Het verschil tussen God en godsdiensten

De bijbel bestaat uit 66 boeken door inspiratie, van uit God, geschreven.
Hoewel de Bijbel soms wreed lijkt in het OT, is dat alleen een bescherming voor Gods Volk.
God duld geen inmenging van andere goden of godsdiensten.
Wel, als vreemdelingen God wilden aanvaarden, als ook hun God, dan waren zij bijgevoegd aan Gods Volk.
God schreef Tien Geboden op steen, die zo volmaakt zijn dat alle andere menselijke wetten overbodig zijn. En later in je hart geplant, als???? je het wilt aanvaarden!!!!
Vervat in twee Geboden. God liefhebben=eren boven alles en allen, en je naaste liefhebben als jezelf.
Dan steel je niet en lieg je niet en dood je niet enz. enz.

Maar meer belangrijk nog is!!!!

Dat God van Zijn Kracht geeft als je Jezus geloofd en Gods Geboden wilt doen.
Jezus is Gods Zoon. Hij stierf voor onze verkeerde dingen. Daarmee zijn wij van zonden verlost die Jezus op zich nam en de dood als straf op zich nam.
Maar opstond om de dood te overwinnen voor ons. Dat heet Genade voor alle mensen. Jezus stierf voor alle mensen. En allen beërven het eeuwige leven met Hem. Allen die Hem geloven en Gods Geboden aanvaarden.
Zonder Gods Kracht te aanvaarden, ben je verloren. Geen mens is in staat zijn redding te bewerken.
Dat is in het kort de Bijbelse boodschap.
==== ==== ==== ====
Er is geen één ander geloof dat het jou niet zelf laat doen, om te overwinnen van het kwaad.
Over de Koran mag je eigenlijk geen vragen stellen. Als je geen Islamiet bent, kun je gedood worden en is de doder een held. Je naaste liefhebben is daar dus geen begrip.
Boeddhisme bestaat uit vele stromingen en is niet echt te traceren als eenheid.
Ik ken geen één geloof dat zegt dat God het voor je wil doen. Je moet het zelf doen en bereiken.
Behalve het Christendom, daar wil God het voor je doen via Zijn Heilige Geest.
Hem geloven, Gods Geboden aanvaarden, je verkrijgt een Geweldige toekomst met Hem.
==== ==== ==== ====
Alles wat in Gods Woord, de Bijbel staat komt uit en is uitgekomen.
Ook Islamieten en boeddhisten zijn onze naasten.
Naamchristenen bidden tot God om te overwinnen van hun strijd. Katholieken tegen Protestanten. Dat is een aanfluiting van het Geloof in dezelfde God.
Ik begrijp best dat men niet meer kan geloven in een God of wie dan ook maar.
Christen maken er een potje van. Alle grote jongens, als de EO enz. hebben er bedrijven van gemaakt.
Hebben Gods Vierde Gebod vervangen door een mensengebod.
Hebben geen kennis van, Jezus is Heer van de Sabbat. De Sabbat voor de mens gemaakt.
Ook onze Koning geeft een vals voorbeeld in het geloof naar mijn God en Redder Jezus van Nazareth!
Prediker 12:13
Openbaring 22:18-19

Wens allen een goede strijd voor het goede van en met Jezus.

Met vr. gr.
Marten Dek.

EN DEZE DRIE ZIJN ÉÉN

Wie Mij gelooft zegt Jezus.

Alles heb ik van MIJN Vader.

Als je God gelooft?

Zie Mijn geliefde Zoon!!!!

Ik zal de Trooster in je hart leggen, is de Heilige Geest.

Dat kon pas als Jezus ierug was gegaan naar de Vader.

==== ==== ==== ====

Lukas 3:22 En de Heilige Geest daalde op Hem=Jezus neer. En God sprak, “Zie Mijn geliefde Zoon”

Verdere uitleg is zinloos, en zeker als je er geeneens over na wil denken.

Net zo goed dat velen al in de eeuwige rust zitten, en niet verstaan.

“””” Wie Mijn Rust niet in wil gaan, zal nooit Mijn Rust in kunnen gaan “””” !!!!

Vanavond begint de Rust van God voor de mens. De Sabbat voor de mens gemaakt!!!!

Ik ga uit gehoorzaamheid en geloof en liefde deze Rust in, omdat mensengeboden mij vreemd zijn.

Die rust wens ik allen vanavond, als Gods ingestelde Dag begint.

Met vr. gr.

Marten Dek.