RKK Apostolische brief

Uit Kerkelijke documentatie van de RKK Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Boekje een twee een Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1989 van Johannus Paulus II.
Te bestellen via 030 -2326909

Dan kunt u het zelf lezen, hoe en waardoor de zondag onterecht is ontstaan!!!!

5 gedachten over “RKK Apostolische brief”

 1. De eindtijd?

  We krijgen eerst de opname van de gelovigen,
  Het oordeel over de volkeren (Mt. 25: Op. 16:16;
  Het 1000-jarig Koninkrijk van Christus,
  De satan zal 1000 jaar geboden zijn.
  Dan komt het Laatste Oordeel,
  Daarna Gods eeuwig Koninkrijk.
  Groetjes,
  De lieve Cherry

  1. 1 Tess.4
   13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.
   14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
   15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
   16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
   17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
   18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

 2. Ik meen dat Daniël 7:25 het reeds vermeld dat het zou gaan gebeuren. En in de eindtijd zal het nog erger worden.
  Petrus als rots terwijl Jezus, Bijbels de Rots is. Dit te horen van EO en RKK in het spektakel te Groningen.
  Ook nu schreeuwt niemand dat je Jezus moet vrijlaten.
  Een teken aan de wand. En Obama ook samen met Rome.
  Islam en God samen????
  Met vr. gr.
  Marten

  1. Marten, ik heb het spektakel in Groningen niet gezien maar als ik lees dat men Petrus de rots heeft genoemd vraag ik mij af of dat te maken had met zijn naam? Hij heet eigenlijk Semeon of Simon in het Nederlands en werd door Jezus de steen genoemd wat weer vertaald werd met Kefas in het Grieks. In het Nederlands is het Petrus…betekent dus steen / rots. Misschien dat men het zo bedoeld heeft?

   @@@@ Weet ik niet. Jezus zegt ; Op deze Petra zal ik, ik pak de tekst er bij. 1Co 10:4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde–en die rots was Christus.
   Dus niet Petrus maar Jezus is de Rots. Daar heeft Rome het bewust verkeerd.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *