De Grootste Crisis.

194 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Jou ja, de Chinezen zijn overgestapt naar een digitale telraam, omdat ze er niets van bakken met die oude. Wat kan de reden zijn voor spirituele blindheid ? Er is slechts één reden voor, en die tekst hebben we al vele malen getoond. Jhn.14:21. Die tekst hangt samen met Opb.20:15 , eind station.

  Zoals @ Zoeker, zij begrijpt ook niet Jhn.14:3 , omdat zij naar de verhalen van Rabbijnen blijft luisteren die toch ook blind zijn. Zij blijven ná de wederkomst op de verwoeste aarde.

  1. Als ik dit volgende zie, en tot halverwege 14.30 min. kom, dat zijn die gebeurtenissen, de tekenen der tijd. Maar dan daarna krijg je te maken met “wetteloze” kinderen van Satan. Hun hoogmoed zal bestraft worden in alle eeuwigheid, en dan kan ik geen medelijden met ze hebben. Het maakt mij reeds kwaad als ik dat zo zie. Dan denk ik, Here, laat het nu hagelen, want zij worden nog erger en slepen anderen mee. Obama zegt dat wij allemaal gelijk zijn. Homo huwelijk is toegestaan in “alle” Staten. Ja hoor, het “beest” uit de aarde is een feit. Opb.13:11-17. De tijd is verschoven naar 3 minuten vóór 12. Voor mij mag het nu al 12 uur zijn.
   https://www.youtube.com/watch?v=huIZhzysknI

  2. Op tube is er een vid. : God bestaat niet – deel 1; daar zou je moeten posten en zie hoe hardnekkig de mens kan zijn. Is er wel hoop voor hen die het bestaan van God absoluut ontkennen ? De tekenen der tijd zien zij niet. Dat er zo veel dieren zonder reden sterven ter land en zee, gaat straal voorbij hun denkvermogen. De Bijbel zegt immers, dat 1/3 zal sterven en dat er vulkanische uitbarstingen & aardbevingen zullen plaatsvinden over de gehele wereld, zowel als overstromingen etc. Deze tekenen zien ze niet als tekenen der tijd, de waarschuwingen van God, dat het einde nabij is.
   http://www.youtube.com/watch?v=Tvn0pyqIBVc

   @@@@
   Iedereen heeft het recht om te geloven wat hij/zij wil.
   Of niet te geloven wat hij/zij wil.
   En ik kan niet alles bekijken heb het veel te druk op de manier die God mij al gegeven heeft.
   Ga weer op pad met de boot richting Delfzijl.
   De Sabbat promoten.
   Met vr. gr.
   Marten.

 2. Zei Marten: Met drie dagen kun je nog wel wat sjoemelen. Maar met drie nachten dus niet.
  Vrijdag op Sabbat. Sabbat op zon dag. zon dag op maandag zijn drie nachten.
  Dus er moet een andere verklaring zijn. En die is er.

  Zegt Cherry: Die verklaring is er wel degelijk. Jezus zelf geeft die verklaring: alleen jij neemt deze woorden van Jezus niet aan!

  Het evangelie volgens Lucas 24, 46
  Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan,

  Handelingen van de apostelen 10, 40
  Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,

  De eerste brief aan de Korintiërs 15, 4
  en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften;

  Dit is de verklaring. Groetje,
  Cherry

  Omdat jij er wat uit plukt en de rest niet leest.
  Jona 1:17 En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.

  Met vr. gr. Marten Dek
  Ik wou het eigenlijk weer niet plaatsen.

 3. Nog een “crisis” bij de buren die geen wachters hebben : Wij , heidenen vergeten dat nogal eens. Maar de Bijbel is een door en door Joods Boek, geschreven door Joden geschreven voor Joden en geschreven over Joden. Wij zijn slechts mede burgers en mede erfgenamen. Wij doen alsof het boek van ons is maar dat is pertinent onjuist, wij geven Gods eerstgeboren zoon niet de eer die hen toekomt. Hierop zal God zelf ons oordelen. Want wie zijn oogappel aanraakt raakt God zelf aan. De kerk loopt niet voor niets leeg. De God die in de kerk wordt verkondigd is totaal losgeweekt van zijn wortels. Wij hebben Jezus losgemaakt van zijn wortels. Israël ! << ).

  Deze persoon weet niet wat die zegt en draait alles om. Alsof Israël de Here Jezus heeft geschapen.
  Zij hebben de "bouwsteen" verworpen en dat doen ze nog steeds. Zij proberen zich te redden door een 3de tempel te bouwen, ipv de Here Jezus te erkennen. Er zullen nog meer "zonder" Hem sterven.

  "Zie, uw huis wordt aan u overgelaten." Matt.23:38
  Hun "eeuwig" leven ligt aan flarden, zij moeten zichzelf zien te redden, net zoals zij die wetteloos zijn.

  Hun huis werd aan hun overgelaten toen zij die soldaten betaalden om een leugen te vertellen. Sinds dien leefden zij in hun eigen leugen en stierven ook in die leugen. Helemaal niet om daar "trots" op te zijn, om te zeggen dat het een Joods boek is, om daarna de "bouwsteen" te verwerpen. Eerst de Jood, dan de Griek [heiden].

 4. Hier laten we nog steeds tekst en uitleg zien, en wat betreft John.3:16-18; 5:24 , die hebben wij ook al vele malen besproken, want geloof zonder werken is dood, en de werken moeten volgens de wet zijn. Jac.2:10-26

  Maar aangezien velen de T/G hebben afgeschaft, denken zij dat “alleen” geloof hen zal redden, mooi niet, want de satan gelooft ook en de Paus ook, maar zij zullen elkaar ontmoeten in de poel van vuur / zwavel. Opb.20:10

 5. Beste Marten,
  Ik moet er eens over denken.
  Het probleem is, dat jij een aantal dingen beweerde, maar die kunnen nooit hier tegengesproken worden. Ik heb drie keer geschreven over iets dat jij heel anders stelt, en dat wordt niet geplaatst.
  Ik heb nu een reactie gemaakt op jouw verhaal over de stad met zeven bergen, maar dat zul je ook niet plaatsten.
  En dan heb je hier ook een persoon rondhangen die alsmaar anderen, die het niet met hem eens zijn, bedreigt met van alles en nog wat van de straffen uit de bijbel. Dat deden de JG-destijds ook. Als wij niet geloven wast hij gelooft, dan loopt het slecht met ons af. Nou vergeet dat maar. Jezus heeft gezegd: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel” (Joh. 3:16-18; 5:24). Dat heb ik hier nog nooit horen vertellen!!!???
  Toen ik hem duidelijk maakte dat de grote sabbathdag op de gewone sabbath viel, toen kon dat niet geplaatst worden, want dan valt jullie misberekening in het water! De laatste drie dagen van de lijdensweek van Jezus wilde hij ook niet invullen, want dan zou hij bemerken, dat er een dag te weinig was en dat daar een sabbathdag voor ingevuld was door hem die dan deze keer ook op de gewone sabbath was gevallen, want de grote sabbath verschuift ieder jaar.
  Ik heb mijn gegevens gevonden in de Bijbel en in de Joodse Kroniek. Deze kroniek gaat vooral over het overleveren van de wet.
  Volgens mij hebben de jg hun gegevens daar ook aan ontleend. De gegevens over de tijd zijn bij de JG altijd heel precies. Daar kun je nog een puntje aan zuigen.
  Ik zal mijn verslag over de 7 bergen wel bij Johnny plaatsen.
  Groetje,
  Cherry

  1. @@@@
   Beste Cherry,
   Het gaat steeds over hetzelfde welles en niettes.
   De Sabbat was groot, betekend een andere Sabbat.
   Tussen de Grote Sabbat en de wekelijkse Sabbat, gingen drie vrouwen specerijen halen om Jezus te balsemen.
   Op de eerste dag gingen twee van deze vrouwen naar het graf om het te bezoeken.
   Rijm jij dat maar in elkaar.
   Drie dagen en drie nachten. Jij maakt van één uur ook een hele dag. Maar zelfs dan klop jouw redenatie niet want dat zou Jezus op maandag opgestaan moeten zijn. Met drie dagen kun je nog wel wat sjoemelen. Maar met drie nachten dus niet.
   Vrijdag op Sabbat. Sabbat op zon dag. zon dag op maandag zijn drie nachten.
   Dus er moet een andere verklaring zijn. En die is er.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   Ja als je Jezus niet gehoorzaam bent met Gods Geboden, dan mag je wel beweren dat je Jezus geloofd, nu dat doet satan ook. Maar het Vierde Gebod is wel de Sabbat.
   Kies heden.
   De dag van de zon van Constantijn.
   of.
   De Dag van God en Jezus, de Sabbat.

 6. De verkondigers, die beweren dat er ná de wederkomst van Christus, nóg “onbekeerde” mensen op aarde zullen zijn, begrijpen deze tekst niet, of hebben dit niet in hun Bijbels:

  Opb.22:12 : ” Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”

  Een “ieder”, heeft geen andere betekenis dan, “iedereen” die ooit geleefd heeft. Die beloning is de opwekking van de doden in Christus, bij de wederkomst, en zij zullen opgenomen worden met hen, die nog in leven zijn ná de verdrukking. De overige die verloren zijn blijven dood voor 1000 jr. Opb.20:5 & 1Thes.4:16-17 ;

  Hoe kunnen zij 1 tekst over het hoofd zien, tenzij ze geestelijk blind zijn. Opb.22:12 kan toch niet ná die 1000 jr. zijn ?

 7. Indien iedereen ná de wederkomst nog in leven blijft, wie is dan de Hogepriester gedurende die 1000 jr ..??

  De Here is onze Hogepriester totdat de deur sluit, en het onlogische van het hele verhaal is het feit dat de satan gebonden wordt, waardoor geen verleiding / overtreding van de wet kan gebeuren.
  Deze mensen hebben dus een “free ticket” voor het eeuwige leven.

  Maar dan zijn ze reeds op aarde, die nog gereinigd moet worden zodat de Hof van Eden hersteld kan worden. Opb.20:10-15

  Dan is er helemaal geen oogst .. geen dwaze maagden .. geen voleinding .. geen opname .. geen hemelse Jeruzalem .. en ook geen nieuwe hemel en aarde .. wél een gratis ticket gedurende 1000 jr. terwl. de satan gebonden is. Het is natr. uitgesloten dat er mensen zijn die een 2e kans krijgen.

 8. Chas, hou toch op met je geneuzel; je kunt nog geen 6 dagen uit de lijdensweek volgen. Je kunt anderen daarom niets leren! Je weet het zelf niet.
  Marten moet het allemaal verdonkeremanen. Marten zit ook in het complot. En Marten is ook een laffe persoon.
  Je zult met jullie getrouwd zijn, het wordt een grote portie ellende.
  Tegenover de feiten met jullie fantasie, mag de waarheid niet gepubliceerd worden. Jullie zijn zelf in dienst van de satan.
  Het enige wat jullie doen, is anderen bedreigen via bijbelse uitspraken. Huichelaars. Zelf heb je niets. Jullie verschuilen jezelf achter bijbelse uitspraken die voor farizeeërs, zoals jullie, bedoeld zijn. Mijn broek zakt er van af!
  Cherry

  1. @@@@
   Erg bout wat je zegt Cherry, dat zeg ik ook niet tegen jou.
   Jezus is heel simpel de Heer van de Sabbat, en al het andere is larikoek.
   Kom eens langs als je in Haarlem bent en je zult anders oordelen.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 9. Nog teksten erbij om te tonen dat er geen extra 1000 jr. volgt na de wederkomst.

  “En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.” Opb.22:6

  “En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.” vs.7

  Drie feiten: het moet weldra geschieden en zalig is hij die dit bewaart/gelooft.

  Wie hier een extra 1000jr toeschrijft na de wederkomst = niet zalig want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Opb.22:18-19.

 10. Dit is een kopij uit het 1000 jr Rijk van 2013: blijft ook een crisis.
  “En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem, uit den tempel, van den troon, zeggende; Het is geschied.” Opb.16:17

  Wat is geschied ..?? De genadetijd is gesloten .. wanneer Michaël opstaat en de deur sluit. Dan.12:1

  Is dit vóór of ná de wederkomt ? Kort vóór de wederkomst worden de plagen uitgegoten.
  .
  “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.” Joh.18:36
  “Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond twaalf legioenen engelen terzijde stellen ? Math.26:53

  Maar wij, die het Licht hebben, worden tzt opgenomen naar het nieuwe Jeruzalem, in Gods huis. 1Thes.4:16-17 & Joh.14:1-3.

  Een bevestiging vinden we in Joh.17:24: “Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.”

  Deze teksten ontkennen het bestaan van een extra 1000 jr op aarde NA de wederkomst, tevens dat de Here een Koninkrijk op aarde heeft / zal oprichten vóór / gedurende het millennium, want de aarde zal eerst gereinigd moeten worden van alle sporen van de zonde. Opb.20:10-15

  Zoeker : De profeet Jeremia voorzegt de ballingschap:
  11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel dienen Jer. 25
  En later leest Daniël dit en bidt daarom zijn gebed van plaatsvervangende schuldbelijdenis tot YHWH:
  2 In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord van YHWH tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was.
  3 En ik stelde mijn aangezicht tot God de Here, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as. Daniël 9 ). <<

  Chas uitleg:
  Jeremia sprak alleen maar van de 70 jaren ballingschap voor Gods volk. Jer.29:10
  Het volk had gezondigd en daarom werd ze weggevoerd naar de vreemde .. doch het volk bekeerde zich echter niet .. en Daniël was bang dat God de ballingschap zou verlengen.
  Hij bad om vergiffenis en vroeg God of het volk terug mocht keren om Jeruzalem te herbouwen, en, of God de vervulling van Zijn belofte niet langer wilde uitstellen. Dan.9:19
  Terwijl Daniël nog aan het bidden was, kwam Gabriël met een boodschap om de situatie uit te leggen vz.22-27

  Zoals gezegd, het volk bleef ongehoorzaam en bekeerde zich niet alhoewel de tijd verlengd was naar 70 weken = 490jr.

  Aan het eind van die 70 weken hadden ze de Here genageld vs. 27
  Op Golgotha werd de muur tussen Jood en Griek afgebroken.
  Hebr. 8:10 & 10:16

  De strijd tussen goed en kwaad zou zich nadien afspelen rondom de christenen – Gods Israël – Gal.3:14. 26-29 – en het werk van Christus in het hemelse heiligdom.
  Een ieder moet .. Christus .. de Zoon van God erkennen om gered te worden.

 11. “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de hele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.” Opb.12:9

  De aarde is dus zijn domein totdat hij verwijderd wordt.

  “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; (17) en hij bleef staan op het zand der zee.” (18)

  Satan blijft tussen de mensen, om hen te vervolgen, die gehoorzaam zijn, want de anderen zijn reeds verloren. Dit blijft een “crisis” bij hen die de T/G hebben afgeschaft.

 12. Ik wilde dit volgende tonen, gepost door iemand bij de buren:

  Wat ik veronderstelde staat gewoon in Handelingen 24:15 en o.a. in Johannes 5:28-29, feitelijk wordt dit door *** ontkend, hij ontkende de verrijzenis der verdoemden.

  De bijbel leert dat na de dood direct het oordeel volgt dat is dus de hemel of hel en later het algemeen laatste oordeel, zoals de meeste kerken begrijpen, inbegrepen de rkk <<<<)

  Dit zijn nou hedendaagse Christenen, die niet begrijpen wat ze lezen, omdat zij geen teksten onthouden. Tussen die twee groepen ligt een periode van 1000 jr. Opb.20:5

  Niemand gaat na de dood direct naar de hemel/hel; daar is geen bewijs voor, maar wel een tegenbewijs. 1Thes.4:16. Dat is crisis tussen de oren, om zo'n blunder te maken.

 13. Hiervoor is ook geen uitleg nodig, want hierna is er geen extra genadetijd op aarde, en vooral niet 1000 jr. extra.

  “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.” Mat.24:14

  Toch zijn er mensen, Messianen & JG, die beweren dat de aarde bewoond zal worden, ná de wederkomst. Welke boodschap en uit welke Bijbel, zal er gepredikt worden ? Het woord “einde” kan niet een “verlenging” betekenen ?!

  De Here Jezus zal komen als een dief in de nacht. Nadat Hij geweest is bij de wederkomst, zal deze tekst niet meer gelden, dus er zal een “vernieuwde” Bijbel geschreven moeten worden, om te verkondigen gedurende 1000 jr. , wie zal de schrijver zijn ? Zal er nog geloof zijn, als men niet meer nuchter kan denken ? Nog mooier is hun bewering, dat de Here Jezus “ook” op aarde zal zijn, op de berg Sion; waar hebben zij dat vandaan ? Uit hun “vernieuwde” boekrol, zie Tube.

 14. Bij WoordvanGod op 19.8.12 : deze teksten geven ook aan WIE de Schepper is.
  “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Joh.1:1

  “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig-geborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” vs.14

  “Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.” vs.2

  “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.” Joh.5:39

  “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.” Hebr.1:1-3

  “Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: ” Opb.3:14

  “En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het eind.” Opb.21:6a

  “Die de bergen vastzet door Uw kracht.” Ps.56:7

  “Wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt.” Ps.59:5

  “Ik doe niets uit Mijzelf.” Joh.8:28

  Toch geen uitleg nodig hé ..?? <<< Chas.

 15. En ik blijf crisis na crisis tonen. Dit is van Arno, gepost bij Bruid op 13.12.2010. Inmiddels weet hij dat dit niet correct is. Dit is speciaal voor hen die het niet weten;

  Kol.1:16 staat: “Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; )
  Door hem geschapen betekent niet dat Jezus de schepper is, maar dat Hij het middelpunt, de reden voor de schepping is. Het doel van de schepping. <<<< Arno.

  Hoe kan dat zó fout zijn gegaan ?
  Omdat de eerste zin ontbreekt : 15, "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, (16) want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare …. " //

  Er wordt niet gesproken over God, maar, de eerstgeborene.
  Daar staat IN HEM en niet DOOR HEM. Eén foutje geeft grote gevolgen. Want daar staat in Hebr.1:1-3 ook dat de Here Jezus de Schepper is.

 16. Het probleem van vele gelovigen is het feit, dat zij geen overzicht hebben van het hele reddingswerk. Teksten die bij elkaar behoren worden verwaarloosd, waardoor giswerk ontstaat. Zo’n tekst als 2Pet.3:7 : “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen.”

  Het oordeel [Opb.14:7] was reeds lang begonnen, want indien het niet zo was, dan zou 1Thes.4:16 een leugen zijn. Er kunnen dan NOG geen doden IN Christus zijn.

  Dit bewijst ook, dat er GEEN goddeloze menen meer in leven kunnen zijn, ná de wederkomst, die nog 1000 jr zullen leven. Volgens de Messianen, is dit wél het geval, wat volstrekt niet mogelijk is. De aarde zal verwoest worden en in die staat blijven voor 1000 jr. Opb.16:21 / Opb.19:17-19

 17. Nog een “crisis” en dit gaat om Opb.20:7 : “En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, (8) en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot den oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.”

  Men beweert dat deze, de mensen zijn die achterbleven, ná de wederkomst, alhoewel er duidelijk staat dat de overigen met het zwaard gedood zullen worden. Opb.19:21
  En aangezien de verloren doden “niet” opgewekt worden bij de wederkomst, zal er dus niemand nog in leven zijn op aarde, gedurende die 1000 jr. Opb.20:5
  Hoe kan men zó blind zijn, om zoiets simpel, niet te zien ? En vooral om te beweren, waarom die 3e tempel nodig is. Het is om de Joden te tonen, hoe het eigenlijk geweest moest zijn. Dit is natuurlijk een grote onzin, want na de wederkomst zijn wij, die gered zijn, reeds veranderd. De tweede opstanding is het loon der goddelozen, de poel des vuurs. Opb.20:15

 18. Nog zo’n “crisis”, is een bewering dat we werken doen om gered te worden. Nee, het is omdat we gered zijn, dat wij goede werken doen, want geloof zonder werken is dood.
  Dat is te lezen in Jac.2: 17-26, goed uitgelegd, dus er kan geen misverstand gebeuren, tenzij iemand wetteloos is.
  En in 2Tim.4 2-4, lezen we de voorwaarden.

 19. Nog een andere probleem qua het leven op aarde ná de wederkomst vinden we in Mat.22: 29-30 : “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.”

  Daar zegt het duidelijk dat zij in de hemel zijn, net als de engelen. Daar staat niet dat zij op aarde zijn. Dus 1000 jr op de aarde ná de wederkomst, is totaal een verzinsel van de valse profeten/leraren/schijnheilige schapen.

 20. Mashiach zal de tempel herbouwen (zie bv. Ezech. 43: 7 en verder over de nieuwe tempel en Zach. 14: 20 enz). <<<<<<

  "… en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood." Eze.43:7

  Zegt het hier misschien dat dit op aarde is, ná de wederkomst, gedurende die 1000 jr. ?

  Zach.14:20 : "Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here heilig; en de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; ja alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Here der heerscharen."

  Is dit ook ná de wederkomst, wanneer alles al vernietigd is ?

  "Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden." 2Pet.3:10

  Alle "verscholen" werken, die niet vergeven zijn, zullen geopenbaard worden, dwz, die mensen zullen het niet overleven. Er is dus "geen" tweede kans, ná de wederkomst.

 21. @@@@
  God gehoorzaam zijn in Zijn Geboden.
  Dan vier je nu bij het beginnen van de Sabbat effe na achten, met de Sabbat.
  15/4/2016 Door Rome gaat dit door tot middernacht.
  Bij God begint de dag bij het invallen van het duister.
  Ik wens allen een gezegende Sabbat toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 22. En ja, de goddelozen zullen door God’s oordelen omkomen, maar er zal een overblijfsel zijn.
  Mashiach zal de tempel herbouwen (zie bv. Ezech. 43: 7 en verder over de nieuwe tempel en Zach. 14: 20 enz).
  en de overgeblevenen van Israël bijeenvergaderen en terugbrengen in het land, dat hebben de rabbi’s heel goed begrepen.
  Dan zal Yeshua als zoon van David zitten op de troon van Zijn voorvader David – zie Lucas 1:32 waar dit specifiek genoemd wordt, en zie bv. ook Jeremia 23:
  3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.
  4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt YHVH.
  5 Ziet, de dagen komen, spreekt YHVH, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
  6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zal zeker wonen ; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: YHVH: ONZE GERECHTIGHEID.
  7 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt YHVH, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als YHVH leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd.
  8 Maar: Zo waarachtig als YHVH leeft, Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.

  Dit alles zal zijn nádat Mashiach/Messias is teruggekomen.

  En de rabbi’s hebben gelijk dat Jezus/Yeshua dit alles bij Zijn eerste komst niet heeft gedaan, maar dat eerst de vervulling van Jesaja 53 kwam en daarmee van Pascha en Yom Kippoer dat zien ze (nog) niet.
  De discipelen vragen dan ook aan Yeshua wanneer Hij het koninkrijk aan Israël zal herstellen nadat Hij er 40 dagen met ze over gesproken heeft. Hij heeft ze onderwezen uit de Schriften (OT/Tenach)

  Zijn antwoord is niet: dat zal niet gebeuren, maar: ‘het is niet aan u om te weten de tijden van de Vader’ dus dat ze niet mogen weten wanneer dat zal zijn- zie Handelingen 2: 6 en verder. <<<<<<<<

  Wat hierboven staat is niet van mij, maar door iemand naar me toegestuurd. Ik ben er niet mee eens, want dan betekent het, dat er ná de wederkomst nóg "wetteloze " mensen zijn die een tweede kans krijgen. Die mensen zullen dan alleen Joden zijn, die voor 1000 jr op aarde blijven, "terwijl" de satan gebonden wordt. Dit is niet mogelijk, want de aarde is zijn domein, totdat hij vernietigd wordt. Hij werd naar de aarde geworpen. Opb.12:4 & 7.

 23. Hier is nóg een crisis, zojuist ontvangen, en waar ligt het aan :

  Alles wordt als spiritueel/geestelijk gezien door de kerken/gelovigen van deze tijd en dat is precies het probleem.
  Jij wilt toch ook niet horen dat er een daadwerkelijk Koninkrijk van God op aarde komt gedurende de 1000 jaar ?
  Maar dat is wel waar de profeten het steeds over hebben en waar de rabbi’s naar uitzien. Rest my case 🙂

  Het is jammer dat deze persoon daarbij rust en geen teksten post, alhoewel ik weet waar de dwaling zit. Het is al uit den boze om iemand Rabbi – Meester te noemen; één is uw Meester, dat zei de Here Jezus, maar hier worden Rabbi’s genoemd. Zo, zitten er dan geen wolven en valse profeten tussen, of zijn ze alleen te vinden in de kerk ?

  Het probleem ligt nog steeds in die “trots” van wat eens Gods volk was, maar inmiddels zijn wij allemaal heidenen. God heeft géén aanziens des persoon, wij zijn allen verloren en hebben genade nodig.
  Geen volk dat in zonde leeft, kan/mag Gods volk genoemd worden. Nee, daar beginnen wij niet aan. De boodschap van Mat. hfdst. 23, liegt er niet om en er valt niet mee te twisten.

  Dus, hoe kan men beweren, dat er gedurende die 1000 jr, Joden op aarde leven, die een “tweede” kans krijgen ? Dit beweren de Jeh. Getuigen ook. Maar preekt de Schrift van een 2e kans, of is dit volkomen onwaar ?

  Aan de lezer het woord, graag met tekst en uitleg.

 24. Nog een “crisis” is natuurlijk de vele “verschillen” in het uitleggen van teksten in de Schrift, wat feitelijk een misdrijf is, want de Schrift waarschuwt ons, “niets” aan de Schrift toe te voegen of ervan weg te halen, maw, niets te veranderen. Opb.22:18-19
  Toch wordt deze waarschuwing in de wind geslagen, waardoor men de juiste weg bijster is. De oorzaak hiervan is de verkoeling van de liefde jegens de Zoon van God. Jhn.14:21

  Een crisis begint meestal toch in onze eigen tuin, omdat onze leefregels ontbreken. Vooral het tiende gebod, de opsomming van de geboden is heel krachtig. In het woord “begeren” schuilt elke overtreding. Satan begeerde vóórdat hij loog. Hij is de vader der leugens op aarde, maar hij begeerde Gods troon, voordat hij naar de aarde kwam.

  Dit werd op Tube door iemand ontkent, met wie ik 8 mnd gepost had, terwijl ik de teksten toonde. Ook deze persoon hield zich niet aan de Tien Geboden, terwijl hij een Jood is.

  Hij ontkende dat de Here Jezus, het Lam van God is, dat geofferd moest worden om de mens te redden. Waardoor hij moest ontkennen dat Dan.9:27, in het verleden ligt. Dus deze persoon heeft zich schuldig gemaakt aan de waarschuwing.

  Dan.9:27 is de hoeksteen van de Christen. In het midden van deze week, AD.31, was het Kruis op Golgotha. De Grote Sabbat of Grote Verzoendag of Yom Kippur, voor het Joodse volk, dat zich aan de wetten van Mozes hield, volgens het Oude Verbond. Inmiddels hebben wij een Nieuw Verbond met dezelfde Tien Geboden als meetlat, Hebr.8:10 / 10:16, de kern van de boodschap.

  De Tien Geboden, geschreven op 2 stenen tafelen, is Gods Woord; evenzo is de Here Jezus Gods Woord, dat vlees geworden is. De Here Jezus & de Tien Geboden, openbaren Gods karakter. Je kunt géén van beide ontkennen. Toch doet men dat, en zodoende overtreedt men het tiende gebod. Je kunt alleen “begeren” om gered te worden, maar je mag niets begeren wat van deze wereld is.
  Hoezo, dat de Tien Geboden afgeschaft zijn aan het Kruis ?

 25. Een “crisis” begint bij jezelf en daarvoor kan jij niemand de schuld van geven. Ten eerste, hebben A & E het “contact” met God verbroken, waardoor het niet mogelijk wordt om in leven te blijven. Ten tweede, moeten wij dat verbroken contact terug zien te vinden. Dus, je bent zelf verantwoordelijk om iets te ondernemen. Niets doen mag natuurlijk ook, want God gaf ons een vrije keuze. Maar met die vrije keuze heeft God ons ook waarschuwing meegegeven. Indien je niets doet, dan zou je die waarschuwingen mislopen. Om dan ook alleen naar anderen te luisteren, helpt geen sier, omdat er charlatans zijn, die in dienst zijn van de satan.

  Die satan noemen we het “beest”, en wat hij in staat is te doen, lezen wij in één van die waarschuwing : “En allen, die op aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.” Opb.13:8

  Dus ieder mens zal hem aanbidden, omdat A & E daarmee begonnen waren. Maar dan zegt God, Ik geef je een “kans” om Mij te vinden. Die “kans” noemen wij : “genade”. Dan vervolgt God met te zeggen : daarvoor moet Ik mijn Zoon opofferen. Dus, Zoon & Genade = één Woord. Jhn.3:16

  Dit is slechts één van die waarschuwingen, er zijn nog veel meer waarschuwingen, die men niet wenst te horen, waardoor zij van zichzelf, een “crisis” hebben gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *