Jouw Toekomst? Weet je het zeker?

Weet je zeker dat jij je toekomst met Jezus veilig hebt gesteld?
Weet je zeker dat jij Jezus geloofd?
Weet je zeker dat God al Zijn Wetten, [10] in je hart heeft gelegd?
Weet je zeker dat je Hem zo lief hebt, dat je het Vierde Gebod daarom niet wilt?
Waarom geloof je dan niet dat Jezus Heer van de Sabbat is?
Waarom geloof je dan wel je voorganger?
Waarom geloof je Jezus niet als Hij zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt?
Waarom geloof je wel je voorganger dat God de zondag ook wel goed vindt?
Weet je zeker dat je mijn getuigenis niet wilt lezen?

God liefhebben met geheel je hart.! Op de Sabbat na dan?
En je naaste als je zelf.!
Ken je de eerste Vier Geboden? Dat is God liefhebben met geheel je hart.
Ken je de laatste Zes Geboden, dat is je naaste lief hebben met geheel je hart en daarmee ook God gehoorzaam zijn in al Zijn Liefde voor jou.

Wens ik je een Geweldige Toekomst toe met Hem!!!!
Met vr. gr.
Marten Dek.

82 gedachten over “Jouw Toekomst? Weet je het zeker?”

 1. Lieve Marten,
  Als deze 2 jonge vrouwen de Gekruisigde en Opgestane Christus Jezus kenden en hebben aanvaard als hun Verlosser en Heiland, Als Het Lam dat ook voor hun zonden is geslacht, dan zijn ze in GOEDE Handen
  Ze staan dan in het Boek des Levens. Ze zijn veilig aangekomen in de Haven van Rust.
  !!! EN…ze willen niet meer terug… !!!!
  En de achterblijvers mogen ze niet meer terug verlangen….

  Sterkte met het gemis en …verheug je er op dat je ze eens weer zult zien…

  W/lelie

  1. Lieve Waterlelie,

   Mooi wat je schrijft, maar is dat ook waar?
   Het enige wat ik weet, is dat zij nu in Gods handen zijn.
   En God oordeelt, in welk boek zij zijn komen te staan.
   Ik weet dat God al mijn tranen zal afwissen als Jezus mij komt halen.
   Een grotere troost is er niet.

   Heb je de bijbelkwis gezien.
   Heb je gezien dat daar de zondag door Constantijn is ingesteld. Heel de wereld kan het nu weten. Hoe die mevrouw zo’n geweldige troost heeft aan Maria. En daarmee Jezus van Zijn opdracht heeft los gemaakt.
   Hoe er van Gods Woord een spel gemaakt wordt en niet ingegrepen als men een verkeerde leer heeft.
   Ja er wordt veel verdiend aan geloven met een ????
   Zo hebben velen hun eigen geloof, maar wil je behouden zijn? Dan moet je luisteren naar Jezus. Gods Geboden doen !!!!

   Veel liefde van mij naar jou toe,
   En dank voor je bericht.
   Marten

 2. @@@@
  Stukje dagboek.
  Sabbat-24-Oct. 2015
  Woensdag besloot ik al vandaag niet naar de kerk te gaan. Het was een onbestemd gevoel. Tiny vrijdag begraven. Ik weet nu wat dat gevoel was. Miriam is overleden. Haar tante belde mij op. Ik dacht dat ik thuis moest blijven omdat er wel eens onheil mij zou kunnen overkomen. Dit in dit geval via Miriam. Beide waren nog geen vijftig jaar oud.
  ====
  Als de dood is snel
  Is voor spijt te laat.
  ====
  Nu kun je de Heere nog dienen. Nu kun je nog kiezen. Van deze twee bijzondere mensen in mijn leven, is hun lot nu in handen van God. Ik hoop dat zij in het goede Boek zijn komen te staan.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. ——8888888888____________________
  ____888888888888888_________________
  __888888822222228888________________
  _888888222I2222288888_______________
  888888222222222228888822228888______
  888882222222222222288222222222888___
  88888222222222LUV22222222222222288__
  _8888822222222222222222222222222_88_
  __88888222222222222222U22222222__888
  ___888822222222222222222222222___888
  ____8888222222222222222222222____888
  _____8888222222222222222222_____888_
  ______8882222222222222222_____8888__
  _______888822222222222______888888__
  ________8888882222______88888888____
  _________888888_____888888888_______
  __________88888888888888____________
  ___________888888888________________
  ____________888888__________________
  _____________8888___________________
  ______________88____________________
  ______________8_____________________
  ______________1_____________________
  _______________1____________________
  ________________1___________________
  _________________1__________________
  __________________1_________________
  __________________1_________________
  _________________1__________________
  ________________1___________________
  _______________1____________________
  ______________1_____________________
  ______________1_____________________
  _______________1____________________
  ________________1___________________
  _________________1__________________
  __________________1_________________
  ___________________1__________

 4. Oude Testament : de mensen moeten hun zaligheid verdienen

  Nieuwe Testament : Jezus heeft mijn/onze zaligheid verdiend.
  MD >>>> Joh 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
  MD >>>> Hnd 13:47 Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

  Je hoeft het alleen nog aan te nemen door dat te geloven.
  Het is een kado.
  MD >>>> Als je doet wat Jezus vraagt. Als je Hem gelooft, doe je wat Hij vraagt. Anders is Zijn sterven voor niets geweest.

  Dank U HEER!

  Cherry

  Dank U Heer dat U mij de Kracht geeft om te kunnen geloven.
  Dank U Heer dat U mij de Kracht geeft om Jezus te geloven.
  Dank U Heer dat U mij de Kracht geeft om Uw Geboden te kunnen doen.
  Dank U Heer voor al Uw zegeningen.
  Om Jezus Wit.
  Amen

  Met vr. gr.
  Marten Dek

 5. Maakt Marten er van: De Heer zegt: “Wie in Mij gelooft, >>>> MD En toen zei Jezus, Wie mij geloofd en Gods Geboden doet. < <<< heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen" (Joh. 3:16-18; 5:24).

  Marten, je moet wel een beetje opletten als je met mij van gedachten wisselt.

  Joh. 3:16 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. [17] Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. [18] Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

  In Hem geloven, dat is helemaal iets anders dan dat jij er van maakt.
  Cherry

  1. @@@@

   Maar één van de vijf geplaats Cherry.
   en lees dat van A van de Akker maar eens en

   @@@@

   Nieuw commentaar op: Ik Geloof… (Geloofsforum 31)
   Door Vrijwillige Sabbatsvierder op 20-10-2015 23:17

   @@@@

   1Co 1:22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,
   1Co 1:24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
   1Co 10:32 Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot;
   1Co 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.
   Ik mag toch aan nemen dat dit duidelijk is.
   Joh 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
   Lijkt mij ook duidelijk. Toch????
   Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
   Mr 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
   Lijkt mij ook niks mis mee!!!!
   Je kent toch Gods Tien Geboden wel. En daarvan het Vierde Gebod toch ook wel????

   En die van Rome ook wel die door Rome halsstarrig vervalst blijven.

   Jezus Vrijdag in het graf, drie dagen en nachten zegt Jezus, en op de eerste dag opgestaan. Je kunt toch wel tellen????

   En Rome het beest, en de zondagsvierders het beeld van het beest. Triest maar heel erg waar.
   Bijbels allemaal na te trekken!!!!
   Maar je kunt nog uit die valse leer gaan.
   De kerken lopen leeg omdat in de kerken een onwaarheid gepreekt wordt.
   Nu lopen de kerken deels ook weer vol. Niet om het Woord van God, maar om de prachtige bandjes en drummers die er spelen.
   Denk er maar eens over na.
   Allen die Jezus geloven, en doen wat Jezus zegt, die zijn behouden door het geloof.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 6. Marten, Eerst over mijn toekomst.
  Of ik behouden ben?
  De Heer zegt: “Wie in Mij gelooft, >>>> MD En toen zei Jezus, Wie mij geloofd en Gods Geboden doet. <<<< heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen" (Joh. 3:16-18; 5:24). Alles wat jij erover gezegd hebt via de wet, kan in de prullenmand.>>>> MD Hnd 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.<<<< De behoudenis is overigens helemaal gratis, dat krijg je door geloof. Je kunt er zelf niets voor doen dan alleen in Hem geloven. Het is allemaal al gedaan op Golgotha. >>>> MD Door Jezus, niet door de mensen die beweren dat zij Jezus geloven maar Gods Geboden weg gedaan hebben. <<<< Dan ben ik gekomen bij de wet voor Israël en Juda. En nu ik de koppeling wil gaan maken van Israë; naar de christenheid, stop je ermee. >>>> MD Je bent zo al jaren bezig en Rome met de zondag heeft je voorkeur omdat je zogenaamd Jezus gelooft.<<<< Mijn artikeltje over de wet en de wet voor hun (Israël en Juda) binnenste, heb je weer niet willen plaatsen, en het slot over de verbinding naar de christenheid laat ik dan maar wachten tot een geschikte gelegenheid. Jammer van de gemiste kans voor jou. >>>>MD Hnd 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen. <<<<>>>> Hnd 20:21 Joden èn niet-Joden heb ik bezworen zich tot God te keren en te geloven in onze Heer Jezus.<<<<>>>>1Co 12:13 Want wij allen zijn in de kracht van diezelfde ene Geest ook door de doop één lichaam geworden, of we nu Joden of Grieken, slaven of vrije mensen zijn; allemaal zijn we doordrenkt met één Geest.<<<< Maar in onze discussie heb je veel meer niet willen weten. Helaas. De Lieve Groetjes, Cherry Met vr. gr. Marten Dek die Jezus gelooft en doet wat Jezus vraagt, doordrenkt van de Geest van God met Jood en met Griek en allen die Jezus geloven en gehoorzaam willen zijn. Een dierbare vriendin is veel te vroeg overleden, ik stop vandaag en nog een paar dagen met deze discussie. Als kind van Rome zou je nog kaarsjes kunnen branden en aflaten kopen voor haar zieleheil. Rome die over heel de wereld de baas speelt met de zondag die niet van God is. Maar nu is zij in handen van het oordeel waar wij straks allen aan onderworpen zijn. Ten goed of ten kwade. Hopelijk zij ten goede.

 7. Voordat je weer met wetten voor iedereen strooit:

  …..dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit…

  Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit – godsspraak van de Heer: Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.

  Cherry

  1. @@@@
   1Ti 2:4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
   1Ti 4:10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.
   Tit 2:11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,
   Tit 3:2 geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

   Voor alle mensen!!!!
   Met vr. gr.
   Marten Dek

 8. Je begrijpt het zelf nog niet Cherry, wat daar staat.
  En haar BIJWONERS. Dus niet voor Israël alleen.
  Marten

  In Deut 5 staan de bijwoners genoemd.
  De zoon en dochter, de slaaf en slavin en het vee.

  Jij dus per sé niet!

  Cherry

  1. @@@@

   1Pe 2:11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;

   Bijwoners en vreemdelingen!!!!

   Slaap ze met vr. gr.
   Marten Dek

 9. Je begrijpt het zelf nog niet Cherry, wat daar staat.
  En haar BIJWONERS. Dus niet voor Israël alleen.
  Marten.

  Cherry: Het ging net zo prachtig de goede kant op. Ik begon al blij te worden!
  Nu is er een nieuwe vraag: Wie waren de bijwoners destijds in Israël??
  Dat staat ook in de Bijbel genoemd, dus je moet dat kunnen vinden!??

  Cherry

 10. @@@@

  Je begrijpt het zelf nog niet Cherry, wat daar staat.
  En haar BIJWONERS. Dus niet voor Israël alleen.

  en in het NT zegt Jezus, voor de mens gemaakt. Jezus kwam voor alle mensen.

  Wens ik de sabbatsvierende mensen een fijne Sabbat toe.
  Met vr.gr.
  Marten Dek

 11. Kun jij mij aan de hand van deze tekst dan uitleggen wie met wie een verbond in de Sinaï heeft gesloten??
  Wacht op antwoord!
  Cherry

  Beantwoorden

  Marten Dek
  oktober 14, 2015 om 8:10 pm
  @@@@
  Aan Gods Volk Israël, en haar bijwoners die ook God wilden eren.
  Met vr gr.
  Marten Dek

  Eindelijk! Het gaat lichten bij jou.
  Cherry

 12. Marten, ik heb jou tijdens onze gesprekken niet uit kunnen leggen hoe het in elkaar steekt met het Verbond in de Sinaï. Nu is het jouw beurt!

  De tekst luidt in Exodus 34:27-34:

  Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heren om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging; daarna ging hij naar buiten en zeide tot de
  Israëlieten wat geboden was.

  Kun jij mij aan de hand van deze tekst dan uitleggen wie met wie een verbond in de Sinaï heeft gesloten??

  Wacht op antwoord!
  Cherry

 13. Aan de zeeman Marten Dek.

  Beste Marten,

  Beste Cherry ik zal meteen antwoorden!!!!

  Hoewel je een drukdoende man bent, ken je het verschil niet tussen
  1. De Wet van Mozes en de Godsgeboden.
  >>>> De Wet van Mozes is weggedaan, en Gods Tien Geboden gebleven!!!!<<<< 2. En ken je het verschil ook niet ussen het Oude en Nieuwe Verbond. >>>> Dat gaf ik hier boven net aan, snap je het zelf wel????<<<< 3. Je kent ook het verschil niet in tijden zoals wat geweest is en wat nog moet komen. >>>> Wat geweest is geschiedenis war wij van kunnen leren. De toekomst wat ons te wachten staat. <<<< 4. Je weet ook niet voor wie wat geschreven is. >>>> De Tien Geboden in ieder geval voor alle mensen en da Sabbat extra vermeld door Jezus. Voor de mens gemaakt.<<<< 5. En ook niet wie met wie iets afgesproken heeft. >>>> Zal wel en misschien weet jij daar meer over.<<<< 6. Je plaatst zelf soms de toekomst in het verleden. >>>> Daar mag jij mij dat op attent maken. Het OT en deels het NT is nu geschiedenis met een belofte, en de Openbaring wat geschieden gaat en al aan de gang is!!!!<<<< 7. Verder heb jij het altijd bij het rechte eind, en ik heb het altijd fout. >>>> Vind je dat raar???? Jij bent blond en ik zwart. {grapje}

  8. Ik ben bij de verkeerde kerk en jij bij de enige goede kerk.
  >>>> Jij wilt niet eens zeggen waar jij kerkt, ik vermoed met jouw opmerkingen bij de RK maar weet het niet. En ik heb geen kerk en waar ik kerk heeft als elke kerk ook zijn fouten, maar de Bijbel is het Voorbeeld en te onderzoeken!!!! <<<< 9. Ik ben een zondaar en jij een heilige. >>>> Misschien ben jij wel een heilige en ik de zondaar, daar zal God over beslissen, maar ik volg wel dat wat Jezus gezegd heeft. <<<< 10. Jij plaatst mijn stukje niet en de jouwe wel. >>>> Op mijn site bepaal ik het, en te lang en niet zinnig plaats ik niet, deze ook liever niet. <<<< 11. Het geloof is voor jou alleen de sabbath en mijn geloof is helemaal fout. En zo kan ik nog wel even doorgaan. >>>> Mijn geloof is gebaseerd op de Bijbel en wat Jezus mij leerde via Gods Woord. Daar hoort de Sabbat ook bij. En bij jou zie ik alleen dat je de Sabbat niet wilt, en dat is Bijbels, zegt Jezus, niet goed. Je geloof zal wel oprecht zijn. Maar dat is niet genoeg als je Jezus niet gelooft!!!! <<<< En deze 11 punten hussel je ook nog steeds weer door elkaar. En jij bent de enige die denkt dat te begrijpen. Ik zal je vandaag of morgen op het Open Discussie Forum bij Johhny neerschrijven wat jouw grootste misrekening is. Dat kan niet op jouw site, want dat plaats je dan niet. >>>> Daar kom ik niet of heel zelden.
  Je hebt nu waarschijnlijk met Jaap uit Leeuwarden mail contact, op zijn verzoek.
  Hij doet aan beeldenstorm, en dat is aan mij niet besteed.
  iK AANBID, en heb nooit beelden aanbeden.<<<< Met vr. gr. Marten Dek. Liever plaatste ik dit ook niet maar om jou een keer een plezier te doen want makkelijk heb je het niet met mij.<<<< De lieve groetjes maar weer. Cherry

 14. Een ander voorbeeld.

  Binnengaan in het koninkrijk van God Mc. 10:17-27):
  Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit.

  Maar je kunt dit ook korter lezen om het helderder te maken.

  Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’

  Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’

  Bij mensen kan dat niet zegt Jezus, dus alles wat jij beweert over mij en de wet, dat heeft geen zin want het ligt niet bij mensen, maar bij God. En dan kom je uiteindelijk toch uit bij de Godsgeboden, God en de naaste liefhebben en Jezus geloven en Hem aannemen als Redder. Want God heeft Zijn Offer aangenomen om Hem uit de dood op te latren staan en dat vieren wij.
  Amen.
  Cherry

  1. @@@@

   Ik heb het maar even korter gemaakt.
   Maar je hoort dat de jongeling alle Geboden, Tien Geboden, want daar noemde Jezus een deel van op, wel deed.
   En ik ook alle Tien inclusief het Vierde Gebod waar Jezus ook Heer van Is.
   De Sabbat.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   En nu kan ik weer aan het werk. Monteren van een werkstuk voor de TV ophanging.
   In plaats van bijna €110/200 €10. Ruim een halve dag werk met lassen mee.

 15. Reactie op J.Smit.
  Als Marten de wet volgt, zoals Marten die uitlegt, dan heeft
  J. Smit inderdaad gelijk. Maar nog niet helemaal.
  Want zoals Marten de wet uitlegt zoals , dan moet Marten ook de foto’s op deze site verwijderen. Want ook die foto’s zijn een beeld van een mens en beelden van zijn dingen.

  Eerlijk duurt het langst!
  Cherry

  1. @@@@
   Beste Cherry,

   Je bedoeld als Jaap gelijk heeft.
   Dan moet Jaap ook zijn ouders op foto’s weg doen. Toch????
   Ook niet stiekem ergens verborgen houden.
   Als ik Jaap was zou ik hen eerbiedig in de kamer op hangen en trots zijn dat God hem die ouders gegeven heeft.
   Tenzij daar de kneep zit van de halsstarrigheid van vermeende beelden verering.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 16. En nu haal je alles weg? Het lijkt hier wel een naspelen van de strijd van de farizeeën tegen Jezus. Weet je wel dat Jezus gekruisigd is mede omdat Hij de wet niet navolgde?? Hij overtrad de sabbathwet, liet aren plukken op de sabbath enz.

  Nog iets anders. Er is een mooie tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over jouw goede vriend.
  Kunnen we er samen heen?
  Cherry

  1. @@@@

   Nee Cherry, Jezus overtrad de Wet niet, maar de Farizeeën Zij hadden daar net als Rome hun eigen wetten aan opgelegd.
   En toen Jezus hun daar op aansprak, waren de heren wolven in schaapskleren gebelgd.
   Dat doen de heren in schaapskleren nog steeds zo, zij vinden dat God maar naar hen moeten luisteren en vieren de zondag.

   Welke goede vriend, en wat voor een tentoonstelling?, en kom je mij dan ophalen?

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 17. Beste Marten,

  Ik hoef je boek niet, wij hebben geen discussie over het houden van de sabbat, ik ben het daar over helemaal met je eens, ik laat je alleen daarin maar zien als NIET maken probleemloos WEL maken kan worden je geen punt meer hebt over het moeten houden van de sabbat op die speciale dag, je ontkracht je eigen boodschap, dit werkt namelijk door in de Hemelse gewesten. jij verblind de mensen die God wilde bereiken met jou boodschap dat vind ik jammer.

  Jij hebt gebeden over beelden maar God antwoord nooit in strijd met Zijn geopenbaard Woord nooit Gods Koninkrijk is niet tegen zichzelf verdeelt, nooit.
  MD>>>> Inderdaad, maar ik heb wel een antwoord, je gaf het zelf eigenlijk. Over gewijde bomen. Je hoeft dus niet alle bomen te verwijderen. Nu ook niet alle beeltenissen die niet tegen God ingaan<<<< Herinner je je nog dat beelden leugen geesten zijn in een Bijbeltekst die jij opperde. Verderfelijk handelen wordt nooit goed handelen jij lastert mijn God. Als beelden door jou niet aanbeden zijn kun jij ze rustig plaatsen denk jij, dus kun je ook een boedaatje rustig plaatsen is jou denkwijze, je dwaalt wel zeer Marten. MD>>>>Dat is het verschil met beelden, foto’s, internet, en TV. Daar past een boedhaatje niet in. Net als verkeerde beelden op internet en op TV. Dat moet je ook selecteren. Je stelt dat het mijn denkwijze is en dat is een leugen, en je mag ook niet liegen. Je weet dat ik alles verbrand heb waarvan ik dacht dat het verkeerd was, dus ook dat boedha beeldje!!!! <<<< Ook ik bid tot God en weet je zonden worden vergeven wanneer ze beleden worden voor God door Jezus De Weg de Waarheid en het Leven. Niemand ( ook jij niet) komt tot de Vader dan door de Zoon. dit staat vanaf nu in de Hemelse Gewesten als strijd tussen ons omdat jij Zijn Woord manipuleert, ik verzoek je voor jou bestwil eens met je dominee of zo of ander persoon die Jezus onvoorwaardelijk volgt met de gehele door ons gevoerde correspondentie te raadplegen. MD>>>> Dat heeft vandaag op een wonderbaarlijke manier plaatsgevonden. Daar zorgt God dus ook voor. Het is opgenomen, en als je er kennis van wilt nemen kan ik het naar je toesturen per DVD. <<<< Ik schut jouw stof van mijn voeten nu mijn vrede door jou geweigerd wordt. MD.>>>> En Jezus ging op bezoek en zoek naar de zondaars. Ik heb naar je geluisterd, ik heb er voor gebeden, en ik heb een antwoord. Op DVD.<<<< Nee ik begin geen Rechtszaak om jou schip te verkrijgen in deze wereld, voor God staat hij al en Het Woord van God is mijn advocaat. MD>>>> Je durft geen rechtzaak aan te gaan, omdat je ongelijk hebt. <<<< Geen broeder, (ik verbind mij niet met beeldendienst) maar iemand die om jou geeft, maar geen concessies doet over het Woord van God. MD>>>> Iemand die om mij geeft en beweert dat ik beelden aanbidt. Iemand die het stof van zijn voeten afveegt, omdat je om mij geeft.???? <<<< Jaap Beste Jaap Dit plaatste je ook op mijn site, Daar is ook het antwoord. Leuker was geweest dat je het alleen per mail doet. Je mag mij best op de martelbank leggen, maar God is met mij in deze zaak. God weet mijn bidden naar Hem en ook dat ik God alleen aanbidt. Dat is voor jou niet genoeg. Maar jij bent niet mijn god. Jij kunt mij niet jouw visie in regels opleggen. Ik ben overtuigd dat beelden niet aanbidden, en zeker als de beelden, net als foto's, niet voor aanbidding gemaakt zijn. De rest lees je wel op de site. Met vr. gr. Marten Dek. Beste Marten, Na niet maken, stopt het voor gelovigen. De goddelozen hebben geen boodschap aan niet maken en gaan wel maken God wist dat er religieuze beelden zouden komen en waarschuwt daar dus voor. MD>>>> Niet maken en daarvoor niet buigen, is iets anders maken en er wel voor buigen!!!! Dat is natuurlijk niet voor afgodsbeelden, ook niet je ouders stiekem in een fotoboek. Zoals er een verhaal in Gods Woord staat over, Rebecca geloof ik, die een afgodsbeeldje verborgen had. Wat is het verschil dat jij mij verwijt???? Eer je ouders, is niet hen afzonderen in een stiekem fotoboek, maar helemaal wegdoen als je overtuigd bent dat het afgodendienst is. Eer hen met eerbied en stel ze trots ten toon, dat zijn mijn geliefde ouders. Maar buig en kniel niet voor hen. Want dan worden het afgoden.<<<< Je kunt niet Gods gebod lasteren van het niet maken. MD>>>> Niet maken om er voor te buigen.<<<< Als niet maken wel maken voor jou is= houdt de sabbat wel, kan dus worden houdt desabbat dus ook niet dus kan de zondag ook maakt niets uit wel wordt niet en niet word wel daar ben je op listige wijze mee bezig totaal ongeloofwaardig. MD>>>> Je kent mij helemaal niet. Hoe kun je stellen dat ik listig ben???? Eerder probeer jij mij listig te vertellen dat alles wat bij mij hangt aan foto en beeldmateriaal afgodendienst is. Ik ben een oprecht mens en leg alles bij God neer. Zelfs mijn zondige gedachten. Vraag vergeving en jij spuugt mij uit als een afgodendienaar. Ga je gang, ik weet wel beter als kind van God.<<<< Ik hoef geen boek van jou bedankt. Over de bomen: lees toch eens de Bijbel: uw gewijde zaken moeten vernietigd worden. MD>>>> Jij vind dat alle beelden en beeltenissen niet deugen. Dan alle bomen ook niet Jaap.

  Met vriendelijke groet,
  Jaap

  Beste Jaap,
  Nogmaals hang je ouders gerust op in je kamer. Het is geen Godslastering.
  Je dochter mocht waarschijnlijk in Israël geen foto’s maken.
  Leg een ander geen meerdere last op dan Jezus ons gegeven heeft als geen last zijnde.
  Haal die last van jouw schouders af.
  Leg ze in ieder geval een ander niet op.
  Ieder heeft zijn weg te gaan met Jezus, en daar mag jij je niet mee bemoeien.
  Ik lees het anders dan jij. Daaruit zijn honderden kerkscheuringen gekomen omdat iedereen zijn gelijk wil halen.
  Maar immers , niet één is goed dan God alleen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  note; dit is stevig ingekort en ik plaats niet meer zulke lange stukken.
  “Wij Mij gelooft en Gods Geboden doet is behouden.

 18. Beste Marten,

  Na niet maken, stopt het voor gelovigen. De goddelozen hebben geen boodschap aan niet maken en gaan wel maken God wist dat er religieuze beelden zouden komen en waarschuwt daar dus voor.
  Je kunt niet Gods gebod lasteren door het niet maken te veranderen in wel maken.
  Als niet maken door jou rustig wel maken wordt= betekent dit: houdt de sabbat wel, ook verandert worden houdt de sabbat niet. Elke dag dat kan de zondag ook zijn maakt niets uit zolang je maar een dag afzondert voor de Heer.
  Als je deze betekenis van niet maken wordt wel maken toepast is door mij op basis van deze zelfde handelswijze nu aangetoond dat de zondag ook kan, dus is nu je schip van mij, die heb je zelf tot inzet gemaakt.
  Breng hem maar snel naar mij toe, anders woon je op een gestolen schip, en wordt je er ook nog een dief erbij.
  We hebben dan Marten Dek = beeldendienaar en dief.
  Wel wordt niet en niet word wel daar ben je op listige wijze mee bezig = totaal ongeloofwaardig.

  Zoek eerst eens even de herkomst van de zeemeermin op en kijk dan een even terug over wat jij daar al over dacht en erken dan ook dat je gewoon fout zit tot op heden.
  Het is een Babylonische godheid.

  Ik hoef geen boek van jou bedankt.

  Over de bomen: lees toch eens de Bijbel: uw aan de afgoden gewijde zaken moeten vernietigd worden, deden ze spontaan ook in Handelingen.

  Met vriendelijke groet,
  Jaap

  1. @@@@

   Grappig dat je geen boek van mij hoeft. Notabene over de Sabbat.
   Je wilt mijn schip. Begin maar een rechtzaak als je denkt dat je in je recht staat. Bijbels in je recht staat. God zal mijn Advocaat zijn.
   Ik stuur het boek alsnog graag op. Helemaal gratis.
   ====
   Jaap>>>> Je kunt niet Gods gebod lasteren door het niet maken te veranderen in wel maken.<<<< Het gaat om het aanbidden daarvan. Want je kunt geen boom meer bekijken als je denkt zoals jij denkt. ==== 2Kr 33:19 En zijn gebed, en hoe God Zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde, en zijn overtreding, en de plaatsen, waarop hij hoogten gebouwd, en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, ziet, dat is beschreven in de woorden der zieners. Dus nu moet je ook tegen alle bossen zijn, of toch alleen tegen bomen die geheiligd worden door mensen. Mag je nog wel een boom planten???? Wel eerlijk blijven Jaap. ==== Elke dag kan de zondag zijn, zeg jij. Geen enkele dag kan de zondag zijn. Zondag betekend zonaanbidding. Maandag maanaanbidding. enz. God noemde de eerste t/m de zevende dag. En de zevende dag zegende God en noemde die dag de Sabbats-Dag. Aanbidden wij die afgodendagen Jaap, Neen dus!!!! En God bepaalde welke dag, en dat heeft satan in de eerste dag veranderd, via Rome. En Rome schrijft letterlijk de dag van de zon. En Jezus zegt. Mt 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. [Tien Geboden] ==== Mr 10:19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder. ==== 1Co 7:19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. ==== Opb 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. ==== En over de Sabbat? Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Mr 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat. En de Joden weten exact welke Dag de Sabbat is.... En Rome exact wat de eerste dag is. ==== Jaap >>>> Over de bomen: lees toch eens de Bijbel: uw aan de afgoden gewijde zaken moeten vernietigd worden, deden ze spontaan ook in Handelingen. <<<< Mijn meermin is nooit geweid aan een afgod. Net als de bomen bij je boot nooit aan afgoden geweid zijn. En de meermin en de bomen zijn ook niet als dusdanig gemaakt. Ik ben overtuigd een goed kind van God te zijn. Alleen op mijn achterschip, dat gaat er vanaf. Ik zag daar geen kwaad in tot jij mij vertelde waar het voor gemaakt is en toe diende. Maar nooit is aanbeden door mij. Ik aan bid alleen God en niemand meer. De meermin is niet als een god gemaakt, maar als een sieraad voor op mijn schip. Geen beeltenis van een afgod maar van een sprookje. Ik vraag het eerst ook nog aan de dominee, voor ik het verwijder. Met vr. gr. Marten Dek

 19. @@@@

  Deze nog even.
  Hier staat niet dat je ze niet mag maken, maar dat je ze niet mag aanbidden.
  Op. 21:8 Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood.’
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  1. Beste Marten
   Voor het woord maken staat altijd NIET, dan houdt het op, net als in het paradijs over de boom van kennis van Goed en Kwaad, ga je het NIET vervangen door WEL doen ga je fouten maken satan is niet verandert. Volg hem zoals je nu doet. In Duet 4 :15-18 komt aanbidden niet voor en is maken een verderfelijk handelen tegen de wil van God je geeft terecht af op de beeldendienst in de katholieke kerk, maar bent zelf 2 keer zo erg.
   Wij stoppen hier maar mee, ik heb geen broeders welke beeldendienaars zijn, en zij zagen Jezus alleen meer is niet nodig, daar ben je nog niet aan toe kennelijk.
   En de zeemeermin werd aanbeden in Babylon en daarna zoek ook eens serieus, want je komt niet geloofwaardig over.
   Vriendelijke groet,
   Jaap

   1. @@@@
    En er staat ook achter, en gij zult die niet aanbidden.
    Ik ben geen beelden dienaar!!!!
    Ik aanbid geen enkel beeld dan God alleen.
    Wie ben jij dat je over mij een oordeel mag vellen????
    Ik oordeel jou ook niet met een afgodendienstfobie.
    Misschien ben ik niet jouw broeder, maar je bent wel mijn broeder.
    Ik leef niet in angst dat ik iets fout kan doen. Ik leef in vrede en geluk en liefde dank zij God die mij geschapen heeft en mij draagt. Die Zijn Zoon voor mij liet opdraaien voor wat ik fout deed en doe. Doen nooit met opzet.
    Zo weet ik dank zij jou dat het ene stukje achterop mogelijk daartoe is gemaakt en verwijder dat dan ook. Niet omdat ik dat aanbid, maar als kapstok gebruik. Als kapstok voor een klok.
    Om verder te gaan, mag je wel een klok hebben? Is het niet satan die de tijden en wetten veranderde. We gebruiken allemaal de tijd die satan ons gebracht heeft.
    Mogen wij de dagen wel bij naam noemen? God gaf alleen de Sabbat een naam.
    En de Zevende Dag noemde Hij de Sabbats-Dag.
    Jammer en pijnlijk dat je mij niet als broeder kunt zien.

    Met vr. gr.
    Marten Dek

    Cherry is wel mijn zuster al viert zij nog de zondag.

 20. @@@@

  Zeer duidelijk Cherry,

  En toen kwam Jezus met een Nieuw Verbond.
  Ik ben bang dat jou dat ontgaan is.
  En meenemende in het NV zijn Gods Geboden.

  Noem één van de Tien Geboden die schade kunnen aandoen tussen God en de mensen. Zo je dat kunt, krijg je van mij gelijk.

  In het OT was het alleen voor Israël, maar ook voor alle bijwoners die Gods Geboden eerden.
  In het NV word Israël niet meer genoemd als alleen het uitverkoren Volk.
  Maar ook in het OT staat al iets voor ons.
  Ge 22:18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.
  Dus niet meer alleen Israël!!!!
  ====
  Lu 24:47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
  ====
  Nu denk jij waarschijnlijk dat deze Tien Geboden voor Israël alleen zijn. En dat andere volken een andere wet hebben.

  Niemand kan in Gods Woord vinden dat de Dag van het Vierde Gebod is veranderd.
  Je kunt ze wel vinden in geschriften van de tegenstrever, het RKK blad, dat jij niet wilt lezen. Dan blijf je helaas blond.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Toch komt er een tijd dat je het snapt.

  1. Beste Cherry,
   Leuk dat je reageerde.
   Ja Israël is de eerst geborene uit alle volken door wie God zijn heerlijkheid heeft geopenbaard aan Zijn schepping, door het offer van het Lam Gods Jezus Christus is mogen ook wij uit de heidense volk ingaan in die heerlijkheid, Jezus die de schuldeis van zonden door Gods wet gesteld op zich nam voor de gehele mensheid, kwam om de Wet te vervullen, en niet om te ontbinden zoals in vele kerken beleden en geleerd wordt.
   Deze valse theologie wordt breed aangehangen, Jezus is het vlees geworden Woord van God.
   Snap je dat wij die in Hem geloven niet mogen stelen, liegen, Gods naam ijdel gebruiken enz. enz. en dat dat de geboden aan Israël al waren.
   Wist je dat Israël nooit het eerste geboorte recht heeft afgegeven? en dat wij zoals Paulus schrijft geënt zijn op de wortel Israël.
   Ik raakte deze zomer met Marten Dek in gesprek over een en ander, en benaderde hem over de afgodsbeelden op zijn schip
   welke al duizenden jaren aanbeden worden het begon in Babylon.
   Lees eens Deut 4: 15 – 18 denk je werkelijk dat God dit verandert heeft en o.a. het vierde gebod ook, je dwaalt dan wel zeer. Keer terug op de Weg van het Woord = Jezus het vlees geworden Woord.
   Met vriendelijke groet,
   Jaap

   1. @@@@

    Op mijn schip zijn geen beelden die aanbeden worden en nooit aanbeden zullen zijn.

    Le 26:1 Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God!

    Er niet voor buigen, en dat zal ik nimmer doen. Maar afgodsbeelden vind je bij mij niet.

    Met vr. gr.
    Marten Dek

 21. Beste Jaap,
  Het Verbond sloot God met Israël. Is je dat ontgaan?

  Deut:7:[6] Want u bent een volk dat aan de heer uw God gewijd is. U heeft Hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. [7] Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. [8] Maar omdat de heer u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost* uit de macht van de farao, de koning van Egypte.

  Dat is toch wel duidelijk!
  Cherry

 22. Beste Marten Dek,

  Enige tijd geleden hebben we elkaar ontmoet.
  Wij spraken toen onder andere met elkaar over dat “gruwelijke” boegbeeld op uw schip.
  Onderstaande spreekt voor zich, en ik kan mij alleen daarom al niet voorstellen dat de boodschap die u met uw schip de Sabbatrust wilt uitdragen laat vertroebelen.
  U wijst terecht op Gods geboden (10) maar voert wel een gemaakt beeld voor op het schip en nog diverse elders op het schip. God sprak dat de mens geen beelden mochten gaan maken dit wordt verderop duidelijk aangetoond.
  Voor allen die in Hem geloven kan het niet anders zijn: Zij kunnen en willen deze producten van overtreding niet bezitten, omdat anderen Gods geboden wel hebben overtreden.

  =======================================================================
  Een boegbeeld of schegbeeld is een beeld op de boeg van een schip.

  Boegbeelden werden vroeger door de Vikingen op de voorkant van het schip geplaatst om hen zo tegen zeemonsters te beschermen.

  Tijdens de 15e tot in de 19e eeuw, de tijd van de handels- en oorlogsvaart met over ’t algemeen dwars getuigde houten schepen werden ook boegbeelden gevoerd, gemonteerd voor op ’t galjoen of de scheg. Voor Nederlandse oorlogsschepen waren dat meestal leeuwen, voor handelsschepen soms ook (zie de Batavia), maar ook figuren uit de mythologie kwam voor. Veel boegbeelden zijn vrouwelijk.

  Volgens het volksgeloof belichaamden boegbeelden de geest van het schip.
  ===========================================================================
  Wij spraken ook over het vreselijke ichtus symbool welke u nota bene als logo hanteert, ik heb u toen toegezegd u hierover te informeren.
  Het vrouwelijke mythische figuur van de zeemeermin is “de vrouw van poseidon? (Hij heeft ook zo’n staartje namelijk).
  Via Deut. 4 : 16-18 wordt door God zelf uitgelegd wat Hij bedoelde met het niet maken van beelden.
  Deut. 7:26 “Gij zult dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk dat zelve is; gij zult het ganselijk verfoeien, en ten enen maal een gruwel daarvan hebben , want het is een ban.”

  Nu begrijpt u ook waarom ik dit gruwelen noem, dat wekte toen enige irritatie op merkte ik.

  U wijst terecht op de 10 geboden maar dat zijn er dus wel 10.

  Met vriendelijke groet,

  J. Smit

  @@@@
  Beste jaap,
  De rest van je verhaal ga ik bestuderen. Ik heb het gekopieerd.
  Ik had al een brief voor jou klaar maar wist niet hoe ik die bij jou moest krijgen.
  Per mail krijg je die nu en anders later via mijn broer, of ik breng hem zelf.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *