Overheid is helaas te vaak ook corrupt!!!!

Hebben wij een goede overheid?
Zo wie zo leggen vele regeerders de eed af, “Zo ware helpe mij God” Ook onze christelijke leiders die niet aan Gods Geboden voldoen, dat is heel triest. En als het niet waar is, dan helpt God dus niet. En zowiezo houden velen zich al niet aan Gods Geboden, laat staan van de vele corruptie die er is, en met de mantel der liefde bedekt wordt.
Veel programma’s gaan daar over. Net op tv een documentaire van de EO, hoe in een inrichting gesjoemeld wordt. Messen en drugs en waarschijnlijk drie foute ambtenaren. 23-Maart-2014-journaal!
Niets aan de hand beweerd onze grootmachtige regering!
Klokkenluiders worden bijgestaan. Nu vergeet het maar. Er is veel verborgen leed.

Binnenkort Meer!

Men begint al op TV over twee minuten stilte uit, waarom eigenlijk? De levenden worden niet herdacht wat zij voor Nederland gedaan hebben. Nooit geen oorlog meer!!!! En corruptie en mistanden van de overheid erkennen. NU!!!! Voor beide zal ik twee minuten stil staan. En u?

Binnenkort Meer!

Natuurlijk wordt Nederland behoorlijk bestuurd. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar de corruptie van deze, ook overheid, wordt met de mantel der liefde, macht en geld, bedekt.
Zo in het Zijkanaal B te Velserbroek een ingehuurde fraudeur de hand boven het hoofd gehouden wordt, en nu moet ik voorzichtig zijn, want een aantal juristen van RWS te Haarlem en IJmuiden zitten mij op de hielen. Ben ik van mening dat Duurland Van zonderen en nog een paar, de heer H. van Gellekom, voorheen gefraudeerd bij en met Rutte recycling te Halfweg, en niet zo zuinig ook, en ook de kwade genius genoemd bij Schiphol, zie Google, en werkte met de heer T Aarsen, en T Aarsen en J Kuperus allebeide in dienst van RWS, Hun beloftes aan mij niet nagekomen zijn. Mogelijk onder druk van Kopstukken van RWS.

Binnenkort meer.

Vandaag, 28-April-2014, en al eerder Ik heb heel grote moeilijkheden om deze mensen van de overheid te vergeven. Zij hebben zulke verschrikkelijke dingen aangericht. Ik ben er van overtuigd dat er teveel mensen aan zelfmoord, en anders dood gegaan zijn door deze overheid, en dat allen meewerken om het in de doofpot te stoppen. Ook rechters en justitie en regering. Net als destijds met Ad Bos. Er komt dus geen onderzoek om RWS een debacle te besparen.

Binnenkort meer.

Op TV al volop over dodenherdenking. 5 Mei vrijheid. Vijf doden in het Zijkanaal B van Velserbroek worden in de doofpot gehouden. Het zijn liegende ambtenaren, die zeggen namens de minister te spreken. Vandaag gaan er veel brieven uit om dat te bestrijden. Tegen de bierkaai!!!! Maar eens zal ook die bierkaai bezwijken. De eerste bierkaai heb ik overwonnen en lig daardoor gratis in Haarlem. 20 jaar geknokt en gewonnen. Nu pas het echte profijt. 10 jaar na dato. Ook liegende ambtenaren, die mij nog probeerden te pakken te nemen toen ik al niet meer in Haarlem woonde.

Binnenkort meer.

Vandaag is het 5-Mei-2014. Gister de doden herdacht en vandaag vrijheid vieren.
Maar ik ben niet vrij om het Zijkanaal B in te varen van Velserbroek.
Gister dacht ik aan de razzia’s van de oorlog die ik meemaakte. Bij één van die razzia’s kwamen zij mijn vader halen. Mijn vader die vocht tegen de Duitse overheersing. In de frontlinie waar ik geboren ben. En na de oorlog namen onze regeerders mijn vader zijn orthopedische schoenmakerij af, omdat mijn vader geen papieren had. Zijn machine staat nog bij mij.
Er gaat dan veel door mijn hoofd zwerven. Krantenverhalen van een kind van drie die wild plast, Gelukkig dat handhavers dat gezien hebben en deze daders bestraften. Een bootje op de Mooie Nel, dat even te hard vaart, word naar de kant geroepen om een boete in ontvangst te mogen nemen. Eigen schuld dikke bult. Wegvarende draait de agent zich om en gaat wild plassen. Op de TV heeft u het ook kunnen zien waar een ordehandhaver wild plast, en anderen berispt en zelf in de fout gaat en gaan.
Waar is de tolerantie gebleven voor normale dingen. Waar de liefde voor menselijkheid. Wanneer komt de vreugde weer terug en het respect voor overheden. Misschien als zij het zoutpotje weggooien zodat er niet op alle slakken zout gestrooid kan worden.

Binnenkort meer.

Ik lig jaarlijks op de Mooie Nel in Haarlem. Daar zijn vijf steigers ruim een meter boven het water. Daar lig ik vaak voor anker. Kan dan net met fiets en al op de wal komen. Dat is de heer Brouwer het hele schap van Spaarnwoude een doorn in het oog. Vele malen gesommeerd weg te gaan. Niet dus. Toen plaatste met borden bij alle vijf steigers, want Dek zullen wij wel klein krijgen, in plaats van blij dat de steigers eindelijk ook een doel dienen. Verboden ligplaats te nemen en te ankeren. Daar kwamen zij rap als zij soms zijn. Verbaal opgemaakt en ik blijf liggen. Haarlems havendienst opgeroepen of ik daar mag liggen. Zij komen kijken en zeggen dat het geen probleem is. De rechter oordeelde hetzelfde als de havendienst.
Een paar weken geleden lag ik er weer een week. Brouwer van het schap kwam op vlugge benen aangesneld. Nee willen geen koffie. U moet weg meneer Dek en wel binnen drie uur. O, maar de rechter heeft beslist van niet. Weten wij niks van. Zaaknummer aan hen mee gegeven. Enige uren later daar was de heer Brouwer weer. U heeft wel gelijk meneer Dek, maar wij sommeren u binnen twee dagen te vertrekken Ik besloot nog vijf dagen, dat was niet mijn bedoeling, te blijven liggen. Geen Brouwer meer gezien.
Heftige briefwisseling. Daarin weer, dat ik er niet mag liggen. Het is een doorn in het oog van sommige ambtenaren dat zij ongelijk hebben, en dat is triest voor eerlijke recreanten. Velen luisteren en geloven wat onze gezagsdragers zeggen.
Dat ben ik al lang voorbij. Maar elke brief bevat ook de boodschap van mij. Dat mijn schip is voor hen, gratis, die de Sabbat op zondag kunnen bewijzen.

Binnenkort meer, kan even duren haha.

29-Dec.-2014 Binnenkort een gesprek met de Nationale ombudsman. Dit geeft hoop aan de zaak.
Later meer.

Woensdag28-Jan.-2015 Weer een bewezen feit dat RWS Haarlem en IJmuiden valse gegevens hebben gebruikt. Valse papieren over het IJ van Spaarndam. Ook in deze zaak heb ik mijn gelijk gekregen.
Het 2 uur durende gesprek met de ombudsman heeft plaats gevonden. Zij kunnen alleen maar bemiddelen. Ik heb toegestemd en ben benieuwd naar hetgeen RWS beslist.

Later meer.

In de oorlog, en vooral erna beschuldigden wij de Duitser van een Holocaust betreffende de Joden.

Hebben wij nu, Nederlanders, een Holocaust tegen de vluchtelingen.

Moet daar zoveel over vergaderd worden door mensen met een dikke portemonnee ????

Eten drinken een bed en een does is immers al teveel gevraagd.

Ik heb alleen AOW maar door omstandigheden door andere vrijstelling van kosten ben ik bereid €50. Per maand te betalen voor deze mensen. Dat is 20% Voor die een holocaust willen voorkomen ook een idee 20 % van uw salaris?

Wens ik onze leiders en christelijke partijen veel van wat Jezus ons leert en hen leerde.

Je zal maar een Jood of een vluchteling zijn.

 Met vr. gr.

Marten Dek.

Later meer.