Oerknal

Net op TV gehoord dat de oerknal wankelt.
En terecht dat het zo is, want God heeft alles geschapen.
Men spreekt over een blamage.

Met vr. gr.
Marten Dek

3 gedachten over “Oerknal”

 1. De OERKNAL is slechts een hallucinatie om goddelozen te eren, die denken wijzer te zijn dan God. Helaas liggen velen van deze mensen reeds onder het gras. Voor hen is de deur voor eeuwig gesloten. Men beweert ook dat de aarde “plat” is. Maar veel erger is het, dat men ook beweert dat er geen “wetten” zijn.
  Indien er geen wetten zijn, waarom is het dan nodig dat wij ons moeten bekeren ?

  1. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 2. @@@@
  26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.
  27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
  28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
  29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;
  30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;
  31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.
  32 Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
  33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.
  34 Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
  35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
  36 Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben den dood lief.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *