Kruisiging van Jezus!!!!!

Mijn mening over dat spektakel.

Laatste stukje gekeken van de kruisiging.

 

Niet één stem gehoord die Jezus riep. Niet één.

Symbolisch is Jezus dus weer aan het kruis geslagen.

Een meer bittere Waarheid is er niet.

En dat blijft tot de echte Jezus de Zijnen komt halen.

Het spel kan alleen bij de gratie van de mensen blijven bestaan.

Totdat allen roepen, Jezus, Jezus, laat Jezus vrij, Hij is onze koning.

Maar zij kiezen gewild nog steeds Barrabas.

Het zij zo.

Zal Ik nog geloof vinden vraagt Jezus.

Hoe kan een echt gelovige de naam Barrabas ook maar in de mond nemen.

En satan barste in lachen uit. Ook deze maal heeft satan weer gewonnen.

 

Met vr. gr.

Marten Dek