Spring naar toolbar

Eva heeft nooit bestaan

Eva heeft nooit bestaan als de verleide vrouw.
Dat is na jaren onderzoek gebleken namens geleerden die een paar oude kleigeschriften hebben gevonden.
Dus maken wij de Bijbel steeds meer onbetrouwbaarder.
Maar kan dat ????
satan blijft natuurlijk aanvallen, en velen volgen hem met graagte, al zou het alleen al gaan om de vermeende eer.
Toen Jezus kwam was het OT al geschreven. Zou Jezus de fouten er niet uitgehaald hebben?
Je gelooft God of je gelooft God niet. Half geloven is niet geloven.
De Bijbel is voor mij, van het begin tot het einde, een Boek dat geschreven is opdracht van God. Als je daaraan twijfelt? Wordt dan maar Moslim of Boeddhist, of wat dies meer zij. Zie Openbaring 22:18-19.

Wens ik die in Hem en Hem geloven een fijne Sabbat toe op 5-Juli.

65 gedachten over “Eva heeft nooit bestaan”

 1. EERST SCHRIJFT IE DAT ALLEEN DE BIJBEL DE WAARHEID VERTELT.
  EN PLOTSKLAPS HEEFT EVA NOOIT BESTAAN op deze site!!
  Besta jij eigenlijk wel!

  Cherry

  @@@@
  15] “Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.”
  Waarom blijf jij zo boos dat je leugens vertelt.
  Ik wou het eerst maar gewoon verwijderen.
  2 Corinthe 11:3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
  1 Timotheus 2:13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.
  Lees vooral dit;2 Corinthe 11:3 Maar ik vrees, dat misschien
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Heden, 4.5.2016, meer dan een jaar was hier niet gepost. Ik zal iets plakken uit het verleden : 18.2.2012 . Wat gaat de tijd snel.

  “Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen, en verzegel het boek tot den eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” Dan.12:4

  Dit heeft te maken met Opb.14 , de 3 engelen boodschap , de laatste boodschappen vóórdat Jezus komt.

  De ontslapen rechtvaardigen worden opgewekt bij de wederkomst van Christus 1Thes.4:16 , anderen worden later opgewekt om in het oordeel voor God te staan, voordat zij de eeuwige dood sterven Opb.20:5.

  Alle levende bokken worden gedood door het vuur, bij de komst van Jezus. Opb.19:16-21

  “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.” Opb.16:15

  “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12. Einde van het bestaan op de oude aarde. De werken zullen gevonden worden. 2Pet.3:10

 3. Oh ja die onvoorwaardelijke liefde noemt men ook wel alverzoening, op de site van mijn zuster in het geloof Sylvia Videler kan je daar alles over lezen, met heel veeeeeel liefde,
  Hans Vosgezang

 4. Een hele goede liefdevolle dag allen,

  Erg interessant wat ik allemaal lees.
  Nu ben ik niet zo heel erg gelovig als jullie maar, ik mis eigenlijk wel iets heel belangrijks!

  Ik geloof in God en Zijn liefde!
  Helaas zie ik veel “als jij iets wel of niet doet wordt je geweigerd of toegelaten tot ket koninkrijk van God”.
  Ik word daar een beetje bang van!
  Dat kan niet de bedoeling zijn van de God van de onvoorwaardelijke liefde.

  Mijn overtuiging is dat God ONVOORWAARDELIJK van iedereen houdt.!
  Of je nu het goede of het slechte met Hem voor hebt of niet, Hij zal onvoorwaardelijk van je houden.
  En ik vind dat Zijn Onvoorwaardelijke liefde véél te weinig wordt verkondigt.

  In mijn ogen kun je pas echt verlicht worden als je onvoorwaardelijk van alles en iedereen en vooral van God kunt houden.

  Met veel liefde,
  Arman

  1. Beste Arman,

   Daar zeg je heel veel waardevols. Gods Liefde is onvoorwaarlijk.
   Hoe lang kun je onvoorwaarlijk van iemand blijven houden, als diegeen steeds weer niet dat wil doen wat bij die onvoorwaardelijke liefde hoort.

   Zou jij het er voor over hebben en net als Jezus, zo gemarteld te worden, en zelfs ter dood veroordeeld worden terwijl je schuldloos bent. En dat omdat je zoveel van alle mensen houdt, dat je dat er voor over hebt.

   Is het dan teveel gevraagd om deze Persoon Jezus, die vraagt Hem te geloven, en Gods Geboden te doen. Is dat dan een wederzijdse liefde naar Jezus toe.

   Je kent mij. je weet dat ik veel fouten gemaakt heb. Toch is alles vergeven, nu ik Hem wil volgen. Uit liefde. Zonder liefde is alles nutteloos.

   Wat er met mij op deze aarde ook gebeurt, ik heb een geweldige toekomst straks bij Hem.
   Op aarde kan men alles van mij afnemen, net als bij Jezus is gedaan, Maar niet mijn geweldige toekomst met Hem.

   Waarom zou ik de zondag van Rome houden, hoe mooi dat ook lijkt. Het is een aanfluiting naar Jezus toe. Ja naar Jezus die ook voor jou de straf op zich nam.
   Jezus die Heer is van de Sabbat, en die zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.

   De mens heeft een keuze, en mag zelf weten wie hij volgen wil. Met al zijn fouten er bij. Kies je voor Jezus, dan zal Hij ook Gods Wetten in je hart leggen. Daar hoort geen zondag bij.
   Want daarmee onteer je alle Gods Geboden.

   Ik ben een zeer gelukkig mens geworden nadat ik volledig voor Jezus en God heb gekozen.
   Mijn toekomst is onvoorstelbaar mooi, en dat gun ik alle mensen en jou ook.

   Lieve groet en veel liefde
   Marten Dek.

 5. Rome/Vaticaan is Babylon zowel als de A/C die tijden en wet veranderd heeft. Dan.7:25
  “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen der Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden.”
  Dit alles was reeds lang gebeurd, gedurende die 1260 jaren van vervolging, maar wij zijn nog steeds onder die macht tot het einde der tijd.
  “Gaat uit van haar mijn volk ..” Opb.18:4

  @@ MD > De wereld leeft als in de tijd van Noach.
  Plots komt Jezus en dan is het te laat.
  Alweer ontucht vanuit Rome. En wie ziet het ? Wie “”””Gaat uit haar””””????
  Jezus is onze voorspraak.
  Bij Rome is de valse Maria de voorspraak.
  Maria de moeder van Jezus, heeft die status niet.
  Rome is OOK de AC.

 6. Ja hoor Gert, die Marten verdraait alleen zijn schip als hij door een smalle sluis moet, en als wij nu samen kunnen bewijzen dat Marten echt de Schrift verdraait, dan mag jij z’n anker en dat beeld hebben, en ik z’n boot op wielen.
  Je zegt wel iets, maar het heeft geen anker, zoals een tekst uit de Schrift.
  Moeten we dan naar jou luisteren of zelf bepalen ?

 7. Lieve mensen
  Kijk uit voor deze mooi prater
  Hij verdaaid dingen en is de duivel hem zelfe

  @@ MD > Beste Gert. Bewijs het, want uit je nek lullen kunnen wij allemaal wel.
  Vertel mij waar ik het mis heb.
  En vertel, voor je praatjes hebt hoe het wel, en wel Bijbels, wel zit.
  En als je dat niet kunt, blijf dan weg.
  Je ziet dat ik het plaats, om ook anderen te laten zien waar mensen als jij wel commentaar hebben maar niet zeggen wat er aan schort.
  Een christen praat niet zoals jij doet, maar komt met gedegen feiten.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Waarschijnlijk wil ook jij mijn schip niet. Dat wil geen enkel mens als jij. Waarom niet? Omdat je het vierkant mis hebt.

 8. Het lijkt alsof ik de Schrift verdraai en fouten maak, maar mijn antwoord begon bij: Mengelmoes uit de koker van Abaddon, zie haar post 9.25PM, midden gedeelte.
  @@ MD > Maak je geen zorgen Chas. Jouw standpunt is duidelijk. Jezus geloven en Gods Geboden doen. Ook het Vierde Gebod, dat door Rome is verwijderd. Rome is grotendeels de antichrist. Verwant aan de antichrist en Bijbels heel overduidelijk bewijsbaar. Dat is toch ook jouw standpunt.? Zo niet dan jouw standpunt gewoon plaatsen. < @@

 9. En nogmaals : rome is niet de anti crist. Je kunt geen enkele tekst uit de bijbel aanhalen waar staat dat rome de anticr. is.
  @@ MD > Daar vergis jij je in Chas, Er wijzen teveel naar Rome. Ook jij spreekt je tegen in dit verhaal, en zal het je laten zien. < @@ Als er staat van babylon dan maak jij er rome van. Trouwens de vrouw op het beest , haar naam op haar voorhoofd is een “geheimenis”” Het … GROTE!! Babylon. Moeder der hoeren. @@ MD > Wat zijn hoeren ? met hoeren ga je vreemd. Rome gaat vreemd en de rest kun je lezen in WL. < @@ Dus de eerste hoer. En die vindt je in Genesis. Daar waar de eerste zonde is begonnen daar zal het ook eindigen, Marten. Het land sinear. De stad rome is geen vrouw. De vrouw zit op zeven bergen . Er staat niet: een stad of natie zit op zeven bergen . Maar een vrouw ( de eerste hoer. De moeder) zit op zeven bergen en die zeven bergen zijn zeven koningen. @@ MD > Ook dat is een vergissing. Opb 17:9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. Dus geen zeven koningen. Straks verder. < @@ !!!!Vijf van die koningen waren in de tijd van Johannes al gevallen!!!!! ( toen bestond de kerk rome nog niet eens). Dus de paus bestond ook nog lang niet! Mengelmoes uit de koker van Abaddon. Wij weten dat het Vaticaan vergeleken wordt met Babylon de Grote, want de vrouw is een symbool voor de kerk. Als je een tekst wil om aan te duiden dat Rome de A/c is, dan moet je Opb.13:3 eens goed lezen en begrijpen. Vers 10 is een bevestiging hiervan. "En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna." @@ MD >Dit vond plaats in de middeleeuwen. De pope van toen stierf in de gevangenis. Het geloof werd uitgebannen en de REDE nam zijn intree. Bijbelverbranding enz. En wie draagt het getal eens mens? Rome!!!! op de mijter van de pous staat het getal 666. < @@ Dit is aan het gebeuren onder de naam NWO en de boodschap van New Age. @@ MD > Velen denken dat het van alles kan zijn. Maar de grote hoer, waar allen van eten, is aannemen van hun geloof, is Rome. Heel de wereld loopt er achterheen, met de zondag als vaandel. < @@ We leven in de tijd van de Openbaring, niets is meer geheim behalve, wanneer de deur gesloten wordt, de komst van de Here, en de dag als je komt te overlijden. @@ MD < en de komst van Jezus!!!! < @@

  1. Nov.19.2014 : En nogmaals : rome is niet de anti crist. Je kunt geen enkele tekst uit de bijbel aanhalen waar staat dat rome de anticr. is.
   @@ MD > Daar vergis jij je in Chas, Er wijzen teveel naar Rome. Ook jij spreekt je tegen in dit verhaal, en zal het je laten zien.

   DIT IS NEP : had ik nu pas gelezen. Ik schrijf nooit anti crist; en ik heb altijd beweerd dat het Vaticaan de moeder der hoeren is.
   Opb.13-17-19. Dit zal het werk zijn van iemand die mijn naam gebruikte; die persoon is wel bekend, een kind van satan. Leeft die persoon nog terwijl die hersen dood is ?

   En indien Eva niet bestond, dan waren er 2 homo’s in de hof van Eden; en de wereld is toch ook “plat” ? Ik wacht nog steeds op die ijsblokken van 30 kg. , dan kan ik de ongelovigen horen gillen uit blijdschap, dat ze “buiten” de poort zijn.
   Shabbat Shalom.

 10. Marten je citeert Matt 19 vers 17.
  Je zegt: Als je het volgend leest van Jezus, bedenk dan eens hoe ver jij daar van bent verwijdert. Mt 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden

  Helaas Marten laat je vers 18 en 19 en 20 weg.
  Want: de iemand vraagt Jezus ..!!!WELKE !! geboden moet ik doen?
  En dan antw. Jezus hem:
  DEZE!!!
  Namelijk..
  Gij zult niet doodslaan
  gij zult niet echtbreken

  gij zult niet stelen
  gij zult geen vals getuigenis geven
  eer uw vader en uw moeder
  en…
  gij zult uw naaste liefhebben als uzelf!!

  Marten: Jezus heeft het niet eens over de eerste vier geboden.
  Zes geboden moet deze iemand doen in dit gedeelte. De sabbat komt er helemaal niet in voor.

  Deze iemand had al die zes geboden in acht genomen zegt hij. En hij vraagt zich af waarin hij dan nog tekort schiet.

  Nu Jezus antwoord hem:
  Indien gij VOLMAAKT!! wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit ( dus ook je boot of huis) en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en …..komt hier, VOLG MIJ!!

  Marten…. De sabbat doen komt in dit gedeelte helemaal niet voor.
  Wil je een schat in de hemel hebben volgens Jezus eigen zeggen, dan moet jij en ik onze bezittingen verkopen en de opbrengst aan de armen geven. Om vervolgens daarna tot Jezus gaan en Hem gaan volgen.

  En weet je, de discipelen vroegen zich toen al af, : wie kan er dan behouden worden??

  Maar de Here Jezus ziet ons aan en zegt: bij de mensen is dat ..ONMOGELIJK!!!
  maar bij de Here God zijn alle dingen mogelijk.

  En vervolgens Marten moet je ook de verzen 27-30 maar eens goed gaan lezen.
  Dan ontdek je dat de Heer spreekt over het Koninkrijk der hemelen. ( vers 23 en vers 28 ) Daar gelden de Koninklijke geboden. Gods Liefde geboden .
  De volgende hfdst van Matt ( hfds 20) maakt het duidelijk hoe het gaat in het Koninkrijk der hemelen. En waar het mee vergeleken wordt.

  En nogmaals : rome is niet de anti crist. Je kunt geen enkele tekst uit de bijbel aanhalen waar staat dat rome de anticr. is.

  Als er staat van babylon dan maak jij er rome van. Trouwens de vrouw op het beest , haar naam op haar voorhoofd is een “geheimenis”” Het … GROTE!! Babylon. Moeder der hoeren.
  Dus de eerste hoer. En die vindt je in Genesis. Daar waar de eerste zonde is begonnen daar zal het ook eindigen, Marten. Het land sinear.
  De stad rome is geen vrouw.
  De vrouw zit op zeven bergen . Er staat niet: een stad of natie zit op zeven bergen . Maar een vrouw ( de eerste hoer. De moeder) zit op zeven bergen en die zeven bergen zijn zeven koningen.
  !!!!Vijf van die koningen waren in de tijd van Johannes al gevallen!!!!! ( toen bestond de kerk rome nog niet eens). Dus de paus bestond ook nog lang niet!

  En denk je nu werkelijk dat de anticr. er uit zal zien als de tegenwoordige paus. En al de pausen die er zijn geweest?? Oud en versleten mannen. Kromme rug en ziekelijk?.En…die proclameren dat zijn geloven in de Schepper. In de hemelse Vader? En in Christus Jezus en Zijn verrijzenis?

  Verder zal ik er niet meer op in gaan.

  Je zult je nog verbazen Marten als Gods geschiedenis verder gaat .

  W/lelie die Christus Jezus de Opgestane Heer verwacht uit de hemel en samen met vele gelovigen Hem tegemoet zal gaan in de lucht.

  En als de Engel aan Johannes die geheimenis openbaart dan lees je nergens dat het rome is.

  @@ MD >Ik ga niet meer alles verklaren. Dat is zinloos. Jezus zegt dat je Gods Geboden moet bewaren. Hij noemde de Zes van naasten liefde.
  Lees mijn getuigenis en je zult zien dat het Rome is. Overduidelijk Rome is die genoemd wordt. En er wijzen vele dingen naar Rome. Geen één religie die zoveel aanwijzingen heeft. Maar dat wil jij en velen met jou niet weten. Want, en dat mag je zelf invullen. Je zegt dat je Jezus wel geloofd met de Geboden die Hij noemde, maar de Sabbat die Jezus noemt en Gods Geboden sla je weer over.
  Ik zet toch maar een rijtje over Rome voor je neer.
  Aanwijzingen naar Rome
  Babylon is meer dan overbekend. Tegenstrever.
  Op zeven heuvelen gebouwd. Rome ook.
  Spreekt grote woorden tegen de Allerhoogste. Veranderde Gods wetten.
  Heeft het dagelijks Offer opzij gezet. Maria is in plaats van Jezus gekomen om als voorspraak te zijn.
  Heeft de bewuste en voorname DAG SABBAT opzij gezet. Dan. 7:25
  Heeft de zondag als teken genomen. Opstandingsdag? Wel als wet!
  In de eindtijd zal hij als een bezetene de wereld rondtrekken.
  Zie de reizen van vooral deze=nu de vorige paus.
  Alle koningen zullen voor hem buigen. Ook de onze.
  Nu zoveel mankeert daar niet meer aan.
  Laat zich heilige vader noemen
  Vergeeft zonden.
  Ten dode toe gewond en weer genezen. Middeleeuwen
  En draagt het getal 666 op zijn mijter
  ====
  Onderstaande,
  Van een onderzoeker ontvangen.
  Het Vaticaan City is een land
  Voldoet aan de criteria voor Independent Land Status
  * 1. Heeft ruimte of gebied dat internationaal is erkend grenzen (grensgeschillen zijn OK).
  * 2. Heeft mensen die er wonen op een permanente basis.
  * 3. Heeft de economische activiteit en een georganiseerde economie. Een land regelt binnen-en buitenlandse handel en zaken geld.
  * 4. Heeft de kracht van social engineering, zoals onderwijs.
  * 5. Heeft een transport systeem voor het verplaatsen van personen en goederen.
  * 6. Heeft een regering die de openbare diensten en de politie van stroom voorziet.
  * 7. Soevereiniteit. Geen enkele andere lidstaat zou moeten hebben macht over het grondgebied van het land.
  * 8. Heeft externe erkenning. Een land is “gestemd in de club” van andere landen. Als staat en staatshoofd erkend. <@@ Met vr. gr. Marten Dek.

 11. Marten,
  Nee ik wil geen boekjes. En ik heb !!ondervonden!!! wat het is als je de sabbat promoot!!!
  Inderdaad , gaat je “denkvermogen” overhoop.
  Ik heb ondervonden hoe je denkvermogen alleen maar voor dit aardse is. Je bedenkt dan alleen maar de dingen die op de aarde zijn Marten. Dingen die voor het aardse en aardse volk bestemd was en is.
  @@ MD > Nee natuurlijk wil je dat boekje niet lezen. Het is te helder wat de Roomse kerk gedaan heeft met het verdoezelen van de Sabbat. < @@ En ja, dat maakte mij helemaal niet gelukkig. Het was inderdaad een "denk vermogen" Maar wij moeten "BE!!!DENKEN!!! de dingen die ..BOVEN!! zijn. En dat heeft de Here God door Zijn Geest mij heel duidelijk gemaakt. @@ MD > Welke geest? niet de Geest van God, want dan zou je gretig het boekje willen lezen. Dan wil je weten waar de zondag vandaan komt, dan wil je weten of je de goede geest wel hebt gehoord? >>>> 1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.<<<< @@ Ik proclameer daarom alleen nog Christus Jezus de opgestane Heer. Hij is niet meer de mensen zoon ( de zoon uit de joden . Aardse volk van God). Hij is na de opstanding op de eerste dag der week verwekt door de Here God. En daarom Gods Zoon of Zoon Gods Lees Handelingen 1 vers 5 en Psalm 2 vers 7. en Handelingen 13 vers 33 . Waar staat: En wij verkondigen u, dat God de belofte , die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, !!!!VERVULT!! heeft door Jezus op ....te wekken...!! gelijk in de 2e psalm geschreven staat: Mijn Zoon zijt Gij: Ik heb U heden verwekt. @@ MD > Dat verkondigen, is ook verkondigen van Gods Waarheid. En Jezus is de weg. Als Jezus op aarde de Sabbat promoot, en er niets over in staat dat Hij in de hemel de zondag promoot? Dan moet je toch maar eens denken of je de juiste Geest in je hebt? < @@ Dus Hij is niet meer de zoon van de mensen. De mensenzoon is heer over de sabat. De dag die gegeven is aan de mensen(joden) @@ MD > Maar Jezus zegt ook dat je Gods Geboden moet doen, en dat heeft niets met Mensenzoon te maken. < @@ Nu is Hij Gods Zoon . Het is zelfs zo dat de Heilige geen ontbinding heeft gezien. ( handelingen 13 vers 35. . Handelingen 2 vers 27.) Dus hoezo exact drie dagen en drie nachten in het graf. Dan had het Lichaam van Christus Jezus wel ontbinding gezien!!! @@ MD > Dus je gelooft ook Jezus als Mensenzoon niet? < @@ Maar de Ziel van Christus Jezus is niet aan het dodenrijk overgelaten. Maar Zijn Weg ging ten Leven . Handelingen 2 vers 27 . Het Boek ...de Bijbel..Marten.... maakt alles duidelijk. @@ MD > Inderdaad, maar dan zou je ook willen weten of er een geest is die jou het juiste verteld. Dan wil je ook weten of Gods Geboden nog wel waar zijn. Dan wil je juist dat boekje lezen omdat je daar de waarheid van de valse zondag in leest. Maar je kunt het ook lezen in mijn getuigenis. < @@ En wat jij met Rome hebt, dat ken ik helemaal niet. Het valt mij dus op dat jij uit alles vanuit rome bekijkt en beredeneert. Foute boel hoor. De misleiding komt vanuit een heel andere hoek. Bedenk dat de misleider een vredes verbond aangaat met de joden. Wat dacht je: zouden de joden hun sabbat dan mogen doen? Ja natuurlijk. Sabbat vieren zal geen probleemdan zijn. . Dus velen zullen juichen en zeggen :dit is de messias. Ook vele christenen die nu de sabbat vieren. Ze zien uit naar de aardse messias. @@ MD > Die foute boel zit juist bij en in Rome. Rome heeft Gods tijden en wetten veranderd. De valse christus komt uit Rome vandaan. Rome en al haar aanhangers, met het TEKEN van de zondag, zullen die christus omarmen. Met ook wondertekens zal die christus zich waar maken. < @@ En de geest van deze aardse ( valse) messias is nu al werkzaam. @@ MD < Rome en alle kerken die Rome volgen met de zondags viering. < @@ Velen gaan over om de sabbat te vieren. En doen mee met het aardse volk israel . Al er iemand komt die propaganda gaat maken voor de sabbat dan zal iedereen zegen: dit is hem. En de joden hebben hun vrede. ( korte tijd maar hoor) @@ MD > Dat is het duivelse van Rome en alle kerken die de zondag vieren. Gods Vierde Gebod, dat ook een TEKEN is, naar de fabeltjes krant te verwijzen. < @@ Jij verwacht dan ook niet Christus Jezus in de lucht. Maar jij verwacht hem op de aarde. Jij verwacht iemand die de sabbat zal proclameren. ...... @@ MD > Waarom je dat zegt weet ik niet. Jezus komt met macht en glorie op de wolken zoals Jezus is weggegaan. < @@ Marten en dat is het verschil tussen jou en mij en gelukkig velen met mij. Daarom ben ik allert op deze dingen. Ik luister niet naar de proclamatie van de sabbat. ( vind ik zelfs eng) @@ MD > Ja zo erg zit het al in je vastgezogen, dat je één van Gods Geboden eng bent gaan vinden. < @@ Maar ik luister naar de proclamatie van Christus Jezus de Opgestane Heer. Die komt om Zijn Bruid tegemoet te treden in de ....!!lucht!! O ja: En mijn Geldige toekomst: Ik ben verzekerd dat nog machten , noch krachten, nog ..engelen!!! of wat dan ook, mij kunnen scheiden van de Liefde van Christus Jezus de Opgestane Heer. @@ MD Wij leven in de tijd van Noach zegt Gods Woord. De mensen lachten Noach ook uit zoals mensen die Gods Geboden eren, alle Tien, uitgelachen worden. Zij verafschuwen het Teken van God. """" De Sabbats-Dag."""" En de zondag van Rome hebben zij lief!!!! En bewijzen van de zondag van Rome daar willen zij niets van weten en horen. < @@ Al zou er een engel uit de hemel ( of een mens) bij mij komen Marten en die zou zeggen: jij moet de sabbat proclameren, dan zeg ik :" ga weg van mij, engel, want jij gaat tegen Jezus Christus opdracht in. Want die heeft gezegd: gij zult MIJN getuigen zijn. Gij zult MIJ en Mijn Naam proclameren ( getuigen) @@ MD > Is het dan al zover met jou gekomen dat je zelfs Jezus niet gelooft? Ja uit al jouw schrijven lees ik dat je een ander geloof hebt dan dat Jezus ons gegeven heeft. Als je het volgend leest van Jezus, bedenk dan eens hoe ver jij daar van bent verwijdert. Mt 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. < @@ Er zijn engelen des lichts Marten... Ik schrijf dit uit liefde tot jou. Want ik verneem dat jij ergens ter linker of ter rechter zijde bent gegaan. Het gaat niet om onze denkvermogen. Maar het gaat erom wat je ...!!BE.!!DENKT. @@ MD > Niet wat je bedenkt, maar wat er in Gods Woord staat, en wat Jezus zegt.< @@ De dingen van het aardse , die bestemd zijn voor het aardse volk, of de dingen die BOVEN zijn en bestemd voor degene die geplaatst zijn Met Christus in de Hemelse gewesten. Voor de Hemelburgers dus. W/lelie die het beste met je voor heeft. @@ MD > Bedenk maar eens waarom Jezus naar het aardse volk is gekomen. Om Gods Woord te brengen en Gods Geboden te geven aan hen die Gods Geboden verachtelijk vinden.
  Ja ik heb ook met jou het beste voor, en daarom kom in niet alleen met Bijbelse Waarheid, maar ook met een aardse waarheid hoe satan de Woorden van Jezus teniet gemaakt heeft vanuit Rome. Maar dat wil je niet lezen en velen niet met jou.
  Marten

 12. Beste Waterlelie,

  Ik ga er hier niet verder op in.
  Ik promoot de Sabbat in opdracht van God.
  Het opstaan van Jezus heeft daar niets mee van doen.
  Het is Rome die dat heeft veranderd en beschrijven heet gedetailleerd hoe dat God behaagd heeft, dat de mens zich daar toe gerechtigd voelde.
  Lees mijn getuigenis nog maar een keer door.
  Koop het boekje een twee een van de RK over de Sabbat en je weet van de hoed en de rand.
  Ik kan de bestelling hoe en waar voor je opzoeken, maar ben bang dat je die bewijzen liever niet leest. Het gooit je hele denkwijze overhoop. Maar je verliest dan niet langer je Geldige toekomst met Hem.

  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 13. Drie dagen en nachten in het graf

  Marten nog een uitleg.
  Lees het maar goed. Het is niet moeilijk te lezen.
  per ongeluk is 7 uur 23 wat mis gegaan. Dat kun je wel verwijderen.\

  De Heer Jezus profeteerde dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven (zie Mat. 12:40). Van vrijdag tot zondag zijn echter slechts 2 nachten. Hoe kan dat nu, is Hij soms al op donderdag gekruisigd en begraven? Voor de eigenlijke beantwoording van deze vraag is het nuttig om zich eerst in de Bijbel een overzicht te verschaffen van de chronologische hoekstenen van de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus.
  @@ MD > Er is al veel gereken geweest betreffende graf en opstanding. De zondagsvierders willen Jezus graag op zondag op laten staan. Maar er staat!!!! WAS OPGESTAAN. En niet dat jezus op die dag op was gestaan. Rome is de dader van de opstandingsdag, om daar een dag des Heere van te maken. Dus verlaten zij zich niet op het Woord van Jezus zelf. “DRIE DAGEN EN DRIE NACHTEN”.

  De Heer werd van het zesde tot het negende uur door God verlaten (Mat. 27:45), wat volgens onze tijdrekening overeenkomt met 12.00 tot 15.00 uur. Aansluitend daarop overleed Hij (Lucas 12:46). Kort daarna verzochten de Joden Pilatus de benen van de gekruisigden te laten breken omdat het de voorbereiding voor de sabbat was en zij niet wilden dat de gekruisigden op sabbat aan de kruisen bleven hangen(Joh. 19:31). Jozef van Arimathea vroeg Pilatus daarna om het lichaam van de Heer Jezus en bracht Hem naar het graf (Mar. 15:42-46). Dit gebeurde allemaal nog op de voorbereidingsdag voor de sabbat, en volgens onze tijdrekening moet het kort voor 18.00.uur zijn gebeurd. De opstanding van de Heer vond al vroeg op zondagmorgen plaats. Dat staat expliciet in Markus 16.9. De conclusies van beide feiten is, dat de profetie van de Heer in Mat.12:40 niet rekenkundig opgevat kan worden.
  @@ MD > Mar. 15: 42 zegt niets over de bijzondere Sabbat die week. Lees even mee. Vraag: 1. We lezen in Mt 12:40 dat Christus drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn. Algemeen wordt echter aangenomen dat de Heer op vrijdagavond is gestorven en op zondagmorgen is opgestaan. Dan is hij echter slechts twee nachten in het graf geweest.
  2. Volgens sommigen is de situatie als volgt geweest:
  – Jezus is de 14 e Nisan gekruisigd. Die dag was een woensdag (volgens joodse kalender uit te rekenen), <<< goed lezen - de volgende dag, donderdag de 15 e Nisan, was het 'een "Grote Sabbat". Dat is een sabbat die niet altijd op zaterdag valt (grote sabbat bedoeld in Mt 27:62; Lk 23:54; Jh 19: 42), - de volgende dag was vrijdag, waarop Maria Magdalena specerijen kocht { die na Jezus in het graf lag gekocht werden] - na het bereiden hiervan rustten zij op zaterdag naar het gebod, omdat het (een gewone) sabbat was. Dit is een Bijbelse Waarheid. Na dat Jezus in het graf lag, kochten zij de dag daarna, op vrijdag dus specerijen @@ In dat geval zou de Heer op hetzelfde tijdstip van de dag in het graf gelegd en opgestaan moeten zijn. Hij had dan of pas vlak voor 18.00.uur mogen opstaan, of Hij had pas vroeg in de ochtend in het graf gelegd mogen worden; geen van beide is echter gebeurd. In zoverre is een wiskundige berekening van 3 x 24 uur = 72 uur niet van toepassing. Maar hoe moeten we het dan verklaren? @@ > gewoon een verklaring bedenken die bij Rome haar ideeën past. @@

  De Heer leefde in Israël en sprak tot de Joden. En dus ligt het antwoord in de manier waarop de Joden met dergelijke chronologische aanduidingen omgingen. Zij telden namelijk gebroken dagen als hele dagen (inclusief de nachten). Als de Heer het over drie dagen had en op zondagmorgen is opgestaan, dan zijn dit volgens de Joodse tijdrekening van vrijdag tot zondag drie aparte dagen. Ook al lag Hij niet alle uren van deze dagen in het graf, volgens de Joodse tijdrekening telde men toch drie dagen (en drie nachten). In de Joodse tijdrekening begint de dag om 18.00 uur onze tijdrekening. Dit wordt met name duidelijk bij het Pascha (vgl. Ex.12:6, Deut.16:6). Als er in Marcus 15:42 staat dat het al avond was, slaat dat nog op de tijd vóór 18.00 uur. De Joden hadden echt niet zo’n haast gehad om de gekruisigden van het kruis te halen als de voorbereidingsdag net zou aanbreken. Dan hadden ze daar genoeg tijd voor gehad.
  @@.MD > Een bedenksel om de dood vooral niet te laten kloppen. Ook bij een grote Sabbat is er een voorbereidingsdag. @@
  Dat de Joden inderdaad zo rekenen maken de volgende voorbeelden duidelijk:

  *Tussen het feest van de eerstelingen en het Pinksterfeest moesten de Joden volgens Leviticus 23:15-16 zeven hele weken tellen. Er wordt in één adem gesproken over 50 dagen, namelijk van de ene “dag na de sabbat”tot de andere “dag na de sabbat”, zeven weken later. In onze tijdsrekening komen we op 49 dagen, de Joden telden 50 dagen.>br>
  * Esther vroeg de Joden om drie dagen en drie nachten voor haar te vasten (Est. 4:16). Zij ging echter al op deze genoemde derde dag naar de koning (Est.5:1). Volgens onze berekening waren er nog geen drie volle dagen verstreken. Volgens de Joodse berekening echter wel.
  @@ MD > Esther is mooi gevonden. Maar was het vasten dan gestopt? Staat dat er? @@
  *Met betrekking tot de opstanding van de Heer wordt meerdere keren gezegd dat Hij op de derde dag zou opstaan (Hand. 10:40; 1 Kor. 15:4). Als de Heer het Zelf zo formuleerde (Mat.20:19; Luc.24:46) en elders over drie dagen en drie nachten spreekt, dan houdt Hij dus rekening met de Joodse tijdrekening, anders had Hij moeten zeggen dat Hij op de vierde dag zou opstaan.
  @@ MD > Drie dagen en drie nachten, Jezus kan niet liegen. Rome wel heel erg verdraaien, en dat heet in Gods Woord, ook liegen. En dat allemaal om de Zondag als Gods Dag te bewijzen.
  Maar zelfs als jij Waterlelie gelijk zou hebben, dan nog bewijst het niks over de zogenaamde verandering van de Sabbat naar de zondag.
  Gods Vierde Gebod is onveranderbaar, dat zijn alle Tien Geboden van God. Maar Rome wist het beter dan God.
  Denk daar maar eens diep over na. En heel de wereld loopt er in verwondering achterheen!!!!

 14. Even heel overduidelijk.
  Jezus zegt drie dagen en drie nachten.
  Uitgaande van de Roomse telling, klopt er geen barst van.
  Of je moet beweren dat Jezus gezegd heeft drie nachten en drie dagen. Maar zelfs dan klopt het niet.
  Als de Roomse telling klopt en je gelooft wat Jezus zegt. Dag één is dan de vrijdag. Sabbat is dan dag twee. En daartussen nog maar één nacht. Eerste dag, thans zondag genoemd, naar de zonnegod Ra. is dan inderdaad de derde dag. Maar ik mis dan nog wel een nacht.
  Bij Gods Telling is het avond geweest en morgen geweest, de volgende dag!!!!
  Dus dan zou de nacht van de zondag er nog bij moeten en is het al de tweede dag. Die wij maandag noemen naar de godin van de maan. Roomse invulling!!!!

  Hoe belangrijk is het wanneer Jezus is opgestaan?
  Heel belangrijk voor de Rooms uitleg om de Dag van God te verplaatsen naar de dag die God absoluut nooit geheiligd heeft.
  Rome beweert zelfs dat het God behaagt heeft dat de, en let heel goed op, “Dat het God behaagt heeft dat de MENS ZICH GERECHTIGD voelde om de dag van de [valse] verrijzenis als de dag des Heere te zien. En een heel verhaal om het recht te breien.

  Wil je echt je geweldige toekomst verspelen door een mensengebod?
  Wat zegt Gods Woord daar over.
  Mt 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

  Is het zondagsgebod een gebod van God? Denk daar eens diep over na.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. Ja die drie dag en drie nachten dat kan ik je wel vertellen.
  Maar dan moet jij je wel verplaatsen in de dagindeling van het jodendom. Die voor 2000 jaar geleden gold en nu nog steeds geld.
  De dagindeling van het jodendom is: van zes uur “s middags (onze tijd) tot de volgende dag ’s , middags zes uur is één dag en nacht.
  @@ MD > Het was avond geweest en, Laat de Bijbel het zeggen. Gen. 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.@@

  NU, Jezus Christus is op de vijfde dag van de week ( zeg maar vrijdag) aan het kruis gehangen en nog vóór zes uur er afgehaald i.v.b.m het ingaan van de sabat.

  Dus de vrijdag wordt bij de joden als de eerste dag en nacht gerekend.
  @@ MD . Jezus sprak over drie dagen en drie nachten. Dus de nacht van donderdag lag Jezus niet in het graf. @@

  {Als jij geboren bent zeg maar om vijf minuten “voor” twaalf in de nacht op de vijfde januari dan ben je geboren op vijf januari. De hele dag en nacht wordt ook bij ons gerekend. Je bent dan al jarig het volgende jaar om vijf minuten over twaalf op de vijfde januari!! }
  @@ MD . Daniël 7: 25 geeft het al aan dat mensen de dagen en de tijd en de Geboden=Wetten zouden veranderen, en zie, Gods Woord komt altijd uit. @@

  Dus Jezus eerste nacht was de nacht van ( zeg maar) donderdag op vrijdag = de eerste nacht en eerste dag .
  Vrijdag van zes uur tot zaterdag zes uur ( sabbat) was de tweede nacht en tweede dag.
  Zaterdag van zes uur tot zondag zes uur was de derde nacht en derde dag.
  @@ MD . Vind jet zelf ook niet vreemd dat je de donderdagnacht mee telt, maar niet de donderdag dag? Als je beweerd dat dag en nacht bij elkaar horen dan ook in elke berekening. Toch? @@

  Als Jezus Christus om vijf minuten over zes ( na de sabat) is opgestaan dan is dat de derde nacht en derde dag.
  @@ MD > Ik reken even met je mee. Drie dagen en drie nachten. De eerste nacht was dus van vrijdag op Sabbat. Vrijdag mag je als dag mee tellen. De tweede nacht was van Sabbat op zondag. De derde nacht zou dat van zondag op maandag moeten zijn. @@

  En Christus Jezus is laat na de sabbat , dus op de derde dag ( waar ook de derde nacht bij hoort) opgestaan.
  Dus …
  Jezus heeft drie dagen en drie nachten in het graf gelegen.
  @@ MD . Nog een keer. Jezus zegt drie dagen en drie nachten. Niet drie nachten en drie dagen. Vrijdag als dag zou je mogen tellen, als het klopt. Vrijdag en Sabbat en zondag zijn drie dagen. Vrijdag nacht en Sabbat nacht en zondag nacht zijn drie nachten. @@

  Vrijdag de eerste nacht en dag in het graf gelegd.
  Zaterdag tweede nacht en dag ( sabat) nog in het graf.
  Zondag ( eerste dag der week) derde nacht en dag in het graf, maar wel pgestaan !!!OP!!! de derde dag!! Is de eerste dag der nieuwe joodse week. @@ MD hier is je misverstand. Vrijdag eerste nacht. Sabbat tweede nacht. Waar blijft de derde nacht. Want de nacht van Donderdag op Vrijdag lag Jezus niet in het graf. @@

  Het maakt niet uit of Hij nu om vijf over zes op de derde dag is opgestaan of later om in de morgen van de derde dag, het is en blijft de derde nacht en dag..
  Marten , we moeten in dit geval niet naar onze dagindeling kijken. Maar naar de joodse .
  @@ MD > Maar wel naar de juiste indeling van Gods ingestelde tijden. @@ Er zijn Joden=Israëliërs die als het duister komt de nieuwe dag ook voor hen aanbreekt. Er is ook een clubje, die voldoen aan Daniël 7:25 De tijden van God veranderen. van 6 tot 6 uur. @@

  Het is niet zo moeilijk.
  Welterusten .
  Waterlelie die nu echt gaat slapen.

  @@ MD > Bijbel >>>> Joh 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. <<<< Dit was een feestdag, Pascha, het feest van de joden ook Sabbat genoemd. De grote Sabbat van het Lam. @@ Ik hoop dat je goed geslapen hebt.

 16. Ik denk zeker dat wij vrienden kunnen zijn.
  Toch zal ik je steeds wijzen op jouw andere kant van Gods Woord.
  Ik hoop je zeker weer te ontmoeten. Ik ben volgend jaar op mijn site weer te volgen.
  Maar nog even dit. Jezus zegt drie dagen en drie nachten. Ben je al aan het tellen geweest?

  Je andere bericht ga ik nog even bekijken en mijn visie er bij zetten. Morgen, want ik ga nog wat bijbel lezen en dan slapen.
  Met vr. gr.
  Marten. Ja ik zie er ook naar uit!

 17. Ps Marten:
  Ik las nog even wat hierboven. Jij zegt dat jij volgend jaar met de boot in Friesland komt.
  Wellicht kunnen wij elkaar dan weer eens ontmoeten. Schrijf jij.
  Ik denk dat dat wel kan. Ik zou dat ook leuk vinden. IK zie re zelfs naar uit. Met leven en gezondheid natuurlijk
  Hoe? Dat zien we dan wel.
  Friesland is niet zo ver hier vandaan.
  Ik mis de boot en bootvaren wel.

  W/lelie die zegt: wel te rusten en ondanks het schrijven op de scherp van de snede, kunnen we toch gerust vrienden zijn en broeder en zuster in de Heer Jezus Christus die is opgestaan en leeft en bid en pleit voor ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *