Alle berichten van admin

Doop en hoe en waardoor

advent@adventist.nl

Kopiëren en  in Google bekijken.
Jammer dat het hier niet gaat
======================

DOOPDIENST EELTSJE TEN BRUG IN LEEUWARDEN

Klipper ‘Sabbatsrust’ speelde cruciale rol

Op sabbat 5 november 2022 werd in de Adventkerk van Leeuwarden Eeltsje ten Brug (68) gedoopt en samen met zijn partner Ellen Hoogenbosch (reeds gedoopt in 1986) opgenomen als gemeentelid. De doophandeling werd verricht door Jan Rokus Belder.

KLIPPER ‘SABBATSRUST’

Een paar jaar geleden voer er een klipper voorbij de woning van Eeltsje en Ellen. De naam op deze boot ‘Sabbatsrust’ wekte hun belangstelling en toen de schipper vlakbij aanmeerde raakten ze met hem in gesprek. Eigenaar Maarten Dek nam het stel een keer mee naar de kerk in Leeuwarden. Al snel werden ze regelmatige bezoekers.
Toch duurde het nog een paar jaar voordat Eeltsje klaar was voor de volwassendoop. Eenmaal dit besluit genomen was hij bijzonder blij en nodigde familie en vrienden uit dit doopfeest samen met hem en Ellen te vieren.

GOUDEN RAND

Een sabbat met een gouden rand. Ellen las haar eigen dooptekst uit 1986 voor. Vervolgens legde Eeltsje zijn getuigenis af. Vertelde over zijn jeugd, zijn werkzame leven en zijn religieuze zoektocht. Hij eindigde met het gebed ‘Onze Vader’ in het Fries. Jan Rokus Belder verzorgde het kinderverhaal als opmaat naar de overdenking. Een nieuwe naam – Een witte steen. Psalm 38: 32. Na de belijdenisvragen en het wijdingsgebed las de ouderling van dienst het voorwoord uit het Gebedsweek magazine voor. Ook speciaal om deze week van gebed met vele gasten te mogen delen. Na doop en opname waren er gelukwensen met cadeautjes en bloemen. De dienst werd besloten met het zingen van ‘U zij de Glorie’.

WARME MAALTIJD

Na afloop van de dienst bleven velen na om gezamenlijk van een warme maaltijd te genieten. Vrijwel alle gasten waren onder de indruk van deze volwassendoop. Er vonden mooie gesprekken plaats.