Corona kopen en verkopen

Openbaringen 1:17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Dat is een behoorlijke waarschuwing.!!!! Toch????
God regeert al lang niet meer, dat doen de valse leraren die de zondag eren en onze volksvertegenwoordigers, die heel toevallig de zondag zogenaamd eren en de Heer van de Sabbat, Jezus de Heer van de Sabbat in de kou laten staan. Daarbij, is er nog geloof te vinden zoals Jezus het ons heeft gegeven.????

 1. Ik ben de eeuwige uw God
 2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
 4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt.   {{{{ de Bijbel}}}}
 5. Eer uw vader en uw moeder.
 6. Gij zult niet doodslaan.
 7. Gij zult niet echtbreken.
 8. Gij zult niet stelen.
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.Matheus 1:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Ziet u de zondag bij Gods onveranderlijke Geboden staan.????Even terug naar Openbaringen 1:17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
  Is CORONA daar soms een voorteken van, of mogelijk zelfs het TEKEN.????
  Leven in een vrij land.???? Nou we gaan die landen achterna van dictators zoals het er nu uit gaat zien.!!!! Toch.????
  Dit is wat ik nu zie, u mag het zelf anders zien.!!!!
  Net gebeld door mijn arts voor een APK, ik heb daar voor bedankt omdat ik op God vertrouw en op verder eigen inzicht.!!!!
  Nog even en ik ben 82 en, dat mag je zelf invullen!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek van de Sabbatsrust