Adres

ZEVENDEDAGS – BAPTISTEN – GEMEENTE
HAARLEM
kerkgebouw:
Parklaan 21
2011 KP Haarlem
Telefoon 023 – 526 8785
Mobiel . 06 – 25008816

Zevende Dag betekend dat wij de Bijbelse Sabbat=Zaterdag van het Vierde Gebod van God eren.
Baptisten betekend dat wij de doop van Jezus aanhouden omdat Jezus dat zegt. Door het water heen.
Gemeente. Wij geloven dat allen die Gods Geboden doen uit geloof en liefde, daarmee dus ook Jezus geloven in alles wat Hij gebracht heeft, inclusief zijn sterven voor onze zonden, opdat wij een Geweldige toekomst uit Genade mogen tegemoet zien. Die allen zullen één Gemeente vormen met Gods Tien Geboden in het hart. Dit ook het TEKEN van God is, voor alle mensen.
Prediker 12:13
Dus geen zondag, hetgeen een mensen gebod is