Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.546 gedachten over “Sabbat of Zondag”

  1. Kol. 2 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; De oude wet.
   16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
   Sabbatten, en niet de Sabbat. Feestdagen waren ook sabbatten.
   20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
   De Tien Geboden hebben geen inzettingen.
   Kol.3:11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
   Kol. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
   2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
   =======================
   Er staat dat je moet bewijzen dat de Sabbat weg is in plaats van de zondag die gekomen is.
   Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Dat is de zondag.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
   Probeer het nog eens, je weet maar nooit.
   Met vr. gr.
   Marten Dek

 1. Kom uit van haar Mijn Volk.
  Zo wie zo is er één heel duidelijk kenmerk. De zondag het teken van Rome.
  Mochten velen denken dat wij de opstanding vieren, nou vergeet het maar.
  Velen vieren een dag van Rome die die dag vaststelde. en zo ook de zondag.
  Onmiskenbaar, zie Dan. 7:25, wie heeft de tijden en wetten veranderd.
  Zonder, de Sabbat, het Vierde Gebod, kun je niet bij God komen.
  Over de zondag,???? Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Over Gods Geboden,???? Dat zijn er Tien waarvan het Vierde overbekend.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Ik leg het nog een keer uit:
   ======
   Zo kan iedereen het begrijpen! En wij hebben toch de opdracht om het Evangelie goed over te brengen!
   Groet,
   Cherry

   Het herhalende tussenliggende verwijderd.
   Je kunt alleen zondagsvierders bereiken met een soort van dat God de zondag ook wel goed vind. En daar is deze site niet voor, tenminste niet als een bevestiging dat de zondag.
   Wil je het hemelrijk beërven ???? Doe Gods Geboden.!!!!
   En niet de veranderde geboden door Romen en door vele kerken is aangenomen als een Waarheid.
   Ik ga niets meer plaatsen wat jij tegen God in ageert.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. De Bijbel en mensen aan het overdenken.
  Hoe je verloren kunt gaan en hoe je gered kunt worden.
  Dat raakt mij.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  De eerste tafel toont ons de liefde tot God;
  1e Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  2e Gij zult u geen gesneden beeld maken …
  3e Gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken …
  4e Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt …
  De tweede tafel toont ons de liefde tot de naaste;
  5e Eer uw vader en uw moeder.
  6e Gij zult niet doodslaan.
  7e Gij zult niet echtbreken.
  8e Gij zult niet stelen.
  9e Gij zult geen valse getuigenis spreken.
  10e Gij zult niet begeren.
  Kunnen wij immers niet, dus gooien wij ze maar helemaal weg en maken betere wetten die van mensen zijn, de zondag en de opstanding naar onze smaak.
  Goede vrijdag aanstaande, het sterven van Jezus. Zondag de verrijzenis van Jezus, doen wij lekker op de zondag omdat Rome dat wil en heel de wereld daar achterheen loopt.
  Velen leven van het geloof, maar niet door het geloof.
  geloof preken is een bisnis geworden.
  Zie de EO gelieerd aan het pausdom zoals vele kerken.
  satan is bezig alle geloven onder één dak te brengen.
  Op de Sabbatsvierders na, zal het hem gelukken.
  De pope is daarin zeer geliefd.
  De keuze is aan u.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Hoe kun je gered worden?
   Wat zegt Paulus in de brief aan de Korinthiërs: “Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid” (vers 23).
   Dit is een buitengewone uitspraak want het kruis, dat was het ultieme teken van mislukking.
   In beschaafde Romeinse kringen was het verboden om over kruisiging te praten. Het was de meest afschuwelijke en barbaarse doodstraf die men kon bedenken. Bedoeld voor de ergste misdadigers en terroristen. En voor Joden kwam daar nog iets bij: zij geloofden dat iemand die aan een kruis stierf, vervloekt was door God. Iemand hing tussen hemel en aarde te sterven. Hij mocht niet op aarde zijn en niet in de hemel. Hij hoorde nergens bij. Veroordeeld door mensen en verworpen door God. Toen Jezus aan het kruis stierf, was hij in de ogen van voorbijgangers van toen de verliezer.
   Hij was het absolute tegenbeeld van waar mensen naar zochten en zoeken – veel te jong gestorven, een tragisch einde, een afschuwelijke, niet-heroïsche marteldood. Creperen aan een kruis, met spijkers door je handen en voeten en het uitschreeuwen (Mattheüs 27:46).Geen enkele waardigheid, geen enkel aanzien, niets aantrekkelijks.

   En dan komt het. Paulus zegt: “maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen” (verzen 24-25).
   Gods wijsheid, Gods kracht, Gods heerlijkheid is geopenbaard in Jezus. Voor ons die geroepen zijn – zowel Joden als Grieken – is Christus Gods wijsheid.
   De eerste mensen die christen werden hadden een grote verandering ondergaan: zij zeiden dat God in Zijn Zoon aan het kruis mensen‘s diepste aard heeft laten zien. Zij zeiden dat dat kruis, waar alles verloren leek, het tegenbeeld van menselijk welzijn en welvaart, Gods overwinning was over het onrecht van de wereldse machten. Toen alles verloren leek, toen God afwezig leek te zijn, toen redde Hij de wereld. Toen hij machteloos leek, was hij het meest effectief zou later blijken. Paulus zegt: als je wilt weten hoe God is, de eeuwige, onzichtbare, heerlijke God, dan kom je het dichtst er bij als je tot geloof komt in Jezus.

   Cherry

   1. Als je dat allemaal begrijp Cherry, dan zul je het volgende ook wel begrijpen. Toch.????
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    En wat te denken van mensengeboden als de zondag niet door God ingesteld.
    Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Anno 321 door een mens ingesteld. De dag van de zon, vandaar zondag. Toevallig.????
    Lees Dan. 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

    Gr. Marten.

  2. Marten,
   Dat bouwseltje in Haarlem, dat is jouw wereldkerk?
   Daar strijd jij voor?
   En alleen jullie komen in Gods Koninkrijk?
   Marten, ga eens naar de dokter.
   Cherry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar