Tekenen van de eindtijd

Net een film gekeken van de EO.
Alles van Waarde.
zondag 3-Okt.-2021
Heel kort.
Getrouwd en een kind. En blijkt homo te zijn.
Tot zover, dat kan.
Nu beweerd de EO dat het Gods wil is en oké is.
De EO heeft de zondag al in het vaandel.
En omarmd nu ook homo’s als normaal als goed zijnde in Gods ogen.
Ik weet zeker dat als ik homo was, ik alleen zou blijven omdat ik Gods regels heel goed ken.
En ik kan het weten.!!!!
Er zijn genoeg vrouwen die en waar ik het bed mee kan delen.!!!!
O, wat verlang ik daar vaak naar. Maar met Kracht van Hem kan ik het weerstaan.
Die Kracht en die overwinning is, is meer waard dan toegeven aan je gevoelens.
Als je niet in God geloofd.???? Ga je gang. Als je wel in God gelooft.???? Vraag om Kracht, en die zal ook jou gegeven worden.
Niemand is onschuldig omdat de EO het aanmoedigt.!!!!
De EO houd meer van satan dan van God. En dat draait weer om macht en geld. Verduisterd door hun goede doelen. Dat is nodig om te verhullen dat zij een verkeerde leer hebben.
2Corinthiërs 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. !!!! Zo praat de EO ook.!!!! Praat alles goed wat God verafschuwd. Niet de mensen en homo’s maar de verkeerde instelling.!!!!
Genesis 5:2 man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen `mens’ ten dage, dat zij geschapen werden.
Niet als man en man, en niet als vrouw en vrouw.!!!!
Leviticus 18
22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. !!!!
Het Vaticaan en de EO en alle zondagsvierders die het met de EO eens zijn, is een gruwel in Gods ogen.
Maar voor alles is vergeving mogelijk.!!!!
9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
==============
Deze film heeft mij hevig geraakt.
Ook voor die gevoelens die hevig kunnen zijn.
Zo kunnen mij hevige hetero gevoelens, soms ook hevig zijn.
Maar ik heb God en het sterven van Jezus voor, ook mij. meer lief.!!!! En Hij geeft die kracht en dat is geweldig.!!!!
Amen.
Met vr. gr.
Marten Dek.
Ik wacht tot Hij ook mij komt halen als Hij komt op de wolken, en dat is mij alles waard.!!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *