Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.538 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Kom uit van haar Mijn Volk.
  Zo wie zo is er één heel duidelijk kenmerk. De zondag het teken van Rome.
  Mochten velen denken dat wij de opstanding vieren, nou vergeet het maar.
  Velen vieren een dag van Rome die die dag vaststelde. en zo ook de zondag.
  Onmiskenbaar, zie Dan. 7:25, wie heeft de tijden en wetten veranderd.
  Zonder, de Sabbat, het Vierde Gebod, kun je niet bij God komen.
  Over de zondag,???? Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Over Gods Geboden,???? Dat zijn er Tien waarvan het Vierde overbekend.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

 2. De Bijbel en mensen aan het overdenken.
  Hoe je verloren kunt gaan en hoe je gered kunt worden.
  Dat raakt mij.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  De eerste tafel toont ons de liefde tot God;
  1e Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  2e Gij zult u geen gesneden beeld maken …
  3e Gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken …
  4e Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt …
  De tweede tafel toont ons de liefde tot de naaste;
  5e Eer uw vader en uw moeder.
  6e Gij zult niet doodslaan.
  7e Gij zult niet echtbreken.
  8e Gij zult niet stelen.
  9e Gij zult geen valse getuigenis spreken.
  10e Gij zult niet begeren.
  Kunnen wij immers niet, dus gooien wij ze maar helemaal weg en maken betere wetten die van mensen zijn, de zondag en de opstanding naar onze smaak.
  Goede vrijdag aanstaande, het sterven van Jezus. Zondag de verrijzenis van Jezus, doen wij lekker op de zondag omdat Rome dat wil en heel de wereld daar achterheen loopt.
  Velen leven van het geloof, maar niet door het geloof.
  geloof preken is een bisnis geworden.
  Zie de EO gelieerd aan het pausdom zoals vele kerken.
  satan is bezig alle geloven onder één dak te brengen.
  Op de Sabbatsvierders na, zal het hem gelukken.
  De pope is daarin zeer geliefd.
  De keuze is aan u.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar