meeste mensen zijn vergeten! Dit is een gebod, waarvan veel mensen ten onrechte beweren dat het is afgeschaft in het Nieuwe Testament. Is het redelijk dat God op zeker moment een van de Tien Geboden zou hebben weggelaten terwijl David zei dat deze geboden waren “vastgesteld voor immer en altoos” (Psalm 111:7-8)? Het vierde gebod wordt in het Nieuwe Testament duidelijk aangetoond. Hebt u ooit de volgende geïnspireerde tekst gelezen? “Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God” (Hebreeën 4:9). Dit hoofdstuk in Hebreeën handelt over de duizend jaar van rust die zullen komen voor diegenen van Gods volk die getrouw zijn en Gods beloften erven. Een ‘rust’ wordt verscheidene malen genoemd vóór vers 9. Het Griekse woord voor ‘rust’ in het eerste deel van dit hoofdstuk is katapausin, maar in vers 9 komt het woord rust van een heel ander Grieks woord, sabbatismos. Dit woord betekent letterlijk “het houden van een sabbat”. Ieder week is de sabbatsrust een herdenking van de schepping en een voorafschaduwing van de aanstaande duizend jaar van rust.
   Correct weergegeven luidt dit vers: “Er blijft daarom het onderhouden van de sabbat voor het volk van God.” Let op deze punten ten aanzien van dit vers: Dit onderhouden van de sabbat blijft. Het is niet vergeten of afgeschaft of aan het kruis genageld. Het blijft voor het volk van God. Wij zijn het (geestelijke) volk van God! Vergeet daarnaast niet dat God de geboden heeft gegeven, opdat Zijn volk (zowel fysiek als geestelijk) tot voorbeeld zou kunnen dienen voor de volken om hen heen (fysiek Israël) als voor de mensen om ons heen (geestelijk Israël). Zie in dit kader Deuteronomium 4:6 en Mattheüs 5:16. Als het sabbatsgebod er dus nog is, dan is het voor God nog steeds heilig. Wij behoren daarom de sabbat te gedenken en te heiligen zoals God steeds heeft geboden. Deze dag verbeeldt de rust die God in de scheppingsweek had en eert daarom het feit dat Hij de Schepper is. Deze dag is bovendien een voorafschaduwing van de duizend jaar vrede die God spoedig aan deze wereld zal brengen – de zevende periode van duizend jaar. De regeringen van deze wereld zullen dan ten val komen en Jezus Christus zal over de hele wereld Zijn regering instellen. Dit gebod om de sabbat te onderhouden wordt ook aangetoond door verschillende andere teksten. Paulus instrueerde ons hem te volgen zoals hij Christus volgde (1 Korinthe 11:1). Ook Petrus zei ons dat wij behoren te wandelen zoals Christus (1 Petrus 2:211). De apostel Johannes zei hetzelfde in 1 Johannes 2:6. Christus onderhield de sabbat steeds! Het was zijn gewoonte (Lukas 4:16), en Hij gaf aan zijn discipelen en aan de godsdienstijveraars van die tijd de juiste manier om dat te doen. Hij deed dit door het volmaakte voorbeeld dat Hij gaf. De discipelen moesten Zijn voorbeeld volgen en aan anderen onderwijzen hetzelfde te doen. De instructie die Hij bij zijn afscheid gaf was: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:19-20). Dit maakt duidelijk dat Zijn geboden, met inbegrip van de sabbat, nog steeds dienen te worden onderhouden.

   Een nieuw gebod
   Wij hebben nu gezien dat in het Nieuwe Testament elk van de Tien Geboden wordt gegeven. Maar hoe staat het met het ‘nieuwe gebod’ waarover Jezus en de apostel Johannes spraken? Wat was dit nieuwe gebod precies, en heft dit gebod dan misschien de Tien Geboden op of schaft het die af? “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt” (Johannes 13:34). Sommigen nemen aan dat het enige dat wij te doen hebben is elkaar ‘lief te hebben’. Vervolgens interpreteren zij ‘liefhebben’ als iets wat betekent dat zij Gods geboden niet per se letterlijk behoeven te gehoorzamen. Zij nemen als vanzelfsprekend aan dat liefde slechts genegenheid is. Zij beseffen niet hoezeer Christus Zijn discipelen liefhad. Hij had het soort liefde dat wordt beschreven in 1 Korinthe 13, het soort dat altijd Gods Tien Geboden in acht neemt. Hij had het soort liefde dat Hem Zijn discipelen deed onderwijzen: “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:14). Dat is het soort liefde waarover Christus sprak toen Hij zijn discipelen vertelde over het nieuwe gebod. Maar hoe kon dit een nieuw gebod zijn, terwijl aan Israël in vroeger tijden duidelijk was geboden God en de naaste lief te hebben (Deuteronomium 6:5; Leviticus 19:18)? Let op 2 Johannes 1:5: “En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.” Liefde is nieuw, maar toch ook oud. De liefde waarover Jezus en Johannes spraken is niet affectie. De eerste vier geboden laten de manier zien waarop wij onze liefde tot God dienen te uiten, terwijl de laatste zes geboden de manier laten zien waarop wij onze naaste dienen lief te hebben. Het gebod van liefde is daarom niet alleen het gebod dat door Christus aan het begin van zijn bediening aan de discipelen was gegeven, maar ook een manier van leven voor de eerste mens, Adam. Deze manier van liefde wordt verder bevestigd door Johannes: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last” (1 Johannes 5:3). In plaats van dat het nieuwe gebod van liefde de oude Tien Geboden afschaft, laat dit vers duidelijk zien dat de Tien Geboden alleen maar bevestigd worden in de tijd van het Nieuwe Testament.

   Een duidelijke verklaring van Jezus Christus.
   Jezus Zelf ontkende overigens ook ten stelligste dat het Zijn bedoeling was om de sabbat of enig deel van Gods wet te veranderen of af te schaffen. “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden,” zei Hij. “Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen” (Mattheüs 5:17). Het Griekse woord pleroo, vertaald met “vervullen”, betekent “vol maken”. Met andere woorden, Jezus zei dat Hij kwam om de wet volledig en volmaakt te maken. Hoe? Door de geestelijke bedoeling en toepassing van Gods wet te laten zien. Wat Hij bedoelt wordt duidelijk uit de rest van het hoofdstuk, waar Hij uitleg geeft over de geestelijke bedoeling van bepaalde geboden, zoals hiervoor aangehaald. Sommigen verdraaien de betekenis van “vervullen” en laten Jezus dan zeggen: “Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om deze te beëindigen door de vervulling ervan.” Dit is volledig tegenstrijdig met Zijn eigen woorden. In het gehele verdere hoofdstuk legde Hij uit dat de geestelijke toepassing van de wet het nog moeilijker maakte deze te houden, niet dat de wet was afgeschaft of niet langer noodzakelijk. Jezus maakte duidelijk dat Hij geen enkel deel van Gods wet ongeldig verklaarde: “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied” (vers 18). Hier wordt een ander Grieks woord gebruikt voor “vervuld”: ginomai, wat betekent “tot stand komen”. Pas wanneer al het noodzakelijke tot stand zou zijn gekomen, zou er iets van Gods wet kunnen ophouden te bestaan, zei Christus. Om een mogelijk misverstand te voorkomen waarschuwde Hij degenen die zouden trachten Gods wet af te schaffen: “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen” (vers 19).

   Een teken tussen God en Zijn Volk
   De sabbat werd ook een teken tussen God en Zijn volk (Ex 31:13, 17).Vaak werden de Israëlieten gestraft als ze afweken van God en Zijn sabbatten schonden. De profeet Ezechiël sprak in naam van God vanuit Babylon, nadat hijzelf en velen van het koninkrijk van Juda in ballingschap waren weggevoerd. Hij schreef: ”Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig. ..Mijn sabbatten ontheiligden zij ten zeerste, ……omdat zij mijn verordeningen verwierpen, niet naar mijn inzettingen wandelden en mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart ging uit naar hun afgoden”
   (Ezechiël 20:12-13, 22:26).
   Later keerden velen van de Joodse ballingen terug uit Babylon en zij begrepen uit de boodschappen van Ezechiël en Jeremia (17:22,27) dat hun land verwoest werd vanwege het overtreden van Gods wet, waarbij het schenden van de sabbat één van hun voornaamste zonden was.
   De Joden onderhielden deze dag daarna in de eeuwen die volgden tot aan de tijd van Christus met toevoeging van vele menselijke bepalingen.

   Conclusie
   Nergens in zowel het Oude – als het Nieuwe Testament wordt notie gemaakt dat Gods rustdag werd veranderd in de zondag. Aangezien Jezus Christus niet zondigde, heeft Hij de juiste sabbatdag gehouden, namelijk die van de Joden.
   De verschuiving van zaterdag naar zondag vond veel later plaats dan het op schrift stellen van het Nieuwe Testament. Onder de Romeinse keizer Hadrianus (117-135 na Chr.) en keizer Constantijn werden gebruiken van het Judaïsme,waaronder het houden van de sabbat,streng verboden. Onder invloed van deze maatregelen werden blijkbaar vele vroegere christenen ertoe gebracht afstand te nemen van de zevende dag en over te gaan tot het houden van de zondag, die volgens de Romeinse geschiedenis als de dag van de zon werd vereerd. God heeft alleen de toekomstige tijd van de zevende dag geheiligd voor zolang er mensen zijn, van geslacht tot geslacht. Gods sabbat gaat van avond tot avond. Hij begint op vrijdag bij zonsondergang en eindigt op zaterdag bij zonsondergang.

   In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, wordt wederom duidelijk gemaakt dat alle Tien Geboden nog steeds gelden en onderhouden dienen te worden: “Zalig zijn zij die Zijn geboden [elk ervan] doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14). We hebben gezien dat elk van de Tien Geboden vandaag de dag nog gelding hebben! Wat gaat u doen? Gaat u God gehoorzamen? De keuze is aan u!

   Ik geloof niet dat ik er nog iets meer aan kan toevoegen.
   De keuze is alleen aan u, en aan niemand anders.
   Gaat u God gehoorzamen? De keuze is echt alleen aan u!

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Bij mij mag iedereen aan het woord komen die zich respectvol gedraagt.
    Jezus kwam immers voor de zondaren.
    Wij mogen met de zondaren aan tafel gaan zitten.
    Met vr.gr.
    Marten Dek.

    De bijbel leert, Mc. 10:18 en Luc. 18:19.
    Marten, op deze site komen geen zondaren. Die durven ze niet meer.
    Cherry

    @@@@
    Iedereen is welkom em met normale taal ook antwoord.
    Zelfs jij.
    Met vr.gr.
    Marten Dek.

    1. Je schrijft: Wij… en de zondaren.
     Dus er bestaan twee groepen gelovigen.
     Jullie en de zondaren!

     Cherry

     @@@@
     Eén groep die echt gelooft en daarbij de Sabbat viert.
     En een groep die een mensengebod beter vindt.
     Wie denk je dat beter af is????

     Met vr. gr. Marten Dek

     1. Er staat in de bijbel: “Gerechtigheid Gods, in Jezus Christus voor allen die geloven” Rom.3:22).
      En…
      1:16: Tot behoud van een ieder die gelooft.
      En…
      “Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht” Gal. 5:4.

      Wie beter af is? Nou degene die Jezus gelooft en Hem als Redder heeft aangenomen en op Hem vertrouwt! Die is verreweg het beste af.

      Hebr. 10:39 Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die geloven en het leven winnen.

      Jij praat alleen maar over geboden en mensengeboden. Het Evangelie spreekt over de gerechtigheid van God voor ieder die gelooft.
      Wat is daar nu zo moeilijk aan. Ja… jij leert dat je de wet moet doen om je gerechtigheid zelf te verdienen.
      Maar dan ben je los van Christus.
      Neem dat nu eens van mij aan. Anders kom je er niet!

      @@@@
      Neem nu eerst eens van mij aan dat geloven betekend, doen.
      Mensen geloven wel maar doen niet, dus geloven zij Jezus niet.
      Zodra je dat snapt ben je een stap verder.
      Je vader leert je fietsen en zegt wat je moet doen. Trappen
      Je trapt niet dus geloof je je vader niet. De gevolgen weet je.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *