Einde der wereld

Zodra er iets ten gunste van Rusland is wordt het de grond ingetrapt. Omdat wijzelf altijd net zo corrupt waren en zijn vertrouwen wij het ook corrupte Rusland niet. Zelfs de vooruitgang naar een heel voorzichtige modernisering, Belasting heel laag tegen oligarchen hun zin. Dat willen wij niet horen. Wij sterven ook van die oligarchen. Machtswellustige op geld beluste grootheden. China en de spelen. Niet meer in Rusland. Sport en politiek gescheiden.???? Vergeet het maar. We hebben Groningen in de steek gelaten omdat anders de oligarchen minder in hun zakken kregen. Dat halen wij nu bij de burger vandaan. De zilvervloot enz. vergeten wij gewoon.!!!! Scheurbuik van geronselde zeelieden enz. En nu doen alsof wij het brave jongetje zijn die wel even zullen laten zien hoe het moet. Misschien een kernoorlog tot gevolg. Ja wij zijn de helden en laten straks miljarden mensen de dood injagen wegens.???? Mag jij zeggen. Gij zult niet doden. Wij tarten hiermee ook God. Wie zou de Machtigste zijn.???? Met vr. gr. Marten Dek.

6 gedachten over “Einde der wereld”

 1. Oorlog.
  Let wel dit is mijn mening mede gestoeld op mijn geloof in God.!!!!
  Propaganda, 60 kilometer oorlogstuig op weg naar de Oekraïne.
  Ja,???? Heeft de democratie ons dat nu gebracht.????
  De vele oligarchen hebben wij met open armen ontvangen.
  Hoeveel boter hebben wij op ons hoofd.????
  Nou in ieder geval hebben wij massaal God verlaten.!!!!
  Christenen pleiten voor nog meer oorlogsmateriaal met verve.!!!!
  Gij zult niet doden, lappen zij aan hun laars, met lak aan God.!!!!
  Zelensky is natuurlijk ook onschuldig, ook al is hij en de EU en Amerika die Poetin????
  Ja stap voor stap Poetin afnamen wat zij maar konden, uit, Democratie is haar naam.!!!!
  Alles wat in Rusland wel goedging, daar willen en wilden wij niets van horen.!!!!
  Niet wachtend tot de democratie ooit net als bij ons, waarheid zou worden ook in Rusland.!!!!
  In plaats van Poetin, Poetin is immers Rusland, prijzen wij wel???? de vooruitgangen aldaar. ???? Vergeet het maar.!!!!
  Besloten wij dus alleen het negatieve zo groots mogelijk te brengen.!!!!
  Oligarchen ontvluchten Rusland omdat Poetin hen deels ook al aanpakte.!!!!
  Ja heel bekend dat Poetin er ook een van is. Maar.????
  Onze oligarchen die mensen ronselden op schepen en met scheurbuik, toch weldaad.????
  De zilvervloot was ook gevoegd bij onze heldendaden en de slavernij niet te vergeten.!!!!
  Het verleden van Poetin leggen wij naast ons neer en tarten hem met onze normen.!!!!
  Niet met de normen die God ons heeft gegeven, maar die wijzelf hebben bedacht.!!!!
  Ons verschrikkelijk oorlogstuig moet ons beschermen net als Israël, ook hetzelfde denkt.!!!!
  God.???? Ha wie mag dat wel zijn.???? Jammer dat ik zoiets moet schrijven!!!!
  Want wij leven in een God vergeten land.!!!! Zal Jezus nog geloof vinden.???? Lukas 18:8 !!!! Openbaringen 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En wijzelf.????
  Onze emoties nemen de overhand.!!!! Arme Oekraïners, propaganda.!!!! Akelige Poetin. Propaganda.!!!! Heerlijke sterke krijgsmachten.!!!! Propaganda.!!!!
  En toen wij mensen uit Indonesië repatrieerden, en Nederlanders en Duitsers op één schip mee terug moesten, werden de Duitsers achter de tralies geplaatst. En toen het schip geraakt werd en zinkende was, moesten wij van hogerhand de Duitsers achter de tralies mee laten zinken.!!!!
  Geweldige Kapitein die ordes daarvoor kreeg, van hogerhand.!!!! Kon daarna nooit meer lachen.!!!! Wat een lul.!!!! Gehoorzaam aan satan.!!!! Onze overheid.!!!!
  Bijlmerramp. Alles in een loods opgeslagen waar de eigenaar met zijn mannen gewoon hun werk konden doen, en de mannen met witte pakken,???? ook op de rampplaats zelf.???? Orders van, je raad het nooit, van Hogerhand. Vrede.???? Vooral niet ten koste van de echte waarheid.!!!! Dan zouden de oorlogsoligarchen wel eens boos kunnen worden.!!!!
  En dan vergeten wij de kleine oorlogen zoals hier aan het Spaarne.!!!! Ook hier stoten wij mensen de afgrond in.!!!! Kleine jongens die moeten, ja moeten luisteren naar onbeschaafde heren boven hen.!!!! Tenslotte net als de soldaten is het een baan.!!!! Je wilt je baan toch niet kwijt vanwege ongehoorzaamheid.???? Dan liever maar anderen de afgrond injagen.!!!! Toch.????
  Openbaringen 16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
  Propaganda.!!!!
  Zelensky !!!! Jakobus 3:6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.
  Oligarchen.!!!! 1Timotheus 6:5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.
  Epheziërs 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.!!!!
  Romeinen 3:19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God,
  Zelensky en Poetin willen allebeide hetzelfde. De baas spelen ten koste van eventuele miljoenen doden en uiteindelijk ons allemaal meeslepen. Omdat ook wij de MACHT meer achten dan VREDE.
  En tussen dit alles door is God mij heel erg genadig, en ook geweest. Hem alle EER.!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek
  Er is voor mij maar één KONING en dat is JEZUS.!!!!
  AMEN
  En het mooiste komt nog.!!!! Op de wolken.!!!!

  1. Ik weet het niet meer, in ieder geval doet het zeer.
   Het ziet er naar uit dat Poetin dit allemaal op zijn geweten heeft.
   Wij zijn de goede mensen waar God achter schijnt te staan.!!!!
   Nu weet ik wel, wat maakt mijn visie nou uit bij het geheel.
   In ieder geval wel de reden waarom ik niet op Vrijdag 11-maart 2022 geen een stukje schreef.
   Democratie is nu het grote toverwoord want het lijkt voorspoed te leveren.
   De democratie bepaald wat wel en niet goed is voor de bevolking.!!!!
   Napoleon maakte de godsdienst overbodig door de rede in te voeren.
   En ook met de democratie hebben de meesten een eigen godsdienst.
   Wij hebben ons overgegeven aan Rome met de zondag in plaats van de Sabbat.!!!!
   En nu gaan wij ook nog, zo voel ik het, het overnemen van God.!!!!
   Wij bepalen wie de agressor is, wij zijn immers onschuldig in deze.
   Dat jongetje opgegroeid bij kwaadwillige en hebzuchtige ouders.
   Daarvan verwacht je toch helemaal niks goeds van.!!!! 400 jaar vriendschap.!!!!
   Bracht ook rijkdom door het goedkope gas, maar dat willen wij nu niet meer.
   Wij zullen wel even bewijzen ten koste van alle burgers hoe het werkelijk staat.!!!!
   Zoals Zelensky die dacht dat wij in alles, achter hem staan, zijn burgers in de ellende stort.!!!!
   Door de democratie te gebruiken snoepten wij van Rusland vele landen af.!!!!
   In die landen gingen wij militaire oefeningen houden, een uitdaging naar Rusland.???? Agressief.????
   Wij met dat machtige land Amerika met de zondagsvierende natie achter ons. Kom nou.!!!!
   Wij hebben God al lang niet meer nodig, nou ja de zondags-god wel natuurlijk. Geweldige god.!!!!
   Gij zult u geen andere goden eren.!!!! Ha ha waar bemoeit God zich eigenlijk nog mee op aarde.????
   Denkt mijn God nou werkelijk dat Hij hier meer te vertellen heeft dan, laten wij zeggen, Rome.????
   Hoe was het ook al weer.???? Heb je vijanden lief.???? Propaganda doet de rest. Zijn wij goed in.!!!!
   Oligarchen, de boeven van Rusland zijn daar eigenlijk niet meer zo welkom. Willen wij niet horen.!!!!
   Maar wacht wij ontvingen hen met open armen, nee zij hoeven echt niet zoveel belasting te betalen. Ook de verschrikkelijke Geldgarchen niet. Wapengarchen ook niet te vergeten.!!!!
   Door al deze gebeurtenissen en de meningen raakte ik danig van streek, en dat is nu wel een beetje voorbij. Ik heb en ken geen angst voor de dood, dat heeft mijn God helemaal in Zijn handen.!!!!
   Of ik gelijk heb met bovenstaande???? Wat maakt het uit, voor mij is het belangrijk.!!!!
   Ik heb hier weken mee geworsteld. Het maakt nu niet meer uit. Ik ben een volkomen kind van God.
   Ik mag mee als Jezus de Zijnen komt halen op de wolken.!!!! Uit genade.!!!! Dank zij Hem.!!!!
   Die zekerheid kan niemand mij ontnemen door mij aan te vallen omdat ik verkeerd zou denken.!!!!
   De Heilige Geest woont in mij en Gods Tien Geboden met het Sabbats-Teken erbij.!!!!
   Deze oorlog staat in de openbaring en is het begin van het einde van satans rijk.!!!!
   En het meeste schuldig is de propaganda, propaganda en propaganda en propaganda.!!!!
   En uiteindelijk geloven alle mensen dat, waar of niet waar, ook dat doet er niet meer toe.!!!!
   Ik huil om al de verloren mensen.!!!!
   En ik ben blij om het mooiste dat binnenkort zal zijn. Jezus komende op de Wolken.!!!!
   AMEN !!!!

  2. Voor Israel was vroeger Rusland het Noorden, Oekraine het zuiden daarvan. Een van de voorspellingen in mijn bijbel staat in Daniel 11 en verklaart deze oorlog: Dan zal de koning van het Zuiden woedend een tegenaanval doen op de koning van het Noorden. De koning van het Noorden zal een enorm groot leger verzamelen. Maar dat leger zal worden verslagen door de koning van het Zuiden. IN Ezekiel hoofdstuk 38 staat 2000 jaar geleden als bonus dat het om Meshek gaat (oude naam Moskou). Oekraine moet dus wel winnen, ondanks al deze onmenselijke dingen! Steeds meer voorspellingen uit dit oude boek komen nu uit! Prijs de Heer.

   1. Als Oekraïne wint, dan breekt de hel los, waarschijnlijk kernwapens. Amerika tegen Rusland en of China gaat mee doen.!!!!
    Kan ook nog zijn dat Poetin en Irak gaan samenwerken tegen Israël en dat kunnen zij niet winnen wegens een belofte van God aan Israël.
    Gr. Marten.

    1. We zijn weer een stapje dichterbij ons tochtje op de wolken.
     Finland en Zweden klaar voor toetreding.
     Oekraïne staat aan de grens van Rusland.

     Ben ik iets vergeten?
     Hoop dat wij snel wolkje gaan varen.
     Geen last meer van lege water tanken of andere drama’s.
     MARANATA!

     1. Alles is onder controle.
      Volop water en het wachten is op de komst van Jezus op de wolken.
      Erdohan wil daar een slaatje uit slaan net als met de vluchtelingen.
      Maar drama’s genoeg met de gemeente Haarlem net als destijds in Zijkanaal B.
      Overheden blijven met veel corrupte en bewijsbare corrupte ambtenaren werken.
      Wens ik je nu een goede nachtrust toe als hat daar al donker is of wordt.
      Gr. Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *