Mijn persoonlijke strijd met de overheid.

Geachte lezer dezes,
Mijn Ref. 004772014
Haarlem-3-Dec.-2014

Als je weet dat RWS uit Haarlem en IJmuiden een man als H van Gellekom uit Zaandam IJsselstraat inhuurt.
Als je weet dat er na die inhuring een vijftal doden, zijn te betreuren, tijdens een renovatie van het Zijkanaal B. te Velserbroek. En niet te vergeten twee zelfmoorden verijdeld. En die het overwogen. Mij bekent.
Als je dan weet dat deze van Gellekom een behoorlijk strafblad heeft en dat is ook bekend. Bij ons pas na enkele jaren bekend geworden, nadat het trieste gebeuren, heeft plaats gevonden.
Tegen deze man loopt nu weer een zaak betreffende meineed. Alweer dus. En wegens fraude.
Als je weet dat er diverse mensen uit dat kanaal zijn verwijderd. Ook die er al 20 jaar lagen.
Als je weet dat dat de weg vrijmaakte voor nieuwe bewoners met nieuwe arken, dat deze bewoners eerst €60.000.- moesten betalen. Dat dat geld in ieder geval niet door ons is te traceren. Door justitie wel?
Als je weet dat er bij betaald moet worden voor een nieuwe steiger, die je gratis kreeg omdat je moest verplaatsen, bijbetalen als je een hardhouten steiger wilde.
Bijbetalen van €4000. Na commentaar €3000. Na meer commentaar en uitzoeken van prijzen, €1500.
Als je dat allemaal weet? Wat moet je dan doen.
De generaal van justitie van Arnhem en Leeuwarden, sprak op het journaal, de woorden, dan ben je verplicht dat aan te geven. Ook door ambtenaren als rechters en Raad van State????
Dat heb ik al jaren, getracht te doen, maar wordt nu als klokkenluider, op alle mogelijke manieren gedwarsboomd door RWS Haarlem en IJmuiden en politie IJmuiden, die ook geen aangifte wil ontvangen. Overzier, aardige man maar geen aangifte aannemen. Afgeraden zelfs.
Bij alle rechtzaken geef ik de kennis door aan de officieren van justitie. Aan rechters en nu ook aan het hoogste rechtscollege van de Raad van State waar ook een proces van mij loopt en alles is daar nu bekent.
Uitspraak van een bestuursrechter in Haarlem is weer zes weken uitgesteld. Ook zij weten van deze zaak af.
Ik weet niet wat het allemaal gekost heeft van de heer Ad Bos en Spijker en van meer klokkenluiders, aan overheidsgeld. Dus van ons geld. En u weet waarschijnlijk niet wat het ons gekost en kost in de privé sfeer. En financieel.
Als je dat allemaal weet, dat moet je aangifte doen, zegt een hoge meneer van de justitie van Arnhem en Leeuwarden. [naam vergeten]
Nu u dit weet? Gaat u nu aangifte doen, of aannemen, wat voor mij een onmogelijke zaak is, daar ik het deksel niet van de doofpot af kan krijgen. U wel? Tegen RWS Haarlem en IJmuiden. n, zootje doden, fraude? Zie betaling steiger. Meineed, zeer zeker.
Kenmerk Raad van State is 201403629/1/A3 Voor velen wel bereikbaar, als zij willen, of liever de doofpot!
Dit is altijd een antwoord van elkeen die ik aanschrijf, en afgeschoven naar anderen.

Date: Mon, 1 Dec 2014 19:49:52 +0100
Subject: Notificatie over: corruptie van RWS Haarlem en IJmuiden
To: Sabbatsrust@hotmail.com
From: noreply@informatierijksoverheid.nl
Geachte heer of mevrouw,
Uw kenmerk is E3184015
Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.
Met vriendelijke groet,

Informatie Rijksoverheid { Ook hier wordt er over de doden niet gerept. Graag in de doofpot van Opstelten? }

Ik woonde in Z kanaal B. 33 jaar, 25 jaar zonder water en stroom. Wat was ik gelukkig. Dan komt de renovatie. Moeilijk! Maar het bureau Alter uit Groningen zorgt voor een goede afwikkeling. Dan word er een Fraudeur, ons nog niet bekent, maar RWS wel, want zij hebben zaken gedaan met Rutte recycling waar grote fraude was geconstateerd. Daar was Gellekom directeur van. Was dit moedwil van RWS of afpersing van Gellekom?
Ik woon er niet meer. Mag er niet meer komen. Ook niet op het openbaar IJ van Spaarndam. Dwangsommen van €500. Per dag. En bureau Alter moest de laan uit. Te sociaal!!!! Het IJ waar met de naam is geknoeid.
Hoe erg het is? Brouwer van het Schap Spaarnwoude sommeert mij te vertrekken. Ik mag er liggen. Plaatsen op vijf steigers, borden, verboden af te meren en te ankeren. Ik anker. Ik krijg een verbaal. Rechter stelt mij in het gelijk. Twee jaar later, weer Brouwer. Wegwezen. Rechter, weten wij niet. Bewijs het maar. Gedaan via zaaknummer. Komen drie uur later terug, toch sommeren wij u binnen twee dagen te vertrekken. Het Schap en RWS zijn een pot nat. Hoezo, een rechter heeft beslist. Zij hebben mij trouwens laten liggen.

Dit is een open brief die iedereen kan lezen. Ik ben bijna 75 jaar en heb geen strafblad. Word door rechters wel gecontroleerd, maar niet van rijksambtenaren en van mensen die zij zelf inhuren. Gellekom, mogelijk een maatje van RWS. En dan is een doofpot wel erg wenselijk. Toch meneer Maassen van RWS en Kuperus en Aarsen en Schaap en S.J.S.D. Smid MPM enz. enz.
Dit is een druppel van de gloeiende plaat. Dit kost mij en de maatschappij handen vol met geld, nog buiten beschouwing gelaten alle ellende die dat in mijn privé leven al heeft gekost.
In Haarlem heeft eenzelfde soort zaak 20 jaar gekost van strijd. Ik lig nu gratis en dat is een kleine compensatie. Ook alle rechtzaken gewonnen. Op één na toen de advocaat vergeten was het griffierecht te betalen. En dat door één boze ambtenaar, die niet tegen de waarheid kon. Pouwel!
Het is meer dan genoeg geweest. Meer dan genoeg.

Ik hoop dat degen die het lef heeft deze zaak aan te kaarten en of te onderzoeken, dat ook gaat doen.
Ik schrijf aan,
Arrondissementen
Postbus 84500 1080 BN Amsterdam <>Postbus 20302 2500 EH Den Haag
Postbus 601 2003 RP Haarlem Noord-Holland@om.nl* <> Postbus 577 9700 AN Groningen
Postbus 1987 6201 BZ Maastricht<> Postbus 505, 3500 AM Utrecht.
Postbus 9032 6800 EP Arnhem<> Postbus 70581 5201 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 50956 3007 BT Rotterdam<> Postbus 90112 4800 RA Breda
Ressortsparket
Postbus 21 1000 AA Amsterdam Postbus 30200 6803 AE Arnhem
Postbus 20302 2500 EH Den Haag<> Postbus 70582 5201 CZ ’s-Hertogenbosch
Andere OM-onderdelen
Postbus 20305 2500 EH Den Haag<>
Landelijk parket.
Postbus 395 3000 AJ Rotterdam<> Postbus 779 1000 AT Amsterdam
Postbus 1185 8001 BD Zwolle<> Postbus 628 5201 AP ’s-Hertogenbosch
Zoetermeer: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer<> En diverse aan RWS enz. RvS.
Persvoorlichting.
pers.amsterdam@om.nl
denhaag@om.nl
Hopende dat een uwer dit opneemt om fraude van overheid aan te kaarten. Deze fraudeurs brengen een heel deel van de overheid in diskrediet. Tenzij ook u een doofpot beter vindt.

Met vr. gr.
Marten Dek.

En aan >>>>
Ombudsman De Nationale Postbus 93122 2509 AC Den Haag

Provincie Noord-Holland Dreef 3 2012 HR Haarlem

Recreatieschap Genieweg 46 1981 NL Velsen Zuid

Rijkswaterstaat Dir. Gen. Postbus 3119 2001 DC Haarlem

Rijkswaterstaat in Alkmaar, Kanaaldijk 301, 1825DB

RWS J. Maassen Postbus 107 1970 AC IJmuiden

Rijkswaterstaat Toekanweg 7 2035 LC Haarlem
RWS Informatie West Raven Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht
RWS IJmuiden De Wetstraat 1 1975 DM
Schoonschip Projectbureau Postbus 3119 2001 DC HAARLEM

Rechtbank Haarlem Jansstraat 46 2011 RZ Haarlem

22 gedachten over “Mijn persoonlijke strijd met de overheid.”

  1. Lieve Waterlelie,

   Ik kan de film niet openen.
   Maar Rome is nu de plaats van het beest.
   Ik heb wel aan Mekka gedacht maar kan Bijbels geen kloppende bewijzen vinden die in Gods Woord staat en wel heel veel over Rome. Het Vaticaan dus.
   ====
   lees als je wilt en schrijf mij waarom Mekka.

   Aanwijzingen naar Rome
   Babylon is meer dan overbekend. Tegenstrever.
   Op zeven heuvelen gebouwd. Rome ook.
   Spreekt grote woorden tegen de Allerhoogste. Veranderde Gods wetten.
   Heeft het dagelijks Offer opzij gezet. Maria is in plaats van Jezus gekomen om als voorspraak te zijn.
   Heeft de bewuste en voorname DAG SABBAT opzij gezet. Dan. 7:25
   Heeft de zondag als teken genomen. Opstandingsdag? Wel als wet!
   In de eindtijd zal hij als een bezetene de wereld rondtrekken.
   Zie de reizen van vooral deze=nu de vorige paus. En deze pope begint al te spreken in de VN, als staatshoofd.
   Alle koningen zullen voor hem buigen. Ook de onze.
   Nu zoveel mankeert daar niet meer aan.
   Laat zich heilige vader noemen
   Vergeeft zonden.
   Ten dode toe gewond en weer genezen. Middeleeuwen
   En draagt het getal 666 op zijn mijter
   ====
   Onderstaande,
   Van een onderzoeker ontvangen.
   Het Vaticaan City is een land
   Voldoet aan de criteria voor Independent Land Status
   * 1. Heeft ruimte of gebied dat internationaal is erkend grenzen (grensgeschillen zijn OK).
   * 2. Heeft mensen die er wonen op een permanente basis.
   * 3. Heeft de economische activiteit en een georganiseerde economie. Een land regelt binnen-en buitenlandse handel en zaken geld.
   * 4. Heeft de kracht van social engineering, zoals onderwijs.
   * 5. Heeft een transport systeem voor het verplaatsen van personen en goederen.
   * 6. Heeft een regering die de openbare diensten en de politie van stroom voorziet.
   * 7. Soevereiniteit. Geen enkele andere lidstaat zou moeten hebben macht over het grondgebied van het land.
   * 8. Heeft externe erkenning. Een land is “gestemd in de club” van andere landen. Als staat en staatshoofd erkend.
   Daarmee is het erkend als een staat.

   Op de mijters van de pausen staat “Vicarius Filii Dei”, wat plaatsvervanger van de zoon van god betekent. Daarmee stelt de kerkvader zich in plaats van Christus op aarde, een gruwel in de ogen van protestanten. Bovendien kun je de letters zien als Romeinse cijfers en als je ze dan optelt, krijg je het getal 666. Volgens de bijbel is dat het getal van het beest. Historisch gezien trokken protestanten daaruit de conclusie dat de paus de antichrist was. Tegenwoordig stellen ze zich pragmatischer op en werken ze wel samen met de katholieken, maar de discussie woedt voort, zoals blijkt op websites als Refoweb.nl. “In hoeverre mogen we samenwerken met de katholieke kerk?” vraagt men zich daar oprecht af, rekening houdende met de mogelijkheid dat de paus eigenlijk satan is.
   ====
   Ik denk dat de pope een afbeelding van satan is. Het beeld van het beest.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Babylon is geen letterlijke plaats.
   Wel hetzelfde “regeringssysteem” zoals in de oudtestamentische Babylon.
   Voor nu zijn dat de “Jezuieten” welke de wereld beleid uitvoeren ondeleiding van de pope.

   1. Beste Maritime.
    De vorige twee heb ik niet geplaatst omdat je zelf al aangaf dat de film niet klopte.
    En dit is op de strijd met de overheid.
    Graag elders als het kan.

    Met vr. gr.
    Marten Dek.

 1. Hey Bro, waar wordt de zaak gehouden en hoe laat ?
  Kom niet te vroeg, ‘k zal de hele buurt plat gooien, alles mag in Ned. toch ??

  Geen zorgen, wij gaan niet alleen door het leven; hun leugens kunnen niet waarheid worden; alle werken zullen gevonden worden.

  Hoger beroep om hun leugens goed te spreken !! Charlatans !!

  1. Beste Chas.
   Toen mijn mooie vouwfiets gestolen was.
   Hoorde ik, steel er een terug.
   Dan ben ik immers hetzelfde als die dief.

   Een jaar later zeg ik dat tegen een kennis. Wacht even zegt die man. Komt met een leuke vouwfiets en dus heb ik er weer een.

   RWS zit gewoon in de fout.
   Dijsselbloem onze minister zegt het zelf. Over Griekenland.
   Als je samen een overeenkomst hebt, dan kun je die niet eenzijdig veranderen, dat is onrechtmatig.
   Dit is toch wel mijn grootste troef, buiten het feit dat RWS mij als klokkenluider achtervolgd op elke manier die zij maar kunnen. Tot nu toe zonder resultaat. Maar wel erg lastig voor mij.
   Hoe kunnen dure, en meer dan vier, juristen bovenstaande niet weten???? Of ????
   De tijd zal het leren.
   12 Maart 10 uur Kneuterdijk Den Haag

   God is mijn hulp. Het is aan God of ik win of niet. Zo niet dan heeft God ook daar een bedoeling mee.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. Hallo Marten, voor de eerste keer hier bij jou op de site.
  Chas had het al geschreven, een poosje geleden alweer.

  Ik viel net in dit gedeelte…ik heb totaal geen verstand van al die regels met schepen e.d.
  Maar wat ik wel kan doen is bidden om deze hele zaak. Maar ook voor de rechtszaak op 12 maart.
  Je bent nooit alleen…wat er soms in ons leven gebeurd.

  Heb nog even foto’s bekeken, wat een groot schip/boot heb je…
  Ik weet eigenlijk niet eens wat het verschil tussen boot en schip is. Ik heb mij wel ooit eens laten vertellen dat een schip de zeeën bevaart en een boot op de binnenvaart zit.

  Maar goed…ik ben een echte landrot…dus zijn vele dingen met boten/schepen voor mij onbekend.

  Marten veel sterkte met alles, Vaders zegen en hartelijke groeten vanuit deze hoek, Esther.

  1. Dank je wel Esther,
   Dat is lief van jou. Maar ik ben ook overtuigd van Gods Hulp, in ieder geval van wat voor mij nodig is.
   Er is een voordeel, ik vermeld in elke brief, door mijn logo, wat Gods Geboden zijn.
   In mijn laatste brieven zet ik zelfs Gods Tien Geboden.
   Mogelijk werkt dat ook wel tegen mij, maar dat deert mij niet.
   En boot of schip, dat weten schippers zelfs niet. Kleine boten en grote boten. Grote schepen en kleine scheepjes. Die het weet mag het zeggen.

   Dank je en blijf voor mij bidden, doe ik ook voor jou en anderen, en ook voor de mensen van RWS,

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 3. Woensdag28-Jan.-2015 Weer een bewezen feit dat RWS Haarlem en IJmuiden valse gegevens hebben gebruikt. Valse papieren over het IJ van Spaarndam. Ook in deze zaak heb ik dus mijn gelijk gekregen.
  Het 2 uur durende gesprek met de ombudsman heeft ook plaats gevonden. Zij kunnen alleen maar bemiddelen. Ik heb toegestemd en ben benieuwd naar hetgeen RWS beslist.

  1. Hoe nu verder?
   RWS is in hoger beroep gegaan. Dat is jammer. Nogmaals zal de rechter zich moeten buigen over valse papieren van RWS.
   Ik heb dus weer vele brieven geschreven aan diverse overheden.
   Dijsselbloem beweerd dat het misdadig is als een afspraak eenzijdig wordt afgezegd.
   Dat is wat RWS ook met mij gedaan heeft. Kan Raad van State daar wel omheen?
   Ik heb zelfs Dijsselbloem uitgenodigd bij RvS aanwezig te zijn.
   Maar daar ben ik toch echt wel te min voor. Maar de boodschap is weer een stap verder.
   Dat komt omdat er een site is waar dat mogelijk is.
   16 adressen waarvan 8 die weten waar het over gaat.
   Zo, dan ben ik mijn stress weer kwijt.
   en uiteraard ga ik het winnen.
   Zoals ik alles tot nu toe gewonnen heb. Op één zaak na waar de fraudeur Gellekom bij de rechter Monster en mij aanwezig waren.
   Mijn strafblad gelicht, zonder resultaat maar die van Gellekom dus niet. dat was een groot resultaat geweest.
   Maar de mogelijkheid blijft dat deze RWS Haarlem en IJmuiden mee fraudeerden. Zij kennen elkaar al jaren.
   Op naar de rechtzaak 12 maart.

 4. Ik weet dat ik het niet aan mijzelf te danken heb, maar dat ik God mag danken. God heeft vast een bedoeling met mij en RWS ind deze gang van zaken.

  Het heugelijke feit is dat ik weer een zaak gewonnen heb.
  Geen dwangsom meer van €500 per dag.
  En morgen de 22ste Jan. een gesprek met de Nationale ombudsman.

 5. Nou Marten, de kerstnachtdienst was bemoedigend en Troostvol.
  Niks geen bier of zuiperij.
  Maar…
  Christus Jezus werd groot gemaakt. Her Evangelie van Hem die tot ons is gekomen in het vlees en wat Hij heeft gedaan is heel eenvoudig en met de juiste Woorden doorgegeven aan een stampvol zaaltje.
  Na de dienst hebben we buiten met de muziek korps Stille Nacht Heilige Nacht en Ere zij God gezongen. Om half één in de nacht.
  Het zaaltje zit vast aan een kroeg. De mensen die in de kroeg zaten kwamen naar buiten en…. zij hebben het gehoord. Hoe dan ook. Sommigen zongen mee!!
  Ik heb er van genoten.

  Vandaag was en een “familie feest. Wat een warme en hartelijke mensen zij die Leger des Heils gelovigen toch. Zij hebbe iets wat bij anderen weinig te vinden is.
  MD>>>> Aan de liefde voor mensen zal het niet ontbreken, maar aan Jezus gehoorzaam zijn is iets anders. Ook zij hebben niet Jezus als hun leider, maar de korpsoverste, die bepaald wat zij moeten geloven. <<<< Hun hartelijke en warme bediening kent geen grenzen. Er was eten en drinken en soep en ze werden maar niet moe... Direct als je binnen komt voel je de fijne Liefdevolle sfeer. MD>>>> Aan die sfeer geloof ik wonderwel, maar ga er toch niet meer heen. Die liefde vind ik op vele plaatsen, maar gehoorzaam zijn aan Gods Geboden mis ik wel degelijk!!!! <<<< Ze zongen: Het is de Liefde die het ..Zegt. MD >>>> Maar niet Gods Liefde<<<< Het is de Liefde die het....Doet MD >>>> Welke liefde? die van mensen? <<<< Het is de kracht die ons samenbind. MD >>>> Weer niet welke kracht. <<<< Het is de Liefde die vlecht MD >>>> De liefde onderling!!!! <<<< Het is de Liefde die voed MD >>>> Mensenliefde en mensen geboden. <<<< Het is de Weg waarop ik wordt .....bemind. MD >>>> De weg die mensen het beste past, maar de Weg van Jezus geloven en Gods Geboden doen, dat is net één Gebod teveel. Dan liever het gebod van satan erbij, omdat dat nu eenmaal door Rome is vast gesteld. En daar loopt de hele wereld in verwondering achterheen, zegt Gods Woord. Maar door weinigen worden gehoord.<<<< En Marten, deze lieve mensen stralen dat ook uit. Christus Jezus de Liefdevolle en Barmhartige Opgestane Heer laten zij ...ZIEN!! aan rijk en arm . Jong en oud.!! MD >>>> Zij stralen liefde uit, maar dat zie ik net zoveel bij totaal ongelovige mensen. De Liefde is pas echt als je Jezus gelooft en Gods Tien Geboden in je hart aanvaard. Ook het Vierde gebod dat vele kerken weigeren te aanvaarden en dus niet van God kunne spreken dan met een valse leer. <<<< De middag doorgebracht met drie andere lieve zusters in mijn huis. Die ook alleen waren. We hebben fijn met elkaar kunnen praten over God en Jezus Christus de Opgestane Heer en Gods Woord. Met hapjes en ...Glühwein! Ga nu met Hunter wandelen en dan wel vroeg slapen. Voor straks welterusten en hartelijke en lieve groeten. Mieneke MD >>>> Kerst is een aanzet, kan het zijn, voor mensen die weinig van God weten. maar daarna moeten zij leren dat kerst een roomse instelling is die niks met geloof te maken heeft die God ons wil laten lezen in Gods Woord. <<<< Ook lieve groet van mij. Ik heb prachtige ongelovige mensen om mij heen. Beter als menig gelovig mens, die zegt gelovig te zijn. Ik probeer een voorbeeld te zijn, meer kan ik niet doen. <<<<

 6. Lang geleden dat ik naar een kerstnacht ben geweest.
  Er is zoveel nep, buiten dat Jezus geboorte niet bij deze nachten hoort. Het is commercie en leugen voor mij.
  De laatste keer was op de grote markt in Haarlem. Bier drinkende en wijn drinkende mensen die half dronken liederen voor God zongen. Of God daar blij mee was denk het niet.
  En vroom in de kerken en daarna weer de rottigheid uithalen als het voorbij is. Ik ben er wat van genezen.

  Ik hoop, en bid er voor dat alle dingen die ik niet zou moeten doen, dat God dat wil laten mislukken.
  Dat alle dingen die ten goede zijn, dat God dat wil zegenen.

  Ik wens allen fijne feestdagen toe.
  Liefs van mij Marten.

 7. Oke, Marten, Dank voor je uit één zetting.
  Moeilijk allemaal a;s ik het zo lees.
  Maar goed, je bent tot zover gekomen. En nu ga je stap voor stap er mee door.
  Zolang jij alles in eerlijkheid doet, moet je oo doorgaan. Wie weet wat de Here God nog voor goede vruchten daaruit voort zal brengen.
  Daar mag en moet je op vertrouwen.
  De Here God/JHWH is getrouw
  Zijn Plannen falen…NOOIT!!

  Ga zo met mijn nicht naar de kerst nacht dienst van het Leger des Heils .
  We moeten door onze donkere park, want de lichten zijn uit. Waarom??? wij weten dat niet. Maar we zijn met z’n beiden.

  Lieve groeten en ik wens je toch fijne en gezegende dagen toe.
  De Here God werkt door…dwars ..door ..!!!ALLES!! heen.
  Mieneke

 8. Anno 1965 kocht ik mijn eerste boot in Balk. Bracht die naar Haarlem omdat er de eerste 10 jaar geen woning voor mij vrij zou komen. Ik zat al een paar jaar op kamers. Mijn ouders waren terug naar Leeuwarden gegaan.
  In die tijd waren dat soort van woonbootbewoners gelijk gesteld aan woonwagen bewoners. Beiden hadden geen rechten en volop plichten. Ik weet wat discriminatie is.
  Heel kort. er was één ambtenaar die de andere ambtenaren in zijn macht had. 1967 werd ik gelegaliseerd omdat ik getrouwd was. Dubbel tarief.
  Toch ben ik driemaal illegaal verklaard door die ambtenaar van Haarlem. Driemaal tot aan de RVS.
  Dat heeft er ingehakt. Ik wilde een ander schip, gezin was te groot geworden. Kreeg het niet. Dan terwijl ik alles aan het verbouwen ben en niet meer terug kan. Mensen zonder kinderen mogen hun schip wel ruilen.
  Uiteindelijk kwam ik in de WAO terecht. Verloor mijn gezin. Dat is niet alleen door de overheid gekomen. De ziekte wel.
  1978 kom ik met deze boot in het Zijkanaal B te Velserbroek terecht. De oude boot mocht mijn ex blijven bewonen.
  Zelfs in een andere plaats was die ambtenaar niet tevreden, nadat ik was vertrokken, en berichte in Velserbroek van wie dat schip was.
  Ik woonde in dat kanaal 33 jaar . Waarvan 25 zeer gelukkig. Mijn kinderen waren vaak bij mij. En nu nog.
  Dan wordt er gerenoveerd. Dat werd door een ingehuurde, ik zou bijna zeggen, moordenaar, want er zijn vijf doden gevallen en die zitten nu in de doofpot. Er werden mensen die er meer dan twintig jaar woonden, het recht ontzegd daar nog langer een boot te mogen hebben. Die schepen werden gewoon vernietigd. En er kwamen nieuwe mensen met nieuwe schepen, die eerst €60.000.- moesten betalen. Dat geld is niet te trasseren. Bij verplaatsing van schepen kreeg je een nieuwe steiger/loopplank. Wilde je hardhout als je een ander soort had, moest je bij betalen. Mijn vriendin dus ook. €4000. Ik stond er bij. en gaf aan dat dat niet zo duur kon zijn. Eén telefoontje en het werd €3000. Niks daarvan zei ik. We gaan eerst onderzoeken. Het complete zou bij een houthandelaar op €1500 komen. en dat is betaald zonder kwitantie, en die krijgen wij niet.
  Ondertussen gingen er binnen één jaar zomaar vijf belaagde mensen dood. Belaagde mensen.
  Daarom kon ik daar niet meer wonen. Ik werd net als in Haarlem vervolgd door corrupte ambtenaren ven RWS die de fraudeur hebben ingehuurd waar zij vroeger zaken mee hebben gedaan.
  Ik krijg nu heel gelukkig, [hoop ik] een gesprek met de Nationale ombudsman. En daarna bij de Raad van State een zitting op 14 Maart geloof ik.
  De rest weet je.

  Ik ga pittttttten.
  Lieve groet
  Marten

 9. Ja, de vraag is zeker welke god. Er zijn er bij die helemaal niet meer zweren. Wellicht is dat ook maar het beste.

  Maar Marten een vraag: jij woont op het schip,. Wordt dat wonen onder “recreatie ” gezien?

  Een woonschip heeft toch recht op een ligplaats. Al of niet betaald.
  Meestal moet iedereen die op een woonboot/schip woont toch liggeld betalen. Indien het aan een erkende lig plek van de gemeente ligt. ?

  Ik weet natuurlijk niet je juiste verhaal. Maar in mijn woonplaats liggen ook woonboten in een kanaal. Zij liggen daar al jaren. Zolang ik mij kan heugen.
  Ze hebben allen een stukje grond ( aan de tallud) bij hun boot en hebben daar een schuurtje op staan en dergelijke. Ook hebben sommigen een parkeerplaats voor de auto aan de wal. Ze liggen aan een heel groot grasveld/wandelplaats naast het bos. Heel mooi ligplaats. En dichtbij al de voorzieningen. Winkels /ziekenhuis /kerk enz.
  IK weet dat zij wel liggeld moeten betalen. Eigenlijk net als huren. En dat is toch niet verkeerd?

  Lieve groeten.
  Mieneke

 10. Dank je Waterlelie,

  Tussen het verlies aanvaarden en er over blijven schrijven zijn twee dingen.
  Ik weet 110% zeker dat RWS valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dat zij wetten misbruiken die niet bevorderlijk is, voor gezondheid en welzijn van de mensen. Dat zij de recreatie de dupe laten worden van mijn strijd. En dat alleen om persoonlijk gewin en de doofpot nog verder op slat gezet kan worden.
  Zij zweren allemaal, zo waar helpe mij God. Maar de vraag is welke god.
  De God met een hoofd, of met een kleine letter.
  Dit is meteen een mooi stukje dat ik als laatste zal vertellen.

  Ook lieve groet van mij.
  Marten Dek.

 11. Ja dat is zo.
  Het is soms zo dat je een winnaar bent in het verliezen. Want je bent immers de enige die verliest.
  Christus Jezus heeft Zijn Leven op aarde ook moeten verliezen. Toch was Hij de Overwinnaar in dat alles!!!

  We kunnen natuurlijk Zijn Leven niet vergelijken met de onze. Maar desondanks ben ik blij dat je het verlies kunt aanvaarden.
  Dat is een goede karakter eigenschap van je.
  Dat meen ik echt.

  Vergeet niet dat tegenwoordig de leugen waarheid is en de waarheid is dan de leugen.

  De misleider is bezig om alles andersom te draaien. Net als bij de Boom van kennis van goed en kwaad.
  Dezelfde woorden gebruiken als de Here God, maar in een andere volgorde!

  Probeer inderdaad alles scherp te stellen, maar …laat bij jou de waarheid ook de waarheid zijn. Dan sta jij in ieder geval recht voor hun zetels…

  Met liefdevolle groet en ik zal je opnemen in mijn gebed wat deze zaak aan gaat.
  W/lelie

 12. Marten:
  De Nationale ombudsman krijgt vele dingen voorelkaar. Als het bij jou goed zit dan zal het zeker lukken
  Door jouw schrijven weet ik dat jij zegt dat jij de juiste weg te bewandelt.
  Nu de juiste weg komt altijd op de juiste plaats uit. Dat kan niet anders.
  Vertrouw op Hem die Alles ook voor jou heeft Volbracht.
  Lieve groet.
  W/lelie

  1. Dank je voor de bemoediging.
   Maar ook bij verliezen moet ik het aanvaarden.
   Ik ga met heel scherpe bewoordingen de RVS toespreken.
   Zij vertegenwoordigen tegenwoordig de regering, vandaar dat Donner er ook zit.
   Vroeger waren zij onafhankelijk. Nu worden zij betaald door hun baas.
   Maar gelukkig is de ombudsman wel onafhankelijk.
   Soms laat God ook verliezen, dan is dat ergens goed voor.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 13. Kort geleden aan vele instanties weer een brief geschreven. [30]
  Twee antwoorden. Informatielijn overheid schuift het af naar de minister van milieu en infra. en die geeft geen antwoord.
  Maar het gelukkige nieuws is, dat ik een gesprek ga krijgen met de Nationale ombudsman. Dit geeft weer een keertje hoop.
  Na een brief werd ik gebeld voor een afspraak. Voor de kerst? moeilijk. Ik heb geen haast meer, het duurt immers al vele jaren. Mag van mij wel in Jan. 2015.
  Zou corrupt RWS Haarlem en IJmuiden eindelijk aangepakt kunnen worden?

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *