De Grootste Crisis.

194 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Haarlem 10-Maart-2021

  Wanneer wordt een moordenaar berecht
  Wat staat daar over in Gods Woord
  Hoe en wanneer wordt dat eens beslecht
  Is verkeerde Leer oorzaak van een moord

  Ik vraag mij af kan en mag ik dit wel zeggen
  Want het lijkt op een liefdeloos bericht
  Toch wil ik het proberen aan allen uit te leggen
  Hopende het goed te hebben uitgelicht

  Als God voor jou een reddende regel heeft bedacht
  Zijn prachtige onveranderlijke Tien Geboden
  Terwijl de tegenstrever er ook een andere bracht
  Die uiteindelijk allen eens zullen doden

  Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij,
  lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
  Of zijn wij echt van Zijn Geboden wel vrij
  Of is dat een van satans grote wensen

  Mattheus 28:19 Gaat dan henen, onderwijst
  al de volken, dezelve dopende in den Naam des
  Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes;
  lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon
  des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Hij die zit naast Zijn Vader ook op de troon
  Waarom niet met Jezus daarover een debat

  Of de Bijbel daarover eens na gaan kijken
  Kunt u daarin vinden dat de zondag moet geëerd
  Of de Waarheid in de Sabbat toch zal blijken
  Of leest Marten Dek de Bijbel toch verkeerd

  Is elke leraar die de zondag aan mensen leert
  Een doodslager die de mens en God verlaat
  Zoals Marten Dek steeds ook nu weer beweert
  Maar ook dat bekeren nu nog niet is te laat

  De Liefde van God is onbegrensd immer
  Tot kort voor je sterft nog mogelijk tot bekering
  En ben jij op tijd tegen satan weer slimmer
  Mijn overtuigen een overtuigende bewering

  De tijd is nog maar kort om het te leren
  Hierboven immers duidelijk beschreven
  Om van de zondag naar de Sabbat bekeren
  Om eeuwig met Hem te gaan naar eeuwig leve.
  Amen.

  Lees het verschil.
  Gods Geboden
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10 Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

  Geboden van Rome
  Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

  Sorry ik kan niet anders. Vr. gr. Marten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *