Een echt Wonder/en de Klipper van RTVNH

Ik plaats dit even hier omdat ik u vertellen wil over de Sabbat.
Als u de zondag Bijbels kunt bewijzen is de bovenstaande Klipper geheel van u.
Ik beheers deze site nog niet zo goed en zet dit hier bij het wonder tot de reclame voorbij is.
Ik wens u een geweldige toekomst toe met Jezus.
En lees eens mijn getuigenis, en bepaal uw toekomst met of zonder Hem.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Ik ben nog onthutst over het gebeurde.
Ik schrijf een brief aan een voorganger over de Sabbat
Het is een zondags vierder.
Ik wilde een tekst zoeken over Gods Geboden, om die te plaatsen.
Ik ging naar de online Bijbel.
En plots verschijnt op mijn brief de tekst.
Prediker 12:13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Het verscheen in dezelfde stijl van het geschrevene.
Normaal is dat ik eerst selecteer, kopieer, en dan plaats, en dan is het altijd een grotere letter.
Ik wist niet wat er gebeurde.
De latere teksten over Gods Geboden waren inderdaad als normaal, met grotere letters.
Gods Geboden zijn de Tien Geboden waar velen maar Negen Geboden van aanvaarden en het Vierde Gebod van Rome= een mensengebod eren. Tevergeefs eren zij mij om mensengeboden.
Dit is geen sprookje hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt.

Met vr. gr.
Marten Dek

6 gedachten over “Een echt Wonder/en de Klipper van RTVNH”

 1. @@@@
  Beste Cherry, alle vier berichten verwijderd.
  Zoveel onzin.
  Maar kom nog terug met het verhaal en waar het staat dat de Ark in een spelonk is opgeborgen en die ze niet terug konden vinden.
  Misschien zijn zij weer terug gegaan naar de Sinaï? Ik weet het niet.
  Maar?
  Joz. 3:11 Zie, de ark des Verbonds van den Heer der ganse aarde trekt voor u uit den Jordaan in;
  2Sa 15:29 Zo brachten Sadok en Abjathar de ark Gods naar Jeruzalem terug en bleven zij daar.

  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  1. Beste Ome Marten, wij moeten alles aan de bijbel toetsen of een leer of openbaring wel of niet van God komt. God is daar nogal streng in daar er staat geschreven ieder die een ander evangelie brengt. Of aan de bijbel iets aan toevoegt of er iets aan afneemt is vervloekt. Vervloekt betekend dus voor eeuwig gescheiden zijn van de liefde van God. Deze kennis maakt mij in mijn Christenwandel ‘gezond vrezend’ en bijzonder voorzichtig. Dit houd in dat ik leeringen en overtuigingen van mensen toets aan de bijbel en als ik zie dat de bijbel er geen draagvlak voor bied leg ik het naast mij neer.

   Adam kreeg van God 1 gebod mee, van alle bomen mag je eten behalve van de boom der kennis van goed en kwaad.
   Tot aan Mozes toe wordt er nergens over gesproken dat om gered te worden je de sabbat moet onderhouden.

   In het nieuwe testament lees ik nergens dat wij gered zijn door het houden van de sabbat.

   Joh 3:16
   Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe.

   Gelooft u Ome Marten dat Jezus uw zonde gedragen heeft en bent u Hem gehoorzaam, of gelooft u door het houden van de wet dat u gered bent?

   1. @@@@
    Beste Jan, ik neem dit eerst even van je over.
    >>>>Joh 3:16
    Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. <<<< Lu 18:20 Gij kent de geboden: Gij zult geen overspel doen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. Dit is een deel van de Tien Geboden. Niet meer op steen maar in je hart geschreven. Jij weet als de beste dat God Zijn Geboden op steen heeft geschreven. En dat de Bijbel zegt nu ook in je hart. Oké mogelijk kun je mij ergens laten lezen dat God het Vierde Gebod geschrapt heeft en dat wij nu wettisch een andere dag nemen moeten. Zondag bv. Ik heb nog wat voor je, lees het biddend. Joh 14:21 Wie Mijn Geboden heeft en ze in acht neemt, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft zal ook door Mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren. Maar ik heb nog wat voor jou. Mr 2:27 Ook zeide Hij tot hen: De sabbat is gemaakt voor den mens, niet de mens voor den sabbat. Mr 2:28 Daarom is de Mensenzoon Heer ook van den sabbat. Heb je God en Jezus echt lief? En geloof je Jezus echt? Nu ik heb God en Jezus zo lief dat ik niet anders meer kan dan Zijn Geboden uit liefde en gehoorzaamheid doen. Denk daar eens diep over na Jan. Je raakt al je gemeenteleden kwijt. Je wordt uit de kerk gestoten. Ze kijken je met de nek aan. Heb je dat voor God en Jezus over? Nu ik heb dat wel over voor Jezus die voor mij is gestorven. Lees mijn getuigenis dan weet je door welk dal ik ben gegaan. God heeft mij rijkelijk gezegend en ik promoot Zijn Sabbat omdat Hij daar ook Heer van is. En alle andere dagen ook maar niet net als de Sabbat als een Teken dat wij Hem gehoorzaam zijn. Uit Liefde!!!! Ik wens je veel wijsheid toe en Gods Zegen daar in. Met vr. gr. Ome Marten

 2. De tijd dringt.
  Het is de hoogste tijd.
  “”””Gaat uit van haar””””
  Geef de zondag terug aan satan.
  Eer weer de Dag die God ons gaf.
  Jezus is immers Heer van de Sabbat.
  De Sabbat is immers voor de mens gemaakt.
  Jezus geloven, heeft immers niets met de valse zondag te maken.
  En Gods Geboden bewaren, daar staat immers dat gij de Sabbat zult heiligen.
  Wil je echt je Geweldige Toekomst verspelen door een vals gebod, een gebod van mensen door satan gebracht!!!!

  Denk eens echt na,
  Met vr. gr.
  Marten Dek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *