Het jaar 2021 voor de Heer

Vandaag 2-Jan.-2021de Sabbatsdag
Uit het boekje zal ik niet meer schrijven
Genoeg is genoeg als ik dat zo zeggen mag
Maar ik wil toch nog eventjes blijven
Want de Heer is ook van jullie de Herder
Daarom kom ik toch weer hier praten
En zeggen alleen met Hem kom je verder.
Een gezegende 2021 wens ik aan alle mensen
Tel je zegeningen die zijn er in overvloed
En daarmee allen het allerbeste gaan wensen
Met Hem komt ook alles in 2021 weer goed.
Slaap met Hem in je hart
Sluit je oogjes toe
Een goede start
Als je bent moe.
Slaap wel voor straks of nu.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Een gedachte over “Het jaar 2021 voor de Heer”

 1. Hoezo christen zijn op je werk. Je bent een christen of je bent het niet. Vandaag is het vrijdag de 16de april en vanavond begint de Sabbat tot de avond van hetgeen men zaterdag noemt. maar die loopt door tot middernacht en de Sabbat niet. Daniël 7:25 gee3ft aan dat de tegenstrever de dagen en wetten van God zou veranderen.
  Die tegenstrever heeft dus ook gezorgd dat velen niet de Sabbat, maar de zondag houden. Een gruwel in Gods ogen, zo erg dat zij Hem vergeefs eren.
  Matheus 15
  9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Marcus 7
  7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Tien Geboden van God en tien geboden van de tegenstrever.;
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

  Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
  Let op het Vierde Gebod van God.
  Fijne Sabbat voor die Hem geloven. Thuis op straat op je werk. Dan ben je christus waardig.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Fijne Sabbat voor die Hem willen eren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *