Een echt Wonder/en de Klipper van RTVNH

Ik plaats dit even hier omdat ik u vertellen wil over de Sabbat.
Als u de zondag Bijbels kunt bewijzen is de bovenstaande Klipper geheel van u.
Ik beheers deze site nog niet zo goed en zet dit hier bij het wonder tot de reclame voorbij is.
Ik wens u een geweldige toekomst toe met Jezus.
En lees eens mijn getuigenis, en bepaal uw toekomst met of zonder Hem.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Ik ben nog onthutst over het gebeurde.
Ik schrijf een brief aan een voorganger over de Sabbat
Het is een zondags vierder.
Ik wilde een tekst zoeken over Gods Geboden, om die te plaatsen.
Ik ging naar de online Bijbel.
En plots verschijnt op mijn brief de tekst.
Prediker 12:13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Het verscheen in dezelfde stijl van het geschrevene.
Normaal is dat ik eerst selecteer, kopieer, en dan plaats, en dan is het altijd een grotere letter.
Ik wist niet wat er gebeurde.
De latere teksten over Gods Geboden waren inderdaad als normaal, met grotere letters.
Gods Geboden zijn de Tien Geboden waar velen maar Negen Geboden van aanvaarden en het Vierde Gebod van Rome= een mensengebod eren. Tevergeefs eren zij mij om mensengeboden.
Dit is geen sprookje hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt.

Met vr. gr.
Marten Dek

Groningen Spektakel?

Groningen Spektakel?
De Passion 2014.

Ik denk dat het een vals spektakel is.
Geld verdienen over en door het lijden van Jezus heen.
Briesende leeuw die heel de wereld over gaat!!!!
Petrus is niet de Rots, maar Jezus is de Rots.
De valse kerk maakt dat Petrus de rots zou zijn, en weer trappen allen erin.
De pope is de plaatsvervanger van Petrus, en het lijkt er op dat het nu ook al van Jezus zelf is.
Voorspeld in Gods Woord.

EO en RKK samen= een teken aan de wand.
Dat is althans de mening van Marten Dek.

Ps 18:2 (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
Hab 1:12 ¶ Zijt Gij niet vanouds, HERE, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. HERE tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd.

1Pe 2:7 U dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar de ongelovigen is hij de Steen dien de bouwlieden verworpen hebben, die tot een hoofd des hoeks is geworden; en een steen van aanstoot, en een Rots van struikeling;
Lied 446