24 gedachten over “Bede voor elke dag”

 1. Verbazingwekkend wat mijn tocht door de Drentse Hoofdvaart heeft losgemaakt.
  Verbazingwekkend dat er zoveel goeds over geschreven word, ook over het geloof.
  God heeft Zijn zaakjes goed op orde, daar kan een mens niets aan veranderen
  =======================
  5-Dec.-2020
  Bede voor deze Sabbatsdag.
  Eeuwige God, in Uw licht aléén kan ik veilig gaan.
  Laat mij geen slachtoffer mijner eigenzinnigheid worden en daardoor in de duisternis blijven.
  Geef dat ik hongere naar Uw Woord en dat ik mij door dat Woord late leiden.
  =======================
  Een zeer bijzondere dag geweest.
  En nu de Sabbat ook weer zo bijzonder.
  Wens ik allen die dat willen,
  met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Soms van die dagen dat corona op gaat spelen in gesprekken.
  Restaurants komen straks mogelijk in opstand.
  Misschien nog wel veel meer Nederlanders.
  Ik kom in ieder geval nooit tegen God in opstand.
  Daar ligt mijn volkomen vertrouwen.
  ===============
  3-Dec.-2020
  Bede voor deze dag.
  Vader van alle barmhartigheid, troost Gij mij opdat ik ook anderen vertroosten kan.
  Geef mij dat ik mijn verborgen schatten —– toch alle Uw genadegaven —- niet vóór mij houd,
  maar blijmoedig gebruike, opdat ook mijn broeders en zusters daaraan deel ontvangen.
  ================
  Zo is de dag bijna voorbij gevlogen.
  Mooie gesprekken
  Mooie ontmoetingen.
  De liefde gevoeld van velen.
  Met vr. gr. Met slaap,
  Marten Dek, slaap ze.

 3. Een lange leerzame avond.
  Hoe nu verder.????
  In ieder geval met God.
  ================
  2-Nov.-2020
  Bede voor die dag.
  Eeuwige God, zie in erbarming op mij neder en laat Uw ontferming in mij
  een bron van medelijden ontsluiten.
  Laat mij het beeld van mijn Meester weerspiegelen.
  Zijn liefde vulle mijn leven en Zijn offer make mij gewillig om mij voor anderen te geven.
  ===============
  De dag is weggegleden in volle vreugde en mooie gesprekken en ontmoetingen.
  Vrienden vriendinnen en kinderen.
  Wens alles het beste en mooiste toe wat maar mogelijk is.
  Goede nacht en met volle moed weer opstaan als de zon, hopelijk, het licht weer laat schijnen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. De op één na laatste dag van deze mooie maand.
  Niet te koud en niet teveel regen.
  Ik ben wel tevreden.
  ==================
  29-Nov.-2020 bede voor vandaag
  Mijn Vader, verlos mij van mijn boezemzonde.
  Red mij van alle kwade begeerten.
  verander mijn neigingen, totdat ik niets meer buiten U begere
  en uit de bron van Uw vreugde drinke tot volle verzadiging.
  =======================
  Zo schreef men anno 1929.
  91 jaar geleden 11 jaar erbij in ik ben 91.
  ==================
  Fijne avond nog en morgen een gezegende dag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 5. De Sabbat is aangebroken
  Wat een rust, niet meer werken
  ===================
  28-Nov.-2020
  Bede voor vandaag.
  ===================
  Mijn Vader, Laat ik Uw stem mogen horen wanneer Gij tot mij spreekt en dan blijmoedig op antwoorden.
  Geef dat ik gewillig gehoorzame, ook wanneer Gij mij tot een zware plicht roept.
  Help mij mijn kruis op te nemen en u Na te volgen.
  ==================
  Nog even en de slaap komt er aan.
  Ik wens jullie allemaal een goede slaap toe,
  en morgen gezond weer op.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Dat was weer een dag van opruimen van alle werkzaamheden aan het schip.
  Morgen stofzuigen waar ik vandaag niet aan toe kwam.
  Zo mijn welverdiende rust ga genieten, als het lukt.
  Klaas vaak nog niet gezien.
  =================
  27-Nov.-2020,
  Bede van deze dag.
  =================
  Hemelse Vader, help Gij mij dat ik heden onafgebroken mijn blik op U richten moge.
  Geef dat het slechte en lage mij niet niet omlaag trekke.
  Help mij te wandelen als een kind des Almachtigen, die weet dat zijn burgerrecht in de hemel welbewaard is.
  =================
  Slaap wel en morgen weer fris aan het ontbijt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. 26-Nov.-2020
  Bede voor straks.
  ==========
  O Geest der genade, Geef dat ik U nooit verachtte of vergete.
  Ach, dat ik nimmer enig besluit nam zonder U om raad en om leiding te vragen.
  Ik smeek U, verlicht mijne donkerheid en maak mij meer en meer tot een kind des lichts.
  ===============
  Ik gun allen een corona vrij en een gelukkig leven toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  En slaap een verdiende slaap in vrede.

 8. 25-Nov.-2020
  Drukke dag met voldoening.
  Dus moe en voldaan
  ================
  Bede voor vandaag uit het aloude boekje
  anno 1929 en deze herhaling anno 1975
  25-Nov.-2020
  Mijn Vader, beheers Gij al mijn dagen.
  Help mij dat ik ze naar Uw wil beginne en ze met vertrouwen
  op Uw vergevende genade besluite.
  Laat tot het einde toe Uw licht over mijn leven schijnen.
  =============
  91 jaren oud. Sommigen halen het en hebben het al gehaald.
  Velen zijn te jong die het leven al verlaten hebben.
  En ik in April 81 en doe net als die maand wat ik wil.
  Ook nu weer, dit plaatsen en de bedstee met een bezoek vereren.
  Ik wens allen een heerlijke rust toe voor de komende morgen
  Slaap wel>
  Marten.

 9. Het leven gaat door in de dag en zo weer in de nacht.
  ==========
  24-Nov.-2020 Bede voor elke dag.
  Genadige Heiland, reinig mijn ziel door Uw allerheiligst woord.
  Verdrijf alle gedachten, die tegen U ingaan.
  Maak mijn hart tot een tempel des levens en des vredes.
  Laat Uw dierbaar bloed mijn énige pleitgrond zijn voor leven en voor sterven.
  ================
  Soms ben ik vroeg en soms ben ik laat.
  Dan vaar ik in het water dan weer lopend op straat.
  En nu schreeuwt er een en stem in de verre hoek
  Waar blijf je nu want je bent toch niet zoek
  Nu nadat ik nog even mijn stem heb laten horen
  Voel ik dat mijn bedje mij zo heel erg gaat bekoren.
  Slaap wel en slaap zacht
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 10. Bede voor
  23-Nov.-2020
  ==============
  Eeuwige God, leer mij hoe ik u aanbidden moet.
  Geef dat mijn ziel in diepe ootmoed voor U kniele.
  Laat mij Uw nabijheid bespeuren en vervul Gij mij met uw
  heilige eerbied voor Uw tegenwoordigheid.
  Leer mij bidden.
  Amen.
  =================
  De dag bijna verstreken
  Klaas Vaak volop aan het werk
  Deze dag voorgoed verkeken
  Maken wij ons voor mogen weer sterk.
  Slaap een gat in de dag
  En je de zegen ontvangen mag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. 20-naar-21-Nov.-2020
  De Sabbat genaakt.
  In de oude tijd betekend het komt eraan
  En de Sabbat heeft ook mij geraakt.
  En zal eeuwig blijven bestaan.
  ===============
  Bede voor de 21ste
  21-Nov.-2020
  God van alle erbarming, toon mij de rijkdom Uwer Liefde.
  Verlos mij van alle zelfzucht.
  Maak in mijn leven plaats voor mijn broeders. (en zusters)
  Laat mij vele moede pelgrimsreizigers bij mij verkwikking en vertroosting vinden.
  ===========
  Allen weer een goed en vredige dag en Sabbatsdag gewenst.
  Marten Dek.

 12. 19-Nov.-2020
  Bede voor vandaag uit het boekje.
  Almachtige God, behoed mijn ziel voor alle gevaar.
  Geef dat niets mij heden schade, maar dat alles mij toet mijn heil moge dienen.
  Ja dat ook mijn vijanden mij tot een zegen worden.
  ========
  Weer een drukke werkzame heerlijk etende dag achter de rug.
  De nieuwe is aangebroken, dat die voor allen gunstig moge zijn.
  En slaap ze voor deze nachtelijke uren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  En een fijne dag voor straks.

 13. 18-Nov.-2020
  Dit is dus pas voor de komende dag
  Dat je vandaag eigenlijk niet lezen mag
  Morgen pas als je op bent gestaan
  Alhoewel de dag om vijf uur al is over gegaan
  ===============
  bede voor vandaag;
  Eeuwige God, moge onze voet de weg Uwer Geboden lopen.
  Help ons allen met steeds grotere ijver U te dienen,
  opdat wij niet onwillig Uw wegen gaan,
  maar het hemelse kleinood najagen mogen,
  dat Gij belooft aan allen, die volhardend jagen naar de Kroon!!!!
  Amen.
  =============
  Het was weer een enerverende dag met veel lekkers en gesprekken
  En nu welterusten, doe het op uw gevoel
  Nog even rekken en strekken
  Kom je tot je doel.
  Slaap wel allen
  Marten.

 14. 17-Nov.-2020
  Het bedje gaat weer roepen, kom je nog.
  Het weet niet hoe moeilijk ik het heb.
  Ik die nog zoveel zou willen doen, toch????
  Of is dit geschrijf ook weer allemaal nep.
  Raaskal ik weer een beetje door
  Dan kan ik maar beter af gaan sluiten
  Even tellen, 90% van mij is daar voor
  Tel ik geen schaapjes maar nu mijn duiten.
  Welterusten alle lieve mensen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek
  ============
  17-Nov.-2020
  Weer uit het mooie boekje.
  Vader van alle mensen, laat ik nooit vergeten wat deze Uw grote en heerlijke naam betekend.
  Als ik U vader noem, moet ik al Uw kinderen liefhebben. En ach, hoeveel ontbreekt er aan mijn liefde tot allen. Bewaar mij voor onoprechtheid, verlos mij van alle ongerechtigheid in mijn bidden.
  Amen.
  Tot later, als het nog mag.

 15. De Sabbat is voorbij, de eerste dag is voorbij
  De 2de werkdag van elke week is komende
  Moet nodig weer boodschappen doen
  Vandaag was het te vies weer.
  Mijn tere gebinten kan ik daar niet aan blootstellen
  Nou daar komt ie weer, ja alweer!!!!
  ============
  16-November-2020
  Mijn Heer en Heiland, help mij dat ik heden in Uw Gemeenschap blijve.
  Laat mij deel hebben aan Uw Kracht, aan Uw vreugde, aan Uw rust, aan Uw vrede.
  Amen….
  ============
  En nu is het na een vermoeiend dag van schrijven en ploeteren,
  tijd voor een slokkie een gebed en een slaapje.
  Wens ik allen van elke kleur en gezindheid een aangename slaap toe.!!!!
  Met vr. gr.
  Marten, met de achternaam Dek.
  Heel, toevallig heette mijn Opa ook Dek aan de achterkant.!!!!

 16. De Sabbat is verstreken, een eerste dag breekt/brak weer aan.
  15-November-2020
  ===========
  Grote en liefdevolle God, schenk mij de enige grootheid, die voor U bestaan kan :maak mij groot in ootmoed en zachtmoedigheid, in trouw en in liefde. Geef dat ik niet, de grootheid dezer wereld najagende, de krone des eeuwigen levens verbeure.
  Amen
  ===========
  Slaap lekker deze nacht.
  Liefdevol en zacht.
  In Zijn Kracht.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. 14-Nov.-2020
  O mijn Heer Leer Gij mijn kruis zonder morren dragen. Bewaar mij een verbitterd en ontevreden volgeling van U te worden. Leer mij het geheim om ook onder een zware last blijmoedig te volharden, omdat Uw Kracht in mijn zwakheid volbracht wordt.
  ==========
  Geef mij en die dat willen een fijne Sabbat,
  Wens ik allen toe.
  Met v. slaapgroet,
  Marten.

 18. 13-N0V.-2020
  Er is weer een nieuwe dag aangebroken ik had al moeten slapen.
  Maar eerst nog dit.
  ==================
  Hemelse Vader, Voor U ligt alles open. Zie in medelijden op mij terneder en vergeef mij al mijn ongerechtigheden. Maak mij oprecht, opdat ik U mijn zonde belijde, ze hate en met beslistheid van haar afwende.
  AMEN.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 19. twaalf November

  12-Nov.-2020
  Mijn Vader en mijn God, schenk mij het hart van een kind. Maak Gij mij ontvankelijk voor Uw gaven. Laat ik nooit eerbied en bewondering verliezen. Openbaar mij iedere dag opnieuw Uw genade en breng mij van heerlijkheid tot heerlijkheid.
  Amen

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 20. elfde van de elfde 2020
  11-Nov.-2020
  Almachtige God, laat Uw liefde op mijn geest rusten en laat mijn liefde in U mogen rusten. Geef dat die band niet scheure, die mij aan U verbindt. Laat mij bij alle onrust van dit leven met U in onveranderlijke, kinderlijke gehoorzaamheid verbonden blijven.

  Wens u allen een vreugdevolle dag toe.

 21. Bede voor vandaag,

  10-Nov.-2020
  Mijn Vader, bewaar mij vandaag voor de gevaren van der wereld en voorde hartstocht van een ongebreidelde toorn, voor boosheid en gierigheid, voor alle zelfzucht en liefdeloosheid.
  ======
  Vandaag is Elsa jarig en een mijner vriendinnen die ik al meer dan veertig jaar ken en ook Marina, net zo lang.
  Drukke dag en feestelijk.

 22. 9-November-2020
  Bede voor deze dag
  Niet voor deze avond van de achtste
  ======
  Heilige Geest, breng Gij mijn innerlijke leven tot krachtige wasdom. Laat de woestijn in mij lieflijk opbloeien. Laat mijn, als ik alleen sta, zo nutteloos leven heerlijk vruchtbaar worden in Christus. Maak heden alles in mij nieuw.
  ===========
  Slaap wel en tot morgen.

 23. De eerste dag van God zondag genoemd door de tegenstrever zie Daniël 7:25

  8-November-2020
  Mijn Vader, schenk mij de rechte blik op Uw wegen, opdat ik op de meest alledaagse dingen U moge zien en in alles , wat mij tegenkomt, Uw wil erkenne.

  Slaap wel met vr. gr.
  Marten Dek

 24. Zevende Dag en tevens de zevende Nov,
  Bede van 7-Nov.-2020
  Mijn Vader, verdrijf Gij elke gedachte die mijn band met U verstoort en mijn liefde tot U belemmert. Open mijn hart en zinnen voor Uw genade, opdat ik U elke dag love en prijze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *