Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.554 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Jezus is geboren onder de wet om hen die onder de wet staan, vrij te kopen.

  Dat is het Evangelie.

  Marten wil ons weer onder de wet duwen, dat komt van satan.
  En Marten, probeer onder de plak van Chass uit te komen
  Sterkte,
  Cherry

  1. @@@@
   Beste Cherry waarom zo cynisch?
   Waarom lees je niet eerst wat er over wetten in Gods Woord staat.
   Het OT met de wetten van Mozes, moet ik het je echt weer vertellen? Die wet lag naast de Ark des Verbond. Die wet is door mensen vervloekt. Daar is Jezus ook voor aan het Kruis gehangen. Zij konden en wilden niet voldoen aan die wetten.

   @@@@
   De Tien Geboden van God zijn niet vervloekt. Die liggen in de Ark des Verbond. En die is in de hemel door Johannes gezien.
   Zou God met eigen vinger een Wet kunnen schrijven, die vervloekt is? En dan ook nog in ons hart leggen.
   En ik zit alleen geheel vrijwillig en met vreugde onder de plak van Jezus. Jezus is de Weg, de enige Weg naar het hemels paradijs van God.
   Hem=Jezus gehoorzamen en Gods Geboden doen.
   Wil jij dat ook?

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. @@@@
  Vandaag is het de sabbat die God ons gaf. Van de avond tot de avond. Het is tevens Gods Vierde Gebod. Daar waar Jezus ook heer van is. Voor de mens gemaakt zegt jezus!!!!
  Niet meer op steen maar in het hart gegrift van hen die echt Jezus geloven.
  Dan is het de Liefde die jou de Wet van God als een vreugde zult ervaren.
  De Heer is mijn Herder. Hem zal ik altijd volgen.
  Zijn Wetten, TIEN, met liefde trachten te volbrengen.
  Velen willen liever de traditie. Waar is dan het geloof in Jezus????

  Wens ik alle Sabbatsvierders een goede feestdag toe.
  Met vr. gr.
  en Gods geweldige zegen die Hem welgevallig zijn.
  Marten Dek.

 3. MARTEN, JE KUNT BIJ JOHNNY REAGEREN. DAN KAN IK OOK MIJN MENING ZEGGEN. HIER KAN DAT DUS NIET.
  En aangezien ik geen wettische persoon ben…

  Re:Re:NIEUW OPEN DISCUSSIE FORUM!
  Hoe bestaat het het werkt.
  Ik heb Marten een reactie gegeven op zijn sabbathmail op zijn site en heb een aantal uitspraken van Paulus geschreven en dat werd gewijgerd.
  Eigenlijk heel erg zielig is Marten geworden.
  Groetjes,
  Cherry

  Datum: 24-07-2015

  Door: Cherry

  Onderwerp: Re:Re:Re:NIEUW OPEN DISCUSSIE FORUM!

  Ja, ik dacht, ik ga maar eens op de site van Marten, maar het is onmogelijk om daar een mening te geven.
  Ik ga binnenkort zelf een paar lesjes volgen om een site te runnen. De groetjes,
  Cherry

 4. Bij Open Doors geschreven die mijn bericht niet snapte.
  Marten Dek Ik lees dat de C van het CDA voor sommigen een overtuiging is dat het C van de CDA een beeld geeft van christen zijn en behouden worden. Vergeet het maar. Niet dat deze waarschuwing ook maar enige invloed zal hebben daar macht en geld de boventoon voert. Toch zal ik het voor de echt gelovigen proberen. Want vele echt gelovigen zijn misleid door een verkeerde leer. Hoezo? Het zal ook wel niet bij de populairste reacties komen, want voor zondagsvierders is dit niet populair. Niet meer op steen, Gods Tien Geboden, maar in het hart geschreven. Nu ben ik aardig aan het pluizen geweest in Gods Woord, maar wat vind ik? Jezus is Heer van de Sabbat en voor de mens gemaakt. Dat kun je toch niet geloven dat Jezus dat gezegd heeft. Nog wat, drie dagen en drie nachten zegt Jezus. Nu kon Jezus waarschijnlijk nog niet zo goed tellen. Mt 12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in den buik van den vis was, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Vrijdag in het graf. zondag opgestaan. Tel de nachten. Slimpie=satan heeft het keurig voor elkaar. Het Vierde Gebod is verdwenen en de zondag is heilig gweworden. Meer weten? http://www.martendek.nl Met vr. gr. Marten Dek

  Kan de reactie niet plaatsen. Opnieuw proberen
  Is waarschijnlijk nu wel geplaatst

 5. @@@@
  Nog even dit.
  Opb 13:3 De draak gaf hem zijn macht, zijn troon en grote kracht. Een zijner koppen was zo zag ik als dodelijk gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. De ganse aarde liep in verbazing het beest achterna

  De draak? weet je wel wie dat is?
  Weet je wel van de pope die in de kerker van Napoleon is gestorven. Middeleeuwen. Dus bewijsbaar!!!!

  Denk maar eens goed na.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Nu schrijf je dat het lijkt of ik smerige woorden heb gebruikt. Dat is niet zo. Wat jij nu doet is een overtreding van het gebod.

  @@@@
  Jammer dat ik het niet bewaard heb.
  Hou jij je maar vast aan Rome het beest die jij wel zal redden omdat hij ook Jezus gelooft. Nu de satan gelooft Jezus ook en aangezien satan de baas is van alle pope’s. Maar doen wat Jezus vraagt is er niet bij!!!!
  Er is maar één mogelijkheid, jij komt hier en wij pakken de Bijbel erbij.
  En met een roomse kijk heb ik geen zin om verder met je te praten want je schuift alles opzij als je ziet dat de pope een valse leider is.
  Neutraal beginnen. Geen strijd. En biddend de Bijbel bekijken.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. @@@@
  Er is niets dat mij kan verontrusten.
  Ik geloof Jezus en tracht Gods Geboden te doen.
  En allen die dat doen zullen behouden worden.
  Maar elke zondagsvierder die Gods Vierde Gebod niet wil accepteren, maar liever de traditie van Rome wil blijven volgen, zal zich grote zorgen moeten maken.
  In het kort het vierde Gebod van God.
  “Gedenk den Sabbatdag, het is Mij een teken tussen Mij en de mensen.”
  Het vierde gebod van Rome.
  “Eer uw vader en moeder.”
  Hoezo de pope eert Jezus en God. Waarom zijn dan Gods Geboden door Rome opzij gezet en veranderd in andere geboden dan God op steen heeft geschreven.
  Waarom bidden de roomsen dan naar Maria, hetgeen on-Bijbels is?
  Waarom is Rome=Vaticaan dan zo rijk? Ja van aardse goederen.
  Waarom was Jezus zo arm? Omdat Jezus rijk was aan geest van God.
  Geen schatten op aarde maar in de hemel.

  Daarom is het onmogelijk voor jou om mijn boot te bemachtigen. Daarom wil je mijn boot niet, omdat je daar wel terdege van bewust bent.
  Er bestaat op heel de aarde geen zondagsaanhanger die dat aandurft.
  Ga met 1000 mensen een advocaat inhuren via internet mogelijk wel duizenden, en zet mij voor schut en God ook door mijn boot te bemachtigen met woorden uit Gods Woord.
  Ik zal voor die rechter staan zonder advocaat.

  Ik ben geen dictator, maar weet heel goed wie God en Jezus zijn, voor zover het ons is geopenbaard.

  Elke zondagsvierder viert de dag van de antichrist.
  Je hebt je er altijd uitgedraaid om de zondag Bijbels te bewijzen. Echt te bewijzen.
  Drie dagen en nachten zijn voor jullie één nacht teveel. Jezus heeft zich, zeggen jullie, mogelijk één nacht vergist.
  Je bent nog steeds uitgenodigd voor een gesprek met de Bijbel erbij.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. Neem jij maar een borrel en ga slapen.
  Zet dat dictatorschap morgen uit je hoofd.
  Met de maat waarmee jij meet, zal jij worden gemeten. En dat is niet best!
  In de bijbel staat dat er geen goed is in de mens, dus wie veroordeel jij dan steeds? Pas maar op.

  Zo moet je jouw einde met schrik en beven tegemoet zien.

 9. Mijn reaxcties, mijnheer de dictator, kun je voortaal lezen op het Open Discussie Forum. De paus verkondigd Jezus als onze Redder en voor de rest is hij net zo schuldig als mens als jij Marten. De pot verwijt. Jij kan de wet ook niet volbrengen. Al denk jezelf van wel. Dat is heel dom!

  Datum: 20-07-2015

  Door: Cherry

  Onderwerp: Re:Re:NIEUW OPEN DISCUSSIE FORUM!

  Hoe bestaat het het werkt.
  Ik heb Marten een reactie gegeven op zijn sabbathmail op zijn site en heb een aantal uitspraken van Paulus geschreven en dat werd gewijgerd.
  Eigenlijk heel erg zielig is Marten geworden.
  Groetjes,
  Cherry

 10. ls mijn bericht geweigerd is, dan ben je net zover als de jg, dan mag iemand anders niet een andere visie dan jou hebben, dan ben je een dictator geworden! Dan heeft het ook geen zin meer om jouw bericht te lezen en dat doe ik dan ook niet.

  @@@@ Beste Cherry,

  Als je de pope verdedigd als een kind van God die gered is, dan kun je inderdaad beter weg blijven. In Gods Woord staan veel aanwijzingen dat het een beeld van het beest is.
  Zonde dat al die mensen die rooms zijn en prachtige mensen zijn, misleid worden door een mede werker van satan.
  Ik zou mijn boot maar opeisen als ik jou was. Want als de pope een kind van God is zal elke rechter jou gelijk geven met de zondag als de dag die God gewild heeft.

  Wens ik je veel wijsheid toe met inzicht in de Woorden van Jezus.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Ik veroordeel niemand. Iedereen veroordeelt zichzelf als hij/zij niet doet wat Jezus vraagt. En dat doet de pope ook niet, al oogt hij nog zo vriendelijk.
  Je weet wel een wolf in schaapskleren.

 11. @@@@
  Ik zal proberen je te leren lezen en verstaan. Ik verwacht er weinig van tenzij je het eens biddend wilt lezen.
  Je haalt een stukje uit de Bijbel en verstaat het niet.
  [[[[ [15] de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.]]]]
  Wat lees je daar? Ik zal het je vertellen. Een wet met haar geboden en verordeningen!!!!
  Gods Tien Geboden hebben geen verordeningen en aparte geboden. Dat zijn alleen Tien Geboden.
  Niks meer en niks minder.
  ====
  2Jo 1:6 En de liefde bestaat hierin dat wij onzen wandel inrichten naar zijn geboden. Dit is het gebod—zoals gij van den aanvang af gehoord hebt—dat gij er naar leeft.
  ====
  1Jo 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem—en Zijn Geboden niet onderhoudt is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet;
  ====
  1Jo 2:3 En hieraan weten wij dat wij Hem kennen dat wij Zijn Geboden in achtnemen.
  ====
  Mt 19:17 Hij zeide hem: Wat vraagt gij Mij over het goede? Een is de Goede. Maar wilt gij het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  ====
  De 4:13 en hij kondigde u zijn Verbond af, dat hij u gebood na te leven, de Tien Woorden, die Hij op twee stenen tafelen schreef.
  ====
  1Kon 8:9 In de Ark was niets dan de twee stenen tafelen die Mozes op den Horeb daarin gelegd had, de tafelen van het Verbond dat de Heer met de Israelieten gesloten had, toen zij uit Egypteland uittrokken.
  MD >>>> Nu ook voor ons heeft Jezus gezegd. <<<< ==== 2Co 3:3 Want het is duidelijk dat gij een brief van Christus zijt, door ons bezorgd, geschreven niet met inkt, maar met den geest van den levenden God, niet op stenen tafelen, maar op vleselijke tafelen des harten. ==== 2Co 3:3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. ---- 2Co 3:3 Een brief waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen. ==== Het zal voor jou wel niet voldoende zijn. Doe mij maar een rechtzaak aan om mijn boot te bemachtigen. Misschien, als de rechter mij gelijk heeft gegeven, dat je dan Gods Geboden gaat snappen. Maar als je dan nog niet gelooft, dan zal alles wat je nog hebt ook afgenomen worden. Openbaring 22;19 Met vr. gr. Marten Dek

 12. Zegt Marten: MD >>>> Nu wij dus één genoemd mogen worden, hebben wij ook één wet, en dat is de Wet waar Jezus over spreekt. Voor de mens gemaakt, de Joden weten het en wij willen het niet weten.

  Marten, hetgeen jij concludeert, dat staat er totaal niet.
  De wet met haar geboden en verordeningen heeft Christus vernietigd en jouw conclusie is dat ze nu dubbelop tellen.

  Maar er staat hetgeen er werkelijk staat geschreven is dit:

  [15] de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.

  Maar je mag je boot houden!
  Liefs Cherry

 13. Ik geloof in de Heer van mijn…LEVEN.
  En dat(mijn) Leven is ..!.IN! de RUST=dus INChristus die Heer van de Rust is. Dus Heer van de Rust die ik ben…ingegaan. (hebr 4:11)
  Wat een RUST!!
  W/lelie

  @@@@ Inderdaad wat een rust, maar niet de rust waar Jezus het over heeft.
  De rust van Gods Tien Geboden. Wie Mij gelooft en Gods geboden doet.
  Jouw interpretatie is van Rome uit. Als je de Geboden van Jezus, die ook de Geboden van God zijn, en niet meer alleen op steen maar ook in je hart gelegd zijn, dan weet je dat Gods Geboden nog springlevend zijn. Ook het Vierde Gebod.
  Liefs van mij
  Marten

 14. Marten je zegt: Je bent een beetje abuis, daar is geloof voor nodig.
  Je ziet niet dat Rome Gods Wetten heeft veranderd, maar toch is dat zo, en velen geloven dat niet. Zien het dus niet.

  Met andere woorden: Het zijn de wetten van rome die was en niet is en er toch zijn zal?

  Ik meen dat de Bijbel zegt dat het gaat over een beest /vierde RIJK!!!( en geen wetten) die was en niet is en toch zijn zal.

  Rome is al 1600 jaar zichtbaar en zelfs verneembaar en merkbaar.
  Terwijl het romeinse RIJK er was en niet is en toch ( onzichtbaar) er is

  Marten: wanneer kom je toch los van die rome en vaticaan ( vaticaan bestaat nog maar enkele tientallen jaren) .

  Vaticaan is!!nooit !! geweest . Is er nu nog maar enkele jaren.
  Dus het kan niet waar zijn dat het vaticaan was( het was er immers nooit) en niet is en er toch zijn zal.
  W/lelie

  @@@@ Hiermee zie dat je het niet ziet. Maar het is er wel.
  Brandstapels vergeten? Inquisitie vergeten? De wetten veranderd vergeten. Ja als je dat niet kunt zien dat daarom de zondag is ingevoerd? Het is er niet, Maar het is er wel. Je ziet het niet, maar het is er wel.
  Je zult zolang je Jezus niet gelooft het ook nooit kunnen zien.
  Gods Geboden doen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Zei Marten: De wetten veranderd vergeten.

   Maar toch… Er is een verschil in wetgeving voor de Joden van voor en na de kruisiging van Jezus. Paulus moest aan de niet-Joden het Evangelie verkondigen. En de niet-Joden die in Jezus gingen geloven en Hem als Redder aangenomen , en voor die mensen heeft Jezus, zie vers 15, en dat is gedaan door zijn kruisiging. Toen kwamen er nieuwe mensen. Ik ben medeburger en huisgenoot van God door geloof! Lees maar even mee… enne, …dat God jou mag zegenen!

   Ef. 2:11 Besef dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen –
   MD >>>>Tegen wie wordt dit gezegd? En kenden zij het NT al?
   Over besnijdenis hebben wij het al gehad. Nu van het hart besneden door geloof.

   [12] besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. [13] Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus.
   [14] Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap,
   [15] de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen,
   MD >>>>Welke wet? De wet van Mozes over besnijdenis en stenigen enz.

   [16] en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
   [17] En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren.
   [18] Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.
   [19] Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,

   MD >>>> En dat waren zij ook in het OT die als bijwoners Gods wil deden.

   MD >>>> Nu wij dus één genoemd mogen worden, hebben wij ook één wet, en dat is de Wet waar Jezus over spreekt. Voor de mens gemaakt, de Joden weten het en wij willen het niet weten. Toch???? Wij willen traditie en willen niet de Sabbat van het Vierde Gebod. En samen één? Nu dat zal nog wel even duren voor de Joden Jezus geloven. En waarin geloof jij dan Jezus? Als Heer van de Sabbat, voor de mens gemaakt. Toch maar liever de traditie?

   Met vr. gr.
   MD.

 15. Marten, Er is een bedekking over jou, dezelfde bedekking als bij de Joden. In 2Kor.3 wordt heel duidelijk wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond! Het is heel duidelijk: “niet ons, maar Christus”! Niet de Sinaï, want de letter doodt, vers 6b. En vers 14 zegt: “Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
  Ja tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over jouw hart, maar telkens wanneer iemand zich tot Christus bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. … .” Conclusie: het is “Christus en Christus alleen”, of er is een bedekking over ons.
  Zie de waarschuwing o.a. in Lukas 24:21-27; Galaten 3:1-3 enz.
  Sterkte.
  Cherry

  @@@@ Inderdaad ligt de bedekking als Mozes wordt voorgelezen. Mozes is gedane zaken. Het gaat nu om Jezus en de Woorden van Jezus. Niet meer over de wet die God aan Mozes gaf.
  Jezus gaf ons een Nieuw Gebod dat ook een oud gebod is. Op stenen tafelen en ook in je hart. Zodra je dat snapt en Waterlelie ook, dat gaat jullie bedekking weg.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 16. Het leven is zwaar met jou hier.
  Heb mijn best gedaan.
  Neem even pauze.
  Cherry

  @@@@ Als je Jezus geloofde zou het licht geweest zijn.
  Dan zou je Gods Geboden aanvaard hebben zoals Jezus het gebracht heeft.
  Ik wens je veel sterkte.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 17. En wat ook is, jij hebt jele verkeerde ‘vrienden’. Zoals Chass, dat is een hele gemene vent, een huichelaar van het allerergste soort. En dan die andere knakker in Noord Holland.
  Met zulke vrienden wordt het niks met jou. Je bent stekeblind.
  Helaas.

  @@@@ Het zal wel Cherry.
  35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
  36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 18. Zei Marten: Wat denk je van Rome en het Vaticaan. Maar dat zie je niet, maar het is er wel!!!!

  Dus Rome en het Vaticaan kun jij niet zien? Merkwaardig. Ik ben er meerdere keren geweest; ik heb het wel gezien. En jouw geloof kan dat niet zien?
  Een bril nodig???

  @@@@
  Je bent een beetje abuis, daar is geloof voor nodig.
  Je ziet niet dat Rome Gods Wetten heeft veranderd, maar toch is dat zo, en velen geloven dat niet. Zien het dus niet.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Lees eens het Vierde Gebod van God, en het vierde gebod van Rome!!!!

 19. Daniël 7:25; Marten, dat kun je zo niet beweren, want Daniël 7:25 hoort bij de uitleg van het vierde koninkrijk.
  In Daniël 7:7 wordt deze wereldmacht een vreselijk dier genoemd.
  Toen de Here Jezus werd geboren, bevonden ook de Joden zich onder deze heerschappij.
  In later eeuwen is deze Romeinse macht uiteengevallen en er zijn diverse rijken en rijkjes ontstaan. De Bijbel leert echter een herstel in de vorm van een tien-statenrijk, door de tien tenen van ijzer en leem voorgesteld.
  Van dit dier wordt vermeldt in Openbaring 17:7-13, ‘het was, en is niet, en zal zijn’.
  Cherry

  @@@@ Je haalt dingen doorelkaar.
  Da 2:41 En wat aangaat hetgeen gij gezien hebt, dat de voeten en de teenen deels van pottenbakkersleem deels van ijzer waren, dit betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn: het zal van de vastheid van het ijzer in zich hebben, overeenkomstig hetgeen gij gezien hebt, dat ijzer met slijkerig leem gemengd was.
  Da 2:42 Maar de teenen der voeten deels van ijzer deels van leem wil zeggen: voor een deel zal het rijk sterk, voor een deel zal het broos zijn.
  @@@@ Wat zou je denken van de EU????
  Het is er, en toch is het er niet en wel aanwezig. Wat denk je van Rome en het Vaticaan. Maar dat zie je niet, maar het is er wel!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 20. DE GEBODEN KEN IK WEL.
  DIT IS MIJN GEBOD, DAT GIJ ELKANDER LIEFHEBT (Joh. 13:34; En daar heb ik al werk genoeg mee!!!
  De liefde doet de naast geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. (Rom.13:10.

  Maar lieve Marten, dan hebben we het tot zover wel over de menselijke gerechtigheid. En daar kom je de hemel niet mee binnen!!! Jij ook niet!!!

  1 Joh. 2: 10 Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen: we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is,
  2 die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld.

  Hij heeft al mijn zonden uitgewist. En wie ben jij dan wel om te beweren dat dit niet zo is!!!

  Cherry

  @@@@ Ik beweer helemaal niks.
  Maar weet dat jij leeft op een bepaalde tekst die je aanstaat, en de Woorden van Jezus naast je neer legt.
  “”””Wie Mij geloofd en Gods Wetten doet, die is behouden!!!!””””
  Jij wilt Gods Wetten niet doen die de Heilige Geest in je hart wil leggen. Je weet wel, de Trooster die Jezus zou zenden. Je kunt weten, niet meer alleen op steen maar ook in je hart!!!! Welke Tien Wetten heeft God op steen geschreven????
  Ik wens je veel geloof en sterkte toe.
  Het zijn de wolven in schaapskleren die Gods Dag hebben weggedaan in ruil voor een valse zondag.
  Daniël 7:25

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 21. -Thans zijn wij van de wet ontslagen! (Romeinen 7:6).
  -Jezus is geboren onder dewet om hen, die onder de wet stonden, vrij te kopen (Galaten 4:4-5).
  -Christus is het einde van de wet (Romeinen 10:4).
  -Dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt (Galaten 3:11).
  Cherry

  @@@@
  Ja als je niet meer Jezus gelooft? Als je niet weet welk einde van de wet? Dan kom je nooit verder.
  >>>>Joh 14:21 Wie Mijn Geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en ik zal Mij aan hem bekendmaken.’<<<< Met vr. gr. Marten Dek

 22. Dat komt omdat mijn levensvraag anders is dan jouw antwoord.
  Mijn vraag is: hoe ben ik in de ogen van God rechtvaardig?

  Als het woordje doen of je moet erbij komt, dan is het wettisch. Ik doe niets en ik moet niets, is mijn uitgangspunt; want op die wijze kan geen mens rechtvaardig worden.
  Ik ken een andere weg. En die wil ik jou ook graag wijzen.
  L.Gr.
  Cherry

  @@@@
  Ik ken alleen maar de Weg van Jezus. >>>>Joh 14:21 Wie Mijn Geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’<<<< >>>> 2Co 3:3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. <<<< @@@@ Niet in stenen platen maar in je hart. Met vr. gr. Marten Dek

 23. Jij gaat steeds terug naar de menselijke gerechtigheid.

  “Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet maar alleen door het geloof in Jezus Christus”…,

  Is dit dan te moeilijk?

  @@@@
  Neen, maar het is voor jou te moeilijk om Jezus te geloven dat wij Gods Wet moeten doen als wij Jezus en God kunnen geloven.
  Gewoon uit Liefde van God naar ons en wij naar Hem.
  ====
  Joh 15:10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
  Ro 7:12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
  ====
  Zodra je dat gelooft ben je niet meer wettisch, maar gelovig.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. @@@@ Waarom geloof jij niet Cherry? in de Sabbat?
   Omdat je meer hecht aan traditie van mensen.
   Daarom zet je ook alle Gods Wetten aan de kant.
   Wie er één overtreedt enz.

   Met vr. gr.
   Marten Dek

   1. Beste marten,
    Je schrijft: Waarom geloof je me niet?
    Het antwoord is simpel.
    Als jij de waarheid hebt en ik niet, dan kun je me gewoon mijn mening hier neer laten schrijven, zonder enige controle, en dan zeg jij daarop wat waar is of niet! Jij zou dan immers alleen de waarheid hebben en ik niet! Dat is toch jouw visie!
    Maar het feit, dat jij iedereen van tevoren moet controleren of wat ze zegt wel in jouw lijn ligt, dat bewijst dat jij de waarheid niet hebt.
    Want alle sektes willen controleren wat de ander zegt, liefst ook nog wat de ander denkt. En jij handelt precies in dat systeem! Misschien controleert de dominee in Haarlem jou wel weer op deze site in de nachtelijke uurtjes. En als de dominee dat niet doet, dan is er vast een ander die dat namens die kerk doet! Alle sektes hebben een controle systeem over hun aanhangers. Daarom is het ook een sekte.
    Denk er maar eens ove na.
    Maar als jij iets voor mij moet verheimelijken, dan past dat jou niet, dat ik hier mijn eigen mening mag schrijven en jou antwoord mag geven!
    Cherry

    1. Beste Cherry,

     Je mag van mij best anders denken en hebt het al 1001 keer geplaatst.
     Ik heb je al 1001 x verteld dat ik de Sabbat promoot voor mensen die Jezus geloven.
     En steeds kom je met ellenlange verhalen om je gelijk te halen met berichten die iets anders zeggen..
     De Sabbat voor de mens gemaakt. En je zegt dat dat alleen voor de Israëlieten is. Nu dan kun je stoppen want dan is er niets maar dan ook niets voor ons.
     Dus onze gesprekken halen niks uit.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

    2. Cherry, je kunt aan de reactie’s lezen dat wij een ander relatie met de Schepper van Hemel en aarde omgaan als jij en meeste christenen die gewoonlijk naar de zondag kerk gaan.
     De Here Jezus schrijft in openbaringen dat in de eindtijd er engelen zijn welke Zijn volk oproept om uit Babylon te gaan en alleen met God een persoonlijke relatie aan te gaan. Er zijn maar twee groepen christen waar de Heer overschrift namelijk diegenen welke het merk van de beest dragen en diegen welke de zegel van God hebben. Dat is te zien aan zondag verering of sabbet verering.

     Dat is het verschil tussen jou en ons.
     Je snapt niks van het geloof waarin wij geloven. Hetgeen dat Marten doet is uit liefde om anderen hun ogen te laten openen op hetgeen waar de Here Jezus voorspeld heeft in de eindtijd.
     Hij is Heer van de sabbat omdat Hij het geschapen heft en waarin zijn volk te herkennen is. Jood of niet Jood.

     1. Maritime schrijft:
      Hetgeen dat Marten doet is uit liefde om anderen hun ogen te laten openen op hetgeen waar de Here Jezus voorspeld heeft in de eindtijd.

      Vraag: Hoe weet jij wanneer het de eidntijd is, want dat zeiden de apostelen ook al! Dus dat moet je ergens op baseren!

      Cherry

      @@@@
      Je moet gewoon klaar staan. De eindtijd voor jou en mij en ieder kan op elk moment zijn.
      Voor MH 17 was het de eindtijd. Dat is voor elkeen die sterft.
      Ik heb het idee dat je steeds blonder wordt.
      Ik ieder geval ben je voorlopig gevangen inn een web van valse leraren.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *