Categoriearchief: Persoonlijk

Een echt Wonder/en de Klipper van RTVNH

Ik plaats dit even hier omdat ik u vertellen wil over de Sabbat.
Als u de zondag Bijbels kunt bewijzen is de bovenstaande Klipper geheel van u.
Ik beheers deze site nog niet zo goed en zet dit hier bij het wonder tot de reclame voorbij is.
Ik wens u een geweldige toekomst toe met Jezus.
En lees eens mijn getuigenis, en bepaal uw toekomst met of zonder Hem.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Ik ben nog onthutst over het gebeurde.
Ik schrijf een brief aan een voorganger over de Sabbat
Het is een zondags vierder.
Ik wilde een tekst zoeken over Gods Geboden, om die te plaatsen.
Ik ging naar de online Bijbel.
En plots verschijnt op mijn brief de tekst.
Prediker 12:13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Het verscheen in dezelfde stijl van het geschrevene.
Normaal is dat ik eerst selecteer, kopieer, en dan plaats, en dan is het altijd een grotere letter.
Ik wist niet wat er gebeurde.
De latere teksten over Gods Geboden waren inderdaad als normaal, met grotere letters.
Gods Geboden zijn de Tien Geboden waar velen maar Negen Geboden van aanvaarden en het Vierde Gebod van Rome= een mensengebod eren. Tevergeefs eren zij mij om mensengeboden.
Dit is geen sprookje hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt.

Met vr. gr.
Marten Dek

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen

Je wilt toch niet je geweldige toekomst verspelen, met Hem, om Gods Dag niet te willen, de Dag waarvan het Vierde Gebod getuigt. De dag waarvan Jezus zegt, “Voor de mens gemaakt” De Dag waar Jezus Heer van is. Laat je niet langer door valse leraren met mooie woorden, je van Jezus en God weghouden. Je weet toch dat satan in schaapsvacht een wolf is. Zo ook alle leraren die de zondag verkondigen. Hoe goed en mooi werk zij ook verrichten. Hoe geweldig aardig zij zijn. Jezus waarschuwt ons allen er voor. En wie geloof je het meest????