Eva heeft nooit bestaan

Eva heeft nooit bestaan als de verleide vrouw.
Dat is na jaren onderzoek gebleken namens geleerden die een paar oude kleigeschriften hebben gevonden.
Dus maken wij de Bijbel steeds meer onbetrouwbaarder.
Maar kan dat ????
satan blijft natuurlijk aanvallen, en velen volgen hem met graagte, al zou het alleen al gaan om de vermeende eer.
Toen Jezus kwam was het OT al geschreven. Zou Jezus de fouten er niet uitgehaald hebben?
Je gelooft God of je gelooft God niet. Half geloven is niet geloven.
De Bijbel is voor mij, van het begin tot het einde, een Boek dat geschreven is opdracht van God. Als je daaraan twijfelt? Wordt dan maar Moslim of Boeddhist, of wat dies meer zij. Zie Openbaring 22:18-19.

Wens ik die in Hem en Hem geloven een fijne Sabbat toe op 5-Juli.

65 gedachten over “Eva heeft nooit bestaan”

 1. @@ MD > Nu zeg je het weer, Zij zijn één man. < @@
  Ik zeg dat niet Marten , maar

  God zegt het Zelf"

  !!!God en het Lam!! is haar( de Bruid=de Vrouw) ….tempel. ..Twee (= God en Het Lam) is .. ÉÉN tempel!.IN…de vrouw.

  God en Het Lam (=twee) = ËÉN LIcht…..IN ….de Bruid/vrouw!

  Slaap maar lekker
  W/lelie

  1. Ja, en straks zijn allen die Jezus gehoorzaam wilden zijn, en Gods Geboden wilden houden, ook één met God en Jezus.

   Eén van gedachte doen en laten.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   Joh 17:21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
   Joh 17:22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;

   1. Ik had even wat tijd genomen om “oude” posten te lezen, en mijn vraag is : Zij we nog even blind als 3 jr. geleden ?

    De Here Jezus is onze Sabbat. Hij is de “rust” die wij nodig hebben en die wij moeten heiligen. Mat.11:28 / Exo.20:8
    Natuurlijk is de Here Jezus de Zoon Gods zowel as de Zoon des mensen. Voor sommigen blijft het moeilijk on dit te begrijpen. Het heeft te maken met Jhn.14:21. Reeds eerder uitgelegd bij onderwerp : Sabbat of Zondag. 12.8.2017.

    1. Herhaling van 14.11.2014 @@ W/Lelie aan Marten : >> Jij houdt de sabbat die voor een aards volk bestemd is. Israel. Jezus zegt niet voor niets dat de “Mensen “Zoon Heer is van de sabbat. Let op: mensenzoon EN GEEN Zoon Gods!!
     En dat wordt tegen het aardse volk de joden gezegd! Israel /joden zal ook altijd op aarde blijven.
     Jij bent nog steeds en burger van een aards ( joods) burgerschap. <<<<<

     Jhn.1:48 : "Natanaël vroeg hem : Vanwaar kent U mij ? Jezus antwoordde : Voordat Fillippus je riep, terwijl je onder de vijgenboom zat, zag Ik je." 49. "Natanaël antwoordde Hem : Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël ! 50. "Jezus antwoordde : Geloof je omdat Ik zei : Ik zag je onder de vijgenboom ? Je zult nog grotere dingen zien." 51. "En Hij zei tegen hem : Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie : jullie zullen de hemel zien opengaan en de engelen van God zien opstijgen en nederdalen op de Mensenzoon."

     Jammer dat men zoiets simpels niet begrijpt. Daarbij "heiligde" God de zevende dag, vóórdat er 1 Jood was, volgens Gen.2:2-3.

     Dat het Joodse volk "altijd" op aarde zal blijven, is een "miskleun" in hun boodschap omdat zij Golgotha niet hebben aanvaard. Mat.28:12-15 en daarom ook niet willen aanvaarden wat er in Jh.9:16 staat : "En Ik heb nog andere schapen, van een andere stal – ook die moet Ik erbij brengen en zij zullen naar mijn stem luisteren. En zij zullen één kudde zijn, met één herder."

     Erbij brengen .. IN het Nieuwe Verbond ; Hebr.8:10 & 10:16. Eén kudde [Bruid] , niet "twee", hoezo dan dat de Joden altijd op aarde zullen blijven, terwijl de aarde vernietigd zal worden bij de wederkomst ? 2Pet.3:10 .

     Hoe lang moet het nog duren voordat wij "iets" uit het woord van God begrijpen ?

     1. Over “andere” schapen gesproken die één kudde worden, kunnen we in Efe.2:11-22 vinden, maar vers 9 wordt heel vaak “gebruikt” om de T/G te schrappen.

      Vers 8 : “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; 9. niet uit werken, opdat niemand roeme. 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

      Daar staat, “niet uit werken” ; hiermee bedoeld, de werken der besnijdenis van het vlees, maar om “goede” werken te doen hebben we wél de T/G nodig.

      Indien je “gelooft”, tevens de T/G schrapt, dan sta je in de schoenen van de Paus., en wij weten wat er staat in Opb.17:5. : Zullen de wetteloze gelovigen dan gered worden ? Zie posten bij onderwerp : Sabbat of Zondag ; in elk geval blijven de Joden niet op aarde gedurende het millennium, omdat er slechts één Bruid is, die opgenomen zal worden bij de wederkomst, op de laatste dag. 1Thes.4:16-17.

 2. Marten.
  Jij houdt de sabbat die voor een aards volk bestemd is. Israel.
  Jezus zegt niet voor niets dat de “Mensen “Zoon Heer is van de sabbat. Let op: mensenzoon EN GEEN Zoon Gods!!
  En dat wordt tegen het aardse volk de joden gezegd! Israel /joden zal ook altijd op aarde blijven.
  Jij bent nog steeds en burger van een aards ( joods) burgerschap.
  Ik ben een burger van een andere burgerschap Een burgerschap die deze wereld (aarde) overstijgt.
  Het is e Hemels burgerschap.
  Lees Filipenzen 3 vers 20
  kolossenzen 3 vers 3 zegt het zo: want u ( ik) ben !!!!GESTORVEN!!en uw ( mijn ) leven is..MET!! Christus verborgen…IN… GOD!!

  En in Efeziërs 2 vers 19 gaat het nog verder en worden de gelovigen zelfs. ..HUISGENOTEN!!! van God beschreven
  Zo ben ik dus geen vreemdeling en bijwoner , maar……medeburger van de heiligen en …HUISGENOTEN!! Gods. Moet je nagaan …. medeburger va de heiligen!!

  En dat alles op basis van Levend making in de verheerlijkte Heer en Heiland Christus Jezus de Opgestane Heer.

  Efeziërs zegt dat ik en velen met mij geplaatst zijn in de…HEMELSE GEWESTEN!!

  IK denk Marten dat jij totaal niet beseft dat ij en nieuwe hemelse identiteit hebt ontvangen.
  Laat staan dat jij weet wat deze identiteit inhoudt en welke zegeningen daaraan verbonden zijn
  IK denk dat jij gebrek hebt aan goede bijbel onderwijs . Jij hebt een “leer”aan genomen in jouw denken die jouw goed dunkt.

  W/lelie de nu nog even gaat wandelen met haar kooiker hondje en dan heerlijk ter ruste gaat.

  1. Ik zal het later beantwoorden WL.
   Maar je zit er Bijbels vierkant naast.
   Gods Geboden behelzen ook de Sabbat.
   Laat ik maar even doorgaan.
   Jezus is de Zoon van God.
   God is de Vader van Jezus.
   En de Heilige Geest is ook Gods Kracht!!!!
   En deze DRIE, er zijn dus drie, zijn één.
   Nog iets verder, Straks zijn wij allemaal één, in en met Hem=Jezus.
   Wat je van mij zegt betreffende de leer, mijn leer komt niet uit Rome.
   Ken jij Gods Geboden?
   Opb 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
   Dit is een Bijbels gegeven. Wil je heilig zijn zoals jij beweert, doe Gods Geboden en daarbij ook de Dag van vandaag, en verlaat de dag van Rome.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. WL,
   “Jij houdt de sabbat die voor een aards volk bestemd is. Israel.”

   Is een bijbelse onware uitspraak.
   Het is bestemd voor de hele mensheid vanaf de schepping.
   Gezien Israel daar niet meer aan gehoorzaamde heeft God dat duidelijk gemaakt in zijn vebond.
   Het geld nog steeds voor heel de mensheid.
   De kerk is afvallig geworden zoals dat ook in openbaringen voorspeld is door de Here Jezus.
   Gods wetten veranderen en de autoriteit van God uit deze wereld halen waar de kerken door hun compromieen in vervallen zijn.

   1. Het is heel simpel, de Joden, of zo je wilt Israël hebben de Sabbat en hebben Jezus nog niet.

    Wij hebben de Sabbat niet, maar Jezus wel.

    Beide volken zijn behoorlijk in de fout.
    De Sabbat is van Jezus. Daar is Jezus Heer van en voor de mens gemaakt.

    Ik ga er hier niet verder meer op in, en verwijder de berichten die niet Bijbels zijn.
    Jezus geloven, ja maar niet over de Sabbat, die voor de mens is gemaakt. Dus Gods Geboden zijn niet waar Marritiem. Tenminste het Vierde Gebod niet. Toch.
    Liever het gebod van Rome. De valse opstandingsdag, die niet kan kloppen.

    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Jezus christus is 1 met de Joden Shalom shalom. En wat de rest betreft iedereen denkt zijn eigen das de vrije wil. Hij ging een tijd met hun om en doet zo als hun. Die Joden doen niet niks voor niks zo hun best. Ik ben ook iemand die maar wat leest in de bijbel en hoort van boven. Ik weet wel dat er veel mensen zijn die met God zelf praten of Jezus en geleid worden door de heilige geest. De wereld hier is van satan de duivel en alle mensen hebben goed en slecht in hun ook de gedoopte wwaant iedreen denkt ik ben zo goe dbezig. Maar sla maar een beestje dood en jij hebt er verantwoordig voor af te leggen bij de hemel poort. Voor 1 mug al

 3. Marten , je zegt: En niet zoals WL dan leest, dat Jezus een deel van God is en weer één is in de hemel als één persoon. Het zijn en blijven volgens de Bijbel twee personen of hoe dat ook maar is.:

  Marten: nooit, maar dan ook nooit heb ik ergens geschreven dat Jezus !!een deel !!! van God is. Hoe kom je daarbij.
  Dit heb ik tig keren geschreven . Even ter verfrissing van jouw geheugen.

  Vader is God
  Zoon is God
  H. Geest is God.
  Drie is …één! Here God/JHWH

  Leg me geen woorden in de mond Marten die ik nooit heb geschreven.
  En dan heb ik dit geschreven
  Iemand op de TRoon = God
  Het Lam IN de Troon= God
  De zeven Geesten/ogenva God , gedragen door het Lam .= God.
  Dus:
  Hem ! OP ! de Troon en Hem !!In !! de Troon en de zeven Geesten ( getal van de Volheid= Gods getal) , die ook de Ogen van God zijn, is …..ËÉN GOD
  Lees Openbaring vijf. Daar zie je de ….HEERLIJKHEID GODS!!!

  En Marten . Als alles is geschied in de tijd, dan wordt en is God alles in …ALLEN!!!
  Let op ! Allen !!daar behoort ook de Zoon bij. Er staat niet uitgezonderd de Zoon.

  Na openbaring 3 lees je niets meer over de Zoon.
  Dan lees je uitsluitend over de Here God en Het Lam.
  In het Nieuw Jeruzalem lees je ook niets meer over de ZOON.
  Daar is het: God en Het Lam. ÉÉn Licht en ÉÉN tempel!!!
  openb 21 vers 22 en 23.
  God en HET Lam zal ..ALTIJD”” aanwezig zijn in de eeuwigheid.
  Zij zijn ËÉN Man : DE Man die woont/tempelt/tarbenakelt in De Vrouw!! = Het Nieuw Jeruzalem. open 21 vers 22 en 23.
  @@ MD > Nu zeg je het weer, Zij zijn één man. <@@ Dit alles even ter opfrissing van jouw geheugen Marten. En graag niet meer mijn woorden verdraaien. Dat doet Chas wel. Hij gaat maar zijn gang. @@ MD > Jij beweerde zelfs dat Gods fysieke rechterarm Jezus zou zijn < @@ W/lelie die vreugde heeft en louter vreugde geniet van het feit dat zij geplaatst is in !!!!de hemelse gewesten!!!! Met Christus Levend gemaakt Met Hem opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten gezet. ( efeziers 2 vers 4 en 5) En dat alles uit genade. Niets van mijzelf. Alles van de Hemelse Vader . Ja God heeft Zijn hemel en alle kostbaarheden die daarin zijn weggelegd, ontsloten voor mij. Reden genoeg om Hem daarvoor de eer te geven die Hem toekomt. Soli Deo Gloria. Alleen God ( JHWH) de eer!! @@ MD > Behalve de eer van Zijn Sabbatsgebod, dan toch maar liever het gebod van Rome, een mensengebod.!!!! Waarom niet het zekere voor het onzekere, ondanks jouw vermeende zekerheid, Het Gebod van God zelf in ere houden. Wat noem jij God eren als je Zijn Vierde Gebod waar Jezus Heer van is, en voor de mens gemaakt is, niet wilt houden. < @@

 4. Zoals ik op m’n blog zei : je kunt je naaste niet liefhebben tenzij je eerst God liefhebt. Dit staat in Joh.14:21, maar de wolven willen de tekst niet begrijpen. De 4 eerste geboden gaan tussen de mens en God.
  Indien je deze 4 geboden afgeschaft hebt, omdat je jezelf boven God gesteld hebt, dan mag je posten zoveel als je wilt, het helpt geen atoom deeltje van de waarheid.

  Dat ik hard ben is niets nieuws, ik probeer ze van achter mijn scherm wakker te schoppen, want morgen kan te laat zijn.

  Dat Christus de Zoon is en niet de Vader, daar mag geen twijfel zijn, want God kan niet sterven, Hij is eeuwig vuur.

  Als de ark van het verbond 50.000 soldaten om zeep heeft geholpen voor hun nieuwsgierigheid, dan zou op Golgotha niemand overleefd kunnen hebben, als de Zoon de Vader is.

  @@ MD > 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.< dat staat er Chas. Alle Geboden. @@

 5. Chas, wat jij zegt over WL is waar. Maar het betreft vele mensen die het niet kunnen snappen of willen snappen.
  Natuurlijk doet het ons pijn als dat zo is, maar alleen met liefde en geduld, hoop ik, komen zij tot een betere gedachte.
  Gods Wetten, al is het maar één van de Tien zijn een doodzonde, als je die moedwillig blijft overtreden.
  Maar voor alles is ook vergeving.
  Een donderpreek is prima, maar de liefde moet altijd bovenaan staan.
  Merkbaar bovenaan staan. In ieder geval is dat mijn mening.

  Misschien weten veel wolven geeneens dat zij schaapskleren aan hebben. Zijn zij net als vele waterlelies ook wel bedot, en dat kun je nooit weg halen zonder liefde.
  Velen hebben ook de angst dat als zij zich nu veranderen, aan hun nabestaanden, ouders geliefden, en hun broeders en zusters van nu met een beter inzicht, kwijt raken.

  Ik wens allen met alle liefde dat toe, wat ook jij beoogt Chas. Dat zij Jezus helemaal gaan geloven, en beseffen dat Gods Geboden gehouden dienen te worden, als je Jezus aanneemt als de Weg naar een geweldig eeuwig leven met Hem.

  Misschien moet jij je hart wat meer laten zien Chas. Dat je ongelukkig wordt door zoveel mensen die verloren dreigen te gaan. Dat jouw uitspraken, misschien ongewild, zo scherp zijn.

  Mensen kun je niet overtuigen, dan met een voorbeeld te zijn.
  Maar met zo lees ik het, en als het anders zou zijn, vertel het mij dan maar.

  WL leest dat Jezus God is. Dat kan ik dan bestrijden, of onderzoeken. Vele teksten laten zien, dat het zo zou kunnen zijn. En misschien is Jezus ook wel God. Maar dan de geliefde God Zoon, van God de Vader.
  En niet zoals WL dan leest, dat Jezus een deel van God is en weer één is in de hemel als één persoon. Het zijn en blijven volgens de Bijbel twee personen of hoe dat ook maar is.
  “Zie Mijn geliefde Zoon” “Alles wat Ik heb, heb Ik van mijn Vader” Zeggen immers genoeg over de status.

  Tot zover, met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Mijn vete is tegen dwaalleer zoals dit:

  Dus Marten openb .14 gaat over de tijd van na de ontmoeting in de lucht.
  De geboden zullen dan voor de heiligen van die tijd gedaan moeten worden en geloven in Jezus.
  Velen zullen het met de dood moeten bekopen, maar zij zullen zalig zijn en sterven….IN de Here.

  Wij leven in de tijd van: hetgeen is. reeds 2000 jaar.
  Wij zijn door genade behouden., door het geloof , en dat niet uit onszelf. Het is een….GAVE!!! Van God ( efeziers 2 vers 8).
  Niet uit werken!!! , opdat …..NIEMAND!!Roeme. Ook vers 8.
  Wij zijn Gods maaksel om goede werken te doen. = de nieuwe levenswandel . Lees efeziers vier vers 17 – 32.
  En het geweldige is dat de Here God dit al,te voren voor de gelogen heeft bereid.

  Zij zegt : Niet uit werken, maar dan zegt ze : om goede werken te doen. Ze spreekt zichzelf tegen terwijl ze teksten toont.
  Dus waarover gaat het ?

  “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God.” Efe.2:8

  Gods genade die gegeven is .. is het geloof in de Here Jezus .. die je niet ontvangt door de werken der wet = besnijdenis van het vlees. [niet uit werken, zodat niemand roeme. vs.9]

  Geloof komt niet uit jezelf, het wordt je gegeven, dat staat er.

  De Efe.4:17-32 wijst naar hen die bekeerd zijn en de Tien Geboden moeten onderhouden .. de vz. 17-19 beschrijft de situatie vóórdat ze bekeerd waren .. vz. 20-24 ná de bekering en 25-32 een waarschuwing hoe ze zich moeten gedragen.
  Je kunt hier niets anders van maken !!

 7. [W/lelie] : Je vraagt waar staat dat God stopte met werken.

  Anrw: heel gewoon op de zevende scheppingsdag. Er staat duidelijk: Op de zevende dag had God het werk VOLOOID dat Hij gemaakt had, ruste Hij op de zevende van !!AL! het werk dat Hij scheppende tot stand had gebracht. Gen 2 vers 1-4.

  Marten ,,we lezen niet dat deze dag voorbij is ge gaan. Kwam geen avond en morgen meer.. Kan ook niet want zeven is het getal van de..!!.VOLHEID!!!!. De scheppings dagen waren vol . Er kwam geen volgende dag achteraan. En we lezen ook niet dat God weer begonnen is met een eerste dag en tweede enz. om vervolgens weer te rusten op de zevende dag.
  Neen aan de zevende scheppings dag is geen einde gekomen , wan God Rust van Zijn …WERKEN!!
  Alles was geschapen en alles was goed.
  De mens leefde en het paradijs in deze 7e dag.
  [Deels post van 10/11 om 09.13PM]

  De SCHEPPING was volbracht, er hoefde niets meer bij, het was volmaakt; niets te maken met de dagen van de week, het was alleen een aanduiding wanneer de nieuwe dag begint en eindigt, want anders zouden we nu geen dag en nacht meer hebben.

  Waarna Hij de zevende dag heiligde en ons de opdracht gaf, dat ook te doen. Exo.20:8

  Zoiets simpels wordt niet eens begrepen.
  Als het oog duister is, hoe duister zal het lichaam dan niet zijn ?

 8. Post van W/lelie om 6.07PM op 19/10 is totaal verknipt, zowel als haar volgende van 10/11 om 9.13P

  oktober 19, 2014 om 6:07 pm
  Openb.14 vers .12 slaat op de periode na de ontmoeting in de lucht.
  Je leest na open 3 niets meer over de gemeente = lichaam van Christus de opgestane Heer
  Vanaf openbaring vier gaat het over de tijd die komt na tijd van: hetgeen is. ( = de tijd van de gemeente )
  Johannes moet over drie momenten( tijden) schrijven
  Openb 1!vers19:

  Dit eerste stuk klopt al niet, dus de rest kan ook niet kloppen.

  Ten eerste: Er waren veel andere christelijke gemeenten in dat gebied die belangrijker waren dan de genoemde zeven. De Here koos de zeven met een bepaalde bedoeling. Gen.2:2 Jozua 6:4.
  De zeven gemeenten stellen de gehele kerk van Christus.

  Ten tweede: Het boek Openbaring richt zich tot de leden van de zeven gemeenten : “Ik Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.” Opb.22:16
  Dit zijn gebeurtenissen die betrekking hebben op alle tijden en reiken tot de wederkomst van Christus. Deze boodschappen zijn van toepassing op de Christelijke kerk als geheel, zowel in de tijd van Johannes als in de latere geschiedenis van de kerk.

  Ten derde: Aan het einde van elk van de zeven boodschappen wordt aandacht gevestigd op het oordeel, een universele gebeurtenis.
  In feite betekent de naam van de zevende gemeente Laodicea, letterlijk “het oordeel van het volk” .
  Direct na de boodschap aan de gemeente te Laodicea zag Johannes het oordeel van God over de wereld.

  Christus is met de kerk van alle tijden, want Hij is de Zaaier van de ware boodschap, maar binnen die kerk komt de wolf in schaapskleren, om dwaalleer te verkondigen.

  “Gaat uit van haar, mijn volk .. ” Opb.18:4

 9. Het is triest om dwaalposten te lezen en het maakt dat veel erger als die posten herhalingen zijn van jaren geleden. Dat is een indicatie dat men blind is gebleven.

  Zelfs de drie engelen boodschap wordt niet begrepen, ook niet begrepen dat een ieder die de ware boodschap verkondigt, tot de drie engelen behoort.

  Het kennen van God en de Here Jezus is zowel belangrijk als noodzakelijk.

  “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” Joh.17:3

  Zelfs dit vers weet W/lelie te verknippen en beweert dat de Zoon = de Vader.
  Hoe betrouwbaar zijn dan al haar posten ?

 10. Soms denk ik wat doe ik nog
  Vooral als ik de fout in ga
  Dan ben ik verdrietig in mijn hart
  Ik wil het niet maar gebeurt soms toch

  Dan bid ik tot mijn schepper en Heer
  Geef mij toch meer van Uw kracht
  En meer van Uw Heilige geest
  Dan kan immers zoiets nimmer meer

  Ik weet Heer alles wordt steeds weer vergeven
  Jezus stierf immers ook voor mij alleen
  Hem wil ik volgen voor eeuwig Ja Heer
  Want U schenkt mij immers het geweldige leven

  Uw Kracht maakt mij toch ook zo sterk
  Te weten dat Uw Dag nu weer nadert
  Ja Heer Uw Rust die ik in wil gaan
  De Dag waarop U ruste ook van Uw werk

  Velen schenden Uw Dag weer elke week
  En namen de Dag van Rome zo graag
  Met omhaal van woorden tot de mens gesproken
  Maar in Uw woord de mens liever niet keek

  In Openbaring 20:18-19 beschreven
  Door hen niet meer kunnen verstaan
  Door ongeloof in Uw Zoon Jezus
  Worden zij voor immer verdreven

  O Heer, dat zij “uit haar” zouden gaan
  De leer van wolven niet meer geloven
  Die in schaapskleren zo mooi kunnen praten
  En Uw Woord weer leren te verstaan

  Dan is ook hen een geweldige toekomst beschoren
  Als Jezus dan ook hen zal komen halen
  Ook al hun zonden op zich heeft genomen
  Dan is alles ook voor hen niet langer verloren

  De blijdschap is niet meer in te tomen
  Dan juicht het de hemel een engelenkoor
  En heel de aarde is dan op weg naar de wolken
  Waaruit Jezus ons dan zal komen halen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. Beste Waterlelie,

  Ik hoop dat je goed nadenkt over de Bijbelse waarheden die ik je schreef. De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Drie dagen en drie nachten in het graf. Onmogelijk met de huidige verkondiging van Zijn dood op vrijdag en opstaan op zondag.
  Volgend jaar zit ik met de boot in de buurt van Friesland, ik hoop je weer eens te mogen ontmoeten, want hoe je ook gelooft, voor mij ben je een lieve en mooie vrouw.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Marten, het spijt mij voor jou, maar ik ga ook hier weg.
  Ik wil geen contact met Chas . Hij is geen geur van Christus , maar de geur van de dood….en het dodenrijk.
  W/lelie.

 13. oktober 17, 2014 om 8:48 pm

  Dat heb je heel duidelijk gezien Waterlelie.
  Het innerlijke moet het uiterlijke weergeven.

  Nee, het uiterlijke moet het innerlijke weergeven.
  Wat innerlijk is, moet uiterlijk weergegeven worden, want de vruchten komen van binnen.

  Indien je geen maatstaf hebt in het hart en in het verstand, dan zijn jouw vruchten des duivels.

  “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.” Jac.4:17

  Hoe weet je wat goed is, als je geen geboden hebt ..??

 14. Logisch dat ik oneerlijk ben, maar je hebt daar geen bewijs voor want het gaat om de waarheid van de Schrift, en jij kan geen teksten aantonen die mijn boodschappen tegenspreken.

  Jouw post van 10/11 om 9.13pm is één en al leugen.
  Je verzint bij elke print van de toets, alsof je de leugen in pacht hebt. Al jouw posten deugen niet omdat je geen teksten toont.

  De Here Jezus heeft alles geschapen. Hebr.1:1-3

  Probeer eerst begrijpend te lezen voordat je weer post.

  “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.” Exo.20:8 is nog van kracht totdat hemel en aarde vergaan.

  De wetten zijn geschreven in het hart en in het verstand. Hebr.8:10 & 10:16;
  Het nieuwe verbond, helaas alleen bij hen die gehoorzaam zijn.

  Zij die de wetten afgeschaft hebben leven in duisternis en zijn niet in staat om de waarheid te verkondigen. Joh.14:21

  @@ Beste Chas, het moet geen vete worden op de persoon. en de Sabbat is nog van kracht omdat Jezus het gezegd heeft. Ik hoop dat alle Waterlelies dat eens zullen begrijpen. MD @@

 15. Marten je zegt:
  De zeven dagen betekenen de toekomst van 7000 jaar. En de zevende dag=1000 jaar zal volkomen rust en lering zijn voor hen die mee mogen met Jezus.
  @@ Je beantwoord niet de 13000 jaar!!!! Opb 20:5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
  Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
  Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
  Ps 90:4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.@@

  Dus met andere woorden: wij leven nu in de zesde dag en op deze dag wordt de mens geschapen?
  Ik dacht dat de mens al 6000 jaar leeft dus met jouw denkwijze is de mens reeds op de eerste dag geschapen.
  @@ bijna zijn die 6000 jaar voltooit, dan duizend jaar met jezus, dan is er vrede, en de tweede opstanding van hen die de tweede dood zullen sterven, weer 1000 jaar later. @@

  Hoe kom je er bij dat 1 dag 1000 jaar is??
  Voor de Here God is 1 dag 1000 jaar en 1000 jaar 1 dag. Omdat bij Hem geen tijd is.
  Maar voor de mens toch niet?? Waar staat dat. dat 1 dag 1000 jaar is…?
  @@ zie wat er staat over de eerste en tweede opstanding. Jezus moet nog komen.@@

  Zelf zeg jij altijd dat 1 dag een jaar week is….. dus zeven jaar…..en zeven dagen dus 49 jaar weken ….
  Je maakt er een chaotisch rekensommetje van….
  @@ neen dat zeg ik niet, ik zeg dat elke scheppingsdag 1000 jaar betekenen, en geen jaarweken. Zo zal de zevende dag de rustdag zijn van duizend jaar.

  W/lelie die gewoon leest wat er staat en goed kan rekenen….
  @@ op zondag opgestaan en vrijdag het graf in. Als jij zo goed kunt rekenen, en beweert Jezus te geloven???? lees het volgende; Mt 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. Drie dagen en drie nachten staat er. Ook dat heeft Rome bedongen en heel de wereld loopt er in verwondering achterheen. Ook met de zondedag!!!! Dus reken het nog eens na of volg de kudde die onverwijld geloofd wat Rome zegt. @@

 16. Marten je vraagt:
  PS, als de zevende dag al aangebroken is? waarom werkt God dan nog steeds?
  @@ Ik zal je weer op dezelfde manier beantwoorde.@@

  Natuurlijk is de zevende dag al aangebroken. Reeds 6000 jaar geleden.
  @@ Als dat waar zou zijn, waarom leven wij dan in deze zondige wereld van leugen en bedrog en corruptie, van Moord een doodslag. Van verdriet en ellende. Mede dat je dan nu in het 13tiende jaar zou leven. @@

  God heeft het Zelf geschapen. Genesis 2 vers 1 staat: toen God ..OP… de zevende dag het werk voltooid had…
  Dus de zesde dag was geweest en de zevende dag was aangebroken. OP de zevende dag rustte Hij van AL het werk.
  @@ Dat klopt volkomen met de Woorden van Jezus, en met Gods Tien Geboden…. @@

  Lees jij ergens dat de zevende scheppingsdag geweest is en voorbij ging?? Noem een bijbel tekst..
  @@ en dat vraag je aan mij? Neen die Zevende dag van 1000 jaar is aanstaande. De zeven dagen betekenen de toekomst van 7000 jaar. En de zevende dag=1000 jaar zal volkomen rust en lering zijn voor hen die mee mogen met Jezus. Dan is de Zevende Dag aangebroken. De Dag die vermeld staat ik Gods Tien Geboden, en als het goed is in je hart geschreven.

  W/lelie die leest en overdenkt en inzicht vergaart.
  @@ Marten Dek die snapt en begrijpt, omdat hij geloof hecht aan alle Woorden van Jezus!!!! Lees Openbaring, 22:1819.

  1. @@WL, hetgeen je schrijft over 7000 jaar, is een vergeesteling van de corupte valse leer van Hal Lindsey, Tim LaHaye, John Nelson Darby, Jerry B. Jenkins.

   Ik kan geen enkele vers in de bijbel vinden welke dat zegt of uitgelegt. Het is een wiskundige filosofie dat niet in de bijbel genoemt wordt.

 17. Marten Dek.
  Beste WL, ik reageer voor ik het plaats weer met tweemaal @@ voor en na.

  Opdracht van Christus Jezus aan Zijn discipelen is; Jullie zullen Mijn getuigen zijn..

  Ik ga je nu proberen duidelijk te maken hoe verschillend onze getuigenis is. Ik doe dat met een voorbeeld, in navolging van Jezus die ook voorbeelden uit het dagelijks leven nam.
  Dit voorbeeld:
  Daar is een Paleis met vele dienstknechten en dienstmaagden.
  @@ Waar staat dat in Gods Woord? @@

  Ieder heeft een eigen!! taak.!! Maar… ALLEN hebben ze één en dezelfde !!OPDRACHT!! Van : laat de mensen weten wie de Heer is van het Paleis. Getuig van Hem! Laat zien Hoe Hij is en Wie Hij is en Wat Hij is en wat Hij voor de Zijnen heeft Gedaan.
  @@ Wie Mij gelooft en Gods Geboden doet zegt Jezus is behouden. @@

  Jij en ik zijn een dienst knecht en dienstmaagd van de Heer van het Paleis.
  @@ Dat is waar als je doet wat Jezus vraagt en niet wat Rome over de Sabbat zegt! @@

  We doen onze eigen taak. Maar we willigen ook de opdracht in….
  Ik getuig van de Heer van Het Paleis en verkondig aan een ieder die op mijn pad komt Wie en Wat en Hoe De Heer is. Ik getuig van Hem. Ik maak Hem groot en zeg: Hij is God der goden en Koning der koningen en Heer der heren. Ja Hij is de Sterke God en Eeuwige Vader.

  Jij getuigd van het Paleis. Hoe mooi dat paleis is en hoe groot het is en hoe jij je daarin voelt als jij er in wandelt.
  @@ Ik wandel op deze aarde met beide benen op de grond. Ik verbeeld mij helemaal niet dat er ook maar enige verdienste is om te kunnen leren wat God van ons, mij, verlangd. Het is alleen Gods Kracht die ons alles kan geven door Zijn Kracht heen. Ik verwacht bij de komst van Jezus pas de Zevende Dag, waar jezus Heer van is en waar jezus van getuigd heeft, waar Jezus naar Zijn gewoonte ook gehoor aan gaf net al al Zijn medegelovigen. @@

  Vraag: wie van ons twee voldoet nu aan de OPDRACHT die de Heer van het Paleis ons gegeven heeft??
  @@ Niemand, want Jezus zegt dat niemand goed is dan God alleen!!!! Maar ik geloof wel in de Woorden van Jezus. Hem geloven en Gods Geboden doen. Inclusief het door jou weggegeven Sabbat en de aangenomen zondag die nergens in de Bijbel voorkomt. @@

  Jij niet. Ik wel.
  @@ Daar mag God over oordelen, en niet jij!!!! @@

  Je kunt nog zoveel getuigen over de rust, (en dan ook nog maar voor een dag van 24 uur) maar jij voldoet niet aan de Opdracht van de Heer van de Rust. Want je moet van de Heer van de Rust getuigen.
  @@ Ja, en dat doe ik met alle middelen die God mij gegeven heeft, de Sabbat promoten waar Jezus Heer van is. Een duizend jaar is ook gelijk een dag. Zes dagen van werken=6000 jaar. Het 7 duizendste jaar kompt er aan, waarvan jij beweerd dat jij er al in zit om de zondag, wat dan het 8000zenste jaar zou zijn…. @@

  Ga daar toch eens over nadenken en stop er mee om hen die van Hem getuigen steeds te bestempelen alsof zij de Heer van de Rust niet geloven…
  het tegendeel is waar. Juist omdat zij in Hem geloven getuigen zij alleen van ….HEM !!! Volgens de Opdracht!!
  @@ De opdracht is Hem geloven en Gods Geboden doen en daar van getuigen. Niet van een andere dag als de Sabbatsdag. Daniël 7:25 wil jij niet verstaan. En Rome heeft de Dag van God verplaatst met allerlei valse gegevens. Maar de waarheid is dat de zondag van de zonaanbidding, Ra, is overgenomen en dus afgoden verering. @@

  W/lelie ….geniet van het leven en uitziet naar de ontmoeting in de lucht. Op het geklank van de Gods Bazuin!!
  @@ Dat gun ik ook jou van harte. En raad je aan Gods Geboden te doen, die welke God niet meer op steen maar in je hart gelegd zijn, behalve het Vierde Gebod bij jou dan. Met vr. gr.
  Marten Dek.@@

 18. Voor het plaatsen heb ik tussen jouschrijven mijn antwoorden geplaatst met @@ als teken van mijn schrijven.

  Marten: inderdaad voor de mens gemaakt. Heel goed opgemerkt . Maar let op:
  Dat wil zeggen : voor de!!! ongehoorzame!!! mens.
  @@Hoe verzin je het? Heeft Jezus dan iets met ongehoorzame mensen?@@
  Lees goed Marten ..!!!TEGEN!!! wie Christus Jezus dit zegt!!! Namelijk tegen de farizeers en Schriftgeleerden en ongehoorzame volk, die precies deden wat in de geboden en wet stonden. ja zelfs nog meer deden!!!
  @@Hoe verzin je het? Zij hadden vele wetten die niet van Jezus en God waren@@
  Iemand die Christus Jezus de Opgestane Heer heeft aanvaard is IN HEM , en is geen zondaars mens meer maar …Kind van God.
  Bedenk dat: WEDERGEBOORTE betekend: je bent UIT God geboren. Dus geen zondaars mens meer , maar een Kind van God. Een Geestelijk mens die in Gods ogen volmaakt is.
  Ben jij wedergeboren Marten? Ben jij wel Uit God geboren??
  Ik heb grote twijfels … Want jij spreekt als een ongehoorzame ..
  @@Dank je wel WL. Voor de mens gemaakt staat er, en niet voor de ongehoorzame mens. En Gods Geboden bewaren is dan zeker ook voor de ongehoorzame mens? Dan zijn dus alle Tien Geboden die in je hart gelegd zijn als gehoorzaam mens dus voor niets, in je hart gelegd.@@
  En wat betreft het uitdrijven van Adam en Eva uit het paradijs en alles wat De Here God tot het laatste zal doen , voordat de nieuwe hemel en aarde zal komen, hebben niets met werken te maken zoals jij dat beschrijft. Het is Zijn handelen uit Liefde voor de mens en vanuit de Hemel= volmaakte positie = Heilige positie = aparte positie waaruit HIj nooit is uitgegaan….met de mens op aarde.. om de mens weer terug te winnen /kopen die in de handen van de vijand is gevallen.
  En weet je: er komt in de toekomst nog een Nieuwe Dag. Dat is de achtste Dag……En Tevens de Eerste Dag. Zodra De Here God de nieuwe hemel en aarde nieuw gemaakt zal hebben.
  @@Maar eerst komt de zevende dag, waar de Sabbat een voorbode van is@@
  Daarom is de eerste Dag ook zo belangrijk. Om die te gedenken.
  @@Door Rome ingesteld, en jij geloofd Rome meer dan Gd????@@
  Want….. de Opstanding van Christus Jezus wijst reeds naar die Dag. De eerste Dag ….die komt.
  Het oude is voorbij Marten. Het Nieuwe is gekomen met Christus Jezus de Opgestane Heer . En als nieuwe mensen IN HEM zien wij uit naar alles wat Hij voor ons voor de toekomst in petto heeft. We kijken niet meer achterom. We gaan voorwaarts..
  @@Welke leraar heb jij gehad WL. Je komt met dingen die niet in Gods Woord staan. Heb jij een betere bijbel, door wolven in schaapskleren gemaakt????@@
  Dit is dan het laatste wat ik hier over wil zeggen.
  Want inderdaad; ik wil niet struikelen over de struikelblok die jij steeds weer neerlegt voor de Kinderen Gods!!hun voeten.
  Helaas.
  W/lelie
  @@Helaas WL, je struikelt steeds weer. Je geloofd Jezus niet, en houd dus ook Gods Tien Geboden niet. En de eerste dag is door Rome ingesteld, en verkondigd in Daniël 7:25. Je houd jezelf voor de gek om te vriend te blijven met afvallige mensen, en dat is jammer voor zo’n mooi mens als jij@@
  Met vr. gr.
  Marten Dek
  PS, als de zevende dag al aangebroken is? waarom werkt God dan nog steeds?
  Klaag. 2: 5 De Here is als een vijand geworden. Hij heeft Israel verslonden, al zijn paleizen vernietigd, zijn vestingen vernield, en bij de dochter van Juda vermenigvuldigd geklag en geklaag.
  6 Hij heeft zijn tent omvergehaald als ware het een omheining, zijn plaats van samenkomst heeft Hij vernield. De HERE heeft in Sion doen vergeten feestgetij en sabbat, en in zijn grimmige toorn versmaad koning en priester.
  7 De Here heeft zijn altaar verworpen, zijn heiligdom ontwijd, Hij heeft overgegeven in de macht van de vijand de muren van haar paleizen. Zij hebben in het huis des HEREN getierd als op een feestdag.
  8 De HERE had besloten te verwoesten de muur van Sions dochter. Hij spande het meetsnoer en weerhield zijn hand niet van vernietiging. Voormuur en wal dompelde Hij in rouw, tezamen zakten zij ineen.

 19. Beste Piet,
  Wat bedoel je daarmee?
  Zie je mij als de boze, of de leer van Waterlelie?
  De liefde van Jezus is, Mij=Jezus geloven, en Gods Geboden doen.
  Dan weet je dat de Sabbat waar WL geen waarde aan hecht toch een must is.
  Voor de mens gemaakt zegt Jezus. Jezus is er ook heer van. En het Vierde Gebod van God is. Gedenk den Sabbatsdag.
  Jezus is de Weg naar de Vader.
  Joh 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
  Wie de Sabbat van Jezus niet wil zal de toorn van God ontvangen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

   1. Beste Henk, de tekst staat er bij. Ik neem aan dat je wel een Bijbel hebt????
    Je weerstaat nog steeds de Woorden van Jezus, maar God laat je schijnbaar nog niet los, want dan zou je hier dit niet plaatsen. In je hart ban je al lang overtuigd, maar nu nog geloven dat je alleen gered kunt worden door Jezus te geloven en God Geboden te doen.
    1. Ik ben de eeuwige uw God
    2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
    3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
    4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
    5. Eer uw vader en uw moeder.
    6. Gij zult niet doodslaan.
    7. Gij zult niet echtbreken.
    8. Gij zult niet stelen.
    9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
    10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
    Ik wens je veel liefde en sterkte toe. Ook voor de mensen om je heen. Je geliefden en die jou lief hebben.

    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    Dat Piet ook voor Piet.

    1. Hoi beste Marten
     wil je Henk en Piet verwijderen.
     van je site.
     Wij hebben spijt dat we je een beetje
     plagen.
     we willen niet meer (zichtbaar) gezien worden
     op deze site
     PLAES, VERWIJDER ONZE NAMEN.
     EN SORRY DAT WE JE LASTIG HEBBEN GEVALLEN.
     Ik heet eigelijk geen Henk of Piet maar gewoon Karel.
     groetjes Karel

 20. Marten Dek. Ik antwoord je op eigen site. Ga niet meer reageren bij Chas. Hij is selectief en een oneerlijke man.

  Je vraagt waar staat dat God stopte met werken …

  Anrw: heel gewoon op de zevende scheppingsdag. Er staat duidelijk: Op de zevende dag had God het werk VOLOOID dat Hij gemaakt had, ruste Hij op de zevende van !!AL! het werk dat Hij scheppende tot stand had gebracht. Gen 2 vers 1-4.

  Marten ,,we lezen niet dat deze dag voorbij is ge gaan. Kwam geen avond en morgen meer.. Kan ook niet want zeven is het getal van de..!!.VOLHEID!!!!. De scheppings dagen waren vol . Er kwam geen volgende dag achteraan. En we lezen ook niet dat God weer begonnen is met een eerste dag en tweede enz. om vervolgens weer te rusten op de zevende dag.
  Neen aan de zevende scheppings dag is geen einde gekomen , wan God Rust van Zijn …WERKEN!!

  Alles was geschapen en alles was goed.

  De mens leefde en het paradijs in deze 7e dag.

  Maar, het is in zonde gevallen. Het kwam in de duisternis/nacht terecht en moest daar 4000 jaar in vertoeven . Maar God blijft wonen in Zijn Licht /dag. = 7e dag.
  Want die dag is Heilig( apart gezet) en God is Heilig ( apart) en n kan alleen maar wonen in een Heilige ( apart gezette ) dag.

  En de mens woonde vanaf de zondeval geheel gescheiden van de Here God en ook van deze Heilige Gods dag.

  Maar toen….
  In deze duisternis /dag ( Johannes 1 ves 4) kwam Gods Licht weer . = Christus Jezus de Opgestane Heer.

  En een ieder die in Hem gelooft , en dat zijn de Zijnen, die heeft Hij nu macht gegeven om kinderen van God te worden ( joh. 1 vers 1) Hun die in Zijn !NAAM geloven. Hun die Uit God geboren zijn.
  DUS Marten iedere Gelovige is weer in Het Licht/dag= zevende dag= de dag waar de tijd vol is, geplaatst n zijn kinderen des ( eeuwigen ) Lichts.

  Ze zijn weer geplaatst in de apart gezette Dag. De Rust waar Hebr het over heeft . Allen die Die Rust dag zijn ingegaan . zijn ook gaan rusten van !hun!! werken evenals God rust van de Zijne.!!

  De sabbat dag waar Jezus het over heeft tegen de farizeeers en schrift geleerden en waar de !!!MENSENZOON!!! Heer over is, gaat over de aardse sabbat dag. Die is bestemd voor ongehoorzamen. /ongelovigen.

  Jij mag die gaan houden Marten. Ik behoor en leef in de zevende Gods Rustdag. Die ben ik ingegaan. Lang geleden.
  En ik rust van mijn werken zoals de Here GOD OOK Rust van de Zijne.

  O ja, De Here God doet heel veel. Voor de mens. Dat is Zijn Liefde!!!betonen.

  Als wij God moeten liefhebben boven ALLES en onze naaste als onszelf en wij doen dat dan doen wij ook heel veel. Maar dat is geen werken. Maar….Zijn Liefde betonen aan Hem en onze naasten. Punt
  Deze twee geboden behoren bij de kinderen van Het LIcht.
  Bij de Koning der Koningen. Het zijn daarom de Koninklijke geboden die behoren bij Gods Koninkrijk . Het Rijk van Het ( zevende ) Dag) Licht. Waar geen einde aan komt.
  Het is het Hemels Rijk. En de burgers daarvan hebben niets meer van doen met het aardse /duisternis rijk. Het Hemels rijk is gescheiden /apart van het rijk der duisternis.

  Want ( het rijk der ) duisternis heeft het Licht niet gegrepen ( johannes 1 vers 4)
  De mensen /ongehoorzamen daarvan zijn niet uit God geboren. Voor hun is heden nog een (aardse) dag vast gesteld!!
  Totdat …ook zij komen tot gehoorzaamheid en binnen mogen en kunnen gaan in het Rijk van Het Licht. Het Hemels Paradijs. = Hemels zevende dag.

  W/lelie die fris en fruitig door het leven gaat. Want zij bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

  1. Ik krijg wel jouw posten WL en mag die hopelijk beantwoorden van Chas.

   Misschien leer je er wat van. Je gelooft toch Gods Woord wel????

   @@@@

   Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.

   Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

   En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

   4 ¶ Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de HERE God aarde en hemel maakte,

   Lees Gen. 1 Vers drie eens WL.

   Gerust heeft, staat daar.

   Want God werkt nog steeds voor ons.

   Waar staat dat God nooit uit de zevende dag is gegaan? Ik ben erg benieuwd, waar jij mij dat laat lezen.

   Het volgende was na de schepping. 23 Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

   24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

   Hoezo dat God niet meer werkt en werkte na de Rust van de Zevende Dag.

   Ook de mens moest werken, zie23. Maar misschien maakte God voor jou een uitzondering. Of leerde je dat van een slimme persoon in schaapskleren????

   Maar ik heb geen antwoord van jou gehad, op wat Jezus ons verteld.

   De sabbat voor de mens gemaakt. Er is maar één Sabbat per Zeven Dagen. Toch????

   Jezus ging naar zijn gewoonte op Sabbat naar de synagoge. Raar dat de Joden in opdracht van God wel de Sabbat moesten houden.

   Met vr. gr.
   Marten Dek

 21. Openb.14 vers .12 slaat op de periode na de ontmoeting in de lucht.
  Je leest na open 3 niets meer over de gemeente = lichaam van Christus de opgestane Heer
  Vanaf openbaring vier gaat het over de tijd die komt na tijd van: hetgeen is. ( = de tijd van de gemeente )
  Johannes moet over drie momenten( tijden) schrijven
  Openb 1!vers19:

  1e .hetgeen gij gezien hebt. Let op het woordje …hebt.

  Dat is de tijd van de Zoon des mensen tussen de kandelaren. De kandelaren zijn de zeven gemeetntennin klein Azië.
  Zij beelden de gehele christelijke gemeente. ( kerk. ) uit.
  Zeven is het getal van de volheid, zowelwat het heil en onheil betreft.
  Wat de gemeenten bindt, is de Christus Jezus de Opgestsne Heer..
  Hij is het hoofd van het Lichaam ( kol. 1 vers 18) .
  De gekruisigde en opgestane Heerbis haar Redder ( 1 kor.1 vers18)

  2 e Hetgeen ..is!! Heeft drie betekenissen ( vers 2 en 3
  À. De zeven brieven zijn geschreven aan de zeven plaatselijke gemeenten in klein Azië. ( het huidige west Turkije)
  B. de geschiedenis van de zeven gemeenten die is begonnen met Pinksteren en eindigt met de ontmoeting in de lucht
  C. Het heeft ook een geestelijke betekenis want het spreekt tot alle gelovigen en gemeenten tot opbouw, bemoediging en vermaning. De Here heeft tegen elke gemeente gezegd: wie een oor heft , die hore wat de Geest tot de….gemeenten! zegt.

  3e. Hetgeen….na!! Dezen ( na de tijd van de tweede tijd) zal geschieden.

  Deze tijd is toekomstig na de ontmoeting van de gemeente met haar Hoofd in de lucht.
  Daaromstreeks openb na hoofdst 4 zoveel joods.
  Vanaf hoofds. 4 -20 lezen we hoe Christus zich openbaart om de aarde te bevrijden van de boze.
  Daarna zal Hij zijn koninkrijk hier op aarde vestigen, waarna er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

  Dus Marten openb .14 gaat over de tijd van na de ontmoeting in de lucht.
  De geboden zullen dan voor de heiligen van die tijd gedaan moeten worden en geloven in Jezus.
  Velen zullen het met de dood moeten bekopen, maar zij zullen zalig zijn en sterven….IN de Here.

  Wij leven in de tijd van: hetgeen is.
  reeds 2000 jaar.
  Wij zijn door genade behouden., door het geloof , en dat niet uit onszelf. Het is een….GAVE!!! Van God ( efeziers 2 vers 8).
  Niet uit werken!!! , opdat …..NIEMAND!!Roeme. Ook vers 8.
  Wij zijn Gods maaksel om goede werken te doen. = de nieuwe levenswandel . Lees efeziers vier vers 17 – 32.
  En het geweldige is dat de Here God dit al,te voren voor de gelogen heeft bereid.

  Maar…deze tijd ( hetgeen is) is spoedig voorbij. Spoedig zal de tijd aanbreken dat hetgeen na dezen ook daadwerkelijk in vervulling zal gaan.
  En ja, nogmaals, die tijd is het een …moeten …doen van de geboden en geloven in Jezus.

  Marten, ga niet klakkeloos een leer aanhangen. Dan blijf je in de onrust.
  Maar ga persoonlijk studie maken over het boek openb.= onthulling )
  En voordat je zelf studie gaat doen en gast onderzoeken met de leiding van de H G, moet je de leer die jij aanhangt uit je denken verwijderen.

  De schellen / bedekking zullen van je ogen vallen

  Ik wens je dat toe.b

  Zo ga nu een roggebroodje eten met heerlijke gerookte coburger ham.

  Lieve groeten.

  W/ lelie

 22. Marten op dit schrijven van jou wil ik even in gaan. Je zegt: Je naaste liefhebben als jezelf, ik kan daar “redelijk “aan voldoen. En God boven alles. Daar voldoe ik aan met al mijn fouten. Maar het draait niet alleen om die liefde, of eigenlijk zou de uitwerking van die liefde moeten zijn, Gods Geboden doen. Alle Tien. De fouten die je daarin maakt zijn door Jezus al vergeven. Maar moedwillige fouten worden niet vergeven.

  Je naaste liefhebben daar kun je …redelijk…. aan voldoen. zeg je. Dus dat is niet zoals het hoort! en zoals Jezus het zegt.

  Jezus zegt niet: je moet je naaste redelijk liefhebben.
  Nee, heb je naaste ( niemand uitgezonderd) lief als …jezelf.
  Zo hoort het.

  Dus Marten, je voldoet daar(moedwillig) niet aan en je verandert de Woorden van Jezus door er aan toe te voegen dat de uitwerking van die twee koninklijke Gods geboden is, het doen van de tien geboden. Dus je maakt er twaalf geboden van. Eerst de twee Gods Koninklijke geboden twee, en vervolgens de tien als uitwerking van de twee.

  Je zegt dat de uitwerking van die liefde de tien geboden moet zijn.
  Zegt Jezus Christus dat?
  Antw: nee.
  Jij maakt er je eigen tekst van.
  Jij zegt dus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf en de uitwerking is dan: de tien geboden doen.

  Marten , dat zegt Jezus toch helemaal niet.

  Jezeus Christus zegt: Als je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf dan blijf je IN Mijn Liefde . Punt. Niet meer en niet minder.
  Jij voegt er zo maar wat aan toe en maakt er geheel iets anders van.

  Jij en ik !!moeten!! belasting betalen aan de overheid. Dat is een wet.
  Ik voldoe daaraan, maar dat betekend niet dat ik de overheid daarom liefde betoon. Ik doe dat omdat het !!moet!!

  Wetten volbrengen of de geboden doen heeft niets met liefde te maken.
  Daarom lees je ook niets over de liefde in de tien geboden. Het moest gewoon nageleefd worden. Deden ze dat niet dan zou de dood volgen.

  De twee koninklijke Gods geboden , dáár gaat het uitsluitend om de LIEFDE!!!

  Ik heb God Lief boven ALLES en mijn naaste als mezelf en alleen op die wijze blijf ik in Zijn LIEFDE!! Ik behoef niets na te leven.

  En als ik struikel ergens op dan weet ik dat ik door het geloof in Christus Jezus de Opgestane Heer , gereinigd ben van al mijn zonder door Zijn reinigende BLOED, dat voor mij en voor velen met mij vergoten is.

  En nee, mijn zonden of ze nu moedwillig gedaan worden of niet, worden niet vergeven als ik probeer de tien geboden te doen.
  Jezus Christus de Opgestane Heer heeft Zijn Bloed niet vergoten voor de mensen die ontwetend of moedwillig de tien geboden niet naleven. Dat staat nergens.

  Alzo ..LIEF… heeft God de wereld ( Marten en Waterlelie) gehad ( en iedereen kan en mag zijn/haar naam daarvoor invullen ) dat Hij Zijn Enig geboren Zoon gegeven heeft , omdat een IEDER die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe.. Johannes 3 vers 16.

  Alweer de Liefde Van God. Daar gaat het om.

  Blijf in Zijn Liefde Marten en heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
  En ga vervolgens de Rust in van de Heer , die Heer is van die Rust. ( er staat niet : Heer van de sabbat dag.
  let op: Hij de Mensenzoon is de Heer van de Rust =nederlands voor sabbat.. Dag wordt niet genoemd . Hij is Heer van de Rust voor altoos en immer.

  IK heb de Rust gevonden en IN Hem ben ik nu de eeuwige Rust …ingegaan en ben een burger van een Rijk in de hemel.
  Ik bedenk daar om de dingen die Boven zijn en niet meer die op de aarde zijn.
  En je weet. De Liefde tot God boven alles en tot je naaste als jezelf zal voortgaan tot in de hemel.

  Trouwens , wie beoordeelt het wat iemand moedwillig doet of niet.

  Jij bent bang dat je als je de rust niet houdt zoals het gegeven is aan hen, de ongehoorzamen, dat je dan moedwillig zondigt.

  Ik ben niet bang daarvoor, omdat ik IN de Heer van de Rust ben. IK ben Zijn Rust ingegaan en ben gaan rusten van mijn werken, zoals ook de Here God is gaan Rusten van Zijn werken. Hebr. 4 vers 11.

  Zo, in alle rust heb ik dit geschreven.

  W/lelie

  1. Beste lieve Waterlelie,
   Ik zal je twee teksten geven, even opzoeken.
   ====
   Jezus Christus de Opgestane Heer heeft Zijn Bloed niet vergoten voor de mensen die onwetend of moedwillig de tien geboden niet naleven. Dat staat nergens.
   MD>>>> Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.<<<< >>>>Lu 18:20 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.<<<< Zomaar een paar Geboden die Jezus opnoemde. >>>> Joh 15:10 Indien gij Mijn Geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de Geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.<<<< Wat zijn Gods Geboden? <<<< >>>>Opb 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.<<<< Geboden van God dus. Bij de twee geboden van Jezus zegt Jezus nog iets meer. >>>> Math. 22:36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
   37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
   38 Dit is het eerste en het grote gebod.
   39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
   40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.<<<< Aan deze twee Geboden hangt de ganse Wet. Jij mag bedenken welke Wet daarmee bedoeld wordt. Met vr. gr. Marten Dek die bijna slaapt.

  2. Waterlelie, dit is een zinloze discussie.
   Laten wij er maar mee stoppen.
   IK ben verzekerd van een Geweldige toekomst, omdat ik Jezus geloof en Gods Geboden doe. Uit volle liefde naar Hem die voor mij is gestorven.
   Jij haalt er van alles bij wat niet ter zake is.

   Jezus die heer is van de Sabbat, en de zondag door de pope ingesteld is een leugen.
   Jezus noemde Gods Geboden. Gods Woord zegt dat die geboden niet meer alleen op steen maar ook in je hart gegrift zullen worden. En het Vierde Gebod daarvan is, Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, want het is Mij een TEKEN tussen Mij en de mensen.
   Wat wil je nog langer ongehoorzaam zijn en een mensengebod eren. Je weet dat je in mijn getuigenis leest hoe de Roomse kerk Gods Wetten heeft veranderd. Veranderd naar mensenwetten. Daniël 7:25.

   Doe jij gewoon wat jij wilt, ik doe gewoon wat Jezus zegt.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 23. Dat heb je heel duidelijk gezien Waterlelie.
  Het innerlijke moet het uiterlijke weergeven.
  Maar dat verbergen wij het liefst voor mensen om ons heen.
  Maar als dat met mij het geval is, dan praat ik met God, en vraag om sterkte en kracht om gehoorzaam te zijn.
  Voor God verberg ik mijn zonden niet.
  Niemand is goed dan God alleen. Woorden van Jezus.
  Maar wat je wel zichtbaar kunt laten zien, is dat je een kind van God bent. Dat je Gods Geboden hoger acht dan een mensengebod, of een gebod dat volgens mensen is veranderd naar een andere dag.
  Dat zou een geweldige toekomst wel eens in de weg kunnen staan. Dat is mijn grote angst voor mensen die oprecht in God geloven, en toch niet doen wat Jezus vraagt.

  Je naaste liefhebben als jezelf, ik kan daar redelijk aan voldoen. En God boven alles. Daar voldoe ik aan met al mijn fouten. Maar het draait niet alleen om die liefde, of eigenlijk zou de uitwerking van die liefde moeten zijn, Gods Geboden doen. Alle Tien. De fouten die je daarin maakt zijn door Jezus al vergeven. Maar moedwillige fouten worden niet vergeven.
  Zoals God mensen op mijn pad gestuurd heeft, en ook hoe God mij benaderd heeft, maken dat ik nooit meer kan twijfelen.
  Met Zijn Kracht zal ik het volbrengen, want vanuit mijzelf ben ik daar niet toe in staat. Maar met Gods Kracht wel.

  Wens ik je alle liefde toe, van Hem, en ook van mij.
  Met vr. gr.Marten Dek.
  Marten Dek

  1. Beste Marten, Met bewondering je site gelezen. Ik zend jou hierbij mijn site. Als je een e-mailadres hebt en mij die stuurt, kan ik jou misschien ook van e.e.a. op de hoogte houden.
   Hartelijke groet en Gods zegen van
   je broer in Christus
   Piet

   1. Hé broer Piet,
    Ik zie geen site van jou alhier.
    Maar ik stuur wel een mail.
    Moet even kijken waar ik jouw kaartje heb gelaten.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.
    En ook de zegen van God.

 24. Toen Jezus kwam was het OT al geschreven. Zou Jezus de fouten er niet uitgehaald hebben?

  Nee geen fouten er uitgehaald, maar wel…….aangevuld.

  Jezus maakt duidelijk dat het O T niet alles volledig wordt weergegeven.
  Hij zegt tegen de farizeers: jullie weten wat er geschreven staat in de wet en geboden over echtbreuk en doodslag enz. Maar !!IK!! zeg u farizeers, ook al denk je aan een aan een andere vrouw of denk je dat je iemand wil doodslaan, dan heb je het al gedaan.

  Dus Marten, Het N T maakt dingen duidelijk die in het O T niet beschreven staan.

  We kunnen veel schrijven en leesbaar maken voor de mensen/lezers, maar je!! gedachten!!! kunnen anderen niet zien of lezen. En de gedachten van de beste gelovige zijn niet zuiver en rein. Ook al doe je de geboden zichtbaar…..
  Maar de Here God/JHWH leest en ziet je gedachten wel!
  Ga er maar aan staan.
  W/lelie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *