Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.554 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Je bent erg makkelijk met een andere mening met de prullenbak.

  Vraag van Cherry: Wat is geloof?
  Antwoord van Marten: Jezus geloven en Gods Geboden doen.

  Reactie Cherry: Volgens mij klopt dit niet. Waarom niet?
  De duivel gelooft Jezus ook!
  Met dit antwoord v an jou weet een mens niet of ie welofniet behouden is. Want door de wet wordt geen mens behouden! Want de wet ligt onder de vloek en dat wil jij niet weten!

  @@@@
  Inderdaad dat is het verschil. satan gelooft ook Jezus maar heeft Gods Geboden niet lief.
  Gaat er zelfs geheel tegen in om de baas te worden.

  Maar als jij Jezus wilt geloven. Als jij het eeuwig leven in wilt gaan, dan zegt Jezus, doe Gods Geboden.
  Nu satan doet het niet en velen ook niet.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

 2. We komen niet verder als we allerlei benoemingen doen, zonder daarvan de inhoud duidelijk te omschrijven. Of als we 2 benoemingen tegelijk doen en van beide de inhoud niet weten te omschrijven! Dan praten we over iets waar we de betekenis niet echt van kennen.
  Dan is het eerste punt: WAT IS GELOOF?

  @@@@
  De vorige twee prullenbak.
  Wat is geloof?
  Jezus geloven en Gods Geboden doen
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. @@@@
  Je leest de Tien geboden schijnbaar niet zo goed.
  En die zijn ook geldig in het NT en zijn in de Hemel gezien.
  God liefhebben boven alles. Hoe doe je dat?
  Jezus zegt het. Gods Geboden doen.
  Maar dan moet je eerst geloven wat Jezus zegt.
  Je naaste liefhebben als jezelf.
  Doe een ander niet wat je niet wilt dat jou geschied.
  En daaraan hangt de gehele Wet zegt Jezus.
  Maar goed Jezus geloven en niet doen wat Hij vraagt, dat heet inderdaad geloven. Dat gelooft satan ook en hij doet ook niet.

  Wij zijn hemelburgers. Meegenomen naar de hemel.
  Dus geloof je niet dat Jezus ons komt halen als wij Gods Geboden gehouden hebben. Met de wolken en aller oog zal Hem zien.

  Uit liefde en geloof vier ik vandaag de Sabbat en doe dat morgen bij Jefta in Veenhoop.

  Met vr. gr. en lieve gr.
  Marten

 4. Klopt Cherry. Ik heb er voor gestaan waar staat hoe hoog het water van de Donau heeft gestaan en nog kan gebeuren.
  @Marten: Christenen zij ook bijzondere gelovigen. Want ze zijn IN Christus. En IN Christus betekend: met Hem gestorven(gekruisigd) en opgestaan en meegenomen naar de hemel. Je weet: het zijn burgers van het Rijk in de Hemel. En dat betekend: dat deze bijzondere gelovigen niet meer bedenken datgene wat voor en van de aarde is maar de dingen bedenken die boven zijn.
  De 2 Koninklijke Gods LIefdes geboden ( geboden die behoren bij dat Rijk van Boven zijn voor hun van toepassing. Niet meer en niet minder.
  God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
  Wat jij doet is de 10 geboden van het O T doen waar het woordje Liefde totaal niet in voor komt.
  Prinsenhof: mooi gebied. Klaas en ik zijn daar elk jaar geweest.
  W/lelie

 5. Met de wet bedoelde ik de wet van de Joden die Mozes door bemiddeling van engelen ontvangen heeft: voor Mozes en de Israëlieten, zoals de bijbel dat leert.
  Vanmiddag had ik hier de timmerman en hij broeg of ik nog in het dorp kom en dan een drammer mee wil nemen. Maar nu weet ik niet wat dat is? Hij zei: bij de doe-het-zelf-zaak. Kan iemand mij dat uitleggen.
  Dank en groet,
  Cherry

  1. @@@@
   Ik beweer dat Jezus een Drammer is.
   Jezus geloofd alles wat God gesproken heeft en heeft op laten schrijven.
   Waarom zou ik dan ook geen drammer willen zijn.
   Gods Woord is niet te verdraaien.
   Als je nog niet weet wat een drammer is zal ik het jou uitleggen.
   Dat is iemand die weet wat geloof is. Die weet wat Liefde is. Die weet wat gehoorzaamheid is uit Liefde. Die weet wat Gods Geboden zijn. Ooit geschreven op steen.
   En de drammer accepteert nooit en te nimmer dat er mensen zijn die die Geboden verdraaien.
   De drammer weet waar hij het over heeft. Over wat Jezus verteld heeft.
   Hem=Jezus geloven, en Gods Geboden doen.
   Gelukkig zijn zij die dat steeds weer bestrijden geen drammers. Toch????

   Wens ik ook jou een fijne Dag toe die God ons gaf.
   satan vindt het fijner als je dat niet doet. Gewoon gaat shoppen en werken.
   Het is maar welke heer je wilt dienen.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 6. Marten,
  Je weet toch dat Jezus aan het kruis geslagen is omdat Hij steeds de wet overtrad! De mensen van de wet jaagden daardoor op Hem. De groeten aan de lieve dames!
  Cherry

  1. @@@@
   Jezus is aan het Kruis geslagen voor onze zonden.
   Jezus heeft nimmer Gods Wet overtreden.
   De Farizeeën van toen beweerden dat. Zoals de Farizeeën van nu beweren dat de zondag ook wel goed is.

   Farizeeën zijn wolven in schaapskleren die ons hun wetten voorschrijven zoals zij denken dat het moet.
   Zij beloven goeden koeien maar zijn even onbetrouwbaar, wat het geloof betreft, als ratten. EO PKN en allen die de zondag van satan liever hebben dan de Sabbat van God gegeven.

   We kunnen weer zo jaren lang doorgaan met welles en nietes, maar je moet met Bijbelteksten komen en niet zeggen wat jij denkt.
   Als Jezus zegt dat je Gods Geboden moet doen, dan moet jij ergens in Gods Woord van Jezus horen dat dat niet voor ons is. Voor de mens zegt Jezus.
   Wie wil jij gehoorzaam zijn?

   Met vr. gr.
   Marten Dek
   Koffie staat klaar straks in de Veenhoop.

 7. Ik mee op de boot voor tien dagen! Tien dagen mijn mond houden en altijd op beweringen ja en amen zeggen!
  Ik ben niet zo spiritueel! Ik hou het bij Gods Woord en Paulus is mijn vriend!
  Cherry

  1. @@@@
   Ik lig in de Prinsenhof. met twee heel mooie dames.
   Je snapt dat ik het zwaar te verduren heb.
   Nee Cherry 10 dagen met jou. Niet vol te houden.
   Jij de beweert dat Jezus geloven niet inhoud doen wat Jezus zegt.
   Nu dat mag je doen, maar niet zeuren als Jezus zegt, Ik ken u niet.
   Want wie niet net als Jezus Gods Geboden wil houden, zal ook niet gered worden. Het is zelfs onmogelijk. En dat is triest.
   Opb 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
   >>>> Al den leugenaars dus ook.<<<< Want wie zegt Jezus te geloven en niet doet wat Jezus zegt, en dan in deze wel heel bijzonder dat al de gewillige en blijde gelovigen zeker Jezus niet willen als de Heer van de Sabbat en voor de mens gemaakt. Dat zijn toch wel heel bijzondere gelovigen!!!! Kom eerst maar een op de koffie. Met vr. gr. Marten Dek.

 8. Waterlelie en Marten dank voor de lieve woorden. Ik ben al eens daar geweest en heb op Margaritha geslapen, zo heet het eiland in de Duna; vroeger overnachten daar de Koningen en vorsten.
  In Passau staat op de kade hoe hoog het water daar soms wel komt.
  Ik ben nog veel verder naar het Oosten gegaan. Maar dat terzijde.

  Op het antwoord van Marten heb ik dan een tegenvraag.
  En dat is eigenlijk het begin van de christenen buiten de Joden.
  Stafanus had kritiek op de Joodse wet, daarop werd hij gestenigd.
  Hij zag de hemel open en zag…
  Dus kritiek op de Joodse wet en dan meteen rechtstreeks naar de hemel.
  En zo komen we in dit stuk van Handelingen Saulus tegen. En Hij krijgt opdracht om de heidenen, de niet-Joden, het geloof te prediken. Om Jezus als Redder aan te nemen. Hij krijgt geen opdracht om de niet-Joden de Joodse Wet te brengen. Op die manier komen we aan het christelijke geloof. Alleen door het geloof in jezus wordt een mens behouden, dat is het grote thema van Paulus voor de niet-Joodse wereld. Zo heb ik het begrepen. Geloof in Jezus wil zeggen, dat je op Hem je vertrouwen stelt. Er is geen ander punt van het geloof dan alleen dit.
  Lieve Groetjes,
  Cherry

 9. Cherry:
  Terecht zegt Marten dat deze site geen klets site is. Maar ik zal het zo formuleren dat het een opbouwende en lerende stuk is.
  Ik ben geweest met een cruise schip van Beter uit reizen. Christen organisatie.
  In ALLE RUST hebben we Gods Grote Schepping kunnen aanschouwen en daarvan genoten. God is in de Rust gegaan en ik IN Hem ook. Daarom was deze reis niet een “gebonden” reis, maar een reis in !!ALLE VRIJHEID!!
  Inderdaad in Passau de prachtige grootste orgel gehoord en gezien. En toen ik daar zo van genoot toen waande ik mij even in de hemelse sferen. Deze klanken waren prachtig, maar hoe prachtig zullen de serafs en cherubs en engelen in de hemel muziek en zang maken…als ze zingen : Heilig , Heilig is de Here God Almachtig.
  Dank voor je groeten en van mij de lieve groeten terug.
  @@
  Marten:
  Jammer dat jij niets voelt voor zo’n reis. Het zou je heel goed doen. Je zou ervaren hoe mensen die elkaar nog nooit hebben gezien , samen als gelovigen 10 dagen in Rust en Vrede met elkaar omgaan. Als leden van Zijn Lichaam.
  Heel fijn om dat mee te maken. En dat er leiders zijn die hun tijd en gaven geven om mensen een mooie reis te bezorgen.
  Ja, de Here is goed en geeft veel zegen daarover….
  Liefs van mij.

 10. Ik heb in mijn leven maar één vraag, en niemand heeft die levensvraag eensluidend kunnen beantwoorden.
  Ik heb met Emje, met Marten en met velen hierover geschreven, ook met de JG en de ZDA, maar geen eensluidend antwoord. Dus als je op mijn levensvraag geen eensluidend antwoord weet, zeg dat dan gewoon.
  Mijn enige vraag is: Hoe wordt een mens behouden?
  En dat andere gepraat, daar word ik ook niets wijzer van.

  Cherry

  1. @@@@
   Die vraag is ook niet eensluidend te beantwoorden als je Jezus niet gelooft. Dan kun je verzinnen dat je al in de rust bent. Dan kun je verzinnen dat de Sabbat niet meer nodig is.
   Dan kun je verzinnen dat het God behaagd heeft dat de mens zich gerechtigd voelde zijn dag te veranderen naar een andere dag. Vraag het maar aan Rome en zijn volgers.

   Maar als je de Bijbel leest!
   Mt 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de Geboden. !!!!<<<< Wil je het leven in gaan? Onderhoud de Geboden. Nee hoor dat zegt Jezus fout of men schreef het fout op. Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Mr 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; Dan. 7:25 Hij zal uitvaren tegen de allerhoogste God en zijn heilig volk onderdrukken. Hij zal proberen hun kalender en hun wetten te veranderen. Drie en een half jaar lang zullen zij aan hem overgeleverd zijn. Dus ben je met een andere dag aan satan over geleverd. Want het is satan die de zondag heeft ingevoerd. Het is Rome die Gods wetten heeft veranderd. Maar dat wil je en jullie niet lezen. hij=satan=Rome=zondagse voorgangers, zal het proberen, want zij die gehoorzaam zijn, en de Geboden die God in je hart wil leggen, niet meer alleen op steen. Welke Geboden schreef God op steen? Slechts Tien? Hnd. 18:4 En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Daar horen Nederlanders niet bij. Toch???? Jezus is al weer in de war. >>>> Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De Sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den Sabbat.
   Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den Sabbat.<<<< Sabbat moet natuurlijk zondag zijn. Maar ik doe alsof ik Jezus geloof en vier wel de Sabbat. Ik neem geen risico betreffende mijn gehoorzaamheid. Niet uit angst, maar uit Liefde voor Hem die ook voor mij is gestorven. Dus een eensluidend antwoord is onmogelijk omdat er teveel mensen zijn die Jezus Zijn Woorden niet willen aan nemen. Zij geloven liever de traditie door wolven in schaapskleren gebracht. Met vr. gr. Marten Dek.

 11. Wellicht heb ik me vergist.
  Ik kreeg de indruk dat je met je eigen boot de Duna bevaren had. Want van hier naar daar en terug is vast meer dan 10 dagen varen en dan ook nog steden bekijken, nar Passau met het grootste orgel van de wereld.
  Maar ik begrijp dat het anders in elkaar steekt.
  Fijn dat je hebt genoten.
  D.l.g.
  Cherry
  @@@@
  Beste Cherry, dit is geen klets site maar om God te dienen en te leren van elkaar. Hou daar zoveel mogelijk rekening mee anders kan ik het niet plaatsen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Marten: een gelovige is immers IN Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer. En MET Hem.
  Nogmaals; IN HEM en Met Hem.
  We zijn één met Hem .
  Dus Met Hem en IN Hem Heer over de sabbat.=Rust.
  De Rust is van de gelovige. De Rust is Christus. Dus In Hem is de Rust ook van mij.
  Ik ben de Rust =Christus Jezus , INGEGAAN ( Hebr)
  Dus de Bijbel leert dat heel duidelijk. En dus niet zelfbedacht of iemand anders.

  1. @@@@
   Wat je zelf bedacht hebt is dat de Woorden van God een andere rust bedoelde dan de mensen beweren.
   God zegt immers. Wie MIJN RUST niet in wil gaan kan nooit mijn Rust ingaan.
   Wie de Sabbatsrust niet wil ingaan, want er is nooit gesproken van een andere Dag.
   Laat jouw voorganger je dat maar eens uitleggen. Vanuit Gods Woord. Vind hij/zij vast wel een verklaring voor.
   Zoals de Roomse kerk het over de Sabbat zo mooi verkondigd.
   Het heeft God behaagd dat de mens zich gerechtigd voelde, dat wij nu niet meer de Sabbat houden maar de opstandingsdag. Stiekemweg nog even vermeld de dag van de zon.
   Lees nou eens Daniël 7:25. En hou niet vast omdat er geliefden zijn die de zondag hielden en houden. Dat is geen rechtvaardiging. God zal alle tranen afwissen.
   De Sabbat is net zo zeker voor de mens gemaakt alsdat ook de fiets voor de mens is gemaakt.

   Met lieve groet Marten

  2. waterlelie, hebreeen 4
   3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.

   4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.

   5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!

   8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.

   9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

   10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.

   11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

   Paulus had toen al te kampen met de afvallige heidense gelovigen. De Here Jezus is Heer over de sabbat zijn volgelingen volgen Hem daarin. Het is Zijn gezag en herkenning van Hem.

 13. Ben net terug van een 10 daagse Donau boot reis. Prachtig geweest en erg genoten. Wenen bekeken en Bratislavia en Boeda- Pest. Schitterende steden waar veel te zien en te beleven is.
  Een Wener concert meegemaakt. We zaten op de 1e rij. !! Ja ja.
  De grootste orgel van de wereld gezien en gehoord. Prachtig.
  Het was alle dagen tussen de 35-40 gr. Ik kon er wel tegen.

  Heb je dat in 10 dagen gevaren?? Lijkt me niet kunnen. Ben je dus in Passau geweest voor het grootste orgel. Ik ken het. En in de Duna bij Boedapest ligt een eilandje en daar heb ik eens geslapen.
  Cherry

  @@@@ Waarom trek je dit in twijfel Cherry.

 14. Wat een leuk onderwerp vandaag hier.
  “Zei Marten: @@@@ Hoe krijg je het voor elkaar<<<<

  En de sabbat is voor de !!mens!!! gemaakt. Er staat niet: de sabbat is voor het Lichaam gemaakt….
  @@@@ Wie heeft dat voor jou bedacht????<<<<

  Cherry: De sabbath is voor de mens gemaakt. Dat klopt. @@@@ Geweldig dat je dat zo ziet @@@@ Helemaal mee eens. Als je een verre fietstocht gaat maken, en je maakt lange dagen, dan dient het volgende probleem zich aan.
  Je kunt dan per dag niet zoveel kilocalorieën er bij krijgen dan je gebruikt. Als je 6 dagen fietst, dan heb je een rustdag nodig en dan ben je na 7 dagen weer precies gelijk met je kilocalorieën. Doe je dat niet, dan kom je na een tijdje lichamelijk in problemen.
  @@@@ Je vergeet nog even dat de fiets ook voor de mens is gemaakt. @@@@
  En daarom is er een dag gemaakt voor de mens om op adem te komen. Dat probleem is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, anders stomp je af.
  @@@@ Alweer gelijk. Geestelijk en lichamelijk. God maakte het Vierde Gebod, en de mens maakte de fiets.
  De mens was er immers al. daarom kon de mens niet voor de Sabbat en de mens niet voor de fiets gemaakt worden.@@@@

  M.d.l.g.
  Cherry

 15. !!! terwijl het lichaam van Christus is.!!!
  Lieve Marten:
  Het Lichaam is van Christus. Dus: Het Lichaam is samen met Haar Hoofd Heer …OVER!! de sabbath….

  @@@@ Hoe krijg je het voor elkaar<<<< En de sabbat is voor de !!mens!!! gemaakt. Er staat niet: de sabbat is voor het Lichaam gemaakt.... @@@@ Wie heeft dat voor jou bedacht????<<<< Ben net terug van een 10 daagse Donau boot reis. Prachtig geweest en erg genoten. Wenen bekeken en Bratislavia en Boeda- Pest. Schitterende steden waar veel te zien en te beleven is. Een Wener concert meegemaakt. We zaten op de 1e rij. !! Ja ja. De grootste orgel van de wereld gezien en gehoord. Prachtig. Het was alle dagen tussen de 35-40 gr. Ik kon er wel tegen. Leuke en fijne gelovige mensen ontmoet. Voor herhaling vat baar @@@@ Lijkt mij geweldig, maar niets voor mij wegens de gebondenheid. Liggen nu voor de Lemmer op ankerpalen. Lekker even wezen winkelen en weten niet wanneer wij weer verder gaan. Ik heb natuurlijk wel een heel huis bij mij. Van werkelijk alle gemakken en meer voorzien. Met vr. gr. Marten.

 16. het nieuwe verbond met Israël
  Eerst een paar opmerkingen vooraf. In 2Korinthe 3 refereert Paulus overduidelijk aan de profetie in Jeremia 31:31 e.v.

  31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

  Deze profetie gaat over Israël en Juda, hetzelfde volk als waarmee ooit het oude verbond gesloten was, ten tijde van de exodus. De verbondsluiting waarvan sprake is, is nog steeds toekomstmuziek. Dit nieuwe verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: JAHWEH belooft en het is uitsluitend aan Hem dit te vervullen. Tot het moment dat Israël “van de kleinste tot de grootste” JAHWEH, hun God zal kennen, wacht deze voorzegging op haar vervulling. Hoewel dit nieuwe verbond tot op vandaag nog gesloten moet worden, ligt niettemin de basis daarvoor al bijna tweeduizend jaar gereed. Toen werd immers al het bloed van het nieuwe verbond vergoten (Luc.22:20) en verrees ook “de Middelaar van het nieuwe verbond” (Hebr. 9:15; 13:20). Gelovigen vandaag uit de natien, plukken daarom nu al de zegeningen van dat toekomstige verbond. Dezelfde Geest die dan vaardig zal worden en Israël zal transformeren, doet dit nu al aan een ieder die op “de heerlijkheid des Heren” ziet (2Kor.3:18). Zonder onderscheid naar afkomst.

  niet langer “onder de wet”

  Bij monde van Jeremia kondigde God aan: “Ik zal mijn wet (torah = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten schrijven…”. Israël wordt niet, zoals eerder “onder de wet” geplaatst (Gal.3:23) maar de wet wordt in hen geplaatst. Het zal geen juk zijn waaronder men gebukt gaat (Hand.15:10) maar een innerlijke wetmatigheid die men moeiteloos en vanzelfsprekend vervult. Zij zullen de sabbat en andere hoogtijden vieren (Jes.66:23) en wellicht kosher voedsel zal op het menu staan, echter niet als last maar als lust. Niet omdat het moet maar omdat men het wil.

  vandaag een heidens Evangelie…

  Vandaag leven we in een tussentijd waarin Israël als natie ‘buitenspel’ staat. De boodschap van redding is door Israëls ongeloof tot de natien gezonden (Rom.11:11; Hand.28:28). Zo Israëlitisch als het Koninkrijk op aarde straks zal zijn (geregeerd vanuit Jeruzalem), zo ‘heidens’ is het Evangelie vandaag. De boodschap die vandaag maatgevend is, is niet “het Evangelie van de besnijdenis” zoals Jakobus, Petrus en Johannes dit verkondigden, maar “het Evangelie van de voorhuid” dat later aan Paulus werd toevertrouwd (Gal.2:7-9). Geen Messias die vandaag zichtbaar zetelt in de stad van David, maar “Christus temidden van de natien, de hoop der heerlijkheid!” (Kol.1:27).

  !!! Het is om die reden dat besnijdenis, kosher eten of drinken, feestdagen of sabbat of welk ritueel ook, geen enkele rol speelt in het onderwijs van de apostel Paulus. Hij bindt ons op het hart:

  Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbatten, dingen, die een schaduw zijn van het komende, terwijl het lichaam van Christus is.
  Kolosse 2:16,17 (lett.) !!!!

  1. @@@@
   En de rest mogen jullie zelf bepalen.

   Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Joh 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
   Math. 22: 36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
   37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
   38 Dit is het eerste en het grote gebod.
   39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
   40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
   Jak 1:25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.
   Jak 2:8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;
   Ro 9:31 Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.
   Ro 9:32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;
   Ro 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
   Ro 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
   Ro 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
   Ro 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
   Ro 7:9 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.
   Ro 7:12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.
   Ro 7:5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.
   Ro 7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.
   Ro 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.
   Ro 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.
   Ro 7:1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?
   Lu 16:17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.
   >>>> De oude wet van Mozes Lu 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.<<<< Joh 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. Joh 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. @@@@ Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat. Met vr. gr. Marten Dek.

 17. Antwoord aan Marten.

  En dan komrt Paulus in Damascus: In Damascus veranderde zijn bestaan radicaal: Paulus gaat over van een op de wet gebaseerde menselijke gerechtigheid naar een op het geloof in Christus gebaseerde Goddelijke gerechtigheid. De tegenstelling tussen de twee wegen die tot gerechtigheid leiden, staan centraal in Paulus’’ boodschap: de ene bouwt op de werken der wet, de andere is gefundeerd op de genade van het geloof in Christus.
  “Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden” (Galaten 2,15-16).

  Kan het duidelijker? Nee het kan niet duidelijker! Begrijp je dit Marten? Hoewel ik denk dat het niet mogelijk is dat Marten dit ooit zal kunnen begrijpen. Waarom niet. Hij wilt het niet weten!
  Fijn weekend.
  Cherry

  1. @@@@
   Ja hoor Marten wil het wel weten.
   Maar begrijp jij het wel.
   De een zegt dat wij vrijgekocht zijn van de wet.
   Dan mogen zij dus gerust de zondag vieren of de opstandingsdag.
   Maar stelen mogen zij niet en moeten God ook eren. Allemaal in en van de Tien Geboden.
   Maar de Sabbat is taboe geworden.
   Leg mij dat maar eens uit.
   En welke Wet is in ons hart gelegd?

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 18. @@@@
  Valt niet mee hé Jantje.
  Jehova Getuige zijn en Gods Geboden niet kennen.
  Daar zijn jullie niet de enigen in hoor.
  En wat te denken van wereldwijd, net als de Roomsen, een groot misbruik dat eigenlijk de doofpot in zou moeten.
  Het zijn de voorgangers die dat willen en wilden.
  Die besturen het orgaan van, laten wij het maar misdaad noemen.
  Triest is dat intriest. Daarom laat je het voor de zoveelste maal afweten.
  Daarom bid ik voor jou Jantje, dat je eens de Waarheid van Jezus leert kennen en aannemen.
  Jezus houdt niet van leugens. Leugenaars komen niet bij God terecht. Lees maar in Openbaring.
  Lees eens wat de Tien Geboden zijn en welke in je hart gelegd zullen worden. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen.
  Niet meer alleen op steen maar ook in het hart gegrift.
  Als je morgen in de koningszaal zit en luistert, vraag dan eens wat Gods Geboden zijn. Als je dat tenminste mag vragen. En waarschijnlijk, met een bijna zekerheid, mag je hier niet discussiëren.

  Wens ik je al het goede toe met liefde en waarheid.
  Marten Dek.

 19. @@@@
  Nieuwsuur en orgel speelt de Tien Geboden. SGP een wolf?
  Geschreven aan Nieuwsuur. NOS.

  Spaarndam-31-Juli-2015
  Zondagsrust
  Kenmerk. 005242015

  Bij Nieuwsuur, waar ik veel naar kijk kwam Ede en de zondagsrust weer eens erg ter sprake.
  Wat mij verbaasd is dat de SGP dacht ik, naar het orgel luisterend. De woorden sprak. U speelt de Tien Geboden.
  Word het niet tijd dat Nieuwsuur ook de andere kant eens gaat belichten?
  Een journalist behoort dat ook te doen naar mijn mening om voor buitenstaanders een eerlijk beeld te creëren.
  De Tien Geboden, voor de niet kenners zijn.
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
  U ziet dat het Vierde Gebod de Sabbat aangeeft als rustdag en niet de zondag.
  De zondag staat niet in Gods Woord.
  Nu heb ik een prachtig schip. zie ook op mijn site. http://www.martendek.nl. Dit schip is voor degene, en niemand wil dit prachtige schip enige tonnen in geld waard, is van hem/haar die de zondag Bijbels kan bewijzen. Ook als je ongelovig bent.
  Ik daag alle voorgangers uit om te bewijzen dat Jezus ongelijk heeft met de uitspraak dat Jezus ook Heer is van de Sabbat, en voor dezelfde voorgangers de zotte uitspraak van Jezus, dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.
  Het zou prettig en eerlijk zijn tegenover de gelovigen die echt menen dat de zondag een dag van God is.
  Is het niet vreemd dat duizenden brieven met de vraag, waarom de zondag en Bijbelse uitleg graag.
  Dat er geen antwoord komt?

  Verder is het aan u of u een eerlijk weerwoord wilt brengen.
  Ik ben varende en weet nooit waar ik mij bevind.
  Heb telefoon 0620149250 en internet.

  Met vr. gr. Marten Dek.

 20. @@@@
  Sabbat of zondag????
  Vanavond begint de dag die God ons gaf en waar Jezus Heer van is.
  Zodra de zon onder is het de nieuwe Dag die God apart heeft gezet. Het Vierde Gebod. In het hart van de gelovigen geplaatst.
  Nu is het nog de 31 en na twaalf uur 1 Augustus. Dat is de verandering die Daniël7:25 aangeeft, dat de tegenstrever Gods dagen en Gods Wetten zal veranderen.
  Voor de gelovige ongelovigen is de zondag nu een traditie die niet wettelijk heet. Maar de Sabbat houden vinden de zondagsvierders wel wettelijk.

  Uit liefde en geloof voor Hem die ons gemaakt heeft, een vrije wil heeft gegeven, wil ook, dat wij uit vrije wil Zijn Geboden willen doen.
  Daarom ben ik een vrijwillige Sabbatsvierder!!!!
  En U?

  Wens ik allen Gods Zegen en Waarheid toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 21. @@@@
  Waarom zeg je niet, “Dank je wel Marten Dat je me getoond hebt dat de Ark in de hemel is.
  En jouw probleem is dat je één regeltje tot een hele Bijbel maakt.

  Je het komt allemaal goed voor hen die Jezus geloven en Gods Geboden willen doen.
  13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
  14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
  15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
  De leugen van het vierde gebod dat veranderd is aan Gods Onveranderlijke Wet.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Ik reken er op, waarschijnlijk tevergeefs, sorry Marten de Ark is inderdaad bij God in de hemel.!!!!

 22. Marten schrijft: “Want Jezus wil dat allen behouden zullen worden.”

  Wat is dan het probleem? Dan komt het allemaal goed, of niet?

  Cherry

 23. Reactie aan Open Doors.
  @@@@
  Dank voor uw uitleg Open Doors, maar u schrijft;
  De boodschap van Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Groeten, Open Doors
  ” Als Jezus de Waarheid is waarom verspreid u dan een leugen? zowel met uw lessen als met de Woorden van Jezus. Zou Jezus tegen u zeggen, “Ach jo, wat maakt het uit welke dag, Ik lul maar wat uit Mijn nek?” Of zou Jezus de Waarheid van Zijn Vader serieus nemen? Zou u dat dan ook niet moeten doen.? Zij zetten hun traditie voor om Gods Wetten te ontheiligen. Bent u niet verplicht uit Liefde van en naar Jezus om net als Jezus de Waarheid te moeten verkondigen????
  Is het uw overste en uw bedrijf dat tegenhoud dat de Waarheid gezegd kan worden.
  Geen partij te kiezen?
  Toch wel de partij waar Jezus op doelde? Zijn schapen!!!! Ondersteunt u Zijn schapen of uw traditie van Rome. U zegt, dat merk ik overduidelijk in al uw geschriften, dat u nimmer de Sabbat en altijd de zondag van satan [Dan. 7:25] propagandeert. Ik zou als ik u was die organisatie van Open Doors aansporen Gods gehele Waarheid te verkondigen, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Lees nogmaals Gods Tien Geboden die ook in uw hart gelegd kunnen worden als u Jezus gelooft. Niet meer alleen op steen. En ik zal dan mijn woorden, die hard zijn over uw leer, veranderen in vreugde.
  Want Jezus wil dat allen behouden zullen worden.
  Maar dat ligt alleen aan de mens of hij/zij Jezus geloven.
  Ik wens u Gods Zegen en alle Waarheid in deze toe.
  Bidden is een mogelijkheid om de Waarheid naar boven te halen en uit Gods Woord.
  Het zou heel erg zijn als Jezus komt en tegen u en de uwen zegt, want allen kunnen de Waarheid weten, Ik ken u niet!

  Maar Heer ik heb alles uit Uw naam gedaan. Dat laatste is waar, maar niet de Waarheid uit naam van Jezus maar een leugen uit naam van Jezus.
  Waarschijnlijk vind u deze kritiek maar onzin en mij een fanaat. Toch zou ik biddend vragen of God de Sabbat wil in uw boodschap, of dat het niet uitmaakt en de zondag ook wel goed is?
  Gods onveranderlijke Wet, door God zelf geschreven, op steen, en dus niet in uw hart en door uw leer ook niet alle Tien in de harten van uw leerlingen.
  Wie er één overtreedt, overtreedt ze alle.
  De Sabbat niet eren is God niet geheel eren, en niet geheel Jezus geloven.
  Met vr. gr. Marten Dek.

 24. @@@@
  Als je niet weet welke Geboden? De Bijbel geeft het antwoord!
  ====
  Joh. 14:19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven.
  20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben.
  21 Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’
  22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’
  23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
  24 Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben.
  ====
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  En niet de geboden der traditie van Rome.

 25. Allemachtig, Marten, hoe weet jij dat de Ark van het Oude Verbond in de hemel is?? Leg eens uit!
  Ik heb gelezen dat ie heel ergens anders is!
  Jij hebt het telkens over doen en doen. Je bent een doener.
  Voor mij is dat helemaal anders. Jezus doet. Ik neem slechts aan. Daaropm is Hij mijn Redder. Hij alleen!
  Cherry

  1. @@@@
   Misschien heb je hier wat aan.
   Op. 11:19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de Ark Zijns Verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.
   Maar als je dit niet geloofd en de mensen wel met hun verhalen? Ja dan zit je er bijna altijd naast net als met de zondag in plaats van Gods Dag.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *