Heilige Geest in je wonen

Frits zou een dooppreek houden, volgende week hoorde ik, helaas ging ik weg met de boot varende voor enige maanden.!!!!
Terug gekomen kwam er ook die dooppreek. Zo treffend op mij gericht, zo voelde ik dat.!!!!
Ik moest huilen tijdens de preek
Na de preek ging ik naar Frits, Frits ik wil nu gedoopt worden, en dat wel drie keer en hij luisterde niet, leek wel. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Wij dronken toen nog koffie in de pastorie. Ik kon mijn blijdschap toen met niemand delen, snapte er niks van.!!!!
Die nacht kwam er een levensechte droom tot mij.!!!!
Ik stond aan de waterkant van het Zuiderbuitenspaarne en de dubbele brug ging open en er kwam een prachtig groot zeilschip door de brug een tweemaster geloof ik met een te grote snelheid op mij af waar het te ondiep was.!!!!
Liep inderdaad vast en zou hulp moeten halen, maar nee hoor kwam weer los en verderop waar wel diep genoeg was, wel weer met een noodgang aanmeren.!!!!
Ik fietste mee en er stond een heel mooi meisje voorop die geweldig met de touwen kon werken.!!!!
Ik gaf haar een compliment om het schip zo keurig af te remmen.!!!!
We raakten aan de praat en spraken over mijn Klipper en zij wilde die ook graag even zien.!!!!
Ze is drie dagen gebleven en zou over een halfjaar weer terugkomen.!!!!
Een halfjaar later werd ik gedoopt en voelde de Heilige Geest in mij stromen en is nog steeds aanwezig.!!!! Dus een voorspellende droom.!!!! Een test.???? Was het de Heilige Geest dat mooie meisje.???? Voor mij wel.!!!!
=====================
Zit nog steeds niet lekker in mijn vel weer mede door liegende ambtenaren die schijnbaar mijn leven beheersen.!!!! Mogelijk ook Gods wil om het geloof op die manier te verspreiden met de Sabbat. Door deze dingen gaat wel de verspreiding komen op veel plaatsen waar zij anders niet zo duidelijk aankomen. Mijn briefaanhef laat aan duidelijkheid zien over de Sabbat.!!!!
==================================
En nu ben ik ook nog jarig geweest .!!!! maar de doop is voor mij het meest belangrijke in mijn leven.!!!! Moest nog jarig worden, de 18de.
En wil Frits en wie daaraan meewerkten hartelijk bedanken, om dit allemaal te regelen.!!!!
Met vr. gr.
Marten Dek van de Sabbatsrust.!!!!
Amen.

Dooptekst bij de doop op 12 April 2003 was en is.!!!!
Jeremia 33:5 3 Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.