Het jaar 2021 voor de Heer

Vandaag 2-Jan.-2021de Sabbatsdag
Uit het boekje zal ik niet meer schrijven
Genoeg is genoeg als ik dat zo zeggen mag
Maar ik wil toch nog eventjes blijven
Want de Heer is ook van jullie de Herder
Daarom kom ik toch weer hier praten
En zeggen alleen met Hem kom je verder.
Een gezegende 2021 wens ik aan alle mensen
Tel je zegeningen die zijn er in overvloed
En daarmee allen het allerbeste gaan wensen
Met Hem komt ook alles in 2021 weer goed.
Slaap met Hem in je hart
Sluit je oogjes toe
Een goede start
Als je bent moe.
Slaap wel voor straks of nu.
Met vr. gr.
Marten Dek.

8 gedachten over “Het jaar 2021 voor de Heer”

 1. 9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week,

  HIERBOVEN STAAT DAT jEZUS WAS OPGESTAAN OP DE EERSTE DAG DER WEEK. eN DAT WAS ‘S-MORGENS VROEG.

  ALS JIJ HIER NOG STEEDS IETS ANDERS LEEST, DAN MOET JE TERUG NAAR SCHOOOL OM LEZEN TE LEREN.

  Cherry

  1. Je leeft nog.!!!!
   Ik heb ondertussen leren lezen.
   Marcus 16
   9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was,
   Je mag van mij gelijk hebben. Maar er staat niet op stond maar alreeds opgestaan was.
   Maar we gaan ook even naar de vrijdag in het graf.!!!!
   Matheus 12
   40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
   Misschien kun jij mij dat even uit leggen.????
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. Vandaag is het vrijdag de 23st April
  Wens allen een fijne Sabbat toe die vanavond begint .

  Ja een leerling van Jezus ben ik aldoor
  Maar verkeerde leer heeft ook mij gepakt
  Toen sprak God jongen waar ga jij toch voor
  Die zondag van jou maak Ik gewoon gehakt

  Ben je vergeten dat de Sabbat opnieuw gebracht
  Door Mijn Zoon als Heer van de Sabbatdag
  Leerde jou dat je toen noch niet zo had verwacht
  En nu weet je en eer je de Dag wat je wel mag

  Heer ik dank U dat U mij toen hebt gegeven
  U vergaf al mijn zonden en een betere leer
  Uw zoon heeft gebracht dat ik eeuwig mag leven
  Uw zoon van de sabbat en ook is mijn Heer
  MD

 3. Hoezo christen zijn op je werk. Je bent een christen of je bent het niet. Vandaag is het vrijdag de 16de april en vanavond begint de Sabbat tot de avond van hetgeen men zaterdag noemt. maar die loopt door tot middernacht en de Sabbat niet. Daniël 7:25 gee3ft aan dat de tegenstrever de dagen en wetten van God zou veranderen.
  Die tegenstrever heeft dus ook gezorgd dat velen niet de Sabbat, maar de zondag houden. Een gruwel in Gods ogen, zo erg dat zij Hem vergeefs eren.
  Matheus 15
  9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Marcus 7
  7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Tien Geboden van God en tien geboden van de tegenstrever.;
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

  Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
  Let op het Vierde Gebod van God.
  Fijne Sabbat voor die Hem geloven. Thuis op straat op je werk. Dan ben je christus waardig.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Fijne Sabbat voor die Hem willen eren.

  1. Ik kan het niet helpen dat je blijft spotten.
   God geeft dat wat men verdiend.
   Ik had een van de mooiste Sabbatten van mijn leven.
   Vier mensen die gedoopt werden in de zee bij Katwijk.
   Daar is gezongen en de Heer geprezen op een geweldige manier.
   Een Sabbatsmaal gehouden met ijs toe.
   Dat ijs omdat ik van de doopplek naar hun huis reed ik een tent zag waar je ook ijs kon kopen.
   Ik zei tegen Elsa nog steeds mijn grote vriendin, ; Ik heb trek in ijs. !!!!
   Een huisgemeente die de Sabbat eren en daar is gezongen uit volle borst ter ere van Hem.
   Dus die opmerking van jou geheel bezijden de Waarheid..
   Ik hoop dat het goed met je gaat.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. God geeft wat men verdiend, schrijf je!

    Dus jij gaat het voor jezelf verdienen.
    Dat is wettisch denken. Zo van: je moet zelf je behoudenis verdienen.
    Dan kan ik je een groot geheim vertellen.
    Jezus heeft het oordeel al gedragen voor ieder die in Hem gelooft. Lees Joh. 3:16-18 en 5:24.
    Zo simpel is het. Het ligt aan jezelf of je wel of niet behouden bent.

    Trouwens jullie mogen best wat minder katterig reageren.
    Lieve groetjes,
    Cherry

    ==================
    Je schrijft, ” Het ligt aan jezelf of je wel of niet behouden bent”.
    Dat is in tegenspraak wat je er boven schrijft.
    Matheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    En het Vierde Gebod waar velen niet aan willen, veranderd door Rome.
    Ach ja wat jij wilt.
    Lees het verschil.
    1. Ik ben de eeuwige uw God
    2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
    3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
    4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
    5. Eer uw vader en uw moeder.
    6. Gij zult niet doodslaan.
    7. Gij zult niet echtbreken.
    8. Gij zult niet stelen.
    9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
    10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

    Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
    1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
    2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
    3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
    4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
    5. Gij zult niet doden.
    6. Hij zult geen onkuisheid doen.
    7. Gij zult niet stelen.
    8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
    9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
    10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
    Met vr. gr.
    Marten

    1. Dag Marten,
     Mijn tekst staat er nog
     “Trouwens jullie mogen best wat minder katterig reageren.
     Lieve groetjes, Cherry”

     Maar jouw reactie is altijd een beetje vijandig.

     Jezus sprak: Wie tot Mij komt zal Ik geenszins buitensluiten.

     Een hemels thema voor het nieuwe jaar.
     Maar jij verkondigt de wet.
     Jij hoeft dus, volgens jou, niet te komen!
     Beste wensen,
     Cherry

     ==================

     1. Hai, ook een geweldig 2022 toegewenst.
      Ik verkondig niet de wet maar Jezus doet dat.
      Matheus 15
      9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Zondag een mensengebod.!!!!
      Matheus 19
      17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Gods Tien Geboden.!!!!
      Sterkte en je bent welkom.
      Gr. Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *